Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tiesinių lygčių su moduliu sprendimas

  PowerPoint pristatymas. Modulis. Tiesinių lygčių su modulių rūšys. Tiesinės lygtys su moduliu. Pavyzdžiai: |x + 4|= 7. |5x- 2|= |4x+ 2|. |5x-10|-5 =20x. |10x- 10|+|5x-20|= 30. |4- x|- x= |2x- 2|- 2. Uždaviniai savarankiškam darbui. Išvados.
  Matematika, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-03-15
 • Tiesinių nelygybių sistemos

  PowerPoint pristatymas. Tiesinių nelygybių su n nežinomųjų sistemos. Pavyzdžiai. Optimalus planavimas. Uždavinių sprendimo pavydžiai.
  Algebra, pristatymas(29 skaidrės)
  2005-10-14
 • Tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje ir Estijoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo objektas. Tikslas. Sąvokų ir terminų aprašymas. Juridinių asmenų pelno mokestis. Turto mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Žemės mokestis. Tiesioginiai mokesčiai Estijoje. Tiesioginių mokesčių palyginimas Estijoje ir Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-11-27
 • Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Lietuvos atvejis

  PowerPoint pristatymas. Kursinio darbo pristatymas. Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio vietinės ekonomikos plėtrai teoriniai aspektai. Užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. TUI ekonomikai turi tiesioginės ir netiesioginės įtakos. Teigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Neigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Sukauptos tiesioginės užsienio investicijos 1997 – 2006 (metų pradžioje). Tiesioginės užsienio investicijos apskrityse (mln. Lt). Investicinio klimato gerinimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-11-27
 • Tikyba (2)

  PowerPoint pristatymas. Ar yra dievas? Ar yra tik vienas Dievas? Ar Dievas yra amžinas? Ar Dievas yra kūrėjas? Ar savo dvasia Dievas viską žino ir mato? Ar Dievas yra tikras ir realus asmuo?
  Krikščionybė, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-03-30
 • Tikimybių teorija (12)

  PowerPoint pristatymas. Bandymas arba eksperimentas. Įvykis. Atsitiktinis įvykis. Būtinas įvykis. Negalimas įvykis. Elementarusis įvykis. Veiksmai su įvykiais. Klasikinis tikimybės apibrėžimas.
  Matematika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-12-31
 • Tikimybių teorija (13)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Atsitiktiniai įvykiai, jų veiksmai. Įvykių veiksmai. Veiksmų su įvykiais savybės. Įvykio tikimybės sąvoka. Statistinis tikimybės apibrėžimas. Klasikinis tikimybės apibrėžimas. Kombinatorikos formulės. Geometrinis tikimybės apibrėžimas. Apibendrintas tikimybės apibrėžimas. Pagrindinės teoremos. Teorema. Išvada. Teorema (Apibendrinta sumos teorema). Išvada. Pavyzdys. Teorema. Sąlyginė tikimybės. Teorema (apibendrinta sandaugos teorema). Teorema (pilnosios tikimybės formulė). Teorema (Bajeso formulė). Nepriklausomų įvykių schema. Teorema (Bernulio dėsnis). Atsitiktiniai dydžiai. Diskretieji ir tolydieji atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktinų dydžių veiksmai. Atsitiktinių dydžių pasiskirstymo charakteristikos. Pasiskirstymo funkcija. Pasiskirstymo funkcijos savybės. Pasiskirstymo tankis. Atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos. Vidurkis, Vidurkio savybės. Moda. Mediana. Kvantiliai. Dispersija. Dispersijos savybės. Kitos sklaidos charakteristika. Pradiniai ir centriniai momentai. Asimetrijos koeficientas. Ekscesas. Koreliacijos koeficientas. Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. Diskretieji skirstiniai. Binominis skirstinys. Puasono skirstinys. Tolydieji skirstiniai. Tolygusis skirstinys. Normalusis (Gauso) skirstinys. Skirstiniai susiję su normaliuoju skirstiniu. Stjudento t skirstinys. Fišerio F skirstinys.
  Matematika, pristatymas(98 skaidrės)
  2008-06-19
 • Tikimybių teorija (6)

  PowerPoint pristatymas. Bandymas arba eksperimentas. Įvykis. Atsitiktinis įvykis. Negalimas įvykis. Elementarusis įvykis. Veiksmai su įvykiais. Klasikinis tikimybės apibrėžimas.
  Matematika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-03-15
 • Timbuktu, Malis

  PowerPoint pristatymas apie Timbuktu. Malis. Timbuktu. Timbuktu istorija.
  Regioninė geografija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-17
 • Tymų virusai

  PowerPoint pristatymas. Tymai. Paramiksovirusas. Kaip dažnai sergama tymais? Ligos eiga. Ligos pradžia. Bėrimo periodas. Sveikimo periodas. Tymai gali komplikuotis. Tyrimai. Tyrimų komplikacijos. Gydymas. Patarimai. Profilaktika. Epidemiologija. Kaip išvengti tymų? Kokie galimi povakcininiai reiškiniai? Faktai. Labai svarbu! Sergamumas tymais Lietuvoje.
  Ligos ir traumos, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-06-06
 • Tinklapių kūrimas naudojantis Mozilla rašykle

  PowerPoint pristatymas. Tinklapio rašymo pradžia. Tinklapio formatavimas. Paveikslų įterpimas. Tinklapio testavimas. Saitų kūrimas ir įterpimas. Tinklapio publikavimas.
  Programos, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-04-21
 • Tinklinio aikštė ir įrenginiai. Žaidimo taisyklės

  PowerPoint pristatymas. Tinklinis. Žaidimo stilius. Žaidimo įranga. Tinklas ir stovai. Kamuoliai. Komandos apranga. Tinklinio taisyklės. Taško, seto ir rungtynių laimėjimas. Perėjimas (rotacija). Žaidimas. Pagrindinės klaidos.
  Sportas, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-02-21
 • Tinklinio darinio įtaka sensorinėms ir motorinėms funkcijoms

  PowerPoint pristatymas. Tinklinis darinys reikalingas. Tinklinį darinį galime nagrinėti pagal. Skiriami. Siūlės branduoliai (apatiniai) . Siūlės branduoliai (viršutiniai). Vidurinės grupės branduoliai. Šoninės grupės branduoliai. Melsvosios dėmės branduoliai. Gumburo tinklinis branduolys. Pagal neurocheminę sistemą, tinklinis darinys skirstomas. Dopaminerginė sistema . Cholinerginė sistema. Noradrenalino sistema. Serotoninerginė sistema.
  Anatomija, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-01-29
 • Types of business companies

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kaba. Komandų tipai. We know the following types of business unit. Sole Trader. Partnership. Limited Partnership. Private Limited Company. Public Limited Company. Public Corporation. Five departments help make the company work.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-12-04
 • Types of Temperament

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Charakterio tipai.
  Asmenybės psichologija, pristatymas(24 skaidrės)
  2005-06-03
 • Tyrimas: įvaikinimo problemos vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas - ištirti bei išanalizuoti Lietuvos žmonių nuomonę apie įvaikinimą. Tyrimas atliktas. Tyrimo imties tūris. Klausimynas (4). Viešosios nuomonės apie įvaikinimą tyrimo rezultatai (3). Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal lytį. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal amžių. Požymio "amžius" charakteristikų rezultatai. Aritmetinio vidurkio, dispersijos, standartinio nuokrypio ir medianos apskaičiavimas. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal ryžtą įsivaikinti. Ar sutinkate, kad įvaikintam vaikui reikia nuo pat pradžios pasakoti, kad jis įvaikintas. Kokio amžiaus vaiką, jūsų manymu, geriausiai įvaikinti. Ar mūsų valstybė gerai aprūpina globos namus. Kodėl žmonės pasiryžta įsivaikinti vaiką. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal mėnesinį uždarbį. Požymio "mėnesinis uždarbis" charakteristikų rezultatai. Požymių "lytis" ir "ryžtas įsivaikinti" porinė dažnių lentelė. "Lytis" ir "tiesos pasakojimas" porinė charakteristika. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno koreliacijos koeficientas (4). Pirsono koreliacijos koeficientas. Išvados (2).
  Aprašomoji statistika, pristatymas(32 skaidrės)
  2008-10-23
 • Tyrimo metodas

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo metodas. Teorinių metodų samprata ir vaidmuo moksliniame darbe. Abstrakcijos metodas. Svarbiausios abstrahavimo rūšys. Alternatyvų metodas. Analizės metodas. Analizės formos. Duomenų analizės metodai. Analogijos metodas. Analogijos rūšys. Apibendrinimo metodas. Apibendrinimų rūšys. Lyginimo metodas. Sintezės metodas.
  Mokslinė metodologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-11-09
 • Tyrimų metodologija: narkomanijos prevencija (2)

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas ir naujumas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-10-27
 • Tyrimų metodologija: paslaugų sferos darbuotojų požiūris į neblaivius asmenis

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas ir naujumas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodai. Pagrindinių sąvokų išaiškinimas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-10-27
 • Tyrimų metodologija: pedagogo vaidmuo, sprendžiant smurtą patyrusių vaikų problemas

  PowerPoint pristatymas. Tiriamojo darbo planas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-10-27
Puslapyje rodyti po