Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinis marketingas (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tarptautinis marketingas. Tarptautinis marketingas apima tokią veiklą. Tarptautinio marketingo etapai. Reklaminės strategijos. Kainų nustatymo būdai tarptautinėje rinkoje. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-13
 • Tarptautinis protokolas ir etiketas Olandijoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Nyderlandai. Pagrindinės kultūros kryptys. Darbo kultūra. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai. Derybos. Korespondencija. Elgesys per susitikimus ir derybas. Kūno kalba derybose ir versle. Apranga. Dovanos. Verta prisiminti. Protokoliniai vyrų aprangos reikalavimai. Apranga turi atitikti tam tikras taisykles. Kokie yra oficialūs drabužiai ir kokiomis progomis dera juos vilkėti? Svarbiausi reikalavimai išvaizdai. Kvepalai. Aksesuarai. Patarimai dėvint švarką. Išvados.
  Etiketas, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-05-10
 • Tarptautinis protokolas ir etiketas Turkijoje

  PowerPoint pristatymas. Merhaba. Vertybės ir savybės. Kultūros, lemiančios turkų bendravimo stilių. Jus nežinote ką apsirengti? Derybų procesas. Jus pakviesti į namus. Auksinė taisyklė.
  Etiketas, pristatymas(18 skaidrių)
  2005-09-20
 • Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas. Nacionalinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijos. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija. TRKK veikla. TRKK struktūra. TRKK prezidentas. TRKK finansavimo šaltiniai. Pagalbos formos. Kas dirba TRKK? 2006 m. TRKK biudžetas, pagal geografines zonas. TRKK biudžetas, pagal programas. TRKK biudžetas, pagal šalis.
  Politologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-01-26
 • Tarptautinis turizmas ir svarbiausi turizmo regionai

  PowerPoint pristatymas. Turizmas. Tarptautinis turizmas. Tarptautinis turistas. Tarptautinio turizmo atsiradimas. Tarptautinio turizmo atsiradimo priežastys. Tarptautinio turizmo formos. Tarptautinio turizmo teikiama nauda. Svarbiausi turizmo regionai.
  Turizmas, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-04-28
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (8)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai faktai. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) narių skaičiaus augimas 1945-2005 metais, valstybių skaičius. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) tikslai. Tarptautinis valiutos fondas atlieka du svarbiausius darbus. TVF pagrindinės funkcijos. Priežiūra. Techninė pagalba. Finansinė pagalba. Narystės kvota. Valstybių ir jų grupių mokamų kvotų dalis procentais nuo visos surenkamos kvotų sumos. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) narių balsų dalis procentais. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) narių mokami kvotų dydžiai ir jų turimas balsų skaičius. Special Drawing Rights - SDR. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) teikiamų paskolų pagrindinės sąlygos. Paimtų iš tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskolų suma, 1970-2000 metų laikotarpis. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskolų naudojimas pagal šalis, 1981-1990 metų laikotarpis. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskolų naudojimas pagal šalis, 1991-2000 metų laikotarpis. Specialūs fondai. Valstybės paėmusios paskolas iš specialiųjų fondų, 2003 metai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2009-05-14
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (9)

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Tarptautinio valiutos fondo (TVF) tikslai. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) veiklos sritys ir priemonės. Valstybių narių priežiūra. Skolinimas. Techninės pagalbos teikimas. Valdymas. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) finansavimo šaltiniai. Bendradarbiavimas su Pasaulio Banku. Lietuva ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Lietuvos kvota.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(1 skaidrė)
  2011-02-25
 • Tarptautinių institucijų dinamika

  PowerPoint pristatymas. Jungtinės Tautos. Pagrindiniai Jungtinių Tautų valdymo organai. Pasaulio prekybos organizacija. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis. Pietryčių Azijos Tautų asociacijos. Europos laisvos prekybos asociacija. Amerikos Valstijų organizacija. Azijos–Ramiojo vandenyno ekonomikos kooperacija. Mercosur-Mercosul.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-05
 • Tarptautinių rinkų pasirinkimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Einant į tarptautinę rinką, būtina žinoti. Tarptautinio marketingo esmė. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Užsienio rinkos užvaldymas. Rinkų užvaldymo stadijos. Rinkos pasirinkimo metodai. Užsienio rinkų užvaldymo būdai. Tarptautinio marketingo etapai. Tarptautinio marketingo tyrimai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Prekės. Aplinkybių įvertinimas. Kainų nustatymas tarptautiniame marketinge. Konkurencinio pajėgumo išsaugojimas. Papročiai ir etika tarptautiniame marketinge. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-04-19
 • Tarptautinių sutarčių juridinė galia

  PowerPoint pristatymas. Kas reglamentuoja? 1969 metų Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas 1999 metų birželio 22 d. Nr. VIII-1248. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo 1995 metų spalio 17 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos (LR) įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių" 7 straipsnio ketvirtosios dalies ir 12 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijai. Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) įsigaliojimas. Europos Bendrijos (EB) teisės aktų formą ir jų teisinę galią apibrėžia Europos Bendrijos (EB) Steigimo sutarties 249 straipsnis. Pranešimai spaudai 2005-12-29 SAM Kolegijos sprendimuose – sveikatos apsaugos reformos perspektyvos.
  Teisė, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-10-25
 • Tarptautinių sutarčių vieta nacionalinės teisės sistemose

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinės teisės teorijoje. Tarptautinių sutarčių atžvilgiu. Dualizmas. Jungtinė Karalystė. Monizmas. Monizmas Prancūzijoje. Jungtinės Amerikos Valstijos. Monistinio požiūrio kryptys. Koordinacinis požiūris. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Tiesioginio taikymo sutartys Lietuvos teisėje. Tiesioginio taikymo sutartis. Konstitucijos ir Tarptautinių sutarčių santykis. Konstitucingumo kontrolės formos. Taigi.
  Tarptautinė teisė, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-01-27
 • Tarpukario Seimai

  PowerPoint pristatymas. Seimas. Įžanga. Steigiamasis Seimas. Nuveikti darbai. Pirmasis Seimas. Nuveikti darbai. Antrasis Seimas. Nuveikti darbai. Trečiasis Seimas. Nuveikti darbai. Ketvirtasis Seimas. Nuveikti darbai. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-27
 • Tarpvalstybinės ekonominės sąjungos įvairiose pasaulio regionuose

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) veiklos sritys. Ekonominiai ir pinigų reikalai. Europos Sąjungos (ES) Institucijos. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) tikslai. Plėtros motyvai. Ekonominės priežastys. Politiniai motyvai. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tūkstantmečio tikslai. Jungtinių Tautų (JT) dukterinės organizacijos. Struktūra. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pagrindinės Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) funkcijos. Kita svarbi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) veikla. Šiuo metu Lietuva yra pilnateisė dalyvė. Lietuvai yra suteiktas stebėtojos statusas. Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT). Bendradarbiavimo darbo grupė (EBDG). Ryšiai su Lietuva. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narės. Narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) privalumai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-12-03
 • Tarvidų parkas

  PowerPoint pristatymas. Tarvydų parkas. Darbo tikslas: pagrindinis tikslas parodyti šio parko grožybes, bei kaip sėkmingai išsiplėtė parkas iš visiškai tuščios vietos su grūdų sandėliais. Atvykimo nurodymai. Takų tinklo bei dangos apibūdinimas. Apšvietimo sistema. Komforto įrenginiai. Kiti parko akcentai. Veikla. Kitos teikiamos paslaugos. Patarimai. Nuotraukos (3 skaidrės). Kontaktai.
  Kita, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-03-22
 • Tatrai

  PowerPoint pristatymas. Tatrai NP (Slovakija, Lenkija). Slovakija. Lenkija. Tatrai. Tatrų turistinės zonos. Žemieji Tatrai. Stary Smokovec. Kurortas Jasna. Tatranska Lomnica. Ždiar. Bieszczady kalnai.
  Turizmas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-21
 • Taujėnai. Buvę Radvilų rūmai ir parkas

  PowerPoint pristatymas. Taujėnų dvaras. Istorija. Benediktas Marikonis. Konstantinas Radvila. Architektūra. Taujėnų buvusi dvaro sodyba. Parkas. Tvenkinių kaskada. Įdomūs faktai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-06-12
 • Tauragės miesto gatvių teršimo automobilių išmetamosiomis medžiagomis vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Projekto įgyvendinimo etapai. Situacija. Medžiagos išsiskiriančios sunaudojus 1kg degalų. Rezultatai. Eiga. Triukšmo intensyvumas kelkraštyje. Piko valandos. Ne piko valandos. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-12-18
 • Tauro apygarda

  PowerPoint pristatymas. Tauro apygarda. Rinktinės. Dvasininkai partizanų gretose.
  Lietuvos istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-14
 • Tautinio sąjūdžio bei pasipriešinimų okupacijoms raida Lietuvoje carinės ir sovietinės okupacijos laikotarpiu

  PowerPoint pristatymas. Tadas Kosciuška. T. Kosciuškos sukilimas 1794 metais. XIX amžiaus Tautinis sąjūdis. Eiga. Pasekmės. Reikšmė. Pasekmės. Žymiausi veikėjai. Ginkluota pokario rezistencija 1944-1953 metai. Tikslai. Kovos būdai. Vadovai. Disidentinis judėjimas 1953 – 1990 metais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-09-30
 • Tautų muzika: Graikija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija

  Senovės Graikijos muzika. Vakarų muzikos istorijos pradžia. Dainų rūšys. Mūsų menas. Muzika kaip išsilavinimo dalis. Sirtakis. Pagrindiniai muzikos instrumentai. Bulgarijos muzika. Horo. Bulgarijos bažnytinė muzika. Rumunijos muzika. Kolektyviniai šokiai. Pano fleita. Vengrijos muzika. Tradicinė instrumentinė muzika. Čigonų muzika. Vengrų ansambliai. Liaudies šokių muzika. Andrea Gerak. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Muzika, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-06-03
Puslapyje rodyti po