Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Švedija (15)

  PowerPoint pristatymas. Švedijos geografinė padėtis. Paviršius. Naudingosios iškasenos. Klimatas. Vidaus vandenys, Augalija. Gyvūnija. Gyventojai. Pramonė. Žemės ūkis.
  Turizmas, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-01-19
 • Švedijos Unesco paveldo objektai

  PowerPoint pristatymas. Unesco. Unesco tikslai. Šalies geografinė padėtis. Drottningholmo rūmai. Kinų paviljonas (Drottningholme). Birka and Hovgarden (Vikingų miestai) . Engelsbergo - geležies liejykla. Piešiniai, Tanum akmens kasyklose. Kapinės. Hansos miestas Visby. Gammelstad ir Lulea bažnyčios miestai. Laponija . Karlskrona jūrų uostas. Pietų Ölando žemdirbystės kraštovaizdis. Aukštasis Krantas - Kvarken Archipelago. Faluno Didžiojo vario kalno kasyklos. Varbergo – radijo stotis. Išvados.
  Regioninė geografija, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-11-27
 • Šventojo Rašto struktūra

  PowerPoint pristatymas. Bibliją sudaro dvi dalys. Senasis Testamentas – judaizmo (žydų) religijos pamatas. Literatūriniu požiūriu išsiskiria. Naujasis Testamentas – krikščionių religijos pamatas.
  Krikščionybė, pristatymas(5 skaidrės)
  2007-04-23
 • Šviesa

  PowerPoint pristatymas. Niutonas. Spalvos. Dispersija. Spalva. Neskaidrūs kūnai. Skaidrūs kūnai. Balta šviesa. Vaivorykštė. Šviesos spindulių eiga lietaus laše.
  Fizika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-02-28
 • Šviesos banginės savybės

  PowerPoint pristatymas. Šviesos dispersija. Vaivorykštės susidarymas. Spalvos. Elektromagnetinių bangų skalė. Infraraudonieji spinduliai. Ultravioletiniai spinduliai. Rentgeno spinduliai. Spektrai.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-10-26
 • Šviesos dispersija

  PowerPoint pristatymas. Šviesos dispersija. Veikimas. Dispersijos dydžiai. Normalioji ir anomalioji dispersija. Šviesos dispersijos elektroninė teorija.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-09
 • Šviesos reiškiniai

  PowerPoint pristatymas. Šviesos šaltiniai. Šviesos spindulys. Šviesos sklidimas. Šviesos atspindys. Šviesos lūžimas. Šviesos spektras.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-05-31
 • Šviesos šaltiniai. Apšvietos skaičiavimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Šviesos teorijos. Elektromagnetinė teorija. Kvantinė teorija. Lempos. Apšvietos skaičiavimas.
  Ergonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-03-14
 • Švietimas viduramžiais

  PowerPoint pristatymas. Viduramžių mokyklos. Viduramžių universitetai. Bolonijos universitetas. Paryžiaus universitetas. Oksfordo universitetas. Knygos. Mokslas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-03-14
 • Švietimo epocha (2)

  PowerPoint pristatymas. Ryškiausi švietėjai. Ryškiausi kūriniai. Svarbiausios švietimo idėjos. Švietimo literatūra. Švietimo literatūra Lietuvoje.
  Literatūra, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-12-04
 • Švietimo kokybės samprata ir visuotinė kokybės vadyba

  PowerPoint pristatymas. Švietimas. Švietimo kokybės samprata. Švietimo kokybė. Švietimo kokybės vadyba. Penki pagrindiniai principai užtikrina kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Dešimt priemonių (metodų) nubrėžia sistemos realizavimo būdus.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-01
 • Švietimo politika ir švietimo sistemos unifikacija bei diferencija

  PowerPoint pristatymas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politikos raida. Lietuvos Švietimo Sistemos pertvarkymo ir organizavimo principai. Vidiniai švietimo raidos veiksniai. Lietuvos švietimo sistemos sandara. Pagrindinės sąvokos. Politikos prioritetai. Švietimo politikos sąveika su švietimo sistemos unifikavimu ir diferencija. Švietimo sistemos unifikafimas. Švietimo sistemos diferenciacija. Lietuvos švietimo unifikacijos ir diferencijos reikšmę švietimo sistemai tobulinti.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(11 skaidrių)
  2009-10-13
 • Švietimo reformos ypatumai: Vengrija, Rumunija, Lenkija

  PowerPoint pristatymas. Vengrijos švietimo reformos ypatumai ir atsinaujinimo bruožai. Šalies apibūdinimas. Švietimo tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Švietimo valdymo pokyčiai. Mokytojų rengimas. Mokymo programos. Egzaminai. Socialinės pedagogikos reiškiniai Vengrijoje. Edukaciniai moksliniai tyrinėjimai. Rumunijos švietimo sistema. Šalies apibūdinimas. Bendros žinios apie švietimą. Dabartinė švietimo sistema. Pedagogų rengimas. Švietimo reforma. Pagrindiniai reformos tikslai. Lenkijos švietimo reformos ypatumai ir atsinaujinimo bruožai. Šalies apibūdinimas. Lenkijos švietimo istorinė apžvalga. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programos. Mokytojų rengimas. Švietimo sistemos institucijos. Švietimo reforma Lenkijoje. Pagrindiniai reformos bruožai.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(30 skaidrių)
  2009-10-06
 • Švietimo sistema struktūriniu aspektu

  PowerPoint pristatymas. Švietimo tikslai. Lietuvos Švietimo sistema. Švietimo sistema. Švietimo sistemos principai. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Doktorantūros studijos. Specialusis ugdymas. Neformalusis vaikų švietimas. Savišvieta. Informacinė pagalba. Psichologinė pagalba. Socialinė pedagoginė pagalba. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Sveikatos priežiūra mokykloje. Pagalba mokyklai ir mokytojui. Švietimo teikėjų tinklas. Mokyklų grupės ir tipai.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(41 skaidrė)
  2006-12-15
 • Švietimo sistemos finansavimas

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistema. Finansinis ekonomiškumas. Moksleivio krepšelis. Čekis. Kur šis metodas taikomas pasaulyje?
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-12-15
 • Švietimo sistemos skirtingose epochose

  PowerPoint pristatymas. Antika. Jaunųjų mokymasis. Vyresniųjų mokymasis. Viduramžiai. Viduramžių švietimo pradžia. Kodėl būtent bažnyčia? Pirmosios mokyklos. Universitetų atsiradimas. Universitetai. Studentų gyvenimo sąlygos universitete. Studentų elgesys. Žymiausi viduramžių universitetai. Šių laikų švietimo sistema. Darželis. Mokykla. Mokinių mintys apie mokyklą. Universitetai.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-01-23
 • Švietimo sistemos vadybos santykis su bendrąja vadyba. Vadybos teorijų apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistemos vadybos esmė ir sampratos. Vadybos funkcijos. Sistemų vadyba. Organizacijos, kaip atviros sistemos, ryšiai su aplinka (pagal E.Kast ir I.E.Rozenzweig). Socialinės sistemos ir jos elementų sąveika (W.Hoy, C.Miskel, 1991). Vadybos teorijų apžvalga. Poreikių hierarchijos teorija (Maslow, 1954). Dviejų veiksnių teorija F.Herzberg (1959). Teorija X ir teorija Y (D. McGregor, 1960). Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Švietimo sistemos funkcijos. Švietimo vadybos vieta edukologijos mokslų sistemoje.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-12-15
 • Švinas

  PowerPoint pristatymas. Švinas. Kur naudojamas. Gamtoje randamas šiuose mineraluose. Švino cheminės savybės ir pritaikymo sritys. Švino taršos šaltiniai. Švino poveikis žmogaus organizmui. Apsinuodijimų švinu profilaktika.
  Cheminiai elementai, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-06-05
 • Švinas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Švinas (Plumbum). Atomo savybės. Termodinaminės savybės. Švinas žmogaus organizme. Švino taršos šaltiniai. Gamtoje švinas randamas. Švino naudojimas.
  Cheminiai elementai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-06-06
 • Švinas (3)

  PowerPoint pristatymas. Švino cheminės savybės ir pritaikymo sritys. Švinas. Pigmentai. Švino poveikis žmogaus organizmui. Virškinimo sistemos pažeidimai. Nervų sistemos pažeidimai. Apsinuodijimų švinu profilaktika. Pabaiga.
  Cheminiai elementai, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-07-02
Puslapyje rodyti po