Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Suaugusiųjų savišvietos poreikiai ir galimybės (2)

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodai. Tyrimo kontingentas. Tyrimo rezultatai. Respondentų amžius. Respondentų išsilavinimas. Dažniausiai naudojami savišvietos metodai. Internetu naudojimosi dažnumas suaugusiųjų tarpe. Reikalingiausios žinios šiuolaikinėje visuomenėje. Lankomiausios kultūros įstaigos. Televizijos funkcija. Žiūrimiausios laidos per televiziją. Respondentų laiko skyrimas savišvietai. Respondentų turimos žinios apie mokymosi įstaigas. Respondentų noras tenkinti pomėgius, įgyti žinių savišvietos kursuose. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-07-02
 • Suaugusiųjų švietimas Suomijoje

  PowerPoint pristatymas. Suomijos švietimo sistema. Suomijoje suaugusiųjų švietimas teikiamas. Liberalusis švietimas. Liaudies aukštesniosios mokyklos. Vasaros universitetai. General upper secondary schools. Profesinis mokymas. Politechninis suaugusiųjų švietimas. Universitetai. Atvirieji universitetai. Kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimas (In-service Training). Išvados.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-01
 • Subkultūros

  PowerPoint pristatymas. Kalbėsime. Kas tai: subkultūros? Beat Generation – pirmoji subkultūra istorijoje. 50 metai: rokeriai. 60 metai: modai. 60 metai: hipiai. 60 metai: rastafariai. Istorija. Filosofija. Šventės. Rastų mityba. Marichuanos reikšmė. Pamaldos, apeigos. 70 metai: lolailos. 70 metai: skustagalviai. 70 metai: pankai. 70 metai: gotai. 70 metai: metalistai. 70 metai: reperiai. Hip hop muzikinio stiliaus formavimasis. Įvaizdis, aprangos stilius. Pasaulėžiūra. Hip hop’as ir religija. Hip hop’o šaknys. Santykiai su teisėsauga. Santykiai su kitomis subkultūromis. 70 metai: fifos. 80 metai: Hardcores. Modernios subkultūros: technokratai. 90 metai: grungies. Reiveriai: 3 metų "kūdikiai". Išvados.
  Sociologija, pristatymas(37 skaidrės)
  2006-04-05
 • Successful business

  PowerPoint pristatymas. What is "success in business"? Key factors that influence your individual definition of successful business. Setting the goals. 5 basic steps to achieve success in business. 10 rules leading to successful business.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-11-06
 • Sudužusios svajonės apie amžinąjį variklį

  PowerPoint pristatymas. Energijos tvermės dėsnis. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Šiluminis variklis. Šiluminių variklių pagrindinės dalys. Šiluminio variklio veikimas. Šiluminių variklių naudingumo koeficientas. Maksimalus naudingumo koeficientas. Šaldymo įrenginiai. Šaldytuvo pagrindinės dalys. Šaldytuvo veikimas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-12-15
 • Sunkieji metalai aplinkoje

  PowerPoint pristatymas. Aplinkos sveikata – aplinkos kokybės rodiklis. Pagrindiniai reikalavimai sveikai aplinkai. Pasaulyje. Besivystančiose šalyse. Europos Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programos. Tradiciniai "natūralūs" žalingi aplinkos veiksniai. Sveikatos veiksnių kitimas (tradiciniai veiksniai). Sveikatos veiksnių kitimas (modernūs veiksniai). Veiksniai turintys įtakos sveikatai. Išoriniai aplinkos veiksniai, pavojingi sveikatai. Biologinių veiksniai. Cheminių veiksniai. Pavojingi fizikiniai veiksniai. Socialinių veiksnių grupė. Psichologiniai kenksmingi veiksniai. Teršalų toksinis poveikis organizmui priklauso. Neorganinės medžiagos. Pagrindiniai Sunkiųjų metalų (SM) taršos šaltiniai. Pagal pavojingumą gyvam organizmui sunkieji metalai yra išsidėstę taip. Toksinių elementų poveikio simptomai. Sunkiųjų metalų veikiami organai. Metalai ir oksidacinis stresas. Metalai ir aβ toksiškumas. Kadmis (Cd). Cinkas (Zn). Švinas (Pb). Gyvsidabris (Hg). Dumblo skirstymas į kategorijas pagal sunkiųjų metalų koncentraciją. Foninės sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemyje. Didžiausia leidžiama sunkiųjų metalų koncentracija (DLK) dirvožemyje. Didžiausi leidžiami sunkiųjų metalų kiekiai, kurie gali patekti į dirvožemį tręšiant dumblu per metus. Lietuvos higienos norma. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9) lentelėmis, schemomis (14).
  Cheminiai elementai, pristatymas(65 skaidrės)
  2008-11-24
 • Sunkiųjų metalų kiekio tyrimai autotransporto taršos paveiktų zonų dirvožemiuose

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimų objektas. Bandymo schema. Tyrimo sąlygos ir metodai. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-12-06
 • Sunkiųjų metalų poveikis žmogaus organizmui

  PowerPoint pristatymas. Sunkieji metalai. Sunkiųjų metalų patekimas į aplinką. Sunkiųjų metalų patekimas į žmogaus organizmą. Baterijos - viena iš pavojingiausių atliekų. Dirvožemio poveikis žmogaus organizmui. Žmogaus organizmą nuodija automobilių išmetamas švinas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Gyvsidabrio poveikis žmogaus organizmui.Geležies poveikis organizmui. Vario poveikis žmogaus organizmui. Chromo poveikis organizmui.
  Ekologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-12-14
 • Suomija (2)

  PowerPoint pristatymas. Suomijos šalies pristatymas. Gamta. Naudingos iškasenos. Demografiniai rodikliai. Suomijos istorija. Suomija ir Europos Sąjunga (ES). Kas Suomiją išskiria iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių? Narystė tarptautinėse organizacijose. Lietuva ir Suomija. Svarbiausios importuojamos ir eksportuojamos prekės. Bendra ūkio apžvalga. Ekonominiai - geografiniai rajonai. Žemės ūkis. Suomija - miškų kraštas. Pramonė. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Bendras vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui.
  Regioninė geografija, pristatymas(32 skaidrės)
  2005-11-30
 • Suomija tarpukario metais

  PowerPoint pristatymas. Suomijos geografinė padėtis tarpukario metu. Suomijos nepriklausomybė. Suomių kultūra. Religija tarpukario metu. Kodėl Suomija netapo tarybine respublika. Nepriklausomybės kovų aukos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-05-23
 • Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Politinė raida. Politinė Estijos, Latvijos ir Suomijos raida. Suomijos kova už nepriklausomybę. Suomijos politinė sistema. Estijos kova už nepriklausomybę. Estijos politinė raida. Latvijos kova už nepriklausomybę. Latvijos politinė raida. Ekonominė raida. Suomija. Estija ir Latvija. Socialiniai santykiai. Šalių socialiniai santykiai. Išvados.
  Visuotinė istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-11-24
 • Survival International. Aborigines

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Tarptautinė organizacija Survival International. Aborigenai. Task. Objectives. First Objective: To tell some historical facts about Aborigines. Second Objective: To inform people how Survival International helps for Aborigines. Survival International HELPS. Third Objective: To advise how each of us can solve analogous problems. Conclusions.
  Anglų kalba, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-11-23
 • Susirinkimai. Derybos. Konferencijos

  Susirinkimo organizavimas. Susirinkimų organizavimas ir planavimas. Dienotvarkės sudarymas. Susirinkimo trukmė ir dydis. Optimali patalpa. Efektyvus vadovavimas susirinkimui. Susirinkimų gyvybingumas. Bendradarbiavimas susirinkimų metu. Derybos ir pokalbiai bei jų organizavimas. Pasirengimas pokalbiui. Derybų pradžia. Dialogas. Pokalbio pabaiga. Konferencijų organizavimas ir planavimas. Konferencijų rūšys. Konferencijos technika. Konferencijos eiga.
  Personalo vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-05-30
 • Susirinkimų ir pasitarimų organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti susirinkimų ir pasitarimų organizavimą, jų privalumus ir trūkumus. Darbo uždaviniai. Susirinkimas. Susirinkimo trukmė ir grupės dydis. Efektyvus vadovavimas susirinkimui. Susirinkimų gyvybingumas. Elgsena, kuri skatina žmonių dalyvavimą. Elgsena, kuri gali slopinti susirinkimą. Pasitarimai. Įvairios pasitarimų formos. Ypatingi pasitarimai. Bendradarbių pasitarimai. Pasitarimų organizavimas. Susirinkimų ir pasitarimų vaidmuo organizacijoje. Privalumai. Trūkumai. Išvada.
  Personalo vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-11-10
 • Sutartiniai žymėjimai statybiniuose brėžiniuose

  PowerPoint pristatymas. Pratarmė. Statybos brėžinių rūšys ir žymėjimas. Dokumentų šifrai. Pastato brėžinių turinys. Pagrindiniai pastato konstrukcijos elementai. Matmenys ir užrašai brėžiniuose. Plano braižymas. Pjūvio braižymas. Laiptinės braižymas. Fasado braižymas. Perspektyvinis pastato kiemo fasado vaizdas. Perspektyvinis pastato pagrindinio fasado vaizdas.
  Statyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-10-25
 • Sutartys ir derybos

  PowerPoint prezentacijos. Sandorių, sutarčių galia ir formos, sudarymas, Sutarties forma, Sandorių sąlygų pakeitimas, Įsiskolinimų konsolidavimas, Sutarčių turinys, Sutarties vykdymas, Nenugalima jėga, kontraktinė kainodara, sutartys pirkimui išsimokėtinai: Sutarties forma ir turiny, Kaina ir atsiskaitymo tvarka, Pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartis, Atpirkimo teisės įgyvendinimas, Nuoma, Nuomos mokesti, Sutarties terminas, Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. didmeninio pirkimo sutartys, Daiktų perdavimo terminai, Daiktų pristatymas, Daiktų priėmimas, Daiktų atsiėmimas, Vienašalis sutarties nutraukimas. pavyzdžiai.
  Vadyba, pristatymas(162 puslapiai)
  2004-11-29
 • Sutartys. Nuosavybės teisė

  PowerPoint pristatymas. Sandoriai. Valios išreiškimo forma. Sąlyginis sandoris. Sandorio sudarymo vieta. Negaliojantys sandoriai. Nuginčijamo sandorio patvirtinimas. Restitucija. Sutartys. Sutarčių sudarymas. Oferta. Akceptas. Pagrindinės sutarties (pirkimo - pardavimo) dalys ir elementai (pavyzdys). Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pabaiga: nutraukimas. Sutarčių pabaiga: negaliojimas. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(29 skaidrės)
  2005-11-07
 • Suvalkiečių tautinis kostiumas

  PowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Planas. Suvalkiečių galvos apdangalai. Galionai ir karolinės. Karūnėlės ir kykai. Kepurėlės ir skarelės. Skrybėlės. Suvalkiečių apdarai. Drobulės ir skaros. Marškiniai ir liemenės. Sijonai ir prijuostės. Kelnės ir juostos. Sermėgos, kailiniai ir švarkeliai. Suvalkiečių papuošalai ir apavas. Karoliai ir apykaklės. Pirštinės, kojinės ir riešinės. Apavas. Krepšiai ir ryšuliai. Išvados.
  Etninė kultūra, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-10-11
 • Suvartotos elektros energijos apskaita ir taupymas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Buitiniai prietaisai ir jų galios. Buitinių prietaisų darbo laikas per dieną, savaitę, mėnesį, metus. Buitinių prietaisų darbas per dieną, savaitę, mėnesį, metus (A = Pt(kWh)). Suvartotos energijos kaina (Litais) 1kWh – 31ct. Virdulys. Mikrobangų krosnelė. Lygintuvas. Plaukų džiovintuvas. Sumuštinių kepyklė. Vaizdo grotuvas. Televizorius LG. Muzikinis grotuvas. Dulkių siurblys. Televizorius TOSHIBA. Buitinių prietaisų per 1 mėnesį suvartojamos elektros energijos kainų palyginimas (Litais). Buitinių prietaisų per 1 metus suvartojamos elektros energijos kainų palyginimas. Taupymas. Šaldytuvų galia, darbo laikas, darbas, suvartotos energijos kaina per metus.
  Inžinerija, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-09-04
 • Suvokimo lavinimas

  PowerPoint pristatymas. Apsauginė suvokimo funkcija. Žmogiški poreikiai ir suvokimo mechanizmai. Suvokimas yra subjektyvus. Pojūčiai mus apgauna. Suvokimo koncentravimas. Menamo vaizdinio kūrimas. Dėmesys ir atsiminimo planas. Numatymas arba planavimas, kaip prisiminti. "Pigmaliono efektas", arba pranašystės išsipildymas.
  Asmenybės psichologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-05-27
Puslapyje rodyti po