Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statiniai ant kanalų

  PowerPoint pristatymas. Statiniai ant kanalų. Šliuzai-reguliatoriai. Atviri šliuzai.
  Inžinerija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-03-14
 • Statinis ir dinaminis maršrutizavimas. Dinaminio maršrutizavimo protokolas RIP

  PowerPoint pristatymas. Statinė ir dinaminė maršrutizacija. Tinklo topologija. Statinės maršrutizacijos konfigūravimo pavyzdžiai. RIP. RIPv1 ir RIPv2 paketų formatai. RIP adaptacija prie tinklo pasikeitimų. RIP konfigūravimo pavyzdžiai.
  Kompiuteriai, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-02-13
 • Statistika (3)

  Statistinių duomenų pateikimo būdai. Imtis. Pavyzdžiai. Grafiškas vaizdavimas. Imties vidurkis. Mediana. Bendroji dažnių lentelė. Imties plotis. Duomenų grupavimas.
  Statistika, pristatymas(8 skaidrės)
  2005-11-28
 • Statistika (38)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. 1 Užduotis. Surinkti duomenys apie pirmo kurso verslo vadybos studentų amžių, duomenys pateikti variacine eilute. Grupuotų duomenų lentelė. Rezultatai. Histograma. Išvados. 2 Užduotis. Surinkti duomenys apie pirmo kurso verslo vadybos studentų pajamas ir išlaidas pramogoms, gauti tokie duomenys. Koreliacijos laukas. Koreliacinė lentelė. Tiesinės regresijos lygties grafikas. Išvada. Bendras apklausos apibendrinimas.
  Statistika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-05
 • Statistika (8)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: įvertinti Vilniaus miesto visuomeninio transporto (troleibusų ir autobusų) vairuotojų darbo sąlygas ir sergamumą laikinai netekus darbingumo. Uždaviniai. Tyrimo metodai ir apimtis. Tiriamoji populiacija. Tyrime dalyvavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Autobusų ir troleibusų vairuotojų visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo aplinkos bendras akustinis triukšmas. Autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo aplinkos užterštumas cheminėmis medžiagomis. Autobusų ir troleibusų vairuotojų sergamumas su laikinu darbingumo netekimu dažniausiai pasitaikančiomis ligomis 1999 – 2000 metais (procentai). Keleivinio transporto vairuotojų ligų kitimas priklausomai nuo amžiaus (procentais). Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų kvėpavimo sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų virškinimo sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų traumos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų kraujotakos sistemos ligos. Troleibusų ir autobusų vairuotojų vyrų sergamumas 1999-2000 metais. Troleibusų vairuotojų moterų ir vyrų sergamumas 1999-2000 metais. Keleivinio transporto vairuotojų sergamumas, apskaičiuotas 100-ui dirbančiųjų 1999-2000 metais. Sergamumas per 1999-2000 metus autobusų ir troleibusų vairuotojų populiacijose. Susirgimų skaičius standartinėje populiacijoje, sudarytoje pagal amžiaus specifinius sergamumo rodiklius autobusų ir troleibusų vairuotojų populiacijose. Išvados.
  Statistika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-02-06
 • Statistika ir sklaidos matai

  PowerPOint pristatymas. Statistikos mokslo sistema. Kas yra statistika? Statistinis stebėjimas. Statistikos darbo etapai. Statistinio stebėjimo būdai. Apklausos ir anketiniai tyrimai. Anketos sudarymo proceso etapai. Statistikos duomenų pateikimas. Požymiai gali būti. Absoliutus dažnis. Santykinis dažnis. Procentinis dažnis. Grafinis duomenų vaizdavimas. Stulpelių diagramos. Pareto diagrama. Histogramos. Dažnių poligonas. Skritulių diagramos. Sklaidos diagramos. Spiralių diagramos. Piktogramos. Žemėlapiai. Trimačiai grafikai. Stačiakampės diagramos. Darbas iliustruotas paveiksliukais (13 skaidrių).
  Statistika, pristatymas(28 skaidrės)
  2010-05-06
 • Statistikos tyrimas: viešasis transportas ir jo kokybė

  PowerPoint pristatymas. Anketinis tyrimas, 30 respondentų. Anketa. Duomenys. Lyties dažnių lentelė. Apklaustųjų amžius. Išsilavinimas. Išsilavinimo ir papildomo mokėjimo už paslaugas santykis. Naudojimasis viešuoju transportu. Išlaidos. Bilietėlio kaina. Viešojo transporto kokybė. Lyties, išsilavinimo ir viešojo transporto kokybės vertinimo santykis. Kokybės ir papildomo mokesčio už ją apklaustųjų nuomonė. Požiūris į vairuotojų ir kontrolierių elgesį. Konfliktų kieki naudojantis viešuoju transportu. Ar turėjote konfliktų važiuodami viešuoju transportu. Spearmano koreliacijos koeficientas. Pearsono koreliacijos koeficientas. Chi-Square. T-kriterijus.
  Statistika, pristatymas(24 skaidrės)
  2008-11-17
 • Statistikos tyrimas: VV05 grupės pažangumo lyginamoji analizė

  PowerPoint pristatymas. Darbą pasidalinome taip. Tikslas. Formulės. Metinis pažymys mokykloje. Testo rezultatai. Matematikos egzamino sesijos balai. Matematikos testo ir sesijos egzamino palyginimas. Sugrupuoti valstybinio egzamino duomenys. Valstybinio brandos egzamino rezultatai. Valstybinio egzamino rezultatai. Išvados.
  Statistika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-02-09
 • Statistinis stebėjimas: populiacija ir imtis

  PowerPoint pristatymas. Edukologai nori išsiaiškinti, kuri mokomoji programa yra efektyvesnė. Tiriama aibė. Bendriausias statistikos uždavinys. Imčių pavyzdžiai. Reprezentatyvumas. Statistinio tyrimo procesas. Imčių sudarymo būdai. Ekspertinė imtis. Kvotinė imtis. Proginė imtis. Tikimybinės imtys. Paprastoji atsitiktinė imtis. Sistemingoji imtis. Sluoksninė imtis. Lizdinė imtis. Paprastoji atsitiktinė grąžintinė imtis. Lygiagrečiosios imtys. Porinės imtys.
  Statistika, pristatymas(93 skaidrės)
  2008-01-07
 • Statistinis tyrimas: "Organų donorystė"

  PowerPoint pristatymas. Kokia jūsų lytis? Koks jūsų amžius? Koks jūsų išsilavinimas? Kokia jūsų šeimos padėtis? Koks jūsų užsiėmimas šiuo metu? Ar žinote kaip gauti organų donoro kortelę? Ar turite organų donoro kortelę? Ar artimieji žino jūsų apsisprendimą tapti/netapti organų donoru? Jei turite donoro kortelę, tai kur pasirašėte? Ar manote, kad Lietuvos žmonėms yra suteikiama pakankamai informacijos apie organų donorystę? Kiek lėšų kasmet apytiksliai skiriate organų donorystės paramai? Rezultatų analizė. Padėties sklaida. Pearsono χ2 suderinamumo kriterijus. Spearmano koreliacijos koeficientas. Pirsono χ2 (chi-square) suderinamumo kriterijus. Tyrimo apibendrinimas.
  Statistika, pristatymas(23 skaidrės)
  2011-01-11
 • Statistinis tyrimas: Akių spalva

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Spalva. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Daugiakampis. Skritulinė diagrama. Imties charakteristika. Išvados.
  Matematika, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-01-14
 • Statistinis tyrimas: Internetinis bendravimas, pažintys

  PowerPoint pristatymas. Apklausos pristatymas. Tyrimo tikslai. Hipotezės. Apklausos anketos pavyzdys. Respondentų veiklos pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų nuomonė apie internetinį bendravimą, pažintis. Išvados.
  Statistika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-10-04
 • Statistinis tyrimas: Išvaizda ir kūno priežiūra

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas, imtis, atlikimo data. Uždaviniai. Klausimynas. Lytis. Amžius. Išvaizdai skiriamas laikas. Lankymasis SPA. Lankymasis kirpykloje. Naudojimasis kosmetologo paslaugomis. Lankymasis soliariume. Naudojimasis plastine chirurgija. Lankymasis sporto klube. Naudojimasis dietologo paslaugomis. Naudojimasis stilisto, dizainerio paslaugomis. Pajamų šaltinis. Darbas. Pajamos (vid.per mėnesį). Pinigai skiriami kūno priežiūrai. Nuomonė apie išvaizdą. Elgesys esant nepasitenkinimu išvaizda. Kas skatina rūpintis savo išvaizda. Pirsono x2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno koreliacijos koeficientas. Spirmeno koreliacijos koeficientas. Pirsono koreliacijos koeficientas. Pirsono koreliacijos koeficientas. Regresinė analizė. Išvados.
  Statistika, pristatymas(33 skaidrės)
  2011-07-13
 • Statistinis tyrimas: Kiek kartų per dieną pasakai žodį "ačiū"?

  PowerPoint pristatymas. Statistinis tyrimas apie žmonių mandagumą, statistiniai duomenys rodo, kiek kartų per dieną vidutiniškai ištariamas žodis "ačiū".
  Etika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-24
 • Statistinis tyrimas: mobilūs telefonai

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kurie telefonai turi didžiausią paklausą. Duomenų rinkimas. Merginų apklausa. Dažnių lentelė. Diagrama. Skritulinė diagrama. Vaikinų apklausa. Dažnių lentelė. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Išvados. Naudotų matematikos terminų paaiškinimas.
  Statistika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-31
 • Statistinis tyrimas: mokinių pasiskirstymas klasėje pagal svorį

  PowerPoint pristatymas. Tikslas ir planas. Anketa. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Duomenis pavaizduojame histograma. Sugrupuojame duomenis intervalais. Sugrupuotus duomenis pavaizduojame dažnių lentele. Sugrupuotus duomenis pavaizduojame histograma. Vaikinų ir merginų histograma. Tyrimo išvados.
  Statistika, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-06-06
 • Statistinis tyrimas: pamokų ruoša

  PowerPoint pristatymas. Kiek laiko 5–10 klasės mokiniai ruošia pamokas? Įvadas. Dažnių lentelė, kurioje pavaizduota, kiek laiko ruošia pamokas. Variacinė eilutė. Mediana. Imties vidurkis. Taškinė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Taškinė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Stulpelinė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Stulpelinė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Histograma 5 – 7 klasių mokinių. Histograma 8 – 10 klasių mokinių. Daugiakampis 5 – 7 klasių mokinių. Daugiakampis 8 – 10 klasių mokinių. Cilindrinė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Cilindrinė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Kūginė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Kūginė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Piramidinė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Piramidinė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Išvados.
  Statistika, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-03-17
 • Stepių ir savanų flora, fauna bei bioištekliai

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: analizuoti stepių ir savanų biomus. Darbo uždaviniai. Stepių ir savanų bendri bruožai. Stepių paplitimas. Stepių paplitimas pasaulyje. Savanų paplitimas. Savanų paplitimas pasaulyje. Stepių augalija. Savanų augalija. Stepių gyvūnija. Savanų gyvūnija. Stepių bioištekliai. Savanų bioištekliai. Išvados.
  Gamtinė geografija, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-01-01
 • Stereometriniai kūnai

  PowerPoint pristatymas. Tetraedras. Taisyklingasis tetraedras. Figūros išklotinė. Figūros taikymas gyvenime. Įdomu. Tetraedo formulės. Tetraedro savybės. Uždaviniai.
  Matematika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-30
 • Stereometriniai kūnai (2)

  PowerPoint pristatymas. Rutulys. Rutulio nuopjova. Rutulio išpjova. Rutulio sluoksnis. Rutulio sluoksnio pagrindai. Rutulio pjūviai. Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai rutuliai. Rutulys, įbrėžtas į kūgį. Apie piramidę apibrėžtas rutulys. Rutulio išklotinė. Pagrindinės rutulio formulės. Rutulio taikymas gyvenime. Jauko rutulys. Šviestuvai. Biliardo rutulys.
  Matematika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-09-11
Puslapyje rodyti po