Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociologija (24)

  PowerPoint prezentacijos-konspektai. Socialinė struktūra. Socialinės grupės ir organizacijos. Mikro lygmens požiūris į visuomenės struktūrą. Socialinės struktūros komponentai. Socialinė padėtis. Įgimtas arba gautas statusas. Įgytas arba pasiektas statusas. Pagrindinis arba dominuojantis statusas. Tai kas gi yra dominuojantis statusas? Socialinis vaidmuo. Statusas ir vaidmuo. Vaidmenų rinkinys. Priskirti vaidmenys. Suvokti vaidmenys. Vaidmens poveikis. Įtampa ir konfliktas. Statuso ir vaidmenų našta. Vaidmenų konfliktas. Makro lygmens požiūris į visuomenės struktūrą. Socialinė (visuomenės) struktūra. Institucinė visuomenės struktūra. Visuomenė kaip grupių sistema. Demografinė visuomenės struktūra. Socialinės grupės ir organizacijos. Pagrindiniai grupių bruožai. Grupės elementai. Biurokratija. Biurokratijos bruožai. Šiuolaikinė biurokratijos samprata. Biurokratijos disfunkcijos. Socialinė stratifikacija. Funkcionalistinis ir konflikto teorijos požiūris į stratifikaciją. Amžius ir lytis. Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Gyvenimo tarpsniai. Amžiaus vaidmenys ir statusai. Perėjimas. Perėjimo apeigos. Natūrali gyvenimo eiga. Gyvenimo etapai. Vaikystė. "Mažasis žmogus". "Mažasis darbininkas". Vaikystės įvairovė. Vaikystė ir socialinė klasė. Vaikai ir mokykla. Paauglystė. Privalomas visuotinis mokslas. Vaikų darbo įstatymai. Jaunystė. Jaunystės konfliktai. Branda. Ankstyvoji branda. Vidurinė branda. Jaunas senelis. Pensija. Našlystė. Sveikata. Lytis. Biologinė lytis. Lytis kaip socialinis konstruktas. Lūkesčiai. Kas vykdo socializaciją? Žiniasklaida. Stereotipai. Lyčių nelygybė. Kultūros samprata. Kultūros įsisavinimas. Kultūros komponentai. Kalba kaip kultūros dalis: kalbos reikšmė ir funkcijos. Etnocentrizmas ir kultūrinis reliatyvizmas. Kultūra ir kontrolė. Kultūrinė atranka. Universalūs kultūros elementai. Vidiniai kultūrų skirtumai. Kultūros kintamumas. Naujovės ir kultūros atsilikimas. Masinė kultūra ir vartotojų visuomenė. Socializacija. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Deviacija ir socialinė kontrolė. Deviacijos samprata. Normos samprata. Deviacija kaip vystymosi procesas. Socialinė kontrolė. Deviantinis elgesys ir nusikaltimai. Objektyvioji ir subjektyvioji deviacijos sampratos. Socialinės grupės ir deviacija.
  Sociologija, pristatymas(228 puslapiai)
  2006-06-09
 • Sociologijos ištakos viduramžiuose

  PowerPoint pristatymas. Viduramžių samprata. Viduramžių bruožai. Viduramžių žmogus. Origenas ir Augustinas. Tomas Akvinietis. Dantė. Viljamas Okamas. Marsilijus Paduvietis.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-23
 • Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida

  PowerPoint pristatymas. Sociologijos atsiradimas. Ogiustas Kontas. Socialinė statika ir dinamika. Natūralistinė sociologijos mokyklos. Herbertas Spenceris. Psichologinė sociologijos kryptis. Interakcionizmas. F. Teniso sociologinė koncepcija. Emilis Diurkheimas. Maksas Vėberis.
  Sociologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-03-14
 • Sociologinis demografinės situacijos Lietuvos kaime vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Demografija. Gyventojų skaičius. Vidutinis metinis gyventojų skaičius pagal lytį mieste ir kaime. Gimstamumas. Gimusieji. Gimstamumo rodikliai pagal amžiaus grupes. Suminis gimstamumo rodiklis. Mirtingumas. Mirtingumo dinamika. Santuokos ir ištuokos. Migracija. Vidinės migracijos tikslai. Išorinės (tarptautinės) migracijos tikslai. Gyventojų tarptautinė migracija. Vidutiniškai per parą Lietuvoje. Gyventojų skaičiaus prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Duomenys 2000-2005 metų.
  Sociologija, pristatymas(43 skaidrės)
  2007-12-13
 • Sociologinių tyrimų metodologija

  PowerPoint pristatymas. Metodologijos samprata. Esminės kiekybinės MTD prielaidos. Kokybinės MTD prielaidos. Sociologiniai tyrimai: samprata, tipai, rūšys.
  Sociologija, pristatymas(30 skaidrių)
  2005-11-14
 • Sovietų ir nacių politikos panašumai ir skirtumai. Antisovietinė ir antinacinė rezistencija

  Sovietų ir nacių politikos panašumai. Panašumai politiniame valdyme. Panašumai socialiniame gyvenime. Panašumai kultūriniame gyvenime. Panašumai krašto apsaugos atžvilgiu. Sovietų ir nacių politikos skirtumai. Skirtumai ūkinėje srityje. Padarinių skirtumai. Antisovietinė rezistencija. Antinacinė rezistencija.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-04-04
 • Spalvų reikšmė makiaže

  PowerPoint pristatymas. Spalvų harmonija. Spalvos makiaže. Spalviniai tipai pagal metų laikus. Lūpų dažų spalvos pagal odos tono atspalvį. Kontūrai ir šešėliai pagal akių spalvą. Žiemos tipas. Vasaros tipas. Rudens tipas. Pavasario tipas. Apibendrinimas.
  Mada ir drabužiai, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-08-20
 • Spartus tarptautinio verslo sąvokos kitimas

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinis verslas. Globalizacija. Globalizacijos "penkios varomosios jėgos". Argumentai palaikantys globalizaciją. Argumentai prieš globalizaciją. Aplinka. Išvados. Galima išskirti tris pagrindinius globalizacijos veiksnius. Penkios jėgos, kurios verčia įmones keistis, globalizuoti savo veiksmus.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-04
 • Spausdintuvai

  PowerPoint pristatymas. Apie spausdintuvus. Lazeriniai ir rašaliniai spausdintuvai. Taikomos technologijos.
  Kompiuteriai, pristatymas(12 skaidrių)
  2005-05-18
 • Spausdintuvai. Braižytuvai

  PowerPoint pristatymas. Spausdintuvų rūšys. Adatinis spausdintuvas. Adatinių spausdintuvų trūkumai. Rašalinis spausdintuvas. Rašalinio spausdintuvo veikimas. Lazerinis spausdintuvas. Terminis spausdintuvas. Plaktukinis spausdintuvas. Nuotraukų spausdintuvas. Miniatiūrinis printeris. Braižytuvai. Braižytuvų rūšys. Elektrostatiniai braižytuvai.
  Kompiuteriai, pristatymas(19 skaidrių)
  2005-10-14
 • Specialieji procesoriai

  Specialieji procesoriai. Grafiniai procesoriai. Grafinio procesoriaus sandara ir ryšiai. Programuojamieji garsų generatoriai. FM sintezatoriaus sandara. Signalų procesoriai. Signalų procesoriaus sandara.
  Kompiuteriai, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-01-04
 • Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo nuostatos. Pedagoginės integracijos samprata. Užsienio šalių patirtis ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Integruoto ugdymo juridinis reglamentavimas Lietuvoje. Tėvų ir specialistų nuostatos į integruotą ugdymą tyrimas. Pradedant ugdyti specialiųjų poreikių vaikus atvirose mokyklose, būtina atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Kuriant specialiojo ugdymo politiką ir ją įgyvendinant šalims siūloma apsvarstyti tokias veiklos gaires. Išvados.
  Specialioji pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-11-26
 • Specifinės struktūros chromosomos

  PowerPoint pristatymas. Gigantinės politeninės chromosomos. Gigantinė chromosoma. Drozofilos politeninė chromosoma. Gigantinių chromosomų pufai. Lempos šepetėlių tipo chromosomos. Fazokontrastinės ir fluorescentinės lempos šepetėlių tipo chromosomų nuotraukos. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Genetika, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-12
 • Spektrai

  PowerPoint pristatymas. Spektrų rūšys. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcijos spektras. Spektrinė analizė. Specialūs prietaisai.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-14
 • Spektrai ir spektrų rūšys

  PowerPoint pristatymas. Spektrai. Spektrų rūšys. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcijos spektras. Spektrinė analizė. Specialūs prietaisai.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-05-23
 • Spiralinis augimas ir fibonačio skaičiai

  PowerPoint pristatymas. Fibonačio seka. Aukso pjūvis. Gnomonai. Populiacijų kitimas. Tiesinis kitimas. Aritmetinės progresijos pirmųjų N narių suma. Eksponentinis kitimas. Eksponentinis augimas. Logistinis kitimas. 1 pavyzdys. 2 pavyzdys. 3 pavyzdys. 4 pavyzdys. 5 pavyzdys. Grafiškai pavaizdavę šiuos kitimus turėsime.
  Matematika, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-10-10
 • Sportas — sveikata

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tinklinis. Krepšinis. Futbolas. Dviračių sportas. Tenisas. Sporto nauda mūsų organizmui. Sporto daromo žala mums. Pabaiga.
  Sportas, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-10-05
 • Sportas ir marketingas: kas bendro?

  PowerPoint pristatymas. Klaidingas sportinio marketingo supratimas. Pagrindiniai sporto marketingo etapai. Sportas kaip atsipalaidavimo šaltinis. Marketinginis trumparegiškumas. Sporto marketingo guru. Sporto pramonės struktūra. Sporto pramonės tikslas- patenkinti vartotojų poreikius. Žiūrovas kaip vartotojas. Vartotojų- korporacijų segmentas - mediakompanijos. Sporto renginius transliuoja ir rodo ne tik televizija. Dalyvis kaip vartotojas. Rėmėjas kaip vartotojas. Sporto finansavimas (rėmimas) yra kompleksiškas iš kelių sudedamųjų. Sporto produktų įvairovė. Sporto renginiai. Arena. Sporto prekės. Licencijuotas merčandaizingas. Sportinės treniruotės. Paskutinė sporto produktų kategorija – sporto informacija. Sportininkai gražūs ir suteikia pasitikėjimo. Baimės emocija. Pasitenkinimo šaukinys. Seksualumo šaukiniai. Dar viena pirmenybė sporto reklamoje- sportininkų patrauklumas. Kompanijos rodydamos sportininkus reklaminėje medžiagoje sukelia pasitikėjimo įspūdį.
  Rinkodara, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-03-17
 • Sportas Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Krepšinis. Garsūs krepšininkai. Futbolas. Lengvoji atletika. Sunkioji atletika. Vandens sportas. Buriavimas. Burlenčių sportas. Burlenčių lentos. Plaukimas. Ledo ritulys. Ledo ritulio priemonės. Golfas. Tenisas. Biliardas. Beisbolas. Beisbolo kamuoliukas ir pirštinė. Boulingas.
  Sportas, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-01-19
 • Sporto arenos

  PowerPoint pristatymas. Sporto Arenų svarba kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. Sporto arenos. Siemens arena. Techninės galimybės ir universalumas. Renginiai. Kauno sporto halė. Techninės galimybės ir universalumas. Kauno miesto pramogų ir sporto rūmai (Kauno Arena). Kauno Arena - daugiafunkcinis pramogų ir sporto statinys. Šiaulių "Saulės arena". Panevėžio Sporto Arena. Belgrado arena. Saitama Super Arena. United Center Arena.
  Sportas, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-12-11
Puslapyje rodyti po