Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialiniai ir etiniai aspektai

  PowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata. Kada ir kur šis terminas atsirado? Informacinės visuomenės kriterijai. Informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės problemos. Technologinės pažangos indeksas. Nacionalinė informacinės visuomenės plėtros koncepcija. Naudojimosi kompiuteriu etika. Kompiuterio etika ir interneto etiketas. Darbo kompiuteriu etiketas. Bendravimo elektroniniu paštu taisyklės. Bendravimo vienu metu su keliais žmonėmis taisyklės. Informacijos apsauga. Kompiuterių virusai. Kompiuterinių virusų grupės. Kvalifikavimas pagal kenksmingumą. Antivirusinės programos ir jų grupės. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Autorių teisės. Kūrinio autoriaus turtinės ir neturtinės teisės. Programinę įrangą pagal jos įsigijimo ir platinimo pobūdį. Licencija. Piratavimas ir jo formos. Teisinė atsakomybė. Duomenų apsaugos priemonės. Darbas kompiuteriu ir sveikata. Elektromagnetinis spinduliavimas. Monitoriaus techninės charakteristikos. Sveikatai kenksmingi darbo su kompiuteriu veiksniai. Būdai mažinti regos sistemos ir kūno nuovargį. Kompiuteris kasdieniniame gyvenime. Kompiuteriai ir mokslas. Bibliotekos ir muziejai. Raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Prekyba internete. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems.
  Informatika, pristatymas(42 skaidrės)
  2011-06-08
 • Socialiniai ir etiniai aspektai (2)

  PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės kriterijai. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Naudojimosi kompiuteriu etika. Tarptautinio kompiuterinės etikos bei darbo kompiuteriu etiketo punktai. Etiketo patarimai bendraujant vienu metu keliems žmonėms. Dažniausiai vartojamos santrumpos. Dešimt interneto etiketo taisyklių. Informacijos apsauga. Informacijos apsauga. Kompiuterinių virusų grupės. Antivirusinės programos. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisės įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsaugos problemos. duomenų apsaugos priemonės. Duomenų apsaugos aktai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Darbas kompiuteriu ir sveikata. Elektromagnetinė spniduliuotė. Dirbančiųjų kompiuteriu sveikata. Regėjimas. Kaulų ir raumenų sistema. Psichinė įtampa. Tai reikėtų žinoti dirbant kompiuteriu. Kompiuterio higiena. Keletas pratimų atsiplėšti nuo kompiuterio. Kompiuteris kasdieniame gyvenime. Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Prekyba internete. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(49 skaidrės)
  2011-10-28
 • Socialiniai pokyčiai

  Socialinių pokyčių samprata. Socialinių pokyčių rūšys. Socialinių pokyčių šaltiniai. Gyventojai. Gamyba. Mokslas ir technologija. Naujovių plitimas. Socialiniai konfliktai. Evoliucionizmas. Ciklizmas. Funkcionalizmas. Socialinių pokyčių teorijos. Konflikto teorija.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-04
 • Socialinio darbo ekonomizavimas ir socialinių paslaugų efektyvumas (2)

  PowerPoint pristatymas. Socialinio darbo ekonomizavimo poreikis. Socialinių paslaugų efektyvumas (1). Socialinių paslaugų efektyvumas (2). Socialinių paslaugų efektyvumo vertinamas. Socialinių paslaugų efektyvumo analizavimo lygmenys. Efektyvumo rūšys. Socialinis efektyvumas. Teritorinio išdėstymo (alokacinis) efektyvumas. Ekonominis efektyvumas. Ekonominio efektyvumo vertinimas. Socialinių paslaugų rinkos kūrimas Europos sąjungos kontekstu. Socialinio darbo ekonomizavimo įtaka valstybinėms įstaigoms.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-03-19
 • Socialinio darbo ir socialinės edukologijos reikšmė sėkmingai individo socializacijai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. Nagrinėjama tema. Socializacijos funkcijos ir tikslas. Pagrindinės sąvokos. Kaip pasiekiami socializacijos tikslai. Vaikų socializacijos problema. Vaikų socializacijos problemos. Bendruomenės socialinių problemų sprendimas. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-18
 • Socialinio darbuotojo veikla vaikų globos namuose sprendžiant konfliktines situacijas tarp auklėtinių ir auklėtojų

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Vaikų globos namuose konfliktų spartinimo ir aštrinimo elgesio formos. Vaikų globos namai. Vaikų globos namuose numatyti uždaviniai. Pagrindiniai globos namų uždaviniai. Socialinio darbuotojo veiklos programos 2006 – 2007 m. tikslai. Numatytų tikslų įgyvendinimo būdai. Globos namuose esančios problemos. Darbuotojų bendravimo problemos su globos namų gyventojais. Globos namų pasitaikančios vaikų savybės. Socialinio darbuotojo pagalba vaikams. Tyrimas atskleidė. Siūlytinas vaikų globos namų socialiniam darbuotojui perspektyvus veiklos planas. Siūlytinas galimas veiklos planas globos namų administracijai. Darbas iliustruotas grafikais, diagramomis
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-06-06
 • Socialinio darbuotojo veikla, dirbant su Dauno sindromą turinčiais asmenimis

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Esminiai Dauno sindromo bruožai. Asmenų turinčių Dauno sindromą mokymo problemos. Socialinio darbuotojo veikla dirbant su Dauno sindromą turinčiais asmenimis. Gaunamų paslaugų vaikams su Dauno sindromu vertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-15
 • Socialinio mokymosi agresijos teorija

  PowerPoint pristatymas. Agresija kaip specifinė socialinio elgesio forma. Modeliavimas arba mokymasis stebint. Modelio efektai. Agresyvaus elgesio įtvirtinimas. Agresyvaus elgesio susiformavimo priežastys. Kas yra agresija? Agresyvaus, delinkventiško elgesio veiksniai.
  Socialinė psichologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-07-16
 • Socialinio pedagogo darbas su socialiai pažeistomis šeimomis

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos formos. Šiuolaikinė šeima. Nepilnos šeimos ir jų ypatumai. Asocialios šeimos. Socialinė – pedagoginė pagalba. Apibendrinant literatūrinę dalį, galima teigti, kad. Klasės auklėtojų socialinė pagalba socialiai pažeistoms šeimoms. Tėvų nuomonė apie socialinį pedagoginį darbą, jo socialinė pagalbos veiksmingumą, dirbant su socialiai pažeistomis šeimomis. Socialinio pedagogo darbas su socialiai pažeistomis šeimomis. Tikslas. Metodas. Organizavimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-11-14
 • Socialinis Lietuvos žemėlapis

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas. Nedarbo lygis. Užimtumas pagal veiklos rūšis. Gyventojų skaičius. Lyčių statistika. Demografinė statistika: gimstamumas, mirštamumas. Kultūra. Švietimas. Išsilavinimas. Lietuvos vaikai. Migracija. Nusikalstamumas.
  Sociologija, pristatymas(71 skaidrė)
  2006-09-27
 • Socialinis marketingas (2)

  PowerPoint pristatymas. Socialinis marketingas (SM) – priemonė gyvenimo kokybei gerinti. Kur taikomas SM. Sveikata. Saugumas. Aplinka. Bendruomenė. Socialinis marketingas. Kodėl socialinis marketingas (SM) skiriasi nuo komercinio marketingo (KM). Kuo SM ir KM panašūs. Kas naudoja socialinį marketingą. Kam naudojamas socialinis marketingas. Kokiomis kitomis priemonėmis galima paveikti visuomenės elgseną.
  Rinkodara, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-06-06
 • Socialinis marketingas. Strateginis planavimas

  PowerPoint pristatymas. Socialinio marketingo planavimo procesas. Kur esame? Kur norime būti? Kaip ten patekti? Socialinio marketingo strategijos. Kaip ten išsilaikyti? Socialinio marketingo programos valdymas. Kur esame? Situacijos analizė. Kur norime būti? Tikslinės auditorijos atranka. Kur norime būti? Tikslų ir uždavinių nustatymas. Kur norime būti? Tikslinė auditorijos ir konkurencijos analizė. Kaip ten patekti? Marketingo strategijos parinkimas. Prekė: pasiūlymo kūrimas. Kaip ten patekti? Marketingo strategijos parinkimas. Kaina: elgsenos pokyčių kaštų valdymas. Vieta: programos prieinamumas. Rėmimas: sukurkite žinutę.
  Rinkodara, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-06-06
 • Socialinis marketingas. Tyrimai ir aplinkos analizė

  PowerPoint pristatymas. Kodėl reikalingi marketingo tyrimai socialiniame marketinge? Socialinio marketingo tyrimai skiriami pagal. Socialinio marketing tyrimai pagal strateginio planavimo proceso stadijas (pagal Andreasen). Socialinio marketingo tyrimai pagal strateginio planavimo proceso stadijas (pagal Nowak & Siska). Socialinio marketingo tyrimai pagal šaltinius. Socialinio marketingo tyrimai pagal naudojamas technikas/priemones informacijai rinkti. Tradiciniai tyrimų etapai. Kur esame? Socialinio marketingo aplinka. Vidinės socialinio marketingo aplinkos veiksniai. Išorinės socialinio marketingo aplinkos veiksniai. SSGG analizė. Vidinės stiprybės ir silpnybės (pavyzdžiai). Išorinės galimybės ir grėsmės (pavyzdžiai).
  Rinkodara, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-06-11
 • Socialinių darbuotojų pagrindinės funkcijos ir jo veiklos organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Socialinis darbas. Socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo funkcijos. Funkcijų klasifikacija, kuri remiasi individualaus socialinio darbo metodo struktūra. Funkcijos, remiantis Lietuvos socialinio darbuotojo pareigybės aprašu. Labai detalios socialinio darbuotojo funkcijos apimtų tokias veiklos sritis ir konkrečias veiklas. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Organizuojant veiklą svarbu atsižvelgti į keletą principų. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-08
 • Socialinių paslaugų teikimo strategija 2007-2012 m.

  PowerPoint pristatymas. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių paslaugų sistema. Seniems žmonėms. Žmonėms su negalia. Vaikams ir jaunimui.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-16
 • Socializacija kaip socialinės sąveikos procesas. Socializacijos tipai

  PowerPoint pristatymas. Asmens socializacija. Pirminė ir antrinė socializacija. Socializacijos slopinant pagrindiniai bruožai. Socializacijos dalyvaujant pagrindiniai bruožai. Skiriami trys antrinės socializacijos tipai. Socializacijos institutai. Dažniausiai skiriami penki socializacijos institutai.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-01-02
 • Socializacijos procesas vaikystėje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Tyrimo metodas. Darbo uždaviniai. Problema. Pagrindinės išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-05
 • Socializmo sistemos raida ir jos žlugimas

  PowerPoint pristatymas. Socialistinių revoliucijų centrinėje ir pietryčių Europoje priežastys . Socialistinių valstybių formavimosi aplinkybės. Socialistinio Rytų bloko susiformavimas. Socializmas už Europos ribų . Maskvos ranka. Sukilimai Rytų Europoje. Nesėkmingi bandymai reformuoti socializmą. Socializmo krizės gilėjimas Lenkijoje. M. Gorbačiovas atsisako Brežnevo doktrinos. Socializmo sistemos žlugimas Rytų Europoje 1989 metais. Šaltojo karo pabaiga.
  Visuotinė istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-04-04
 • Sociokultūrinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra kultūra? Kaip jos išmokstama? Taisyklės bendradarbiaujant su skirtingomis kultūromis. Kultūrų skirstymas. Sociokultūriniai elementai. Estetika. Požiūriai ir tikėjimas. Religinis veiksnys. Materialioji kultūra- tai ką sukūrė, ar kuo naudojasi vienos ar kitos visuomenės nariai. Technologinis pranašumas. Išsilavinimas. Kalba. "Nežodinė" kalba. Socialinė santvarka. G. Hofstede nacionalinių kultūrų modelis.
  Sociologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-04-05
 • Sociologija (10)

  PowerPoint pristatymas. Sociologijos apibrėžtis. Sociologijos mokslo objektas, dalykas, struktūra ir funkcijos. Sociologijos objektas. Sociologijos dalykas. Sociologijos struktūra. Sociologijos struktūra: sociologinės žinios. Sociologijos funkcijos. Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida. Pozityvistinė sociologija. O. Kontas. Natūralistinė sociologijos kryptis. Psichologinė sociologijos kryptis. Diurkheimo "sociologinė mokykla". Modernioji sociologija. M. Vėberis. Šiuolaikinės sociologijos teorijos.
  Sociologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2005-11-14
Puslapyje rodyti po