Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smurtas prieš vaikus (7)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Koks gali būti smurtas prieš vaikus. Smurto prieš vaikus atvejai. Klaipėdos "Jaunimo linijos" statistika. Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimo išvados. Šilutės rajono policijos komisariato 2004 metų statistika. Kokios priežastys sukelia smurtą prieš vaikus? Žaislų ir televizijos įtaka vaikams. Blogo elgesio su vaiku pasekmės. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-23
 • Smurtas prieš vaikus lietuvių šeimose

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – pagrįsti smurto kaip reiškinio egzistavimą vienoje svarbiausių vaiko socializacijos aplinkų — šeimoje. Vaikai... Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencija (2). Smurto prieš vaikus sąvoka. Smurtas prieš vaikus gali būti. Oficiali Lietuvos smurto prieš vaikus šeimoje statistika (2). Anketos rezultatai. Ar prieš vaikus yra smurtaujama šeimoje? Kokį smurtą dažniausiai patiriate? Kas dažniausiai prieš jus smurtauja šeimoje? Kaip manote, kokios yra smurto prieš jus priežastys? Kam pasakote apie smurto prieš jus atvejus? Ar žinote, kur galima kreiptis, esant smurto prieš jus atvejams. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-09-05
 • Smurtas prieš vaikus, moteris ir suaugusius

  PowerPoint pristatymas. Kas tai, smurtas? Priežastys. Smurtas prieš vaikus. Smurto prieš vaikus pasekmės. Seksualinis priekabiavimas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-10
 • Smurtas prieš vaikus. Jo pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Smurto formos. Fizinė prievarta. Požymiai, kurie leidžia įtarti, kad vaikas patyrė ar patiria fizinį smurtą. Emocinė prievarta. Požymiai, kurie leidžia įtarti, jog vaikas patiria emocinį smurtą. Seksualinė prievarta. Požymiai, kurie rodo, jog vaikas patyrė seksualinę prievartą. Nesirūpinimas, apleidimas. Požymiai, kurie leidžia įtarti, kad vaiku nesirūpinama. Kur vaikai gali patirti smurtą. Kodėl vaikas ne visada pasisako, kad jį skriaudžia. Fizinio ir emocinio smurto pasekmės. Nesirūpinimo, apleistumo pasekmės. Seksualinės prievartos aukoms būdingi elgesio ir emocijų bruožai. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-20
 • Snorkeling

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Nardymas. The purpose of project. Snorkeling. Equipments. Snorkeling methods. Tanya Streeter. Advantages. Disadvantages. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Anglų kalba, pristatymas(8 skaidrės)
  2010-04-20
 • Social influence

  PowerPoint pristatymas. What is social influence? Following what others do. Solomon Asch conformity experiment cards. Conformity conclusions. What affects conformity? Groupthink. When does groupthink occur? Compliance. Techniques to gain compliance. Industrial-organizational (I/O) psychology. Obedience: Following direct orders. Obedience.
  Socialinė psichologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2009-12-28
 • Social work

  Powerpoint pristatymas anglų kalba. Socialinis darbas. I'm going to talk about. Social Workers are concerned. Social work and social welfare are based on 3 premises. Social workers work with. Is social work a profession? Related occupations. I want to become a social worker. Social workers help to cope with life’s most difficult challenges, and the troubles of everyday living, including. Social workers are found in. To become a Social worker, you will need. Proportion of students agreeing/disagreeing with statements about social work. Do we need social workers?
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-06-26
 • Socialinė apsauga Europoje: koncepcijos, mechanizmai, iššūkiai

  PowerPoint pristatymas. Kas yra socialinė apsauga? Apibrėžimas. Socialinės apsaugos tikslai? Skurdo mažinimas. Apsauga nuo rizikų. Perskirstymas. Solidarumas. Elgesio normų keitimas. Išmokų rūšys. Susijusios su užimtumu. Privalumai. Trūkumai. Universalios išmokos. Panašumai/trūkumai. Išmokos, teikiamos remiantis pajamų tikrinimu. Privalumai/trūkumai. Neįmokinės išmokos. Diskretinės išmokos. Privalomumas privalus draudimas. Darbdavio teikiamos programos. Taupymo fondai. Diskusijos. Iššūkiai socialinei apsaugai. Nauji darbo modeliai. Atsakas į naujus darbo modelius. Visuomenės senėjimas. Socialiniai pokyčiai. Nauji išmokų tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-09-26
 • Socialinė nelygybė visuomenėje

  PowerPoint pristatymas. Socialinė stratifikacija. Funkcionalistų požiūris į stratifikaciją. Konflikto teorija. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistemos. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Konflikto teorija. Pasak šios teorijos šalininkų (R. Dahrendorfo, Ch. R. Millso, T. Bottomore). Konfliktų teorijos pagrindiniai teiginiai. Prestižas. Galia. Socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Stratifikacijos požymiai. Stratifikacijos sistemos. Uždarosios sistemos. Klasės skirtumai. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Nustatant klasinę priklausomybę taikomi metodai. Klasė ir gyvenimo būdas. Socialinis mobilumas. Lyčių stratifikacija. Moteriškumo stereotipai.
  Sociologija, pristatymas(58 skaidrės)
  2007-06-07
 • Socialinė parama šeimai ir jos administravimas

  PowerPoint pristatymas. Paramos šeimai politikos samprata. Šeimos politikos pagrindiniai tikslai. Vertybių kaita šeimos politikoje. Šeimos politikos raida Lietuvoje. Paramos šeimos politikos sampratos formavimas. Pašalpų šeimoms sistemos plėtra. Lūžis šeimos politikos formavime: šeimos politikos modelio pasirinkimas. Šeimos politikos koncepcijos kūrimas. Paramos šeimai politikos plėtros neapibrėžtumai. Integruotos šeimos politikos kūrimas, tobulinimas. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams klasifikacija ir administravimas. Vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui. Šeimos pašalpa. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims. Pašalpa šeimoms, turinčioms 4 vaikus. Pašalpa krašto apsaugos tarnautojų vaikams. Pašalpa vaikui iki 7 metų. Vaiko globos pašalpa. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams įsikurti. Socialinė pašalpa. Išlaidų būstui šildyti ir vandeniui kompensacijos. Nemokamas moksleivių maitinimas. Vienkartinė pašalpa. Pašalpos šeimoms, auginančioms 3 vaikus. Parama šeimai įvairiuose socialinės gerovės politikos modeliuose. Liberalaus modelio gerovės valstybių charakteristikos. Konservatyvaus – korporatyvinio modelio valstybės. Socialdemokratinio modelio gerovės valstybės. Paramos šeimai politikos tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-12-28
 • Socialinė pedagogika (5)

  PowerPoint pristatymas. Socialinė pedagogika. Socialinės pedagogikos funkcijos. Socialinės pedagogikos uždaviniai. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo asmeninės savybės. Socialinės schemos reikšmė. Apklausa. Mano būsimoji profesija.
  Socialinis darbas, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-02-13
 • Socialinę politiką formuojančios institucijos

  PowerPoint pristatymas. Olsenas teigia. Socialinė politika Lietuvoje. Pagrindinės institucijos. Lietuvos darbo birža. Darbo rinkos mokymo tarnyba. Socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Pagrindinė "Sodros" funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas. Trišalė taryba. Garantinis fondas. Lietuvos darbo federacija. Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL. Lietuvoje remiami šie teminiai prioritetai. Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL administravimas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-09-18
 • Socialinė stratifikacija

  Socialinės stratifikacijos samprata. Socialinės klasės samprata. Stratos samprata. Socialinės grupės samprata. Statuso samprata. Rangavimo procesas. Funkcionalistinis stratifikacijos aiškinimas. Oponuojantys funkcionalistiniai požiūriui teiginiai. Pasak J. Vander Zandeno, žmonės skiria. Pagrindiniai socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Papildomi socialinį sluoksnį išskiriantys požymiai. Stratifikacijos sistemos. Uždaros sistemos. Klasės. Klasės šiuolaikinėje vakarietiškoje visuomenėje. Smulkesnė tipologizacija. Nustatant klasinę priklausomybę taikomi trys metodai. Klasė ir gyvenimo būdas.
  Sociologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-05-10
 • Socialinė stratifikacija. Socialinio instituto samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinės stratifikacijos esmė. Socialinės stratifikacijos sampratos vystymasis. Socialinė stratifikacija ir socialinė diferenciacija. Socialinės stratifikacijos pagrindai. Socialinės stratifikacijos procesų socialinės funkcijos ir charakteristikos. Pagrindinės stratifikacinės analizės sąvokos. Statuso samprata.
  Sociologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-21
 • Socialinė valstybės apsauga

  PowerPoint pristatymas. Socialinė apsauga. Socialinė išmoka. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinis draudimas. Užimti gyventojai (užimtumas). Lietuvos socialinė politika. Valstybinių pensijų, mokamų iš biudžeto, sistema. Pensinis aprūpinimas - dažniausiai būna mišrus. Socialinės rizikos šeima. Socialinės rizikos šeimų tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-26
 • Socialinės deviacijos samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinė deviacija. Socialinė deviacija (4). Sociologinės nusikaltimo ir deviacijos teorijos. Biologinės teorijos. Psichologinės teorijos. Anomijos teorija (1). Anomijos teorija (2). Subkultūrų aiškinimai. Išmoktoji deviacija. Etikečių klijavimo teorija (1). Etikečių klijavimo teorija (2). Konfliktų teorijos: "naujoji kriminologija". Naujasis kairysis realizmas. Kontrolės teorijos. Teorinės išvados. Deviantinį elgiasį lemiantys veiksniai. Psichologiniai deviantinį elgiasį lemiantys veiksniai. Sociologiniai deviantinį elgesį lemiantys veiksniai (3). Deviacijos funkcijos. Deviacijos reiškiniai visuomenėje. Jaunimas ir nusikaltimai. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Organizuotas nusikalstamumas. Lytis ir nusikaltimai. Socialinė kontrolė. Socialinė kontrolė. Socialinės kontrolės sampratos. Kam reikalinga socialinė kontrolė? Socialinės kontrolės pradininkai(1). Socialinės kontrolės pradininkai(3). Socialinės kontrolės kryptys(1). Socialinės kontrolės kryptys(2). Socialinės kontrolės būdai. Socialinės normos ir sankcijos. Socialinė norma. Moralės normos. Moralinės normos priklauso nuo. Sankcija. Sankcijų rūšys. Negatyvios sankcijos.
  Sociologija, pristatymas(42 skaidrės)
  2010-09-29
 • Socialinės pedagogikos idėjos Lietuvoje: Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana)

  PowerPoint pristatymas. Gyvenimo faktai. M. Pečkauskaitės pedagoginės idėjos ir jų sąsajos su socialiniu darbu. Svarbiausios M. Pečkauskaitės sukurtos auklėjimo šeimoje sistemos idėjos. Marija Pečkauskaitė. Sentencijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-12-14
 • Socialinės politikos esmė ir tikslai

  Socialines apsaugos ir darbo ministerijos veikimo principas. Veiksniai, įtakojantys socialinę politiką. Socialinės politikos analizė. Socialinės politikos finansavimo šaltiniai. 2005m. socialinė programa. PowerPoint pristatymas.
  Makroekonomika, pristatymas(40 skaidrių)
  2005-09-22
 • Socialinės politikos samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinės politikos samprata. Argumentai už gerovę (kolektyvinę socialinę apsaugą). Gerovės režimų tyrinėjimai. Gerovės valstybių modelių išskyrimo kriterijai (G. Esping-Andersen). Gerovės valstybių modeliai (G. Esping-Andersen). Skurdo priežastys. Pagrindiniai skurdo ribos įvertinimo metodai. Skurdo mažinimas (pagrindiniai nacionalinės skurdo mažinimo strategijos elementai). Socialinė atskirtis. Nedarbo priežastys. Užimtumo didinimas (pagrindiniai nacionalinės užimtumo strategijos elementai). Senatvės pensijų sistemos pakopos. Socialinė nelygybė. Socialinės apsaugos išmokos. Socialinės apsaugos formavimosi struktūriniai veiksniai. Socialinės apsaugos formavimosi vertybiniai veiksniai. Socialinės apsaugos įstatymų priėmimo data. Socialinės rizikos modernioje visuomenėje. Paramos šeimai programų tikslai. Darbinio ir šeimyninio gyvenimo suderinimas. Pagrindiniai universalių pašalpų privalumai. Mokesčių lengvatos šeimoms.
  Makroekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-10-26
 • Socialinės problemos. Rūkymas

  PowerPoint pristatymas. Rūkymo įtaka. Rūkymo įtaka stemplei. Rūkymo įtaka skrandžiui. Rūkymo įtaka kasai. Rūkymo įtaka kepenims. Rūkymo įtaka žarnynui. Rūkymo valdymas. Tabakas ir nikotinas. Rūkymo pavojus. "HELP" –rūkymo prevencijos programa. 2006m. veiklos projektas.
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-03-06
Puslapyje rodyti po