Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Psichikos sveikatos politika

  PowerPoint pristatymas. Kas yra psichikos sveikata? Psichikos sveikatą ir jos sutrikimus lemia. Visuomenės psichikos sveikata siejama su. Psichikos sveikatą bloginantys veiksniai. PSO rekomendacijos. Valstybinės psichikos sveikatos 2005-2010 metų strategija. Įdomu.
  Psichologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-04-26
 • Psichinė sveikata

  PowerPoint pristatymas. Sveikata. Fizinė sveikata. Psichinė sveikata. Lietuvos psichiatrijos istorija. Psichikos sveikatos centrų raida Lietuvoje. Vaikų psichikos sveikatos priežiūra. Psichikos sveikatos strategijos modelis. Permainos teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Nauja sistema. Psichinės sveikatos vertinimas. Psichikos sveikatą įtakojantys faktoriai. Psichikos sutrikimai. Psichikos sutrikimų sunkumo laipsniai. Psichikos sutrikimų klasifikacija. Suvokimas. Pojūčių sutrikimai. Atmintis. Atminties sutrikimai. Mąstymas. Mąstymo sudėtinės dalys. Mąstymo sutrikimai. Mąstymo formos sutrikimai. Mąstymo turinio sutrikimai. Valia. Valios sutrikimai. Dėmesys. Dėmesio savybės. Dėmesio sutrikimai. Emocijos ir jausmai. Emocijų ir jausmų sutrikimai. Savimonė. Savimonės sutrikimai. Neuroziniai sindromai. Neurozinių sindromų rūšys. Asteninis neurozinis sindromas. Obsesinis – kompulsinis sindromas. Isterinis neurozinis sindromas. Hipochondrinis neurozinis sindromas. Psichopatiniai sindromai. Psichopatinių sindromų rūšys. Paranoidinis psichopatinis sindromas. Šizoidinis psichopatinis sindromas. Isteroidinis psichopatinis sindromas. Anankastinis psichopatinis sindromas. Nerimastingumo psichopatinis sindromas
  Asmenybės psichologija, pristatymas(49 skaidrės)
  2006-12-22
 • Psichinė sveikata ir psichikos sutrikimai: taikymo metodai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslas. Pristatymo uždaviniai. Psichikos samprata. Psichinė sveikata ir jos svarba. Pojūčių ir suvokimų sutrikimai (1). Pojūčių ir suvokimų sutrikimai (6). Atminties sutrikimai. Atminties sutrikimai (2). Jausmų sutrikimai (1). Jausmų sutrikimai (5). Mąstymo sutrikimai. Mąstymo sutrikimai (2). Valios sutrikimai (1). Valios sutrikimai (3). Potraukių sutrikimai. Potraukių sutrikimai (3). Dėmesio sutrikimai. Dėmesio sutrikimai (2).
  Psichologija, pristatymas(32 skaidrės)
  2009-11-19
 • Psichoanalizė (3)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Psichoanalizė. Sigmundas Freudas. Du psichoanalizės teiginiai.
  Psichologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-06-18
 • Psychology

  What is psychology? History of psychology. Ranges of psychology. Becoming a psychologist. Practical work. Conclusion. Forensic Psychology Dictionary. Anglų kalba.
  Psichologija, pristatymas(13 puslapių)
  2006-01-09
 • Psichologijos istorija (2)

  PowerPoint pristatymas. Talis Miletietis. Sokratas. Platonas. Aristotelis. Renė Dekartas. J. M. Charcot. Wilhelmas Wundtas. Viljamas Džeimsas. Ivanas Pavlovas. Sigmund Freud. Alfredas Adleris. Karlas Jungas. Džonas Vatsonas. Karlas Rogers. Erikas Eriksonas. B.F. Skinner. J. Bowlby. Abraham Maslow. Erikas Bernas. Albertas Bandura. Vladimiras Raikovas.
  Psichologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-10-05
 • Psichologijos metodai

  PowerPoint pristatymas. Psichologijos metodai. Mokslinio tyrimo strategijos. Aprašomoji (arba stebėjimo) strategija. Koreliacija. Koreliacijos rūšys. Eksperimentas. Metodikos: Atvejo tyrimas. Apklausa. Apklausos aspektai. Apklausos aspektai. Metodikos: Stebėjimas. Natūralistinis stebėjimas. Metodikos. Šiuolaikinės psichologijos kryptys.
  Psichologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-03-30
 • Psichologijos tyrimai

  PowerPoint pristatymas. Psichologijos metodai. Tyrimo strategijos. Aprašomoji strategija. Sąvokos: populiacija, imtis. Du atrankos būdai. Atsitiktinė atranka. Neatsitiktinė atranka. Koreliacinis tyrimas. Eksperimentas. Eksperimentų trūkumai.
  Psichologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-04-17
 • Psichologinės kaltės ir skriaudos jausmas

  PowerPoint pristatymas. Skriauda. Skriaudos jausmas. Psichologinė krizė. Psichologinė skriauda. Vaikystės skriaudos. Kaltė. Kaltės jausmas kyla, kai. Pratimai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-10-07
 • Psichologiniai matavimai

  PowerPoint pristatymas - konspektai. Psichologinių tyrimų tikslas. Psichologiniai matavimai – duomenų rinkimas. Kas yra duomenys? Naudojami aprašymui kintamieji. Šalutiniai kintamieji. Tyrimo būdai. Psichologinių matavimų ypatumai. Psichologiniai matavimai. Kai kurios mokslinio stebėjimo charakteristikos. Fizikinių pėdsakų panaudojimas. Sukurto produkto panaudojimas arba produkcijos pėdsakas. Minėtų pėdsakų panaudojimo problemos. Matavimo dydžiai. Skirtumų tarp dydžių įvertinimas. Mato samprata. Skirtumo matavimas. Kai kurių matų pavyzdžiai. Euklido metrika, kai p=2. Manheteno metrika p=1. Eliptinė metrika. Psichologiniai matavimai. Matavimai psichofiziologijoje. Koreliaciniai tyrimai. Koreliacijos įvertinimas. Tiesinis ryšys. Ryšio tarp intervalinių dydžių grafinis nustatymas. Tiesinys ryšys. Regresinės linijos nustatymas. Regresinė linija ir koreliacijos koeficientas. Ryšio grafinis nustatymas. Netiesinio ryšio grafinis nustatymas. Ryšio tarp įvairių kintamųjų nustatymas. Koreliacijos koeficientai. Kiti koreliacijos koeficiento analogai. Kiti koreliacijos koeficientai, analogai. Koreliacijos koeficiento analogai. Matavimai psichofizikoje. Reakcijos greičio (laikų) matavimo metodikos. Reakcijos greitis. Reakcijos greičio matavimo metodai. Parametrai įtakojantys reakcijos greitį. Psichologiniai faktoriai įtakojantys reakcijos greitį. Donderso RL matavimo metodikos. Psichofizikiniai matavimai. Vidurinės reikšmės metodas. Santykinis arba diferencialinis slenksčio matavimas. Akiplotis. Prievartinio atsako metodas. PA metodai. Psichometrinė kreivė. Sprendimo priėmimo teorija ir žmogaus jautris. Sprendimo priėmimas – galimos klaidos ir teisingi atsakai. Atsakymų variantai ir jų kaina. Sprendimo priėmimo – struktūrinis modelis. Sprendimo priėmimo – matematinis modelis. Sprendimo priėmimo kriterijai. Optimizavimo sąlygų radimas. Optimizavimo sąlygos. Kriterijų optimizavimas. Optimizavimo pavyzdžiai. Sprendimas, kai kainos nelygios. Operatoriaus charakteringa kreivė. Subjektyvių skirtumų matavimai psichofizikoje. Styvenso skirtumų matavimo metodas. Dviejų n. dydžių įtaka slenksčiui. Skalių normalizacija. Sten ir stanine skalės. Testų validumas. Konstrukto validumas. Validumo vertinimo pavyzdžiai. Validumas ir koreliacijos koeficientas. Patikimumas. Patikimumo įvertinimas. Bendra testo dispersija Sx2. Bendra dispersija. Patikimumo formulė. Skalių patikimumas. Pavyzdžiai. Testo atsakymo klaidos (Se2) dispersiją? Išvados. Testo patikimumo didinimas. Testo validumas. Validumas. Testo efektyvumo įvertinimas. Pavyzdys. Ryšys tarp validumo ir efektyvumo. Teorinis ryšys tarp testo validumo ir efektyvumo. Grafinis pavyzdys. Skaičiavimo pavyzdys. Išvadų tęsinys. Dar kartą apie validumą ir efektyvumą. Validumo įvertinimas. Ryšys tarp validumo ir patikimumo. Pradinės žinios apie testus. Testų tipai. Testavimo metodai. Apklausa. Testavimo laikas. Grupių (grupinis) testavimas. Testavimas ir socialiniai santykiai. Socialiniai santykiai ir testavimas. Kiti faktoriai. Motyvacija. Apsimokymas. Šiek tiek papildomų žinių apie testus. Atsakų vertinimo koregavimas. Atsakų koregavimo pavyzdžiai. Vertinimas. Testų efektyvumas.
  Psichologija, pristatymas(147 puslapiai)
  2006-03-20
 • Psichologinio klimato darbo kolektyve gerinimo keliai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Keletas apibrėžimų. Organizacijos psichologiniam klimatui įtaką darantys veiksniai. Psichologinį klimatą darbe dažniausiai gadina. Konfliktų mažinimo ir sprendimo būdai. Teigiamą organizacijos psichologinį klimatą gali užtikrinti sėkminga multikultūrinė politika. Turi būti užtikrinta lyčių lygybė. Atlyginimų suvienodinimas. Kartų solidarumo gerinimas. Seksualinė orientacija. Darbo ir dirbančiųjų poilsio organizavimas. Taigi, sukonkretinant, šie veiksniai turi įtakos gerinant organizacijos psichologinį klimatą. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-01
 • Psichologinio klimato kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Psichologinis klimatas. Veiksniai lemiantys sporto komandos ar grupės psichologinį klimatą. Požymiai apibūdinantys sporto komandos ar grupės psichologinį klimatą. Reikalavimai treneriui kuriančiam gerą psichologinį klimatą.
  Sportas, pristatymas(11 skaidrių)
  2011-01-06
 • Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC

  Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC(Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras). Kam teikiamos paslaugos. Kaip klientas patenka į VPSRC. Paslaugos klientams (1). Paslaugos klientams (2). Paslaugos klientams (3). Paslaugos specialistams.
  Socialinis darbas, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-09-07
 • Pusgaminiai maisto racione

  PowerPoint pristatymas. Tyrimas apie pusgaminių vartojimą. Pusgaminiai. Pusgaminių gamintojai Lietuvoje. Hipotezė. Tikslas. Darbo atlikimo metodika. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Kodėl vartoja pusgaminius. Pusgaminių valgymo dažnumas. Kam perka pusgaminius. Kiek naudojo anksčiau ir dabar. Dažniausiai valgomi pusgaminiai. Vartojimo priežastys. Populiariausi pusgaminių ruošimo būdai. Respondentų nuomonė apie kenkimą. Informacijos apie produktus gauna. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-09-26
 • Pusiau prezidentinė sistema

  Pusiau prezidentavimas. Prezidentinės sistemos bruožai, prancūziškasis prototipas. Pagrindinis prezidentizmo trūkumas. Pusiau prezidentizmo pagrindimas. Konstitucinis burtininkavimas. Pusiau prezidentizmas - panašūs ir nepanašūs atvejai. Duverger pusiau prezidentinių valstybių sąrašas. Shugart'o ir Carey pataisymai. Pusiau prezidentinės valstybės - Sartori variantas. Airija, Austrija ir Islandija. Vokietijos Veimaro Respublika. Prezidento teisės. Parlamentas. Skirtumas nuo Prancūzijos. Veimaro trūkumai. Portugalija. Šri Lanka. Šri Lankos prezidentas. Suomija. Pusiau prezidentinės sistemos bruožai. 3 valdžios kriterijai. Shugart'o ir Carey režimų tipai. Žiniasklaidos poveikis prezidento atrankos procesui. Išvada.
  Politologija, pristatymas(36 skaidrės)
  2005-11-18
 • Pusiausvyros ir koordinacijos vertinimo metodai

  PowerPoint pristatymas. Pusiausvyra ir koordinacija. Pusiausvyra. Judesių koordinacija. Pusiausvyros vertinimo metodai. Ėjimo vertinimo mėginiai. Statinės pusiausvyros vertinimas stovėjimo ant vienos kojos pėdos priekio testu. Pusiausvyros, kai kuriomis kūno dalimis padedant ją išlaikyti, vertinimas stovėjimo ant lentelės testu. Flamingo pusiausvyros testas (Eurofit). Dinaminės pusiausvyros vertinimas. Ėjimas apverstu gimnastikos suoliuku. Jarockio mėginys. Vojačeko mėginys. Berg'o pusiausvyros testas. Judesių koordinacijos tyrimas. Rankų judesių koordinacijos tyrimo testas. Bėgimo šaudykle testas.
  Medicina, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-14
 • Pusiausvyros rūšys

  PowerPoint pristatymas. Pastovioji pusiausvyra. Pastovioji pusiausvyra – pavyzdžiai. Nepastovioji pusiausvyra. Nepastovioji pusiausvyra – pavyzdžiai. Beskirtė pusiausvyra. Beskirtė pusiausvyra – pavyzdžiai. Kūno atrama ir pusiausvyra. Kūno atrama ir pusiausvyra – pavyzdys.
  Fizika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-04-07
 • PVC grindų danga

  PowerPoint pristatymas. PVC grindų dangos grupės. PVC homogeninė danga. PVC heterogeninė danga. PVC grindų dangos privalumai. PVC grindų dangos trūkumai. Keletas PVC grindų dangos rūšių. Trend 200 CV 2,5 PVC danga. Style PVC danga. Delphin ir Delphin SuperPVC dangos. Compact PVC danga. PVC dangos priežiūra. Kaip prižiūrėti? Plovimas. Išvada.
  Statyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-05
 • QSR (quick service restaurant) or fast food

  PowerPoint pristatymas (anglų kalba). The "fast" In fast food. And of course the hot dog. Fast food Business. Preparation. Nutritional value. Criticisms.
  Anglų kalba, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-06-19
 • R. Solou ekonominio augimo modelis ir jo praktinė reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Ekonominis augimas. Ekonominio augimo teorijos. R. Solou ekonominio augimo modelis. R. Solou modelis padeda. Trys situacijos. Išvados.
  Ekonominės teorijos, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po