Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prievolių teisės ir prievolės samprata

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių rūšys skirstomos. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų samprata. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybų sutarties samprata ir būdingi bruožai. Netesybų rūšys. Netesybų sutarties rūšys ir forma. Rankpinigių sutarties samprata. Rankpinigių sutarties funkcijos ir forma. Laidavimo sutarties rūšys. Garantijos sutarties samprata. Prievolių pabaigos pagrindai. Išvados.
  Teisė, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-12-12
 • Priklausomybė nuo narkotikų ir prevencija

  PowerPoint pristatymas. Užsiėmimo tikslai. Kas yra narkotikai? Kad medžiaga būtų pripažinta narkotiku, ji turi atitikti tris kriterijus. Narkotikų vartojimo būdai. Narkomanija. Euforija. Psichinė priklausomybė. Tolerancija. Fizinė priklausomybė. Abstinencija. Narkotikų vartojimo priežastys. Biologinės priežastys. Psichologinės priežastys. Socialiniai veiksniai. Truputis istorijos. Narkotinių medžiagų rūšys.
  Socialinis darbas, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-06-12
 • Primatai

  PowerPoint pristatymas. Bendra primatų apžvalga. Mityba. Paplitimas ir biotopas. Žmonės ir primatai. Žmonės.
  Zoologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-03-24
 • Privatizavimas Lietuvoje: būdai ir pasekmės

  Privatizavimo proceso tikslas, privatizacijos veiksniai ir jų tikslai, privatizacijos proceso apžvalga, privatizavimo institucijos, privatizavimo būdai, privatizacijos nauda, privatizacijos problemos.
  Ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-01-11
 • Problems of the Planet (2)

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Ekologines problemas. Planetos problemos. Our basic purpose were. Water pollution. Air pollution. Destruction of the rainforests. Litter. Period of litter decay. Drought. What we can do to save our planet’s water supplies? How can we help? Conclusions.
  Anglų kalba, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-10-22
 • Problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas

  PowerPoint pristatymas. Problema. Sprendimas. Problemų nustatymas. Problemų ženklai. Kas turi priimti sprendimą? Kaip nuspręsti ar problemą perduoti į aukštesnį lygmenį? Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Problemų tipai. Problemos, sprendimai, hierarchija. Sprendimų priėmimo sąlygos. Sprendimų priėmimo pagrindas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-20
 • Procoagulation factors

  PowerPoint pristatymas. Hemostasis. Coagulation process. Procoagulation factors. Synthesis of procoagulation factors. The clotting cascades. Coagulation defects. Impaired synthesis of procoagulation factors. Liver disease. Vitamin – K deficiency. Hereditary disorders. Hemopilia A. Von Willbrand Disease. Fibrinogen disorders. Disorders in factor XIII. DIC syndrom.
  Ligos ir traumos, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-09-04
 • Produkto darymo proceso teorinis valdymo modelis

  Teorinis produkto darymo proceso valdymo funkcijų modelis. Planavimas. Išskiriamos šios planavimo proceso fazės. Planai gali būti trijų pavidalų. Organizavimas. Organizavimo tikslas yra optimizuoti organizacijos veiklą, sudaryti prielaidas didinti šios veiklos efektyvumui parenkant. Organizacijos valdymo struktūros modelis. Organizacijos valdymo struktūros modelis. Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai. Skatinimas. Skatinimo būdai. Piniginis. Kvalifikacijos kėlimo organizavimas. Laisvalaikio organizavimas įmonės lėšomis. Dovanos. Moralinis skatinimas. Kontrolė. Išskiriamos kelios kontrolės rūšys. Efektyvios kontrolės požymiai. Strateginis kontrolės pobūdis. Atitiktis veiklai. Kontrolės atlikimas laiku. Kontrolės lankstumas. Kontrolės ekonomiškumas.
  Statyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-04-21
 • Produkto darymo valdymo praktika organizacijoje: plytelių gamyba "Ferroplast"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo produktas. Produkto darymo technologinis procesas. Darbo priemonės. Darbuotojai. Gamybos paruošimas. Gamyba. FP cechas. Darbuotojų skaičius. Teorinis valdymo modelis. Planavimo fazės. Organizavimas. Gamybos proceso organizavimo tvarka. Kontrolė - Reguliavimas. Nuo ko priklauso kontrolės sėkmė? Skatinimas. Skatinimo keliai. Praktinis valdymo modelis. FP Cecho planavimas. Operatyviniai planai. Gamybos paruošimo vadovas privalo suplanuoti. Gamybos vadovas privalo suplanuoti ir užtikrinti šiuos rodiklius. FP cecho meistras planuoja. FP cecho organizavimas. FP cecho skatinimas. Darbuotojų skatinimas. Darbo vertinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-12-08
 • Produktų portfelio analizė

  PowerPoint pristatymas. Subalansuotas produktų portfelis. Produkto strateginę poziciją rinkoje apibrėžia 2 veiksniai. Rekomenduojama tokia bendra strategijos gairė.
  Rinkodara, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-12-30
 • Profesinė etika ir etiketas

  PowerPoint pristatymas. Etiketas. Keturi pagrindiniai šiuolaikinio etiketo principai. Verslo etika. Keletas tarnybinio etiketo pristatymo, pasisveikinimo ir kreipimosi taisyklių. Pokalbio etiketo taisyklės ir įgūdžiai. Pagrindiniai verslininko etiškos veiklos nuostatai, pagal kurias turi laikytis tos veiklos atstovai.
  Etika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-22
 • Profesinis etiketas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: apibendrinti rastą medžiagą žurnale "verslo klasė". Džentelmeniškų manierų menas. Tai kaip jūs elgsitės restorane daug ką paskys aplinkiniams apie jus. Vyno užsakymas kažkodėl yra laikomas vienu sudėtingiausiu dalykų restorane. Tema: mirtina yda nešmaikštu. Nesumindoma batų elegancija. Gyvenimas ant darbo stalo. Džentelmeno protesto simbolis.
  Etika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-22
 • Profilaktika

  PowerPoint pristatymas. Sveikatos išsaugojimas (health promotion). Sveikatos išsaugojimo taikiniai. Profilaktikos tipai. Išvengiamas mirtingumas. Profilaktikos strategijos. Rosentoko įsitikinimų apie sveikatą modelis. Sugebėjimai įtakoti elgesio pakitimus.
  Medicina, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-23
 • Profit maximisation

  PowerPoint pristatymas. Pelno maksimizavimas. Darbas anglų ir lietuvių kalbomis.
  Mikroekonomika, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-01-25
 • Proginės monetos

  PowerPoint pristatymas. 1993–2005 m. Lietuvoje išleistos proginės monetos. Pavyzdžiai.
  Finansai, pristatymas(43 skaidrės)
  2005-11-07
 • Prognozavimo metodai ir jų praktinio taikymo įmonėje (organizacijoje) modelis

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Prognozavimo procesas. Finansų prognozavimas. Metinė pardavimų prognozė. Detalus pardavimų prognozavimas. Atsargų nustatymas. Mėnesių pardavimų prognozės. Gamybos poreikis. Galutinės atsargos. Parduotų prekių savikaina. Atsargų judėjimas. Parduotų prekių savikaina. Pinigų biudžetas. Kompanijos "J. K." perspektyvinė pelno ataskaita. Pinigų įplaukos. Paprastosios pinigų išlaidos. Iš viso išlaidų. Pinigų srautai ir skolos likutis. Prognozuojamas balansas. UAB "J. K" 2007 metų balansas. Balanso prognozavimas. Dviejų prognozuojamų finansinių ataskaitų suderinimas. UAB "J. K." suderintas balansas. Prognozuojamų ataskaitų panaudojimas. Finansinių ataskaitų vartotojai. Finansinių ataskaitų trūkumai. Pagrindinės finansinės ataskaitos. Balansas. Subalansavimas. Pateikimo tvarka. Elementų įvertinimas. Pajamų ataskaita arba pelno (nuostolio) atskaita. Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita (lėšų šaltinių ir jų panaudojimo ataskaita). Rodiklių analizė. Dupoint analizė. Finansinis svertas. Augimo prognozė. Prognozavimo modeliavimas. Tiesinė regresinė analizė. Regresijos apskaičiavimas. Prognozavimas naudojant regresinį modelį. Koreliacijos koeficientas. Akcinės bendrovės "P. B." pajamų rodikliai. Regresijos rezultatai. 2004 metų prognozė. Prognozės rezultatai. Akcinės bendrovės 2004 metų Pro forma balansas. Maksimaliai leistinas augimas, apskaičiuotas naudojant regresiją. Sudėtinė regresija. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, pristatymas(58 skaidrės)
  2008-11-11
 • Programavimo kalbos ir transliatoriai

  PowerPoint pristatymas. Algoritmas ir programa. Programavimo kalbos. Programavimo kalbų skirstymas. Programavimas ir programų kūrimas. Programavimo sistema, transliatorius. Kompiliatorius ir interpretatorius.
  Programavimas, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-14
 • Programinė įranga

  PowerPoint pristatymas. Programinė įranga. Operacinės sistemos. OS paskirtis ir pagrindinės funkcijos. Operacinių sistemų klasifikacija. Vartotojo sąsaja (interfeisas). Operacinės sistemos. MS Windows. Programavimo kalbos. Aukšto lygio programavimo kalbų privalumai. Vykdymo metodas. Aukšto lygio programavimo kalbos. OOPL privalumai. Taikomoji programinė įranga. Populiariausios taikomųjų programų kategorijos. Programinės įrangos rūšys.
  Programos, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-02-17
 • Programinė įranga (3)

  PowerPoint pristatymas. Operacinės sistemos (OS), jų paskirtis. Operacinė sistema. Žmogaus santykis su operacine sistema. Vartotojų sąsajos. Tekstinė sąsaja. Grafinė sąsaja. Daugiaprogramiškumas. Operacinė sistema DOS. Susipažinkime su ja šiek tiek daugiau. Apie LINUX operacinę sistemą. OS veiksmai. Populiariausios operacinės sistemos. Instrumentinės priemonės.
  Programos, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-06-15
 • Programinė įranga 3-DS Max

  PowerPoint pristatymas. Kas Tai? Bendra informacija. Programos interfeisas. Iškart po programos atsidarymo pasirodo pagrindinis programos darbo langas. Vaizdo langų konfigūravimas. Objektų vaizdavimas. Pagrindiniai 3DS MAX objektai. Animacijos kūrimo pavyzdys.
  Programos, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-09-18
Puslapyje rodyti po