Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Poligrafinės spaudos išradimas (5)

  PowerPoint pristatymas. Popieriaus, ksilografinės spaudos ir spaudos atskirais rašmenimis Kinijoje ir Korėjoje. Ksilografinės spaudos atsiradimas Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas Johanas Gutenbergas. Poligrafinės spaudos plitimas. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Chronologija.
  Visuotinė istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-01-14
 • Polimerai (8)

  PowerPoint pristatymas. Polimerų sąvoka. Polimerų skirstymas pagal IUPAC. Makromolekulių geometrinė forma. Polimerų grupavimas pagal naudojimo sritį. Fizikinės polimerų savybės. Cheminės polimerų savybės. Polimerų gavimas. Kai kurių polimerų sutrumpintos struktūrinės formulės. Polimerų atpažinimas. Polimerų panaudojimas.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-09-21
 • Polimerai (9)

  PowerPoint pristatymas. Polimerai. Elastinis polietilenas. Atmosferiniai polimerai. Užpildai ir plastifikatoriai.
  Cheminiai junginiai, pristatymas(10 skaidrių)
  2009-05-27
 • Polimorfizmas ir virtualios funkcijos

  Polimorfizmas ir virtualios funkcijos (C++ programavimas). PowerPoint pristatymas. Kam reikalingos virtualios funkcijos? Problema. Apibrėžimai. Dinaminio pririšimo aktyvizavimas. Pavyzdys. Kodėl naudojami du polimorfizmo tipai? Virtualios ir nevirtualios funkcijos pavyzdys. Virtualus destruktorius. Daugybinis paveldėjimas, virtualios bazinės klasės. Abstrakčios klasės ir pure virtual funkcijos. Pure virtual funkcijos pavyzdys.
  Programavimas, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-14
 • Poliovirus hominis (Žmogaus poliovirusas)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Polioviruso (poliovirus) klasifikacija. Polioviruso (PV) atsiradimas. Kas yra poliovirusas? Kokią ligą sukelia poliovirusas (PV)? Polioviruso (PV) struktūra ir genomas. Genomas. Polioviruso (PV) gyvenimo ciklas. Replikacija. Išvados.
  Ligos ir traumos, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-10-28
 • Politika - rytdienos kūrėja. Turizmo politikos aspektu

  PowerPoint pristatymas. Turizmo politikos formavimas. Politika ir turizmas - institucijos. Institucijų atsakomybė. Turizmo politika. Esama padėtis. "Rytdienos kūrimas". Turizmo plėtros politika. Šiandienos galimybės, siekiant "Suplanuotos rytdienos".
  Politologija, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-05-22
 • Politika (3)

  PowerPoint pristatymas. Politikos termino reikšmė. Skiriamos trys politikos sampratos grupės. Politikos apibūdinimai. Politika ir ekonomika.Du požiūriai į politiką. Politikos mokslo funkcijos.
  Politologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-09-10
 • Politikos įvedimas

  PowerPoint pristatymas. Sprendimų priėmimas: pavyzdžiai. Klasikinis racionalus problemų sprendimo procesas pagal Lasswell (1963). Politikos ciklas (supaprastintas). Politikos etapų turinys (1). Politikos etapų turinys (2). H. Simono sprendimų priėmimo modelis. Politikos sėkmės sąlygos. Sprendimų priėmimas: pavyzdžiai.
  Politologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2010-05-07
 • Politinė geografija (2)

  PowerPoint pristatymas. Pasaulio politinis žemėlapis. Pasaulio politinį žemėlapį sudaro. Politinio žemėlapio raida. Pasaulio politinio žemėlapio raidos etapai. Valstybės ir jų ypatumai. Unitarinės ir federacinės valstybės. Monarchijos ir respublikos. Valstybių skirstymas pagal tautinę sudėtį. Valstybių ekonominė galia. Ekonomiškai stiprios šalys. Ekonomiškai silpnos šalys. Ekonominės galios rodikliai. Gyvenimo lygio nustatymas. Kas yra karas? Karų ir konfliktų priežastys. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Geografija, pristatymas(23 skaidrės)
  2009-04-29
 • Politinė raida viduramžiais

  PowerPoint pristatymas. Visuomenės politinės raidos seka. Ankstyvieji viduramžiai. Frankų karalystė. Karolis Didysis. Frankų imperijos suirimo priežastys.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-03
 • Politinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Ideologinės jėgos. Valstybės dalyvavimas versle. Planuotojai ir investuotojai. Privatizacija. Jos metodai. Vyriausybės protekcionizmo politika. Terorizmas. Vyriausybės stabilumas. Tradicinė nesantaika. Tarptautinės organizacijos. Šalies rizikos įvertinimas. Šalies rizikos rūšys. Šalies rizikų svarbos palyginimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-08
 • Politinės partijos. Rinkimai ir rinkiminės sistemos

  PowerPoint pristatymas. Politinės partijos. Partijų definicijos. Partijų funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Rinkimai ir rinkiminės sistemos. Rinkiminė kampanija.
  Politologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-09-10
 • Politiniai elitai ir lyderiai

  PowerPoint pristatymas. Lyderystės fenomenas. Maksas Vėberis (Max Weber). Autoritariški lyderiai. Demokratiški lyderiai. Elitas. Kelios valdančiųjų elitų kategorijos. Elitų formavimosi būdai. Elitų teorijos. Mosca teorija. Pareto teorija. Michels teorija.
  Politologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-09-10
 • Politinis dalyvavimas

  PowerPoint pristatymas. Politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas, tai. Tipologija. Konvencinis dalyvavimas. Institucinės politinio dalyvavimo galimybės. Dalyvavimo politikoje prielaidos, sąlygos ir veiksniai. Dalyvavimo vertinimas.
  Politologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-04-24
 • Politinių lyderių lyginamoji analizė: Kazimiera Prunskienė ir Vaira Vykė Freiberga

  PowerPoint pristatymas. Politinių lyderių Kazimieros Prunskienės ir Vairos Vykės Freibergos lyginamoji analizė. Įvadas. Lyderystės ir politinio lyderio sampratos teorinis aspektas. Kazimieros Prunskienės ir Vairos Vykės Freibergos vaikystės įvykiai, kaip lyderių formavimosi pamatas. Kazimieros Prunskienės ir Vairos Vykės Freibergos išsilavinimo įtaka sprendimų priėmimui jų valdymo procese. Kazimiera Prunskienė ir Vaira Vykė Freiberga – moterys - lyderės. Išvados.
  Politologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-08-10
 • Politinių teorijų istorija

  PowerPoint pristatymas. Politinės idėjos. Atėnų demokratija. Demokrito idėjos. Platono idėjos. Aristotelio idėjos. Aristotelis ir Platonas. Aristotelio idėjos. Senovės Romos politinės minties mąstytojai. Cicerono idėjos. Trys valdymo formos. Atgimimo epochos (XIV – XVI amžius) mąstytojai. N. Makiavelio idėjos. N. Makiavelio "Valdovas". D. Loko (D. Locke) idėjos. Žano Žako Ruso (Ž.Ž. Russo) idėjos.
  Politologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-09-10
 • Polonis. Selenas. Telūras

  PowerPoint pristatymas. Polonis. Polonio izotopai. Po-210. Selenas. Juodasis (pilkasis) selenas. Raudonasis kristalinis arba amorfinis selenas. Vandenilinių junginių fizikinės savybės. Sąveika su metalais. Deguoniniai junginiai. Seleno poveikis žmogaus organizmui. Telūras. Telūro poveikis žmogaus organizmui. Panaudojimas.
  Cheminiai elementai, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-06-11
 • Populiacijos

  PowerPoint pateiktis. Pagrindinės sąvokos. Ekologiniai veiksniai. Abiotiniai veiksniai. Organizmų prisitaikymas prie aplinkos temperatūros. Organizmų prisitaikymas prie vandens kiekio. Organizmų prisitaikymas prie vandens kiekio. Organizmų prisitaikymas prie vandens kiekio. Organizmų prisitaikymas prie šviesos. Organizmų prisitaikymas prie šviesos. Biotiniai veiksniai. Vidrūšiniai santykiai. Tarprūšiniai santykiai. Tarprūšinė konkurencija. Plėšrūno ir grobio sąveika. Simbiozė. Parazitizmas. Mutualizmas. Komensalizmas. Populiacijos dydžio kitimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (14).
  Biologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2011-01-13
 • Populiacijos. Abiotiniai ekologiniai veiksniai ir organizmų prisitaikymas prie jų

  PowerPoint pristatymas. Populiacija. Populiacijos dydis. Populiacijos tankis. Populiacijos augimas idealiomis sąlygomis. Aplinkos pasipriešinimas. Vidurūšiniai santykiai. Tarprūšiniai santykiai. Plėšrūnų ir jų grobio sąveika. Parazitizmas. Mutualizmas. Komensalizmas. Ekologinė niša. Demografiniai sprogimai.
  Biologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-10-24
 • Populiacijų tipai

  PowerPoint pristatymas. Populiacijos samprata. Geografinės populiacijos. Ekologinės populiacijos. Elementariosios arba mikropopuliacijos. Pagal gebėjimą savarankiškai daugintis populiacijos skirstomos. Nepriklausomos arba pastovios populiacijos. Iš dalies priklausomos. Priklausomos populiacijos. Pseudopopuliacijos. Laikinos arba periodiškos. Kiekvieną populiaciją apibūdina šie rodikliai. Populiacijos gausumas. Populiacijos tankumas. Populiacijos struktūra.
  Ekologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2012-07-09
Puslapyje rodyti po