Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pirkimas - pardavimas

  PowerPoint pristatymas. Pirkimas - pardavimas. Didmeninis pirkimas – pardavimas. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartys. Įmonės pirkimas – pardavimas. Prekybos teisė. Prekybos teisė: Pagrindinės sutarties dalys ir elementai. Prekybos teisė: Jungtinių Tautų Konvencija "Dėl Tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių".
  Teisė, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-01-13
 • Pirkimo-pardavimo sutartis (6)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo samprata ir rūšys. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties tikslas (causa). Pirkimo – pardavimo sutarties kaina. Kainos reikšmė. Pirkimo – pardavimo sutarties šalys. Bendrosios pardavėjo pareigos. Bendrosios pardavėjo pareigos. Bendrosios pirkėjo pareigos.
  Komercinė teisė, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-05-10
 • Pirmasis lietuviškas vakaras

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Vakaro vieta. Vakaro programa. Išvados.
  Teatras, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-17
 • Pirmasis pasaulinis karas (10)

  PowerPoint pristatymas. Karo priežastys. Karo pretekstas. Karo eiga. Vakarų frontas. Rytų frontas. Modernių ginklų panaudojimas. Karo pabaiga. Karo pasekmės.
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-05-17
 • Pirmasis pasaulinis karas (14)

  Valstybių tikslai. Iškilo dideli prieštaravimai. Dviejų kasinių politinių blokų susidarymas. Imperialistiniai karai. Karo planai. Karo pradžia. Karo veiksmų eiga. Tankų naudojimas. Karo pabaiga. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. Mobilizuotų kareivių skaičius. Europos valstybių nuostoliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9).
  Visuotinė istorija, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-04-19
 • Pirmasis pasaulinis karas (6)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Priežastys. Valstybių tikslai. Prieš karą. Karo pradžia. Karo eiga. Karo veiksmai 1915-1917m. Karo veiksmai 1918m. Karo pabaiga. Kompjeno paliaubos. Versalio taika. Versalio taikos sutartis. Vokietija. Austrija. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. Fotografijos: Patrankos-bokšte, Austrijos-Vengrijos linijinis kreiseris, BE2c-lėktuvas, Patranka "Didžioji Berta", Vokiečiai žvelgia į rusų pozicijas, Kalnas tuščių sviedinių, Prancūzų apkasas, Vikšrinis "Mother" tankas, Šarvuotas laivas, Britų patranka, Minos sprogimas, Vokiečių kariai, Nukentiejusieji.
  Visuotinė istorija, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-01-30
 • Pirmasis pasaulinis karas (9)

  PowerPoint pristatymas. Pirmasis Pasaulinis karas. Prieš karą... Karo pradžia. Tikslai. Karo eiga. Karo pabaiga (1918 m.). Karo konkretūs rezultatai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-05
 • Pirmasis pasaulinis karas 1914-1918 metais

  PowerPoint pristatymas. Karo pobūdis. Karo priežastys. Kariniai blokai. Trilypė Sąjunga 1882 metais. Antantė 1907 metais. Karo pretekstas ir pradžia. Karo frontai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2012-01-24
 • Pirmasis telefonas. Alexander Graham Bell

  PowerPoint pristatymas. Telefonas. Telefono išradėjas. Sėkmingas telefono kelias. Telegrafas. Telegrafo ir Morzės abėcėlės išradėjas. Telefonas Lietuvoje.
  Fizika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-02-19
 • Pirmieji erdvėlaiviai "Vostok"

  PowerPoint pristatymas. Pirmieji išrinktieji. Vostok-1. Vostok-2. Vostok-3. Vostok-4. Vostok-5. Vostok-6. Vostok programos pabaiga.
  Astronomija, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-06-15
 • Pirmieji kosminiai skrydžiai

  PowerPoint pristatymas. Priešistorė. Mokslininkai, apie tokių skrydžių galimybę, rimčiau pradėjo kalbėti tik XX amžiaus pradžioje. Kosminių skrydžių pradžia. Keli svarbiausieji. Kosminių skrydžių ateitis. J. Gagarinas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (18).
  Astronomija, pristatymas(26 skaidrės)
  2009-10-22
 • Pirmykštės funkcijos, integralai

  PowerPoint pristatymas. Kreivinės trapecijos plotas. Niutono ir Leibnico formulė. 12 klasės matematikos vadovėlio 11 skyriaus uždavinių sprendimas. Nubraižykite funkcijos f(x)=1-2x pirmykštės funkcijos grafiką, einantį per A(0;2). Raskite tokią funkciją F(x), kad būtų F/(x) =2-4x ir F(1)=6. Kas daugiau. Įrodykite, kad. Brėžinyje pavaizduota parabolė. a) Užrašykite f(x) išraišką. b) Apskaičiuokite f|(x). c) Raskite plotą figūros apribotos f(x) ir f|(x)grafikais. Raskite funkcijos f(x) išraišką. Kurią kvadrato dalį sudaro nuspalvinta figūra?. 7.Duota parabolė y=x2+4 a)Raskite lygtis šios parabolės liestinių, nubrėžtų per tašką O(0;0). b) Apskaičiuokite plotą kreivinio trikampio, apriboto parabole ir liestinėmis c) Apskaičiuokite trikampio su viršūnėmis taške O (0;0) ir lietimosi taškuose plotą. Kurią šio trikampio dalį sudaro b) dalyje apskaičiuotas kreivinis trikampis? 8.Duota funkcija f(x)=. a) Raskite lygtis funkcijos grafiko liestinių, sudarančių su Ox ašimi 450 kampą. b) Apskaičiuokite plotą figūros, apribotos funkcijos f(x) grafiku ir tiesės atkarpa, jungiančia koordinačių pradžią su lietimosi tašku (x≥0,y≥0). Duotos dvi funkcijos. Pavaizduokite figūrą, apribotą f(x) ir g(x) grafikais, ir apskaičiuokite jos plotą. Duotos dvi funkcijos. Pavaizduokite figūrą, apribotą f(x) ir g(x) grafikais ir apskaičiuokite jos plotą. Figūrą riboja funkcijos f(x) = x2+2ax+a2 grafikas, abscisių ašis, tiesės x=0, x=2 a) Įrodykite, kad šios figūros plotas yra. b) Su kuria a reikšme figūros plotas mažiausias? c) Kuo ypatinga figūros forma, kai jos plotas mažiausias? 12.Kreivinė trapecija, apribota funkcijų f(x)=x2 ir g(x)= grafikais, sukama apie abscisių ašį. Raskite sukamos figūros plotą ir gauto sukinio tūrį. 13.Kreivinė trapecija, apribota funkcijų f(x)=x3 ir g(x)= grafikais, sukama apie abscisių ašį. Raskite sukamos figūros plotą ir gauto sukinio tūrį. 34.(uždavinyno). Nubraižykite figūrą, kurios plotą išreiškia integralas. Apskaičiuokite tos figūros plotą. 60.Kūnas juda tiese greičiu v(t)=2t+3(m/s). Per kiek sekundžių nuo judėjimo pradžios jis nueis 88m? Apskaičiuokite.
  Matematika, pristatymas(25 skaidrės)
  2011-06-10
 • Pirminiai apskaitos dokumentai (3)

  PowerPoint pristatymas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentai skirstomi. Pavyzdiniai dokumentai. Specialieji dokumentai. Laisvos formos dokumentai. Pagal paskirtį dokumentai skirstomi. Patvarkomieji dokumentai. Pateisinamieji dokumentai. Buhalterinio įforminimo dokumentai. Kombinuotieji dokumentai. Vienkartiniai dokumentai. Kaupiamieji dokumentai. Pirminiai dokumentai. Suvestiniai dokumentai. Vidiniai dokumentai. Išoriniai dokumentai. Vienaeiliai ir daugiaeiliai dokumentai.
  Apskaita, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-06-01
 • Pirminiai nusodintuvai. Antriniai nusodintuvai

  PowerPoint pristatymas. Pirminiai nusodintuvai. Pirminio nusodinimo tikslas. Vertikalus nusodintuvas. Antriniai nusodintuvai.
  Ekologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-23
 • Pirmoji pagalba (8)

  PowerPoint pristatymas. Pirmoji pagalba ištikus staigiai mirčiai. Staigi mirtis. Veiksmai prieš gaivinimą. Dirbtinio kvėpavimo veiksmai. Veiksmai sudarant dirbtinę kraujotaką. Gaivinimo parametrai. Gaivinimo parametrai. Dažniausiai daromos klaidos. Pagalba. Užspringus. Pagalba ištikus šokui. Nudegimai. Nudegimas rūgštimi, šarmu. Svarbu. Pirmoji pagalba cheminio nudegimo atveju. Pirmoji pagalba esant kraujavimui. Vidinį kraujavimą įtarsite, kai. Kuo pavojinga žaizda? Pirma pagalba. Žaizdos plovimas. Kraujavimo stabdymo būdai. Elektros trauma. Perkaitimas. Perkaitimo požymiai. Pirmoji pagalba perkaitus. Pirmoji pagalba perkaitus. Sušalimas. Sušalimo požymiai. Pirmoji pagalba sušalus. Žinotina. Pirmoji pagalba perkaitinus saulėje. Vabzdžio įgėlimas. Kaip atpažinti? Pirmoji pagalba. Pirmosios pagalbos veiksmai. Pirmoji pagalba po įkandimo. Pirma pagalba apsinuodijus. Lietuvos apsinuodijimų kontrolės centro telefonai. Pirmoji pagalba apsinuodijus. Pirmoji pagalba apsinuodijus. Lūžimai. Pirma pagalba. Pirmoji psichologinė pagalba. Skendimas. Pirmoji pagalba skendimo atveju. Bendrosios ir asmens profilaktikos priemonės. Prieš teikiant pagalbą. Teikiant pagalbą. Suteikus pagalbą.
  Medicina, pristatymas(66 skaidrės)
  2011-09-28
 • Pirmoji sovietinė okupacija

  PowerPoint pristatymas. Lietuva patenka į SSSR įtakos sferą. SSRS pradeda spausti Lietuvą. Maskvos ultimatumas ir Lietuvos okupacija. Iš SSRS 1940 06 14 ultimatumo Lietuvai. Vyriausybė pasimetusi. Lietuvos okupacija. Prosovietinės valdžios sudarymas. Pradeda veikti Lietuvos komunistai. Rinkimų į "Liaudies seimą" organizavimas. Iš agitacinių rinkiminės kampanijos šūkių. "Liaudies seimo" rinkimų farsas. Kad Seimo rinkimai vyko nesąžiningai liudija. "Liaudies seimo" svarbiausi klausimai. "Liaudies seimo" sprendimai. Lietuvos aneksija. Lietuvos sienų kaita 1939 - 1941 metais. Vakarų šalių reakcija į Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Lietuvos sovietizacija. Represijos ir deportacijos. Pasipriešinimas sovietizacijai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-04-04
 • Pirmojo pasaulinio karo ginklai

  PowerPoint pristatymas. Kodėl kuriami ginklai karui? 1914-1918 metais kuriami ginklai. Tankas. Prieštankinis šautuvas. Laivai. Šarvuotasis automobilis. Minos. Mosino šautuvas. Šturmo lėktuvai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-03-01
 • Pirmojo Pasaulinio karo priežastys ir eiga

  PowerPoint pristatymas. Karo priežastys. Balkanų karai kelia įtampą Europoje. Karui rengėsi visos didžiosios valstybės. Nužudymas Sarajeve. Karo veiksmų teatras 1914 metais. Karo veiksmai 1915 metais. Karo veiksmai 1916 metais. Karinės situacijos kaita 1917 metais. Kompjeno paliaubos. Karo aukos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-04-04
 • Pirmosios geografinės žinios. Kristupas Kolumbas

  PowerPoint pristatymas. Kristupas Kolumbas. Žemė yra rutulio formos. Kristupas Kolumbas negauna paramos iš karaliaus. Indijos ieškojimas. Kolumbas-Amerikos atradėjas. Antroji kelionė. Trečioji kelionė. Paskutinė kelionė. Kolumbo mirtis.
  Geografija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-03-31
 • Pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pirmosios medicinos pagalbos tikslai. Pirmosios medicinos pagalbos teikimo principas. Pirmosios medicinos pagalbos uždaviniai. Atpalaidavimas nuo elektros srovės. Klinikinė mirtis. Dirbtinis kvėpavimas iš burnos į burną (nosį). Gaivinimo veiksmų seka. Širdies masažas. Dirbtinio kvėpavimo ir širdies masažo pavyzdžiai. Pirmoji pagalba patekus svetimkūniams į akis ar po oda. Pirmoji pagalba apalpus, ištikus šilumos arba saulės smūgiui ir apsinuodijus. Pirmoji pagalba skendimo atvejais. Skenduolio tempimo būdai. Pirmoji pagalba sumušimų atvejais. Žaizdų rūšys. Pirmoji pagalba žaizdų atvejais. Pirmoji pagalba esant nudegimams. Nušalimų laipsniai. Pirmoji pagalba nušalimų atvejais. Kaulų lūžiai. Pirmoji pagalba lūžus kaulams. Stuburo lūžiai. Nešimo pavyzdžiai lūžus stuburui. Dubens lūžimas. Skrandžio plovimas. Pirmoji pagalba gyvatei įkandus. Gyvatės įkandimo laipsniai. Lengvo ir vidutinio laipsnių įkandimai. Sunkaus laipsnio įkandimas.
  Medicina, pristatymas(45 skaidrės)
  2008-04-03
Puslapyje rodyti po