Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atmosferos cirkuliacija

  PowerPoint pristatymas. Atmosferos cirkuliacija; orų sistemos. Koriolio jėga. Geostrofinis vėjas. Ciklonai ir anticiklonai. Šaltas frontas. Šiltas frontas. Okliuzijos frontas.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(39 skaidrės)
  2006-10-02
 • Atmosferos kilmė ir savybės

  PowerPoint pristatymas. Atmosfera – dujinė sfera, supanti Žemę. Atmosferos dujinė sudėtis. Atmosferos ir jos dujinės sudėties kilmė. Atmosfera - struktūra. Troposfera. Stratosfera. Stratosferos savybės. Mezosfera. Termosfera. Egzosfera. Oro srautų judėjimo dinamika. Pasatai. Frontai. Šiltasis frontas. Lėtai judantis šaltasis frontas. Greitai judantis šaltasis frontas. Okliuzijos frontas.
  Gamtinė geografija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-06-16
 • Atmosferos oro teršalai

  POwerPoint pristatymas. Atmosferos oras - tai dujų mišinys. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai . Anglies monoksidas (CO) arba smalkės. Anglies monoksido šaltiniai. Profilaktika. CO įtaka sveikatai. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Sieros oksidų poveikis sveikatai. Profilaktika. Angliavandeniliai. Poveikis sveikatai. Dulkės. Poveikis sveikatai. Atmosferos oro užteršimo profilaktika.
  Chemija, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-11-11
 • Atmosferos tarša (2)

  PowerPoint pristatymas. Atmosfera. Troposfera. Stratosfera. Oras stratosferoje. Normali atmosferos sudėtis. Teršalai.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-10-22
 • Atominė energetika

  PowerPoint pristatymas. Ar reikalinga Lietuvai atominė energetika? Įžanga. Ar Ignalina tai antras Černobylis? Kiti šalies energetiniai resursai. Visaginas po AE uždarymo. Atliekos saugojimui.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-09-04
 • Atominė energija

  PowerPoint pristatymas. Džonas Daltonas (1766 – 1844). Jozefas fon Fraunhoferis (1787 – 1826). Džozefas Džonas Tomsonas (1856 – 1940). Hansas Geigeris (1882 – 1945). Ernestas Rezerfordas (1871 – 1937). Maksas Bornas (1982 – 1970). Maksas Plankas. Nilsas Chendrikas Davidas Boras (1885 – 1962). Volfgangas Paulis. Ervinas Šriodingeris (1887 – 1961). Arnoldas Zomerfeldas (1886 – 1951). Polis Adrienas Morisas Dirakas (1902 – 1984). Luji de Broilio (1892 – 1987). Verneris Heizenbergas. Hidroelektrinės. Bangų mūšos energija. Saulės energija. Vėjo energija.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(23 skaidrės)
  2005-10-24
 • Atominė spektrinė analizė

  PowerPoint pristatymas. Atominė spektrinė analizė. Atominė emisinė spektrinė analizė. Kokybinė ir kiekybinė analizė. Aparatūra. Liepsnos fotometrija. Liepsna ir emisijos spektrai. Aparatūra. Metodo taikymas.
  Chemija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-01-31
 • Atomo fizika. Atomo branduolio fizika

  PowerPoint pristatymas. Atomo sandara. Rezerfordo bandymai. Rezerfordo bandymai. Atomo branduolio matmenų nustatymas. Boro teorijos sunkumai. Kvantinė mechanika. Lazeriai. Radioaktyvumo atradimas. Alfa, beta ir gama spinduliai. Radioaktyvieji virsmai. Izotopai. Neutrono atradimas. Atomo branduolio sandara. Branduolinės jėgos. Atomų branduolių ryšio energija. Branduolinės reakcijos. Grandininės branduolinės reakcijos.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(58 skaidrės)
  2006-01-19
 • Atomo sandara (11)

  PowerPoinr pristatymas. Atomo sąvoka. Atomo sandara. Dž. Tomsono atomo modelis. Rezerfordo ir Boro atomo modelis. Planetinis atomo modelis. Atomo matmenys. Elementų žymėjimas. Vandenilio atomo modelis. Vandenilio (deuterio) atomo modelis. Helio atomas. Ličio atomo modelis. Šiuolaikinis atomo modelis. Izotopai.
  Fizika, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-06-22
 • Atomo sandara (7)

  PowerPoint pristatymas. Požiūris į šviesos prigimtį. Fotono energija. Fotoefektas. Einšteino fotoefekto lygtis. Atomų modeliai. Radioaktyvumas. Grandininė branduolinė reakcija.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-10-26
 • ATP Production

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Ląstelinis kvėpavimas. Metabolism. How do we make ATP? ATP Production. Generating ATP. Where? A Mitochondrion. Mitochondria and lysosomes. Golgi, mitochondria, nuclei. Mitochondrion, nucleus, actin. ATP Production. Energy Harvested from Glucose. Metabolism.
  Biologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-12-07
 • Atplėšti nuo tėvynės, bet išlikę...

  PowerPoint pristatymas. Apie tremtį. Įžanga. Tremtinių paskirstymas pagal Lietuvos apskritis ir tremties vietas. Pagrindiniai sovietinio genocido, vykdyto prieš Lietuvos gyventojus, skaičiai. Išlikusios nuotraukos iš tremtinių gyvenimo.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-12
 • Atrankiniai tyrimai

  PowerPoint pristatymas. Atranka. Atranka gali būti vertina dvejopai. Atrankos procesas grindžiamas. Sociologinio tyrimo objektas. Tyrinėjimo objektas. Atrankos formavimo principai. Atrankos metodai klasifikuojami. Tikimybinės atrankos tipai. Atsitiktinė atranka. Sisteminė atranka. Stratifikuota atsitiktinė atranka. Klasterio atranka. Netikimybinės atrankos tipai. Patogi atranka. Kvotinė atranka. Dimensinė atranka. Tikslinė atranka. "Sniego gniūžties" atranka. Atrankos formavimo principai reikalauja, kad atrankos aibė būtų. Imties tūrio nustatymas. Imties tūris. Imties tūrio parinkimo būdai. Tikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai(1). Netikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Atsakymų tikslumas. Populiacijos apibrėžimas. Tiriamosios imties parinkimas. Imties charakteristikų matavimas. Populiacijos charakteristikos įvertinimas. Matavimų tikslumo nustatymas.
  Sociologija, pristatymas(42 skaidrės)
  2007-12-13
 • Atsakomybė

  PowerPoint pristatymas. Atsakomybė. Moralinė atsakomybė. Dorovinis prieštaravimas. Kai kurie šiuolaikiniai autoriai istorinę organizacijos socialinės atsakomybės raidą skirsto į 4 eras. Pasitikėjimo dorybė.
  Etika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-09-21
 • Atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimus ir chuliganizmą

  PowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. Riaušės. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Kiti viešosios tvarkos pažeidimai. Chuliganizmas. Pagrindiniai faktoriai, darantys įtaką chuliganizmui. Atlikto tyrimo rezultatai. Ar žinote kokias nuobaudų rūšis numato LR administracinės teisės pažeidimų kodeksas už viešosios tvarkos pažeidimus? Ar buvote nusižengęs viešąjai tvarkai? Ar žinote,kad už viešosios tvarkos pažeidimus numatyta ir administracinė ir baudžiamoji atsakomybė? Ar žinote kas yra baudžiamas už nepilnamečių padarytą chuliganizmą? Ar esate matęs/informavęs policijos pareigūnus apie asmenis darančius pažeidimus viešoje vietoje? Išvados.
  Administracinė teisė, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-06-27
 • Atsargų valdymo analizė

  PowerPoint pristatymas. Atsargų poveikis. Atsargų rūšys. Atsargų valdymas. Atsargų valdymo sistemos. Fiksuoto laiko sistema. Fiksuoto kiekio sistema. Materialinių išteklių planavimas. Problemos dėl netinkamo valdymo. Atsargų problemų sprendimas. Atsargos praktikoje "Anykščių varis". "Avon".
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-09-19
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai (10)

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Biomasės energija. Biomasės panaudojimas. Biomasės energijos. Vėjo energija. Vėjo energijos. Saulės energija. Saulės energijos. Hidroenergija. Vandens energijos tipai. Hidroenergijos. Geoterminė energija. Geoterminės energijos.
  Chemija, pristatymas(13 skaidrių)
  2012-05-07
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai: Saulės ir vėjo energija (2)

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinančių energijos šaltinių pasauliniai ištekliai per metus. Saulės energija. Saulės energijos versmas į šiluminę. Kolektoriaus sudėtinės dalys. Investicijos. Saulės energiją naudojanti vandens šildymo sistema. Saulės energija industrijoje. Prognozuojama fotoelektros plėtros pasaulyje dinamika. Vėjo energija. Ekonomiškiausias vėjo energijos panaudojimas – elektros energijos gamyba. Vėjo energijos išteklių (VEI) įvertinimas. Mikroelektrinė. Potencialas. Vėjo energetikos plėtros zonos ir galios kvotos. Poveikis aplinkai. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-05-16
 • Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės šiluma. Vėjo energija. Žemės gelmių šiluma. Potvynių ir atoslūgių energija. Neatsinaujinantys energijos šaltiniai. Akmens anglys. Nafta. Dujos.
  Geografija, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-01-29
 • Atsinaujinantys Saulės energijos šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra pranašesni už tradicinį kurą, nes... Saulės reikšmė. Saulės energijos vertimo būdai į elektros energiją. Saulės elementai. Saulės elementai yra pranašesni už šilumos siurblius. Planai. Numatoma taip pat įrengti įvairios paskirties fotoelektrines Saulės jėgaines. Įdomybės.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-06-05
Puslapyje rodyti po