Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Parazitiniai vabzdžiai

  PowerPoint pristatymas. Patalinė blakė. Utėlė. Maliarinis uodas. Žmoginė blusa.
  Zoologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-03-02
 • Pardavimų organizavimo ataskaita: UAB "EG kompiuteriai"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tyrimo objektas: UAB "EG kompiuteriai" veikla. Darbo tikslas: Įtvirtinti teorines žinias prekybos įmonės veikloje bei gebėti įvertinti pirkimo pardavimo procesus tenkinant klientų poreikius, priimti reikalingus sprendimus pirkimo pardavimo procese. UAB "EG kompiuteriai" marketingo padalinio darbas. UAB "EG kompiuteriai" pardavimo valdymo principai bei veiklą įtakojantys veiksniai. UAB "EG kompiuteriai" asortimentas. UAB "EG kompiuteriai" rėmimas. UAB "EG kompiuteriai" paskirstymo politika. Pirkėjų aptarnavimo kokybė, organizuojant prekių pirkimą, paskirstymą, pardavimą. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2010-04-14
 • Pardavimų skatinimas: samprata, tikslai, priemonės, kryptys

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Darbo objektas. Pardavimų skatinimas. Samprata. Pardavimų skatinimo tikslai. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai kainų skatinimo tikslai. Į galutinius vartotojus nukreipta pardavimo skatinimo veiksmais gamintojai siekia. Į paslaugų tiekėjus pardavimo skatinimo veiksmais vadovai siekia. Paslaugų pardavėjai (mažmenininkai) pardavimo skatinimo veiksmais paprastai siekia. Pardavimų skatinimo priemonės. Klientų skatinimas. Pardavimų skatinimo priemonės. Skatinimo tikslai ir priemonės, skirtos vartotojams, dažniausiai siekia šių tikslų. Darbuotojų skatinimas. Reklama ir pardavimų skatinimas. Efektyvios reklamos principai. Kainodara ir pardavimų skatinimas. Trumpalaikės kainos nuolaidos gali būti naudojamos siekiant. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-09-12
 • Parengtos strategijos sėkmingo realizavimo prielaidos

  PowerPoint pristatymas. Struktūros ir strategijos derinimas. Chandlerio tezė ir septynių "S" modelis. Strategijos įgyvendinimo programų tipai. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-03-08
 • Paryžiaus taikos konferencija

  PowerPoint pristatymas. Skirtingi Tikslai. "Keturiolikos punktų programa". Paryžiaus taikos konferencijoje parengtos taikos sutartys. Versalio taikos sutartis. Neji sutartis. Trianono sutartis. Sevro sutartis. Europa po Paryžiaus taikos konferencijos 1919 - 1920 metais. Naujos Europos valstybės. Tautų Sąjunga. Paryžiaus taikos konferencija ir Lietuva. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Visuotinė istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-04-04
 • Parlamento frakcijų vienybė ir drausmė

  PowerPoint pristatymas. Vienybė ir drausmė pagal E. Ozbudun. Vienybė ir drausmė pagal A. Agh ir L. Linek. Frakcijų vienybę ir drausmę įtakojantys veiksniai. G. Coxo nuomone, frakcijų vienybę ir drausmę palaiko. Frakcijų vienybės ir drausmės įvertinimo kriterijai pagal R. Harvel ir K. Janda. Lietuvos parlamento frakcijos. S. Rice metodo taikymo sąlygos. Partinė drausmė.
  Politologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-04
 • Partinės sistemos (4)

  PowerPoint pristatymas. Partinės sistemos. Partinė sistema. Tipologija. Kriterijai. Pagal partijų skaičių ir ideologinius skirtumus yra skiriami šie modeliai. Partijų santykių strategijos. Raidos veiksniai.
  Politologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-04-24
 • Partizanų judėjimas. Partizaninis karas 1944-1953 metais

  PowerPoint pristatymas. Partizano priesaika. Pirmasis etapas 1944 07-1946 05. Partizanų veiksmai. Partizanų apygardų kūrimasis. Apygardos. Partizanų apygardų organizacinė struktūra 1945-1946 m. Antrasis etapas 1946-1948. Partizanų veiksmai. Ryšiai tarp partizanų junginių. Trečiasis etapas 1948 11- 1953 05. Partizanų veiksmai. Partizaninio karo pabaiga.
  Lietuvos istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-16
 • Pasaulinės religijos

  PowerPoint pristatymas. Krikščionybė. Šventos knygos. Bažnyčia – krikščionių maldos namai. Islamas. Maldos namai. Induizmas. Dievai. Induizmo šventos knygos. Maldos namai. Judaizmas. Judaizmo šventoji žydų knyga. Judaizmo maldos namai. Budizmas. Budizmo šventoji knyga. Budizmo maldos namai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (14).
  Religija, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-05-17
 • Pasaulinės teisinės sistemos

  PowerPoint pristatymas. Teisinės sistemos samprata. Pasaulio teisinių sistemų žemėlapis. Civilinė teisė. Civilinės teisės šaltiniai. Prancūzijos civilinis kodeksas. Angloamerikiečių (bendroji) teisė. Angloamerikiečių teisės sistemos šaltiniai. Anglijos teisės šaltiniai. JAV teisės šaltiniai. Religinė teisės sistemos. Islamo teisė. Islamo teisės šaltiniai. Koranas. Induizmo teisė. Induizmo teisės šaltiniai.
  Teisė, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-12-30
 • Pasaulinių operacijų ir tiekimo grandinės vadyba

  PowerPoint pristatymas. Tiekimo grandinės vadyba. Tiekimo grandinės vadyba Lietuvoje. Pasauliniai ištekliai. Pasaulinių išteklių tiekimo kainos sudėtis. Pasaulinių išteklių naudojimo priežastys. Gamybos sistemos. Kokybės gerinimas ir kainų mažinimas pažangiausiais gamybos būdais. Standartizavimo nauda. Tarptautinių operacijų standartizavimo / normavimo kliūtys. Vietinė gamybos sistema. Gamybinės sistemos operacijos.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-13
 • Pasaulio akmeninių žemėlapių raida

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Įžanga. Pagrindinės problemos iškylančios nagrinėjant akmeninius žemėlapius. Akmeniniai žemėlapiai skirstomi. Topografinis žemėlapis akmenyje. Topografinis žemėlapis popieriuje. Stounhendžas. Akmeniniai žemėlapiai Afrikoje. "Medžiotojai ir medžiojamieji". Žemėlapis, vaizduojantis galvijus. Žemėlapis rastas Š.Amerikoje. Perbraižytas žemėlapis. Misisipės upės baseino žemėlapis su intakais rastas Pietų Amerikoje. Misisipės upės su intakais žemėlapis popieriuje. Anglijoje rastas akmeninis žemėlapis. Išvados.
  Geografija, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-01-22
 • Pasaulio bankas (2)

  PowerPoint pristatymas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko akcininkai. PB prezidentas Paul Wolfowitz. Kuo PB skiriasi nuo įprasto komercinio banko? PB pajamų šaltiniai. Kas gali gauti PB paskolą? Pasaulio skirstymas pagal regionus. PB ir Lietuva. Lietuvai suteiktos paskolos. PB suteikiamų paskolų sąlygos. Šiaulių aplinkosaugos projektas (ŠAP). ŠAP finansavimo šaltiniai. ŠAP nauda. Kova su korupcija. PB uždaro atstovybę Lietuvoje. Lietuva PB banko ataskaitose. PB finansuojami projektai pagal sektorius. PB veikla prieš skurdą. PB kritika. Ar žinote, kad...?
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-02-15
 • Pasaulio bankas (4)

  PowerPoint programa. Pasaulio Bankas- Tarptautinė kredito organizacija, jungianti finansines institucijas. Valstybių narių skaičius finansinėse institucijose. Pasaulio bankas įkurtas 1944 – besivystančių šalių ekonomikai skatinti. Pasaulio banko paskirtis. Pasaulio Bankas – kasmet skiria 20-22 milijardus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių. Pasaulio banko valdymas. Kreditų skyrimą tvarko-Paskolų departamentas, turintis skyrius. Bankų narių vyriausybės kuria Pasaulio Banko kapitalą. Didžioji dalis TRPB gaunamų aktyvų. Paskolų gavimo būdai. Pasaulio Bankas kas metus patvirtina. Projekto įgyvendinimo ciklai (etapai). Pasaulio Bankas ir Lietuva. Pasaulio Banko skelbiama informacija apie Lietuvą. Išvados.
  Bankininkystė, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-11-10
 • Pasaulio bankas (6)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. Didžiausią akcijų skaičių turi... Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Paskolos gavimas. Projektas- būtina paskolos gavimo sąlyga. Projekto įgyvendinimo ciklas. Pasaulio bankas ir Lietuva. Lietuvos banko struktūra. Išvada.
  Bankininkystė, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-11-25
 • Pasaulio bankas (7)

  PowerPoint pristatymas. Pasaulio bankas įkurtas 1944. Pasaulio Bankas - Tarptautinė kredito organizacija, jungianti finansines institucijas. Pasaulio banko funkcijos. Pasaulio Banko valdymas. Pasaulio bankas suteikia dviejų tipų paskolas. Kreditų skyrimą tvarko - Paskolų departamentas, turintis skyrius. Pasaulio banko pirkimo principai. Pasaulio Bankas ir Lietuva. Pasaulio bankas. PB skelbiama informacija apie Lietuvą 2005 m. Lietuvos ateities darbai, susiję su įsipareigojimais Pasaulio bankui. Išvados.
  Bankininkystė, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-10-09
 • Pasaulio bankas (8)

  PowerPoint pristatymas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko struktūra. Tarptautinis Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas. Tarptautinė vystymosi asociacija. Tarptautinė finansų korporacija. Daugiašalė Investicijų Garantijų Agentūra. Tarptautinis Investicijų Ginčų Sprendimo Centras. Pasaulio bankas –kaip akcinė bendrovė. Pasaulio banko valdymas. Pasaulio banko prezidentas. Pasaulio banko veikla. Pasaulio banko funkcijos. Pasaulio bankas Lietuvoje. Pasaulio bankas Lietuvoje (2). Pasaulio bankas finansinės krizės metu. Pasaulio banko kritika. Išvados.
  Bankininkystė, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-02-25
 • Pasaulio ekonomikos internacionalizavimo procesai

  PowerPoint pristatymas. Planas. Rinkos išplėtimo efektas. Tarptautiniai ekonominiai integraciniai procesai. Europos Sąjungos tikslai. Konvergencijos rodikliai. Europos Sąjungos institucijos. integracijos formos. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Esminiai reikalavimai Europos bendrajai rinkai. Keturios laisvės. Fizinės kliūtys. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) nauda. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) bendra ekonominė nauda. Dėl ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) neigiamą poveikį patyrė. Ekonominių santykių tarpvalstybinis reguliavimas. Tarptautinio valiutos fondo organizacinė struktūra. Tarptautinio valiutos fondo veikla Lietuvoje. Lietuvos santykių su TVF vidutinio laikotarpio strategija.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-10-26
 • Pasaulio ekonominė ir demografinė raida

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos raida po Antrojo pasaulinio karo. Europos Sąjungos link. Europos Sąjungos plėtra. Europos Sąjungos žemėlapis. Demografinė raida. Skurstantys Pietūs ir turtinga Šiaurė. Žmonių populiacijos augimas. Demografija ir ekonomika- susijusios.
  Visuotinė istorija, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-04-16
 • Pasaulio gamtinės katastrofos

  Gamtinės katastrofos – įprastas reiškinys ar gamtos kerštas? Cunamio padariniai. Šalys, nukentėjusios nuo cunamio. Uraganas. Uraganas Ervinas Lietuvoje - Klaipėdos mieste sausio 08-09 dienomis. Atogrąžų audra "Beta". Apie Betos uragano veiklą. Uragano nusiaubtas Biloksio miestas Misisipės valstijoje. Kas žmonijai gresia ateityje? Gamtos alinimas. Šiltnamio efektas. Problemos formulavimas. Pagrindiniai faktoriai. Priežastinių ryšių diagrama. Esminiai faktoriai. Kaip sumažinti šiltnamio efekto didėjimą.
  Ekologija, pristatymas(20 skaidrių)
  2005-11-28
Puslapyje rodyti po