Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos ir individualių darbuotojų tikslų derinimas

  PowerPoint pristatymas. Darbuotojų tikslai. Darbuotojų tikslai ir interesai. Organizacijos vadovo interesai. Organizacijos interesų aiškinimas pagal Mintzberg H. Darbuotojų ir organizacijos derinimo schema. Darbuotojų ir organizacijos interesų derinimo tyrimo modelis. Organizacijos ir darbuotojų interesų bendrumas. Interesų prigimtis.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-10-05
 • Organizacijos įvaizdis (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra įvaizdis. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modeliai. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelis. G. Dowlingo įvaizdžio kūrimo modelis. R. Abratto įvaizdžio kūrimo modelis. H. Stuart modelis. Įvaizdžio kūrimo modelių apibendrinimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-05
 • Organizacijos kompetencija

  PowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė organizacija. Strateginio planavimo mokyklos. Planavimo mokykla. Loginis inkrementalizmas. Portfelinis planavimas. Strateginės pozicijos ir konkurentų analizė. Išteklių, įgūdžių ir kompetencijų mokykla. Raktinė kompetencija. Verslo sistema. Vidiniai organizacijos veiksniai. Verslo procesas. Verslo procesų klasifikacija. Produkto struktūra. Raktinė kompetencija. Raktinės kompetencijos analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-04-16
 • Organizacijos kultūra (14)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos kultūra. 7 savybės. Organizacijos kultūros lygiai. Paviršiniai bruožai. Istorija. Ceremonijos ir ritualai. Simboliai. Kalba. Nuostatos. Vertybės. Nebylūs įsitikinimai. Kaip kultūra prasideda. Organizacijos kultūros išsaugojimas. Darnus organizacijos kultūros vystymasis. Organizacijos kultūros vystymosi kaita. Kultūros keitimo procesas. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros stiprumas. Subkultūros ir kontrkultūros.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-04-22
 • Organizacijos kultūros samprata ir svarba verslo organizacijose

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Organizacijos kultūros funkcijos. Kaip darbuotojai susipažįsta su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūra turi būti etiška! Kad verslo organizacijos kultūra būtų etiška reikia. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Verslo etiketas: vizitinė kortelė. Bendri patarimai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-10-12
 • Organizacijos paskirtis ir strategija

  PowerPoint pristatymas. Referato tikslai. Organizacijos sąvoka. Misijos sąvoka. Organizacijos paskirtis. Organizacijos strategijos sąvoka. Keturių etapų strateginis valdymas. Strateginio valdymo procesas. Trijų etapų strateginis valdymas. Dviejų etapų strateginis valdymas.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-05-30
 • Organizacijos sėkmės komponentai

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Organizacijos tikslas. Organizacijai būtini elementai. Organizacijos išskirtiniai bruožai. Organizacijos sėkmės komponentai. Efektyvumas. Vadovas. Komanda. Aplinka. Vadovo žinios. Nuolatinis stebėjimas. Organizacijos reakcija į pokyčius. Kompetentingi darbuotojai. Efektingumas. Ekonomiškumas. Veiksmingumas per rezultatus ir išeigas. Našumas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(31 skaidrė)
  2009-02-26
 • Organizacijos tikslų visuma (2)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos tikslai. Organizacijos tikslai svarbūs dėl šių priežasčių. Tikslai turi atitikti reikalavimus. Organizacijos tikslų klasifikacija. Tikslų klasifikavimo kriterijai. Organizacijos tikslai. Organizacijos tikslų visuma pagal reikalingas žinias. Tikslų klasifikavimas pagal nustatymo laikotarpį. Apibendrinimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-03
 • Organizacijos vaidmuo vykdant moksleivių profesinį informavimą ir konsultavimą

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Objektas. Tyrimo dalykas. Hipotezė. Temos aktualumas. Mokslinis pagrįstumas. Tyrimai. Išvados. Pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-03-05
 • Organizacijos veiklos procesų transformavimas

  Organizacijoje vykstančių procesų esmė. Generaliniai tikslai. Organizacijos veiklos funkcijos. Funkcijų realizavimas. Procesų pertvarkymo algoritmai.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2005-12-09
 • Organizacijos veiklos valdymo praktika: UADBB "Sagauta"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Uždarojo akcinė draudimo brokerių bendrovė UADBB "Sagauta". Darbuotojų pasiskirstymas. Teikiamos paslaugos. Paslaugų gaviniai. SAGAUTA dirba su patikimiausiomis ir finansiškai stipriomis Lietuvos draudimo įmonėmis. Darbo pasidalijimas. Korporacinė kultūra. Veiklos planavimas. Valdymo organizavimo ypatybės. Veiklos skatinimas. Kontrolės reguliavimas. Išvados.
  Draudimas, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-04-07
 • Organizacijos, vadovai, vadovavimas

  PowerPoint pristatymas. Vadybos samprata. Vadybos objektas. Vadybos turinys. Pagrindiniai organizacijos bruožai. Organizacijos paskirtis. Sudėtinės sėkmės dalys. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal Mintzbergą. Vadovo ir verslininko panašumai bei skirtumai. Rezultatyvumas ir našumas. Sisteminis požiūris.
  Kokybės vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-26
 • Organizacijų misijos ir vizijos

  PowerPoint pristatymas. Pelno siekiančios organizacijos (1). Pelno siekiančios organizacijos (3). Ne pelno siekiančios organizacijos (1). Ne pelno siekiančios organizacijos (3). Pelno ir nepelno siekiančių organizacijų misijų ir vizijų palyginimas. Vietinės organizacijos (1). Vietinės organizacijos (3). Tarptautinės organizacijos (1). Tarptautinės organizacijos (3). Organizacijos, kuriomis naudojamės (1). Organizacijos, kuriomis naudojamės (2). Blogiausia misija. Blogiausia vizija.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-06-26
 • Organizacijų valdymo struktūrų raida

  PowerPoint pristatymas. Organizacinė valdymo struktūra (OVS). Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Programinis tikslinis valdymas ir matricinė struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-10-01
 • Organizacijų vystymas ir strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Vystymas. Strateginis valdymas. Yra 6 organizacijos vystymosi etapai. Strateginio valdymo uždaviniai. Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifikacija priklauso nuo organizacijos. Skiriamos trys strateginio valdymo stadijos. Strateginio valdymo schema.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-10-02
 • Organizacinė elgsena (8)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos elgsenos samprata. Disciplinos, kuriomis remiasi organizacijos elgsena (OE). Organizacinės elgsenos tyrimų tikslai. Pagrindiniai organizacijos elgsenos tyrimų elementai. Organizacinės elgsenos tikslai. Motyvacijos koncepcijų raida. Gero organizacijos klimato požymiai (1). Gero organizacijos klimato požymiai (2). Vadovas tiesiog privalo rodyti dėmesį darbuotojams bei ugdyti jų atsidavimą. Organizacijos elgsenos modeliai (1). Organizacijos elgsenos modeliai (2). Iššūkiai ir galimybės organizaciniam elgesiui.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-10-24
 • Organizacinė kultūra teoriniu aspektu

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Organizacijos ir organizacinė kultūra. Organizacinės kultūros apibrėžimai. E. Schein. R. Mathis, J. Jackson. G.Hofstede. P. Jucevičienė. Organizacinės kultūros atliekamos funkcijos pagal R. Harrison. Funkcijos pagal Parson Agil modelį. Pagal R. Harrison išskiriami organizacinės kultūros tipai. Įvairių autorių išskiriami organizacinės kultūros tipai. OK tipologija pagal Kim S. Cameron ir Robert E. Quinn. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-02-21
 • Organizaciniai administraciniai valdymo metodai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Organizacinių administracinių valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai apima. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-10-02
 • Organizacinis modeliavimas ir kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Organizacinis modeliavimas. Organizacinio modeliavimo rūpesčiai. Organizacinės formos. Organizacinių formų pakeitimai. Dabartinės organizacinės kryptys. Kontrolė. Filialai, 100-inė nuosavybė. Bendros įmonės ir filialai su mažesne nei 100–ine nuosavybe. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-13
 • Organizacinių tvarkomųjų dokumentų rengimas ir įforminimas

  PowerPoint pristatymas. Valdymo veiklos dokumentai ir jų klasifikacija. Organizaciniai tvarkomieji dokumentai. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Rekvizitai dokumentuose rašomi dviem būdais. Dokumentų blankai. Dokumentų rekvizitų įforminimas.
  Raštvedyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-12-30
Puslapyje rodyti po