Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mobilusis ryšys

  PowerPoint pristatymas. Radijo duomenų sistemos. Pranešimų gaviklis. Pranešimų gavikliai skirstomi. Toninis gaviklis. Balso gaviklis. Numerinis gaviklis. Skaitinis gaviklis. Radijo ieškos sistema. Pranešimų gaviklis. Bevielis telefonas. Atsiradimas. WiFi. Bluetooth. Bevielis telefonas. Radialinis ryšys. Korinio ryšio sistemos. Korinio ryšio pavyzdys. GSM tinko pavyzdys. Kur naudojama GSM. Korinio ryšio sistemų privalumai lyginant su radialinėmis ryšio sistemomis. Palydovinio ryšio sistemos.
  Informatika, pristatymas(39 skaidrės)
  2007-09-21
 • Mobilusis telefonas (2)

  PowerPoint pristatymas. Projekto tikslas. Uždaviniai. Įvadas. Mobiliojo telefono išradimas. Išradėjas. Vienas pirmųjų mobiliųjų telefonų. Pirmasis rusiškas mobilusis telefonas. Mobiliųjų telefonų raida. Mobilaus telefono funkcijos. Mobiliųjų telefonų gamintojai. Išvados.
  Visuotinė istorija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-06-04
 • Moderniosios organizacijų teorijos

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos pasaulyje. Moderniosios organizacijų teorijos (pagal R. Ginevičių). Šiuolaikinės organizacijų valdymo teorijos. Neoklasikinės teorijos. Evoliucionavimo mokykla. Mokslinių sprendimo teorija. Sprendimų logikos teorija. Šiuolaikinės teorijos. Pozicionavimo mokykla. Išteklių teorija. Organizacijų ekologijos teorija. Organizacijos ekologijos subsistema suvokiama kaip. Institucinė mokykla. Žodynas.
  Sociologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-12-18
 • Modernusis menas

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Impresionizmas ir postimpresionizmas. Ekspresionizmas. Fovizmas. Kubizmas. Futurizmas. Siurrealizmas. Pop artas. Apklausa – kuri moderniojo meno srovė jums žinomiausia? Išvados.
  Dailė, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-23
 • Modulis Crt

  Spalvos ir jų keitimo procedūros. Tamsios spalvos. Šviesios spalvos. Ekranas ir langai. Žymeklio valdymas. Klaviatūros skaitymo funkcijos. Klavišų kodai. Programa meniu sudarymui. Garso valdymo procedūros.
  Programos, pristatymas(49 skaidrės)
  2005-12-09
 • Mokėjimo balanso tendencijos Lietuvoje 2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Mokėjimo balansas. Tikslas. Pagrindinės mokėjimo balanso dalys. Lietuvos mokėjimo balansas 2006 metais. Einamosios sąskaitos balanso sudedamosios dalys. Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Eksporto kaitos veiksniai (pokytis per metus). Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Importo kaitos veiksniai (pokytis per metus). Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Lito realiųjų efektyviųjų kursų kaita pagal šalių grupes. Einamosios sąskaitos deficito finansavimas. Einamosios sąskaitos deficito (ESD) finansavimo šaltiniai. TUI įplaukos. Lietuvos mokėjimo balanso tendencijos 2006 metais.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-28
 • Mokėjimų balansas

  PowerPoint pristatymas. Mokėjimų balansas. Klasifikavimo principai. Prekės. Paslaugos, darbo ir investicijų pajamos. Transferai. Finansinė sąskaita. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijos. Oficialiosios atsargos. Šalies skola. Statistiniai duomenys MB.
  Statistika, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-11-30
 • Mokėjimų balansas (2)

  PowerPoint pristatymas. Einamoji sąskaita. Kapitalo bei finansinė sąskaita. Kapitalo sąskaitą sudaro. Kapitalo srautai. Išvados.
  Apskaita, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-04-05
 • Mokesčiai, jų rūšys ir derinimo problema

  PowerPoint pristatymas. Mokesčiai. Mokesčių funkcijos. Mokesčių rūšys: Pagal mokėtojo teisinį statusą; Pagal įskaitymo tvarką; Pagal apmokestinimo būdą. 2005 metų I pusmetį surinkti mokesčiai. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos (LR) mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokesčių struktūra. Pajamų mokesčio struktūra. Pelno mokesčio struktūra. PVM struktūra. Mokesčių derinimas.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-02-15
 • Mokesčių administravimo teisinė charakteristika. Bendrieji principai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių administratorius. Valstybės institucijos ir įstaigos, įgaliotos atlikti tam tikrus mokesčių administravimo veiksmus. Pagal mokesčių administravimo įstatymą administruojami mokesčiai. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Centrinio mokesčių administratoriaus pagrindinės funkcijos. Vietos mokesčių administratoriaus funkcijos. Mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su užsienio valstybių mokesčių administratoriais. Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos (ES) valstybių narių mokesčių administracijomis. Mokesčių administratoriaus pareigos. Mokesčių administratoriaus atsakomybė.
  Komercinė teisė, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-02-06
 • Mokesčių teisės normos

  PowerPoint pristatymas. Mokesčių teisė. Mokesčių teisės norma. Mokesčių teisės normų paskirtis. Mokesčių teisės normos. Mokesčių teisės normų rūšys. Pagal atliekamas funkcijas. Pagal mokestinių santykių subjektams daromą poveikį.
  Administracinė teisė, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-11-15
 • Mokyklų vadovų atestacija. Atestacijos kaita, priežastys, naujovės

  PowerPoint pristatymas. Vadovų atestacijos kaita ir priežastys. Naujovės atestacijos nuostatuose. Nuostatai. Nuostatų priedai. Naujai parengta ir patvirtinta. Vadybinės veiklos sritys. Perkeliamosios vadovo kompetencijos. Sritis: Švietimo politikos išmanymas ir mokyklos strategijos kūrimas, strateginio plano rengimas bei įgyvendinimas. Vadybos ekspertas gali. Apie vadovų atestaciją.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-10-31
 • Mokymo metodai (2)

  PowerPoint pristatymas. Metodas. Mokymo metodai. Mokymo metodai skirstomi. Informaciniai mokymo metodai. Informaciniai metodai skirstomi. Informacinio mokymo metodai. Teikiamieji mokymo metodai. Paskaitų metodas vartotinas, kai. Paskaitų metodas netinka, kai. Šiuo metodu siekiama. Pokalbio metu keliami tokie reikalavimai. Demonstravimas. Atgaminamieji mokymo metodai. Praktiniai – operaciniai mokymo metodai. Praktiniai operaciniai mokymo metodai. Pratybos. Kūrybiniai mokymo metodai. Be tradicinių ugdymo metodų išskiriami dar ir šie.
  Pedagogika, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-12-13
 • Mokymo procesą sąlygojantys veiksniai

  PowerPoint pristatymas. Mokymasis. Psichologiniai mokymosi veiksniai. Nusiteikimas mokytis. Stropumas. Charakteris. Dėmesys. Pažinimo procesų aktyvumas. Savarankiškumas. Įgimti gabumai. Fiziologiniai mokymosi veiksniai. Socialiniai mokymosi veiksniai. Mokymąsi skatinantis veiksnys yra visa krašto gynybinė – kultūrinė situacija. Pedagoginiai mokymosi veiksniai.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(19 skaidrių)
  2011-04-07
 • Mokymo rezultatų tikrinimas ir vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Pedagoginis vertinimas. Skatinamasis vertinimas. Vertinti galima. Vertinimo tikslai. Kūno kultūros pasiekimų vertinimas. Žinių tikrinimas ir vertinimas. Noras mokytis priklauso.
  Pedagogika, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-04-07
 • Mokymosi motyvacija (3)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra motyvacija. Dabartinė motyvacijos samprata vadovaujasi 3 pagrindinėmis idėjomis. Čikagos universiteto psichologo ir ugdymo specialisto M. Csikszentmihalyi darbai. Motyvacijos veiksniai. Sėkmė. Susidomėjimas. Rezultatų žinojimas. Elgesys priklauso nuo daugelio faktorių. Maslow poreikių hierarchija. Kas gali įtakoti mokymosi motyvaciją. Kuo pasireiškia laimėjimų motyvacija kaip mokymosi motyvacijos veiksnys. Motyvacijos rūšys. Informuojamasis atpildas/skatinimas priklauso. Kontroliuojamasis atpildas. Ar intelektas turi įtakos vaiko motyvacijai. Kokia tėvų /šeimos įtaka mokymosi motyvacijai. Kaip socialinė įtaka susijusi su mokymosi motyvacija. Kas trukdo mokymosi motyvacijos formavimuisi. Ką gali padaryti mokykla. Ką gali padaryti mokytojas. Ką galima pasiūlyti mokiniams. Ką gali padaryti vadovas. Ką gali padaryti specialistai. Penkiolika motyvacijos stiprinimo būdų, kurie naudojami mokykloje.
  Pedagogika, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-09-18
 • Mokinių bendrovės uždarymas

  PowerPoint pristatymas. Bendrovės uždarymas kas tai? Keturi pagrindiniai sėkmingos verslininkystės dalykai. Kaip patenkinti vartotojus? Mokesčiai . Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Akcizo mokestis. Socialinio draudimos bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Nekilnojamojo turto mokestis.
  Ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-05-13
 • Mokinių mitybos apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Mokinių lytis. Kiek mokinių valgo pusryčius? Kiek kartų per dieną valgo mokiniai? Ar mokiniai valgo reguliariai? Kiek kartų per dieną mokiniai valgo vaisius? Kiek kartų per dieną mokiniai valgo daržoves? Ar dažnai mokiniai valgo retesnius vaisius, uogas ir daržoves? Kur dažniausiai perka daržoves? Kokią mėsą dažniau valgo mokiniai? Kokius pieno produktus dažniau naudoja mokiniai? Kokią duoną dažniau valgo mokiniai? Kokias košes dažniausiai valgo mokiniai? Kaip dažnai mokiniai valgo košes? Ar mokiniai domisi sveika mityba? Ar derina mokiniai maisto produktus? Ar derina mokiniai maisto produktus? Ar kreipiamas dėmesys į E kodus? Išvados. Pasiūlymai.
  Fiziologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-09-24
 • Mokinių motyvacija ir mokymosi kokybė

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra motyvacija? Motyvacijos rūšys. Kas mažina motyvaciją? Kas mažina motyvaciją? Kas didina motyvaciją? Kas yra kokybė? Kas Jus skatina mokytis? Ar mokymosi kokybė priklauso nuo mokymosi sąlygų? Ar iškeistumėte šią mokslo įstaigą į kitą? Ar daug įtakos mokymuisi sudaro jauki aplinka? Ar esate patenkinti mokytojų darbu? Ar naudojatės korepetitorių paslaugomis? Ar norėtumėte mokytis užsienyje? Išvados. Išvados (2). Pasiūlymai. Pasiūlymai (2).
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(19 skaidrių)
  2011-11-14
 • Mokinių tėvų ir mokyklos vaidmuo mokyklos kaitoje

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Tėvai turi suvokti kintančią mokyklos prigimtį, tačiau lygiai taip pat svarbu ir mokykloms pripažinti šeimos požiūrį, patirtį bei stipriąsias puses. Darbo uždaviniai: Išryškinti tėvų ugdomąjį vaidmenį mokyklos popamokiniame gyvenime. Įvertinti efektyviausius mokyklos ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Paanalizuoti pedagogo požiūrį į tėvų dalyvavimą mokyklos gyvenime. Atskleisti šeimos ir mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą ir naudą , gerinant mokinių mokymosi kokybę.
  Pedagogika, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-04-27
Puslapyje rodyti po