Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makedonija

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai duomenys apie šalį. Dabartinė ir buvusios Makedonijos vėliavos. Klimatas. Žemės drebėjimai. Ežerynai.
  Regioninė geografija, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-02-06
 • Making a Good Impression at Job Interview

  PowerPoint pristatymas. Preparing for Interview. During the Interview. What to say and what not to say. What to wear. Body language. Nonverbal Messages. Avoid negative body language.
  Personalo vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-21
 • Makro ir mikro ekonominės nedarbo pasekmės Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Pagrindinės darbo rinkos problemos. Svarbios sąvokos. Nedarbas. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Darbo jėga. Bedarbiai 1997 – 2004 m. Lietuvoje. Moterų ir vyrų nedarbas Lietuvoje. Pagrindinės nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės.
  Ekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-12-07
 • Makroekonomika (55)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagrindiniai ekonominės sistemos sektoriai ir jų tarpusavio ryšiai. Prekių ir paslaugų, gamybos veiksnių bei pinigų srautai tarp dviejų ekonomikos sektorių. Šalies ekonominių pasiekimų įvertinimas. Bendrojo nacionalinio produkto apskaita. BNP skaičiavimas sumuojant galutinių prekių bei paslaugų kainas (gamybos metodas). BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines išlaidas. BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines pajamas. Nominalusis ir realusis BNP. Produkto kilmės vaidmuo BVP rodiklyje. Asmeninės ir disponuojamos pajamos. Ekonomikos augimas ir jos cikliškumas. Darbo jėga ir nedarbas. Tekamasis, Struktūrinis ir Ciklinis nedarbas. Nedarbo lygio įvertinimas ir visiškas užimtumas. Supaprastintas uždaros privačios ekonomikos modelis. Pagrindinės makroekonominės sąvokos. Supaprastintas privačios ekonomikos modelis. Vartojimo išlaidos C ir taupymas S. Vartojimą charakterizuojantys rodikliai. Taupymą charakterizuojantys rodikliai. Pusiausvyra Keinso teorijoje. Investicijų vaidmuo bendrojoje paklausoje. Vyriausybės Iždo politika. Mišri ekonomika. Vyriausybės išlaidų poveikis BNP. Mokesčių poveikis nacionaliniam produktui. Tiesioginiai, netiesioginiai ir grynieji mokesčiai. Bendrojo bei proporcinio mokesčio poveikis ekonomikai. Suminis Iždo politikos poveikis. Ekspansyvi ir varžanti fiskalinė politika. Iždo politikos priemonių taikymo ypatybės. Mokesčių panaudojimo ribos. Laffero (Laffer) kreivė. Savaiminių stabilizatorių poveikis. Fiskalinio reguliavimo sunkumai. Šalies monetarinė politika. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų sistemos funkcijos. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Būtinieji ir pertekliniai rezervai. Pinigų multiplikatorius. Pinigų kūrimo procesas. Centrinio banko pinigų politikos įrankiai. Būtinųjų rezervų normos reguliavimas. Diskonto normos reguliavimas. Atviros rinkos operacijos. Infliacija ir jos įtaka ekonomikai. Infliacijos matavimas. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatytos infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Infliacijos priežastys. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacija ir nedarbas. Vyriausybės infliacijos valdymo politika. Infliacijos reguliavimo priemonės. Antiinfliacinės politikos kaina. Atvira ekonomika. Tarptautinės prekybos veiksniai. Tarptautinės prekybos įtaka nacionaliniam produktui. Užsienio prekybos reguliavimas. Mokėjimų balansas. Valiutų kurso įtaka tarptautinei prekybai. Valiutos kurso režimai. Valiutos kurso kitimo poveikis.
  Makroekonomika, pristatymas(61 skaidrė)
  2007-04-24
 • Makroekonomikos pusiausvyra

  PowerPoint pristatymas. Pusiausvyros BNP: paklausos aspektas. Pusiausvyros BNP (YE). Pusiausvyros sąlyga. Pusiausvyra esant pastoviai bendrajai paklausai. Pusiausvyros nacionalinio produkto lygis (E). Bendroji paklausa (AD). Bendrosios paklausos rūšys (pagal numatytą ir nenumatytą atsargų pasikeitimą. Pusiausvyros BNP nustatimo būdai (pusiausvyros sąlygos). I-oji pusiausvyros sąlyga (pusiausvyros BNP lygis). Pusiausvyros BNP lygis esant kintamoms pajamoms. II-oji pusiausvyros sąlyga (pusiausvyros BNP lygis). Pusiausvyros BNP: pasiūlos aspektas. Pusiausvyros BNP kitimas. Multiplikatorius (m). Bendroji paklausa esant kartotiniam išlaidų padidėjimui. Makroekonomikos pusiausvyra esant kintamam pusiausvyros BNP. Potencialiojo BNP (YP) ir pusiausvyros BNP (YE) sąveika. Potencialusis BNP. Nuosmukio (recesinis) tarpsnis. Infliacinis tarpsnis.
  Makroekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-03-15
 • Makroekonominiai rodikliai Pabaltijo šalyse

  PowerPoint pristatymas. Makroekonomika. Pabaltijo šalių ekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas (BVP). BVP pokyčiai, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Nedarbo lygis. Nedarbo lygio dinamika. Darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Pabaltijo šalių užsienio prekyba tiesioginės užsienio investicijos. Eksportas. Eksportas Baltijos valstybėse 2005 m. Importas. Importas Baltijos valstybėse 2005 m. Importas į Lietuva iš Pabaltijo šalių. Importas į Latviją iš Pabaltijo šalių. Importas į Estiją iš Pabaltijo šalių. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-10-03
 • Makroevoliucija

  PowerPoint pristatymas. Makroevoliucija. Filogenetika. Filogenetinis medis. Homologijų problema. E. Hekelio trigubo paralelizmo principas. Makroevoliucijos teorijos problemų grupės. Ontogenezės evoliucija. Filogenezės dėsningumai. Divergencija. Paralelizmas. Konvergencija. Evoliucijos kryptingumas. Alogenezė. Arogenezė. Darbas iliustruotas paveiksliukais (10).
  Biologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-03-20
 • Makšties tepinėlio laboratorinis tyrimas

  PoverPoint pristatymas. Makštis. Makšties gleivinė . Gleivės. Normali makšties mikroflora . Vaginitas. Lytiškai plintančios ligos . Išskyrų iš makštis paėmimo laboratoriniam tyrimui taisyklės. Reikalingų priemonių paruošimas . Vaginalinių išskyrų paėmimas . Vaginalinių išskyrų paėmimo vietos . Tepinėlių paruošimas . Tepinėlio paruošimo etapai . Makšties švarumo laipsnio nustatymas paėmus tepinėlį. Skiriami keturi makšties švarumo laipsniai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9).
  Ligos ir traumos, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-11-25
 • Mano šeimos biudžetas (8)

  PowerPoint pristatymas. Mano šeima. Mamos darbovietė. Mamos atlyginimas. Tėčio darbovietė. Tėčio atlyginimas. Palūkanų skaičiavimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio valiutos kursai. Mamos ir vaiko kelionė. Valiutos pardavimas. Tėvų mėnesio pajamos. Tėvų mėnesio išlaidos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-23
 • Marcelijus Martinaitis (3)

  PowerPoint pristatymas. Marcelijus Martinaitis. Biografija. Literatūros kryptis. Kūrybos bruožai. Dažniausi eilėraščių tipai. Kūrybos savitumas. Bibliografija. Žymiausi M.Martinaičio kūriniai. Kukučio baladės. Kritikų atsiliepimai. "K.B. įtariamas" - naujausia poeto knyga. Atmintys. Tolstantis. Rašytojo balsas. Kiti autoriai apie M. Martinaitį. Darbas iliustruotas nuotraukomis (13).
  Lietuvių literatūra, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-10-08
 • Marija Kiuri (2)

  PowerPoint pristatymas. Vaikystė. Mokslai. Pjeras Kiuri. Radiochemijos iniciatorė. Urano tyrimas. Radis. Rentgenologijos stotis. Pjero Kiuri mirtis. Radioaktyvumo pavojus. Leukemija. Premijos. Medaliai. Garbės vardai. Pagrindinės gyvenimo ir veiklos datos.
  Fizika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-10-18
 • Marius Katiliškis

  PowerPoint pristatymas. Prozininko gyvenimas, kūryba.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-03-30
 • Markas Aurelijus

  PowerPoint pristatymas. Biografija. Imperatorius. Stoicizmas. Marko Aurelijaus mintys.
  Senovės filosofija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-05-15
 • Markas Tulijus Ciceronas

  PowerPoint pristatymas. Markas Tulijus Ciceronas. Studijos ir veiklos pradžia. Politinės veiklos pradžia. Vėlyvoji kūryba. Vėlyvoji politinė veikla ir mirtis. Cicerono mintys.
  Senovės filosofija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-19
 • Marketingas (18)

  PowerPoint pristatymas. Marketingo strategija. Prekė. Paslauga. Marketingo veiksmų seka. Marketingo esmė.
  Rinkodara, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-02-22
 • Marketingas (36)

  PowerPoint pristatymas. Prekybos marketingo samprata. Marketingo samprata. Marketingas – tai ne reklama. Marketingą sudaro. Marketingo tipai ir koncepcijos. Marketingo planavimas. Rinkos dydžiai. Marketingo tarnybos funkcijos. Duomenų apie rinką ir vartotojus šaltiniai. Strateginė analizė. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-19
 • Marketingo aplinka

  PowerPoint pristatymas. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas ir marketingo politikos instrumentai. Marketingo aplinka. Marketingo makroaplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Pagrindinės kultūros vertybės pasireiškia. Mokslinė ir technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Gamtinė aplinka.
  Rinkodara, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-02-15
 • Marketingo etinės problemos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti marketingo etines problemas. Etinių problemų įtaka marketingo sprendimams. Marketingo sritys. Marketingo etinės klaidos. Prekės ženklo etinės problemos. Prekės ar paslaugos etinės problemos. Klaidingai suženklintos prekės. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(18 skaidrių)
  2005-12-28
 • Marketingo informacija (2)

  PowerPoint pristatymas. Marketingo informacija. Marketingo duomenys. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Pirminiai duomenys. Antriniai duomenys. Diagnozė. Planavimas. Kontrolė. Marketingo informacijos reikšmė versle. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Imties atranka. Matavimai marketingo tyrimuose. Matavimo taisyklė. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimų rezultatus veikiančios aplinkybės. Marketingo informacijos sistemos (MIS). Marketingo sprendimus palaikanti sistema.
  Rinkodara, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-02-09
 • Marketingo istorija: prekių ženklų kaitos tendencijos

  Prekių ženklas. Logotipas. Tikslai, keliami prekių ženklui. Logotipų kaita: 1950-1970 m. Logotipų kaita: 1970-1980 m. Logotipų kaita: 1980-1990 m. Logotipų kaita: 1990-1995 m. Logotipų kaita XXI amžiuje: pirmieji metai. Sėkmingiausių prekių ženklų dešimtukas. Löfbergs Lila. Kaip buvo sukurtas stiprus ir konkurencingas prekinis ženklas. Esminė strategija. Produktų išskirtinumas. Kavos mokykla.
  Rinkodara, pristatymas(15 skaidrių)
  2005-11-21
Puslapyje rodyti po