Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (2)

  PowerPoint pristatymas. Teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje. Sudėtis. Formavimo tvarka. Kompetencija, funkcijos. Bendrieji įgaliojimai. Vyriausybės. Įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Įstatymų, vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė. Pavedimų vykdymo kontrolė. Vyriausybės veiklos organizavimas. Kanceliarija. Kanceliarijos struktūra. Pagrindiniai uždaviniai. LRV komisijos. Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės. LRV komitetai. LRV posėdžiai. LRV priimami teisės aktai, jų parengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės nutarimai. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos. Vyriausybės posėdžių protokolai. Ministro Pirmininko potvarkiai ir rezoliucijos. LRV programa, jos rengimas ir įgyvendinimas. LRV santykiai su Seimu Respublikos Prezidentu. LRV santykiai su savivaldybėmis. LRV ir visuomeniniai santykiai.
  Teisė, pristatymas(36 skaidrės)
  2006-05-03
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (3)

  PowerPoint pristatymas. Čia dirba Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kam valstybei reikalingas Ministras Pirmininkas? Kaip posėdžiauja Vyriausybė? Konstitucija.
  Administracinė teisė, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-07-18
 • Lietuvos santykiai su kaimynais 1923.01.15 – 1939.03.22

  PowerPoint pristatymas. 1923 metų kovo 15 diena. Lietuvos veiksmai dėl Vilniaus krašto. Versalio taikos konferencija. 1923 metų sausio 15 diena. Klaipėdos sukilėliai. 1938 metų lapkričio 1 diena. 1939 metų kovo 23 diena. Hitlerio vizitas Klaipėdoje. Molotovo-Ribentropo paktas. 1918-1939.
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-12-05
 • Lietuvos saugomos teritorijos. Raudonoji knyga

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų steigimo principai. Svarbiausios saugomų teritorijų rūšys. Rezervatai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Lietuvos regioniniai parkai. Biosferos rezervatai. Biosferos poligonai. Gamtos ir kultūros paveldo objektai. Lietuvos Raudonoji knyga. Masiškiausiai nykstantys gyvūnai ir augalai. Išvados. Testai.
  Ekologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-03-06
 • Lietuvos skulptoriai

  PowerPoint pristatymas. Danielius Sodeika. Darbai. Romas Kvintas. Darbai. Vytenis Antanavičius. Darbai. Rytas Belevičius. Darbai.
  Dailė, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-09
 • Lietuvos socialdemokratų partija (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. LSDP siekia. Lietuvos socialdemokratų partija įsitikinusi, kad. Lietuvos socialdemokratų partija pasisako. Savo veikloje LSDP vadovaujasi šiais principais. Klaipėdos miesto socialdemokratai telkia pastangas šiems svarbiems klausimams spręsti. Išvados.
  Politologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-02-26
 • Lietuvos socialinė politika

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Valstybinis socialinis draudimas. Lietuvos Respublikoje nustatomos tokios valstybinio socialinio draudimo rūšys. Pensijų socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-12-15
 • Lietuvos socialinė, ekonominė ir kultūrinė raida (1918 – 1940)

  PowerPoint pristatymas. Kultūra. Švietimas. Architektūra. Dailė. Literatūra. Spauda. Teatras. Sportas. Lietuvos gyventojų sudėtis. Socialinė-ekonominė raida.
  Lietuvos istorija, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-04-04
 • Lietuvos socialinės apsaugos sistema ir jos vykdymas

  Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos sistema Lietuvoje. Socialinės apsaugos politiką vykdančios institucijos. Kitos institucijos prie SADM. Lietuvos socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojantys teisės aktai. Socialinės apsaugos sistemos struktūra. Socialinis draudimas. Lietuvos pensijų sistema. Socialinė parama. Vaiko teisių apsauga ir jaunimo politika. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Socialinės apsaugos sistemos finansavimas. Finansavimas iš valstybės biudžeto. Valstybės išlaidos socialinei apsaugai (tūkst. Lt). Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamos ir išlaidos 2001 - 2004 metais mln. Lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos programos ir joms skiriamos lėšos. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(38 skaidrės)
  2006-01-11
 • Lietuvos statiniai

  PowerPoint pristatymas. Vilnius. Šv. Onos bažnyčia. Vilniaus katedra. Katedros požemiai. Vilniaus TV bokštas. Vilniaus Gedimino pilis. Lietuvos nacionalinis muziejus Vilniuje. Europos parkas. Kaunas. Kauno rotušė. Senamiestis. Kauno Prisikėlimo bažnyčia. Pažaislio vienuolynas. Kauno Vytauto bažnyčia. Kauno soboras. Kauno zoologijos sodas. Trakai. Trakų pilis. Pusiasalio pilis Trakuose. Trakų Šv. Mergelės Marijos bažnyčia.
  Turizmas, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-04-25
 • Lietuvos statutai

  PowerPoint pristatymas. I statutas. Statuto sudarymo priežastys. II statutas. III statutas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(6 skaidrės)
  2005-08-31
 • Lietuvos strateginiai dokumentai

  PowerPoint pristatymas. Kam reikalinga strategija? Strateginio planavimo metodika. Strateginis planavimas. Strateginis veiklos planas. Sutrumpintas strateginis veiklos planas. Strateginiai tikslai. Vyriausybės prioritetiniai strateginiai tikslai. Programa. Uždavinys. Priemonė (projektas). Aplinkos analizė (PEST analizė). Išteklių analizė. SSGG analizė. Strateginių veiklos planų vertinimo kriterijai. Strateginio valdymo modelis. Integruoto planavimo modelis. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Valstybės ilgalaikės raidos strategijos pagrindinis tikslas. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Valstybės ilgalaikės raidos strategijos struktūra. Ilgalaikė ūkio plėtros strategija. Pagrindinis strateginis tikslas. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Bendrasis programavimo dokumentas. BPD plėtros strategijos struktūra. BPD įgyvendinimo ilgalaikis socialinis-ekonominis poveikis. Sąvokų akcentai. Reikalinga informacija.
  Makroekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-10-27
 • Lietuvos švyturiai

  PowerPoint pristatymas. Švyturys. Švyturiai. Švyturių klasifikacija. Klaipėdos švyturys. Nidos švyturys. Šventosios švyturys. Juodkrantės švyturys. Pervalkos (arklių) švyturys. Ventės Rago švyturys. Uostadvario švyturys.
  Architektūra ir dizainas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-05-05
 • Lietuvos tarpukario kultūra

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistema 1918-1936 m. Teatras. Dailė. Muzika. Literatūra. Sportas. Krepšinis. Dviračių sportas, futbolas, lengvoji atletika, boksas. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-05-26
 • Lietuvos tautinių kostiumų aksesuarai

  PowerPoint pristatymas. Aukštaičių Kostiumai. Juostos. Dzūkų kostiumai. Žemaičių kostiumai. Klaipėdos krašto kostiumai. Suvalkiečių kostiumai. Lyginamoji charakteristika.
  Etninė kultūra, pristatymas(27 skaidrės)
  2006-11-03
 • Lietuvos teisė 1917 - 1940 metais

  PowerPoint pristatymas. Laikinosios konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 m., jos struktūra ir žlugimas. Laikinoji konstitucija, įstatymai, valiuta. 1922 m. konstitucija. Lietuvos prezidento rinkimų tvarka. Lietuvos politinės partijos. 1926 m. valstybės perversmas ir 1928 m. konstitucija. Konstitucinių laisvių raida po 1928 m. konstitucijos paskelbimo. 1936 m. seimo rinkimai ir jo veikla. Civilinės teisės bruožai 1918 - 1940 m.
  Teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2005-05-30
 • Lietuvos teritorijos kartografavimo raida

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Klaudijas Ptolemėjas. Nikolajus Kuzietis. Bernardas Vapovskis. Olausas Magnus. Gerardas Merkatorius. Abrahamas Ortelijus. Kasparas Henenbergeris. Motiejus Strubičius. Vaclovas Grodeckis. Georgijus Braunas. Mikalojus Kristupas Radvila. Frydrichas Getkantas (Gedkantas). Juozas Narūnavičius. Joachimas Lelevelis. Povilas Matulionis. Antanas Krikščiūnas. Antanas Vireliūnas. Peliksas Šinkūnas. Vaclovas Chomskis. Išvados.
  Geografija, pristatymas(31 skaidrė)
  2008-02-27
 • Lietuvos totoriai

  PowerPoint pristatymas. Istorinė situacija. Pirmieji imigrantai. Vytautas ir totoriai. Imigracijos priežastys ir pobūdis. Titulai ir hierarchija. Ženklai ir herbai. Gyvenvietės. Tautiniai bruožai. Vertybės ir charakteris. Veikla ir užsiėmimai. Namai. Nacionaliniai rūbai. Nacionaliniai patiekalai. Kalba. Knygos. Įbrolystės paprotys. Avino aukojimas. Vardo suteikimo apeigos. Vedybos. Laidotuvių apeigos. Kapinės. Magija. Talismanai. Religija. Religinės šventės. Maldos namai. Lietuvos totoriai šiandien.
  Lietuvos istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-11-13
 • Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimai

  PowerPoint pristatymas. Žemės ir ūkio pažanga. Žemės ūkio ekonomikos krizė. Lietuviško verslo ir pramonės ištakos. Juozas ir Jonas Vailokaičiai. Transportas ir ryšiai. Švietimo ir kultūros raida. Lietuvos universitetas. Sporto sąjūdis. Krepšinis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-01-25
 • Lietuvos ūkis (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos ūkis. Bioprodukcinis ūkis. Žemės ūkis. Augalininkystė. Gyvulininkystė. Miškų ūkis. Žvejyba. Prekių (produkcijos) gamyba. Energijos gamyba. Vėjo energija. Vandens energija. Saulės energija. Biomasė. Geoterminė energija. Biodujos. Paslaugos. Paslaugų rūšys. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Lietuvos geografija, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-04-29
Puslapyje rodyti po