Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos didieji kunigaikščiai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais buvo. Mindaugas (1200-1263). Mindaugo valdymo reikšmė. Gediminas (1275-1341). Gedimino valdymo reikšmė. Algirdas (1300-1377). Kęstutis (1300-1382). Jogaila (1348-1434). Vytautas (1350-1430). Vytauto valdymo reikšmė. Lietuvos didžioji kunigaikštystė (LDK) Vytauto valdymo metais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-10-10
 • Lietuvos didžiausi miestai

  PowerPoint pristatymas. Didžiausi Lietuvos miestai. Vilnius. Vilniaus herbas. Kaunas. Kauno herbas. Klaipėda. Klaipėdos herbas. Šiauliai. Šiaulių herbas. Panevėžys. Panevėžio herbas. Alytus. Alytaus herbas. Marijampolė. Marijampolės herbas. Mažeikiai. Mažeikių herbas. Jonava. Jonavos herbas. Utena. Utenos herbas. Kėdainiai. Kėdainių herbas. Telšiai. Telšių herbas.
  Lietuvos geografija, pristatymas(37 skaidrės)
  2006-12-12
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) Abiejų Tautų Respublikoje (ATR)

  PowerPoint pristatymas. 1569 metų liepos 1 d. Liublino unijos aktas. Liublino unija – lūžis Lietuvos istorijoje. Liublino unijos priežastys ir prielaidos. Liublino unijos reikšmė. Nepaisant to. Abiejų Tautų Respublika (ATR) XVI - XVII amžiuje. Seimas Abiejų Tautų Respublikoje. Vyriausieji Lietuvos suvažiavimai – Lietuvos konvokacijos 1577 – 1792 metais. Elekcinis seimas. III Lietuvos statutas 1588 metais. Kancleris. Leonas Sapiega. Henrikas Valua – Lietuvis Didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1574 metais. Steponas Batoras – LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1576 – 1586 metais, vienas iškiliausių Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valdovų. Livonijos karas. Vilniaus universitetas. Užsienio politika. Zigmantas Vaza – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1587–1632 metais. 1605 metų Rugsėjo 27 d. Salaspilio mūšis. Jonas Karolis Chodkevičius. Vladislovas Vaza – Lietuvis didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1632 – 1648 metais. Jonas Kazimieras Vaza – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1648 – 1668 metais. Pasekmės.
  Lietuvos istorija, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-09-04
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) Jogailos ir Vytauto laikais

  PowerPoint pristatymas. Jogaila. Jogailos biografija. Krėvos sutartis. Pagrindinės Krėvos sutarties sudarymo priežastys. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. 1387 metų Jogailos paskelbtos privilegijos. Vytautas Didysis. Vytauto įsitvirtinimas valdžioje. Vytauto pastangos karūnuotis. Vytautas Didysis (1392-1430). Kodėl Vytautas Didysis? Astravos sutartis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(23 skaidrės)
  2011-03-28
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) luominės monarchijos laikotarpiu

  PowerPoint pristatymas. Visuomeninė santvarka. Feodalai. Dvasininkai. Miestiečiai. Valstiečiai. Valstybinė santvarka. Valdymo organai. Centrinės valdymo institucijos. Didysis Maršalka. Kancleris. Paiždininkis. Didysis Lietuvos etmonas. Instigatorius. Antraeiliai žemės ir rūmų urėdai. Šaltiniai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismus. Lietuvos valdovo teismas. Valdovo teismo bruožai. Valdovo teismo kompetencijos mažinimas. Ponų tarybos teismas. Ponų tarybos teismo kompetencija. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Komisarų teismo kompetencija. Maršalkos teismas. Maršalkos teismas po XVI amžiaus. teismų reformos. Asesorių teismas. Bylų sprendimo tvarka. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisiniai dokumentai XVIII amžiuje iki valstybės padalijimo. Konstitucijos. Lietuva 1791 metų gegužės 3 d. konstitucijoje. Konstitucijos priėmimas. Bajorų padėtis. Miestiečių padėtis. Valstiečių padėtis. Valstybinė santvarka. Seimas. Teisių sargyba. Karaliaus valdžia.
  Lietuvos istorija, pristatymas(57 skaidrės)
  2008-01-22
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus

  PowerPoint pristatymas. Teismai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Teismai iki XVI amžiaus. Lietuvos valdovo teismas. Valdovo teismo kompetencijoje taip pat buvo. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Komisarų teismas sprendė. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas.
  Teisė, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-07
 • Lietuvos dvarų arcitektūra

  PowerPoint pristatymas. Dvarai. Gotika. Gynybinės paskirties statinys - Trakų pilis. Renesansas. Raudondvario rūmai. Barokas. P. Sapiegos rūmai Vilniuje, Antakalnyje. Biliūnų dvaro rūmai. Kelmės dvaro rūmai. Kelmės dvaro rūmų vartai. Klasicizmas. Dvarai kurdavosi netoli keliu bet ne prie pat jų, o maždaug už 0,5-1 km. Dviaukščiai rūmai. Bistrampolio dvaras. Klasicistinių rūmų planas. Paežerių dvaro rūmai (Vilkaviškio r.). Chodkevičių rūmai Vilniuje. Radvilų rūmai Vilniuje. Plungės kunigaikščių Oginskių rūmai. Antašavo dvare rūmai be portiko. Džiuginėnų dvaras. Šumsko dvaras. Dūkšto dvaras. Leipalingio dvaras. Salamiesčio dvaras. Cirkliškio dvaras. Joniškėlio dvaras. Kirsnos dvaras. Nemėžio dvaras. Čiobiškio dvaras. Bulakavo dvaras. Onuškio dvaras. Arnionių dvaras. Aukštosios Fredos. Bistrampolio dvaras. Pakruojo dvaras. Rokiškio dvaras. Raguvėlės dvaras. Mediniai dvarai. Dvarai įvairaus didumo. Ilguvos dvaras. Darbas iliustruotas paveikslėliais (42)
  Architektūra ir dizainas, pristatymas(67 skaidrės)
  2009-12-31
 • Lietuvos ekonomikos raida

  PowerPoint pristatymas. Po nepriklausomybės atgavimo. Infliacija. Kainos ir tarifai. Lietuvos respublikos 1996-1998 m. makroekonominiai rodikliai. Tradicinės pramonės šakos. Lietuvos ekonominė situacija.
  Ekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-01-12
 • Lietuvos eksporto plėtra ir tendencijos

  PowerPoint pristatymas. Eksporto problemos ir jų sprendimas. Pagrindinės eksporto priemonės. Eksporto analizė 1996-2003 metų ir 2004-2006 metų laikotarpiais. Eksportas 1996-2003 metų laikotarpiu. Prekių pasiskirstymas pagal regionus. Eksportas 2004-2006 metų laikotarpiu. Eksporto struktūra pagal KPN skyrius (2006 metų). Eksporto struktūra pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją (2006 metų). Eksporto plėtra. Finansinė parama eksporto plėtrai. Informacija apie eksporto rinkas/ verslo galimybes. LEPA. Strateginiai agentūros tikslai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-31
 • Lietuvos elektrinės (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos elektrinės. Ignalinos atominė elektrinė. Lietuvos Šiluminė elektrinė. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Techniniai parametrai. Branduolinės jėgainės. Atominė nelaimė. Darbas iliustruotas nuotraukomis (5).
  Fizika, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-14
 • Lietuvos energetikos ūkio privatizavimas: tarptautinė, Europos sąjungos ir Lietuvos respublikos teisė

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos patirtis. Pasirengimas privatizavimui. Privatizavimas. Įvertinimas Lietuvos Respublikos (LR) teisės požiūriu. Elektros energetikos ūkis. Investicijos į elektros energetikos ūkį. Įvertinimas pagal Europos Sąjungos (ES) teisę. Tarptautinė teisė. Išvados.
  Komercinė teisė, pristatymas(36 skaidrės)
  2006-03-23
 • Lietuvos gamta (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos gamta. Lietuvos miškai. Pušynai. Eglynai. Beržynai. Ąžuolynai. Pievų augalija. Pelkių augalija. Vandens augalai. Lietuvos gyvūnija. Lietuvos gamtos apsauga.
  Lietuvos geografija, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-11-10
 • Lietuvos gamtos paminklai

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Lietuvos gamtos paminklai. Akmenys Mokas ir Mokiukas. Barstyčių akmuo. Akmenys - gamtos paminklai. 10 didžiausi akmenys Lietuvoje. Pučkorių atodanga. Nidos kopos. Žagarės ozas.
  Lietuvos geografija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-12-21
 • Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita XX –XXI amžiuje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Bendri Lietuvos demografiniai rodikliai. Lietuvos gyventojų skaičiaus teritorinis kitimas. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita. Gyventojų skaičiaus kaita iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Gyventojų skaičiaus kaita po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Gyventojų skaičiaus kitimo pasekmės ir prognozės. Išvados.
  Geografija, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-01-22
 • Lietuvos importo ir eksporto ekonominis vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas: Lietuvos eksporto ir importo rodikliai. Darbo metodai. Tarptautinė prekyba. Tarptautines prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos formos. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos importo ir eksporto partneriai. Eksportas ir importas pagal makroekonomikos kategorijų klasifikatorių. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-11
 • Lietuvos ir Latvijos politiniai santykiai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos ir Latvijos valstybiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Tarp Lietuvos ir Latvijos pasirašytos sutartys. Apibendrinimas.
  Politologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-03-15
 • Lietuvos ir Lenkijos santykiai (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis po nepriklausomybės atgavimo 1918 m. Lietuvos – Lenkijos konfliktai diplomatiniame lygyje pirmaisiais 1918 – 1920 m.m. pradžioje. Lietuvos ir Lenkijos konflikto priežastys. Lietuvos – Lenkijos tarpusavio santykiai 1919 – 1922 metais. Lietuvos - Lenkijos santykių prieškario metais vertinimai.
  Politologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-06-04
 • Lietuvos ir pasaulio istorijos svarbiausios datos

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos istorijos svarbiausios datos. Pasaulio istorijos svarbiausios datos. Darbas iliustruotas nuotraukomis ir paveikslėliais.
  Istorija, pristatymas(92 skaidrės)
  2007-05-09
 • Lietuvos ir pasaulio rekordai

  PowerPoint pristatymas "Rekordai: Lietuvos ir pasaulio". Lietuvos rekordai: plaukuoti rekordai. Protingieji. Vairuotojai. Vaikų šventės. Gyvūnija. Augalija. Menas. Geografija. Knygos. Drabužiai iš laikraščio. Masiškiausi renginiai. Komandiniai. Maisto gaminiai. Fejerverkai. Sportiniai. Keisti. Pasaulio rekordai. Trumpai.
  Kita, pristatymas(52 skaidrės)
  2007-06-11
 • Lietuvos ir Pasaulio skulptoriai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos ir Pasaulio skulptoriai. Lietuvos ir Pasaulio skulptoriai. Džotas di Bondonė. Donato di Niccolò di Betto Bardi. Mikelandželas. Ogiustas Rodenas. Robertas Antinis. Vincas Grybas. Gediminas Staškauskas. Gintaras Karosas. Rasa Staškauskienė.
  Dailė, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-18
Puslapyje rodyti po