Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuviškojo kino istorija

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Lietuviško kino pradžia. Pirmieji kino teatrai. Mokyklos ir kinostudijos. Garsinis kinas. Sovietinis kinas. Vaidybiniai filmai. Cenzūruotas sovietmečio kinas. Sovietinio kino įvairovė. Įvertinimas festivaliuose. Nepriklausomas kinas. Atgimimas. Pasaulinė sklaida. Neribotos galimybės.
  Kinas, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-04-02
 • Lietuvių bendrinės kalbos raida

  PowerPoint pristatymas. Lietuvių bendrinės kalbos raida. Tautinis sąjūdis. Laurynas Ivinskis. Jonas Jablonskis. Pirmieji Lietuvai skirti periodiniai leidiniai. Knygnešiai. Žymiausi knygnešiai.
  Kalbų studijos, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-06-05
 • Lietuvių kalba (9)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvių kalba. Istorija. Abėcėlė. Kirčiavimas. Linksniai. Giminės. Skaičius. Įvardžiuotinės formos. Laipsniavimas. Veiksmažodžio formų gausumas. Žodžio vieta sakinyje. Tarmės.
  Lietuvių kalba, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-18
 • Lietuvių kalba Lietuvos Respublikoje (LR)

  PowerPoint pristatymas. Lietuva po I (pirmojo) pasaulinio karo. Susirūpinta suaugusiųjų švietimu. Naujoji kalbininkų karta. Antanas Salys. Petras Jonikas. Juozas Balčikonis. Janis Endzelynas. Jurgis Gerulis.
  Lietuvių kalba, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-01-29
 • Lietuvių kalbos žodžių darybos klaidos

  PowerPoint pristatymas. Žodžių daryba. Žodžių darybos tipai. Darybos tipas. Priesagų vediniai. Priesagų klaidos. Kitos priesagų vartojimo klaidos. Priesagų reikšmės. Priesagos –ėjas, -tojas nevartojamos. Kitos priesagų klaidos. Priesaga – ietis.
  Lietuvių kalba, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-03-22
 • Lietuvių liaudies instrumentai

  PowerPoint pristatymas. Birbynė. Kanklės. Skudučiai. Džingulis. Lumzdelis. Skrabalai. Daudytės.
  Etninė kultūra, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-03-14
 • Lietuvių literatūra II pasaulinio karo ir pokario metais

  PowerPoint pristatymas. II pasaulinio karo metų literatūra. Lietuvių literatūra 1950-1952 metais. Literatūra – socializmo kūrėja. Poezija partizanų bunkeriuose. Poezija Sibiro tremtyje. Išeivio patirtis. Bernardas Brazdžionis.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-01-18
 • Lietuvių nacionalinių bruožų įtaka verslui ir vadybai

  PowerPoint pristatymas. Uždaviniai. Zakarevičiaus išskirti lietuvių nacionaliniai bruožai, turintys įtakos vadybinei veiklai. Konservatyvumo reikšmė. Organizuojant valdymą, verslą. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-02
 • Lietuvių nusikaltimai užsienyje

  PowerPoint pristatymas. Valstybės įvaizdis. Žiniasklaidos vaidmuo. Neoficialiai emigravusieji pagal šalį, į kurią išvyko 2001-2005 metais. Neoficialiai emigravusieji pagal išsilavinimą 2001-2005 metais. Neoficialiai emigravusieji pagal buvusias profesijas 2001-2005 metais. Nusikaltėliai. Pagrindiniai nusikaltimai. Prekyba moterimis. Eurų padirbinėjimas. Skandinavijos šalys - narkotikų verslas. Ispanija. Didžioji Britanija ir Prancūzija. Jungtines Amerikos Valstijos (JAV) gelbsti uždaros sienos. Lietuviai Lotynų Amerikoje.
  Teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-01-22
 • Lietuvių sakmių mitinė būtybė Laimė

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Laimių išvaizda. Jų funkcijos. Gyvenamoji vieta. Santykiai su žmonėmis. Kūriniai. Posakiai apie Laimes. Išvada.
  Etninė kultūra, pristatymas(11 skaidrių)
  2009-11-11
 • Lietuvių tautos žadinimas

  PowerPoint pristatymas. Lietuviai XIX amžiaus pirmojoje pusėje. Tautos žadinimo pradžia. Tautos žadintojai - valstietiškos kilmės inteligentai. Lietuvių inteligentijos veikla iki 1883 metų.  Laurynas Ivinskis (1810-1881). Lietuvių inteligentijos veikla po 1883 metų. Inteligentijos skilimas. Pirmosios politinės partijos. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2012-01-24
 • Lietuvoje pagamintos produkcijos eksportas

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Eksporto kvotų naudojimo priežastys. Eksporto struktūra pagal KPN skyrius. Eksportas pagal makroekonominių kategorijų klasifikaciją. Eksportas pagal makroekonominių kategorijų klasifikaciją. Lietuvos eksportas pagal apskritis. Eksportas į Europos Sąjungos (ES) šalis. Eksportas į Nepriklausomų valstybių sandraugą (NVS) šalis. Eksportas į Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalis. Lietuvos eksporto į Europos Sąjungos (ES), Nepriklausomų valstybių sąjungos (NVS) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) palyginimas. Lietuvos balansas 1995–2003 metais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-02-27
 • Lietuvos apgyvendinimas. Seniausieji Lietuvos gyventojai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Gyventojų atsiradimas po ledynmečių. Išvada. Svidrų ir Madleno kultūros. Išvada. Nemuno mezolitinė ir Kundos kultūros. Apibendrinimas. Klausimai.
  Etninė kultūra, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-10-02
 • Lietuvos architektūra (2)

  PowerPoint pristatymas. Pilių laikotarpis. Pilių architektūros elementai. Pilių architektūros paminklai. Gotika. Gotikinis architektūrinis stilius. Gotikiniai architektūros elementai. Gotikinės architektūros detalės. Gotikiniai architektūros paminklai. Renesansas. Renesanso architektūros stilius. Renesanso architektūros elementai. Renesanso architektūros paminklai. Barokas. Baroko architektūrinis stilius. Barokiniai architektūros elementai. Baroko savitumas. Baroko architektūros paminklai. Klasicizmas. Klasicizmo architektūros stilius. Klasicizmo architektūros paminklai. Modernizmas.
  Architektūra ir dizainas, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-09-04
 • Lietuvos atominės elektrinės (AE)

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Atominė energija. Branduolinis reaktorius. Spinduliuočių tipai. Alfa, beta, gama spinduliuotė. Ignalinos AE (IAE). IAE istorija. IAE įnašas į energetiką. Elektrinių galių palyginimas. IAE ateitis. IAE įtaka aplinkai. Nepavojingi reaktoriai. Išvados.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-14
 • Lietuvos augalijos įvairovė

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Uždaviniai. Lietuvos miškai. Lietuvos miškai pagal vyraujančias medžių rūšis. Lietuvos pievos. Lietuvos pelkės. Smėlynai. Vandens telkiniai ir jų pakrantės. Antropogeninė augalija.
  Lietuvos geografija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-11-08
 • Lietuvos bažnyčios, dvarai ir pilys

  PowerPoint pristatymas. Beržėnai (Beržėnų dvaro rūmai). Džiuginėnai (Džiuginėnų dvaro centrinis pastatas). Vilnius (Gedimino pilis). Vilniaus bažnyčios (Bernardinų bažnyčia, Šv.Mykolo bažnyčia, Šv. Onos bažnyčia, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šv. Teresės bažnyčia, Arkikatedra, Trinitorių bažnyčia). Kaunas (Kauno pilis, Kauno rotušė). Kauno senamiestis. Kauno bažnyčios (Trejybės bažnyčia, Jurgio bažnyčia, Prisikėlimo bažnyčia, Mikalo bažnyčia, Vytato bažnyčia). Kretinga (Kretingos bažnyčios bokštai, Kretingos dvaro rūmai). Kelmė (Kelmės dvaro rūmai). Kražiai (Senoji Kražių varpinė, Kražių bažnyčia). Raudonė (Raudonės pilis). Renavas (Renavo bažnyčia, Renavo dvaro centriniai rūmai). Rietavas (Rietavo dvaro komplekso dalis, Rietavo muziejus, Rietavo dvaro rūmai). Švėkšna (Švėkšnos bažnyčia). Trakai (Trakų pilis). Mosėdis (Mosėdžio bažnyčia). Lietuva (Nagrinėtos Lietuvos vietos).
  Lietuvos istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-07-04
 • Lietuvos darbo rinka. 2007 m. I-III ketvirčiai

  PowerPoint pristatymas. Darbo jėgos paklausa. Laisvų darbo vietų siūlė. Darbo jėgos pasiūla. Įdarbinimas. Asmenys, turintys bedarbio statusą. Bedarbiai įregistruoti per 2007 m. I-III ketv. Bedarbiai, jaunesni kaip 25 m. Bedarbiai, vyresni kaip 50 m. Neįgalieji bedarbiai. Ilgalaikiai bedarbiai. Kaimo bedarbiai. Darbo pasiūlos ir paklausos skirtumai apskrityse. Darbo pasiūlos ir paklausos struktūra pagal apskritis 2007 m. I–III ketv.(%). Vienam bedarbiui tenkantis įregistruotų per 2007 m. I–III ketv. laisvų darbo vietų sk. (%) (kvalifikuoti darbininkai). Vienam bedarbiui tenkantis įregistruotų per 2007 m. I-III ketv. laisvų darbo vietų skaičius. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-01-16
 • Lietuvos darbo rinkos raida 1991-2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinkos atsiradimas. Pagrindiniai darbo rinkos veikėjai. Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo rinkoje. Bedarbių skaičiaus kitimas. Bedarbio portretas. Įdarbinimas į laisvas darbo vietas. Įtraukimas į aktyvias darbo rinkos programas. Įtraukimas į profesinio mokymo programą. Darbo rinkos ir užimtumo tendencijos. Pagrindinės darbo rinkos problemos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyti darbo biržos tikslai 2006 m.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-03-26
 • Lietuvos delegacijos į Nyderlandus vizitų vadyba

  PowerPoint pristatymas. Trumpai apie Olandiją. Olandija garsėja... Bendravimo ypatumai. Elgesys darbe. Derybos su olandais. Verslo pokalbiai. Galimos pokalbių temos. Pokalbių temos, kurių reiktų vengti. Dovanos ir suvenyrai. Apranga.
  Etiketas, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-11-24
Puslapyje rodyti po