Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Leonardo da Vinčio gyvenimas ir kūryba

  PowerPoint pristatymas. Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci). Mona Liza. Paskutinė vakarienė. Dama su šermuonėliu. Mergelė uolose ir Madona uolose. Kiti L. da Vinčio darbai.
  Dailė, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-02-05
 • Leopardas

  PowerPoint pristatymas. Žinduoliai. Leopardai. Pagrindiniai duomenys. Gebėjimas maskuotis. Paplitimas. Apsauga. Ar žinai, kad... Leopardas ir žmogus. Maistas ir medžioklė.
  Zoologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-05-22
 • Lęšiai

  PowerPoint pristatymas. Lęšiai. Pagrindinės sąvokos ir dydžiai. Glaudžiamuoju lęšiu gaunami atvaizdai. Daiktas AB nutolęs nuo lęšio atstumu d > 2F. Daiktas AB nutolęs nuo lęšio atstumu d = 2F. Daiktas AB nutolęs nuo lęšio atstumu F < d < 2F. Daiktas nutolęs nuo lęšio atstumu d = F. Daiktas nutolęs nuo lęšio atstumu d < F. Sklaidomuoju lęšiu gaunami atvaizdai. Daiktas AB nutolęs nuo lęšio atstumu d = 2F. Daiktas AB nutolęs nuo lęšio atstumu d = F. Daiktas nutolęs nuo lęšio atstumu d < F. Lęšiais gaunamų atvaizdų braižymas. Daiktas nutolęs nuo lęšio atstumu d < F. Lupa.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-05-08
 • Lęšiai, akis, akiniai

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Optika. Lęšiai. Lęšių rūšys. Spindulių eiga. Šiek tiek iš kontaktinių lęšių istorijos. Akis. Akies optinė sandara. Akiniai. Šiek tiek iš akinių istorijos. Išvados.
  Fizika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-12-17
 • Leukocitų emigracija

  PowerPoint pristatymas. Leukocitų emigracija. Adhezijos molekulės. Mechanizmai dėka kurių adhezijos molekulės tampa aktyvios. Fagocitozė. Fagocitozės stadijos. Svarbiausi opsoninai. Eksudacija. Eksudacijos mechanizmai.
  Medicina, pristatymas(25 skaidrės)
  2010-03-08
 • Liberty University

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Alumni Welcome Center. Fully Accredited. Financial Aid. Grants.
  Pedagogika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-01-10
 • Lyderiavimas atsitiktiniu požiūriu

  PowerPoint pristatymas. Atsitiktinumų požiūris. Hersey ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Situacinis lyderiavimo modelis. Lyderio elgesys. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo modelis. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas: Vroomo ir Yettono, Vroomo ir Jago modeliai. Lyderiavimo stilių tipai. Lyderių esminės veiklos ypatybės ir elgesys. Charizmatinio ir transformacinio lyderiavimo teorijos. B.M. Basso transformacinio lyderiavimo teorija. Transakcinis lyderis. Transformacinis lyderis. 3 pagrindines transformacinio lyderio charakteristikos. RJ. House charizmatinio lyderiavimo teorija. 9 charizmos efektai. Iššūkiai lyderiavimo teorijoms. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika.
  Personalo vadyba, pristatymas(63 skaidrės)
  2007-04-20
 • Lyderiavimo esmės sampratos

  PowerPoint pristatymas. Lyderiavimo teorijos, galiojančios šiuolaikinėje socialinėje psichologijoje. Asmenybės savybių sąsajos su gebėjimu lyderiauti pasirodo nėra labai stiprios. Lyderio funkcijos. Pagrindinės lyderio funkcijos. Valdžios (paklusimo iššaukimo) formos. Valdžios (paklusimo iššaukimo) formos. M. Eysenck lyderių tipologija. M. Veber lyderių tipologija. M. Scheler lyderių tipologija. F. Nyčės (Nietzsche) lyderių tipologija. K. Lewin lyderių tipologija. R. Quinn lyderių tipologija. Optimalios skirtingų lyderių raiškos sąlygos. C. Hodgkinson lyderių tipologija. H. D.Lasswell lyderių tipologija.
  Psichologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-05-09
 • Lyderiavimo teorijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Lyderių tipai. Lyderiavimą lemiantys veiksniai. Lyderiavimo teorijos. Savybių teorijos. Stiliaus teorijos. Autoritarinis – demokratinis valdymas. Atsitiktinumų teorijos. Funkcinis lyderiavimo modelis. Lyderiavimo teorijų nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-17
 • Lyderio įtaka komandinio darbo efektyvumui

  PowerPoint pristatymas. Aktualumas. Problema. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Naudoti literatūros šaltiniai. Teorijos apžvalga. Lyderiavimas. Komandos darbas. Lyderiavimo teorijos. Kariniai doktrininiai lyderiavimo modeliai. Išvados. Tyrimų metodika. Lyderio asmeninių bruožų analizė. Aukščiausiai įvertinti lyderio bruožai. Žemiausiai įvertinti lyderio bruožai. Asmenybės dimensijos. Išvados. Lyderiavimo stiliai. Darbo grupės branda. Išvados. Lyderiavimo tendencijos. Išvados. Efektyvaus lyderiavimo ir komandinio darbo modelis. Pasiūlymai.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-06
 • Lietaus kanalizacijos naftos atskirtuvai

  PowerPoint pristatymas. Lietaus kanalizacijos naftos atskirtuvai. Lietaus kanalizacijos naftos atskirtuvai (3). Veiksmingas ir rentabilus lietaus vandens valymas. Panaudojimo sritys. Lietaus kanalizacijos. Veikimo principas. Įrenginių pranašumai. Technologiniai parametrai. Tiesioginė sistema. Srauto reguliavimo šulinys. Smėlio ir purvo nusodintuvai. Mėginių paėmimo šulinys su uždaromąja armatūra. Priežiūros šuliniai. Skirtuvų kontrolės sistemos. Išvados.
  Mechanika, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-06-18
 • Lietuva – šalis donorė

  PowerPoint pristatymas. Lietuva – šalis donorė. Lietuva pasaulio plėtros ir bendradarbiavimo politikos dalyvė. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Tūkstantmečio tikslai. Tikslai, principai ir regionai. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Lietuva – šalis donorė.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-25
 • Lietuva 1918–1920 metais

  PowerPoint pristatymas. Lietuva (1918 pabaiga-1926 pradžia). Lietuvos Valstybės Tarybos paruošta ir lapkričio 2 d. priimta Laikinoji konstitucija skelbė. Pirmoji (A. Voldemaro) Lietuvos vyriausybė. Ministrų kabineto veikla. Nepriklausomybės kovos . Kovos su bolševikais. Nepriklausomybės kovos 1919 metais su bolševikais ir lenkais. Lietuvos taikos sutartis su Rusija (1920 07 12). Kovos su bermontininkais. Lietuvių ir Lenkų konfliktas. Lenkų - rusų karas ir Lenkijos invazija į Lietuvą. Lietuvos tarptautinis pripažinimas. Kodėl vėlavo Lietuvos tarptautinis pripažinimas? Santykiai su Latvija. Steigiamasis Seimas (1920 -1922) . Steigiamojo Seimo pagrindiniai uždaviniai. 1922 rugpjūčio 1 dieną priimama Konstitucija. 1922 vasario 15 dieną priimtas Žemės reformos įstatymas. 1922 metų rugpjūčio 16 dieną įvesta nuosava valiuta - litas. Pirmasis seimas (1922 – 1923). Klaipėdos krašto sukilimas 1923 01 10-15. II Seimas (1923-1926). Antrojo Seimo laikų ypatybės. Trečiasis seimas (1926 gegužė-gruodis).
  Lietuvos istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-04-04
 • Lietuva antrosios Sovietų okupacijos metais (1944 - 1990)

  PowerPoint pristatymas. Sovietinės Lietuvos valdžios aparato kūrimas, kolūkinės santvarkos diegimas, žemės nacionalizavimas, visuomenės sovietizacija: pramonė ir darbininkija, Lietuvos ūkio sovietinimas ir gyventojų rusinimas, pogrindinė rezistencija 1945–1990 metais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(32 skaidrės)
  2005-02-28
 • Lietuva ir jos biudžetas

  PowerPoint pristatymas. Kas yra valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto sąvoka jungia dvi skirtingas prigimtis. Kas yra ekonominė? Kas yra teisinė? Koks yra subalansuotas, perteklinis, deficitinis biudžetas. Lietuvos biudžeto sistemą sudaro du tarp savęs susiję ir kartu savarankiškai sudaromi biudžetai. Biudžeto procesas apima keturias stadijas. Naudojami keli biudžeto planavimo būdai. Lietuvos Respublikos biudžeto išlaidų klasifikacija. Kaip sudaromas valstybės biudžetas? Biudžeto projekte nurodoma. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai.
  Ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-02-24
 • Lietuva ir tarptautinis valiutos fondas

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinis valiutos fondas ir jo tikslai; Tarptautinio valiutos fondo organizacinė struktūra bei narystė jame; Lietuvos narystė Tarptautiniame valiutos fonde; Tarptautinio valiutos fondo teikiama techninė pagalba Lietuvai; Lietuvos bendradarbiavimo su Tarptautiniu valiutos fondu privalumai ir perspektyvos.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-04-03
 • Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais

  PowerPoint pristatymas. Karo pradžia. Okupacinis Vokietijos valdymas Lietuvoje. Vokietijos okupacija. Politika Lietuvoje. Jos siekiai atgauti nepriklausomybę. Konferencijos. 1917 metų rugsėjo 18-22 dieną buvo surengta Vilniaus konferencija. Lietuvos nepriklausomybės deklaracijoje buvo skelbiama. Ką daro vokiečiai? Darbas iliustruotas nuotraukomis (9).
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-02-12
 • Lietuva Vokietijos okupacijos metais

  PowerPoint pristatymas. 1941m birželio sukilimas. Sukilėlių veikla. Sukilimo skaičiai. Laikinoji vyriausybė. Vyriausybės problemos ir laimėjimai. Lietuva okupacijos metais. Lietuva okupacijos metais. Lietuva okupacijos metais. Priešinimasis nacistams. Pogrindinės organizacijos. Pogrindinės organizacijos. Lietuvos vietinė rinktinė. 16 – toji lietuviškų šalių divizija. Vokiečių pasitraukimas. Praradimai. Darbas iliustruotas nuotraukomis (12).
  Lietuvos istorija, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-09-29
 • Lietuviški prieskoniniai augalai

  PowerPoint pristatymas. Labiausiai paplitę prieskoniai. Česnakai. Pagrindinės sudedamosios dalys. Svogūnai. Pagrindinės sudedamosios dalys. Kmynai. Kmynų panaudojimas. Petražolės. Petražolių panaudojimas. Krapai. Krapų panaudojimas.
  Kulinarija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-10-24
 • Lietuviškoji mitologija

  PowerPoint pristatymas. Mitologija. Universalus, visoms tautoms būdingas pasaulio modelis – pasaulio medis. Baltų simboliai mene. Mitinės būtybės. Ugnies garbinimas. Laumės. Laumių išvaizda. Ragana. Kaukai. Velnias. Perkūnas. Išvados.
  Etninė kultūra, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po