Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antrasis pasaulinis karas (16)

  PowerPoint pristatymas. Antrasis pasaulinis karas 1939-1945. Karo priežastys. Karo pradžia. Vokietijos sėkmės priežastys. Karo pabaiga: Antihitlerinės koalicijos sudarymas. Antrojo pasaulinio karo (APK) padariniai. Antrojo pasaulinio karo (APK) mirtys. Svarbiausi Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karų rodikliai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(26 skaidrės)
  2009-03-12
 • Antrasis pasaulinis karas (8)

  PowerPoint pristatymas. Antrasis pasaulinis karas. Trumpa karo apžvalga. Karo dalyviai. Ašies valstybės. Sąjungininkai. Priežastys. Karo priežastys. Prieškario laikotarpis. Karo eiga. Karo pasekmės. Adolfas Hitleris.
  Visuotinė istorija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-03-19
 • Antrasis pasaulinis karas. Politinės pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Pokario konferencijos. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir SSRS - dvi super valstybės. "Šaltasis karas" - dviejų politinių santvarkų kova. Komunizmo banga Rytų Europoje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įsigalėjimas Europoje. Kariniai blokai. Pasaulio politikos arena po Antrojo pasaulinio karo.
  Visuotinė istorija, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-11-09
 • Antrepreneris. Pasireiškimas ir veikla

  PowerPoint pristatymas. Antreprenerystė ir antreprenerio sąvoka. Socialiniai antreprenerio pagrindai. Antreprenerių tipai pagal D. Gray. Antreprenerių tipai, kurie net gabiausią antreprenerį privers bankrutuoti. Psichologiniai antreprenerystės momentai. Polinkis rizikuoti. Bendravimo įgūdžiai. Derybų įgūdžiai. Derybose svarbu. Pagrindiniai derybų principai. Darbo kartu įgūdžiai. Lyderio įgūdžiai. Antreprenerio kaip vadovo vaidmenys. Sociologinis požiūris į antreprenerystę. Antreprenerystę skatinantys veiksniai. Antreprenerystės impulsai. Situacijų charakteristikos. Antreprenerinio proceso aspektai. Antreprenerio ir administratoriaus valdymo palyginimas. Motyvai, skatinantys kurti savo įmonę. Vyrų ir moterų antreprenerių skirtumai. Vyrų ir moterų antreprenerių palyginimas.
  Vadyba, pristatymas(59 skaidrės)
  2008-01-25
 • Antreprenerystė

  PowerPoinbt pristatymas. Kas tai? Pradžia. Antrepreneriai. Socialiniai antreprenerio bruožai. Antreprenerių tipai pagal D.Gray. Neigiami antreprenerių tipai. Anterprenerio savybės. Jaunų anterprenerių bruožai. Antreprenerio kaip vadovo vaidmenys. Antreprenerinio proceso aspektai. Novatoriškas verslas Europos Sąjungoje (ES). Pagrindinės priežastys, stabdančios novatoriško verslo pradžią. Kaip sukurti palankią aplinką novatoriškam verslui Lietuvoje. Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai nuo BVP.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-02-04
 • Antrojo pasaulinio karo padariniai ir Šaltojo karo pradžia

  PowerPoint pristatymas. Europos politinis žemėlapis po Antrojo pasaulinio karo. Žuvusieji Antrajame pasauliniame kare. Fašizmas ir nacizmas buvo sunaikinti. Vokietija laikinai okupuota. Įkuriama Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) institucijos. Jungtinių Tautų (JT) organizacijos tikslai. Jėgų santykio kaita pokario metais. "Šaltasis karas" tarp Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir SSRS. Geležinė uždanga. Trumeno doktrina. Maršalo planas. NATO. Varšuvos sutarties organizacija (VSO).
  Visuotinė istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-03-30
 • Antropogeninė tarša Baltijos jūros regione

  PowerPoint pristatymas. Baltijos jūra. Baltijos jūros antropogeninės taršos šaltiniai. Nafta. Kokiais būdais nafta patenka į Baltijos jūrą? Žemės ūkio veikla. Trąšos. Fosforas. Azotas. Pramoninė veikla. Buitinė chemija. Karinė veikla. Karinės cheminės medžiagos. Kaip panaikinti cheminį ginklą? Laivyba. Žuvininkystė.
  Ekologija, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-04-25
 • Aortos vožtuvo nesandarumas

  PowerPoint pristatymas. Etiologija. AoV nesandarumas. Patofiziologija. Klinika. Simptomai. Auskultacija. Elektrokardiograma. Rengenologiškai. Echokardiografija. Širdies kateterizacija. Gydymo taktika. Aortos Regurgitacija: sekimas. Chirurginis gydymas. Aortos Regurgitacija: Indikacijos chirurginiam gydymui. Aortos Regurgitacija: chirurginio gydymo indikacijos. Aortos vožtuvo stenozė. Patofiziologija. Komplikacijos. Klinika. Klinikinis pasireiškimas. Auskultacija. Elektrokardiograma. Rengenologiškai. Echokardiografija. Aortos stenozės laipsniai. Aortos Stenozės Vertinimas. Širdies kateterizacija. Gydymo taktika. Indikacijos chirurginiam gydymui.
  Fiziologija, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-02-22
 • Apimties ir kainų indeksai

  PowerPoint pristatymas. Apimties ir kainų indeksai. Apimtis, kaina, vertė. Iš indeksų istorijos. Laspeyres ir Paasche kainų indeksai. Laspeyres ir Paasche indeksai. VKI. VKI svoriai. Infliacija. GKI. GKI svoriai. SKI. Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksai.
  Statistika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-11-30
 • Apklausa

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Apklausos privalumai. Klaidos, sąlygojančios tyrimo rezultatų tikslumą. Penki apklausos būdai. Faktoriai, kurie gali būti naudingi pasirenkant vieną ar kitą būdą. Asmeninis interviu. Apklausa telefonu. Apklausa faksu. Apklausa paštu. Tyrimo būdų kombinavimas.
  Rinkodara, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-03-17
 • Apklausa: Kiek laiko ruošiate namų darbus ir kiek laiko skiriate laisvalaikiui (2)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Surinkti duomenys. Iš abiejų klasių surinkti duomenys surašomi į dažnių lentelę. Grafinis duomenų vaizdavimas. Imties charakteristikų radimas. Išvados.
  Statistika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-04-04
 • Apklausos būdai

  PowerPoint pristatymas. Marketingo tyrimai. Apklausos būdai. Asmeninis interviu. Privalumai. Trūkumai. Apklausa telefonu. Privalumai. Trūkumai. Apklausa faksu. Apklausa paštu.
  Rinkodara, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-02-09
 • Apklausos metodai

  PowerPoint pristatymas. Apklausos metodo samprata. Anketa. Bendrieji anketos reikalavimai. Klausimų paruošimo rekomendacijos. Klausimų turinys. Klausimų formulavimas. Klausimų vieta klausimyne. Apklausos lapui keliami reikalavimai. Apklausos metodo samprata. Anketos klausimų skalės. Kokybinis matavimas. Nominalinė skalė. Ranginė skalė. Intervalinė skalė (lygių intervalų). Kiekybinis matavimas. Suskaičiuojamoji skalė. Praktinė užduotis.
  Sociologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-05-15
 • Aplinka be tabako dūmų

  PowerPoint pristatymas. Rūkymas - visuomenės sveikatos problema. Tabako kilmė. Kodėl žmonės rūko? Kodėl rūko jauni žmonės? Kas vyksta, kai rūkote? Socialiniai rūkymo padariniai. Rūkymas ir sveikata. Kaip nepradėti rūkyti? Priklausomybė nuo rūkymo būna dvejopa.
  Fiziologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-10-08
 • Aplinkos diskomforto ir geomagnetinio lauko įtaka psichologiniam žmonių nusiteikimui Atėnuose

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: surasti priklausomybę tarp įvairių psichologinių sutrikimų ir tam tikrų aplinkos parametrų (diskomforto ir geomagnetinio lauko indekso). Duomenys ir metodika. Diskomforto indeksas (DI). Geomagnetinio lauko indeksas (DST). Rezultatai ir padarytos išvados. Nerimas ir panika. Depresija. GLM (Geomagnetinio lauko) modelio statistinės analizės išvados.
  Medicina, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-07-02
 • Aplinkos faktorių įtaka sveikatai (2)

  PowerPoint pristatymas. Aplinka ir sveikata. Kodėl žmogaus organizmas reaguoja į aplinką? Fiziniai aplinkos faktoriai įtakojantys sveikatos pakitimus. Saulės radiacija ir jos poveikis žmogaus organizmui. Saulės įtaka žmogaus sveikatai. Saulės įtaka žmogaus organizmui. Paros įtaka žmogaus sveikatai. Klimato įtaka žmogaus sveikatai. Oro drėgmė ir temperatūra. Eksperimentas. Klimato įtaka sveikatai. Globalinis klimato atšilimas ir jo įtaka žmogaus sveikatai. Mineralinio vandens įtaka žmogaus sveikatai. Sezoniškumo įtaka žmogaus sveikatai. Geografinių faktorių įtaka žmogaus sveikatai.
  Ligos ir traumos, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-07-07
 • Aplinkos įtaka mikroorganizmams

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai veiksniai. Drėgmė. Temperatūra. Cheminiai veiksniai. Biologiniai veiksniai. Mikroorganizmų išplitimas gyvoje gamtoje. Ore. Vandenyje. Dirvožemyje. Augalų mikroorganizmai. Gyvame organizme.
  Biologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-10-13
 • Aplinkos samprata, veiksniai ir ypatybės

  Aplinka. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviems organizmams. Aplinkos samprata ir ypatybės. Aplinka. Ekosfera. Biosfera. Litosfera. Hidrosfera. Atmosfera. Terasfera ir pedosfera. Dirvožemis. Pedobiontai. Dirvožemių tipai. Dirvožemio susiformavimas ant silikatų. Miško dirvožemis ir gyvūnai skaidytojai. Svarbūs dirvožemio organizmai. Sausumos humuso formos. Hidrosfera. Mezopelaginėje zonoje. Atmosfera. Troposfera. Stratosfera. Atmosferos reikšmė. Darbas iliustruotas paveikslėliais (15).
  Ekologija, pristatymas(34 skaidrės)
  2008-04-04
 • Aplinkos strateginė analizė

  PowerPoint pristatymas. Aplinkos dinamikos analizė. Išorinės aplinkos lygiai. Analizuojant organizacijos aplinką, skiriamos šios tyrimo sritys. Aplinkos dinamiką įvertina tokie veiksniai. Sudėtingumas. Naujoviškumas. Pokyčių tempas. Prognozuotinumas. PEST analizė. Rekomenduojamos pagrindinės PEST analizės sritys. Rekomenduojamos pagrindinės PEST analizės sritys (10). Svarbiausi sėkmės veiksniai. Nustatant svarbiausius sėkmės veiksnius analizuojamos tokios sritys. Klientų aspektas. Konkurencijos aspektas. Išteklių aspektas (organizacija). Penkių jėgų modelis. Penkių jėgų modelis nustato 5 bazines jėgas, darančias įtaką organizacijos veiklai. Klientų derėjimosi galios. Klientas turi didesnę derėjimosi galią, jeigu. Tiekėjų derėjimosi galios. Tiekėjas turi didesnę derėjimosi galią, jeigu. Pakaitalų grėsmė. Strateginiu požiūriu pakaitalų atveju turi būti analizuojamos tokios problemos. Naujų konkurentų grėsmė. Strateginiu požiūriu riboti naujų konkurentų atsiradimą gali šie atėjimo į rinką barjerai. Esančių konkurentų grėsmė. Stiprią konkurenciją suteikia. Rinkos sąlygų analizė. Gimimo fazė. Augimo fazė. Brandos fazė. Nuosmukio fazė.
  Viešasis administravimas, pristatymas(66 skaidrės)
  2009-10-08
 • Aplinkos tarša nafta ir naftos produktais

  PowerPoint pristatymas. Nafta. Naftos ištekliai ir vartojimas. Aplinkos tarša. Žemės tarša nafta ir jos produktais. Nafta žemėje. Žemės teršimo nafta židiniai. Nafta užteršto grunto valymo būdai. Nafta užteršto grunto valymo aikštelės. Vandens tarša nafta ir jos produktais. Naftos šaltiniai pasaulio vandenyne. Naftos šaltiniai vandenyne. Tanklaivių avarijų skaičius. Naftos išsiliejimai nuo 1970 iki 2009. Didžiausios tanklaivių avarijos. GLOBE ASSIMI. Žalingas poveikis I. Žalingas poveikis II. Didžiausi naftos išsiliejimai. Naftos išsiliejimas Meksikos įlankoje. Naftos išsiliejimų valymas. Kanados naftingieji smėliai. Kanados naftingieji smėliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės).
  Ekologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2011-01-17
Puslapyje rodyti po