Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konflikto ir karo samprata

  PowerPoint pristatymas. Sąvoka. Sun Tzu (312 – 220 BC). Thucydides (460-400 BC). Carl von Clausewitz (1780-1831). Mao Dzedun (1893 – 1976). Che Güevara (1928 – 1967). Karų klasifikacija. Konfliktas kaip trijų fazių ciklas. Konfliktų skirstymas. Bendruomeniniai konfliktai. Etniniai konfliktai. Kaip galima spręsti konfliktus. Konflikto reguliavimas. Šiandieniniai Europos konfliktai. Truputis statistikos.
  Politologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-05-03
 • Konfliktų ir stresų valdymas

  PowerPoint pristatymas. Kas yra konfliktas? Konflikto teigiamas poveikis. Konflikto neigiamas poveikis. Konfliktų lygiai. Konfliktų tipų ratas. Konfliktų požymiai. Konfliktų priežastys. Sąlygos, skatinančios konfliktų atsiradimą. Sąlygos, mažinančios konfliktų tikimybę. Konfliktų valdymas. Konfliktų sprendimo būdai. Stresas. Reabilitacija ir streso mažinimo priemonės.
  Personalo vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-05-23
 • Konfliktų sprendimai, priežastys ir pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Konflikto apibrėžimas. Konfliktų tipai. Asmeninis (vidinis) konfliktas. Tarpasmeniniai konfliktai. Asmens ir grupės konfliktai. Tarpgrupiniai konfliktai. Konfliktų priežastys. Konflikto simptomai. Konfliktų procesinis modelis. Konfliktų valdymas. Struktūriniai konfliktinių situacijų valdymo metodai. Asmeniniai konfliktų valdymo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-06-01
 • Konfliktų sprendimo strategijos. Konfliktų prevencija

  PowerPoint pristatymas. Konfliktų sprendimo strategijos. Rungtyniavimas. Rungtyniavimo strategija taikoma. Prisitaikymas. Prisitaikymo strategija tinkama. Vengimas. Vengimo pasekmės. Vengimo strategija pateisinama. Kompromisas. Kompromisas taikomas. Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas naudojamas. Strategijos laimėti-laimėti žingsniai. Strategijų santykis. Trečio asmens vaidmuo. Netiesioginiai konfliktų sprendimo principai. Būdai išvengti tarpasmeninių konfliktų. Išvengti konflikto galima. Sušvelninti konflikto eigą galima.
  Socialinė psichologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-09-21
 • Konfliktų valdymas (11)

  PowerPoint pristatymas. Bendrieji konflikto studijų pagrindų kurso tikslai. Konfliktų abėcėlė. Visada yra dvi perspektyvos. Konfliktas. Žodis "konfliktas" gali nurodyti procesą. Žodis "konfliktas" gali nurodyti ir būseną. Konfliktui būtinos. Tyrimų kryptys. Tyrimų lygiai. Teigiamos konflikto funkcijos. Neigiamos konflikto funkcijos. Konfliktų tipai. Konfliktų klasifikacijos kriterijai. Konfliktų rūšys. Bendrieji konfliktų sprendimo pagrindai. XXI-ajame amžiuje vadybininkams svarbiausios keturios tarpusavyje priklausomos konflikto sritys. Konflikto dalyviai. Kiekvienas konfliktas turi psichologinį turinį. Tarpgrupinio konflikto priežastys. Konflikto dinamika. Konflikto fazių ir etapų santykis. Sąlygos, padedančios kilti konfliktams. Sąlygos, mažinančios konflikto tikimybę. Požymiai, rodantys, kad konfliktas plečiasi ir gilėja. Struktūriniai pakitimai. Konfliktų sprendimas ir konfliktų valdymas. Efektyvaus konfliktų valdymo tikslai. Konflikto valdymo eiga. Konflikto reguliavimo technologijos. Neįveikiamų konfliktų ypatybės. Požiūriai į neįveikiamus konfliktus. Veiksniai, turintys įtakos teigiamai konfliktų baigčiai . Trys esminės prielaidos. Būdai, kuriais interesų konfliktuose galima pasiekti integruojantį (pergalės-pergalės) susitarimą. Derybų strategijos. Aklaviečių įveikimo būdai. Tarpininkavimo etapai. Tarpininko elgesys. Alternatyvios nesutarimų sprendimo formos. Konfliktų valdymo strategijos. Galia grindžiamos strategijos. Galia grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Teisėmis grindžiamos strategijos. Teisėmis grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Interesais grindžiamos strategijos. Interesais grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Organizacinių konfliktų lygiai. Vidinio organizacijos konflikto dimensijos. Organizacijų raidos fazės (organizacijų skirstymas pagal konfliktų valdymą). Priežastys, kodėl organizacijose nenaudojamos alternatyvios nesutarimų sprendimo formos. Priežastys sisteminio požiūrio taikymui. Integruotų konfliktų valdymo sistemų pagrindiniai komponentai. Konfliktų valdymo kompetencijos elementai. Konfliktų kultūros modeliai.
  Vadyba, pristatymas(67 skaidrės)
  2009-03-28
 • Konfliktų valdymas organizacijoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Konfliktas. Priešingų požiūrių susidūrimas. Konfliktų rūšys. Dažniausiai pasitaikančios konfliktų organizacijose priežastys. Konflikto raidos etapai. Struktūriniai metodai. Asmeniniai konfliktų valdymo būdai. Apibendrinimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-16
 • Konfliktų valdymas organizacijoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Konflikto misija. Konfliktų samprata. Požiūriai į konfliktus. Teigiamas konfliktų poveikis. Neigiamas konfliktų poveikis. Pagal formą konfliktai skirstomi taip. Pagal pobūdį konfliktai būna. Taip pat konfliktai skirstomi. Konfliktai, priklausomai nuo to, į ką jie nukreipti, gali būti skirstomi. Konflikto požymiai. Konflikto fazės. Konfliktų priežastys. Konfliktų šaltiniai. Vadovas, kaip konflikto priežastis. Konfliktų sprendimo algoritmas. Organizacinių konfliktų sprendimo strategijos. Konfliktų sprendimo stiliai pagal K. Thom. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-04-10
 • Konkurencija rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Kaip suprasti konkurencingumą? Įvadas. Istorinė konkurencijos turinio raida. Konkurencijos samprata. Konkurentų skirstymas pagal įmonei tenkančią rinkos dalį. Įmonių konkurencijos formos. Konkurencinio pranašumo kriterijai. Nesąžiningos konkurencijos rūšys. Parama yra traktuojama kaip valstybės pagalba, jeigu ji atitinka šiuos požymius. Teigiami konkurencijos veiksniai, įtakojantys šiuos verslininkų sprendimus. Darbuotojai, dirbantys su išorine aplinka, turi sugebėti atsakyti į šiuos klausimus. UAB "Serpantinas" konkurentinė analizė. Tiesioginių klientų įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-11-08
 • Konkurencijos agresyvumo analizė

  PowerPoint pristatymas. Agresyvios strategijos. Konkurentų agresyvių strategijų analizės stadijos. Svarbiausios agresyvios atakos strategijos. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-30
 • Konkurencijos intensyvumo analizė

  PowerPoint pristatymas. Penkių jėgų modelio analizė. Tobula konkurencija. Gryna monopolija. Oligopolija. Koncentracijos laipsnį apibūdina tokios charakteristikos.
  Rinkodara, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-12-30
 • Konkurencinių pranašumų analizė

  PowerPoint pristatymas. Svarbiausias konkurentų analizės tikslas. Ilgalaikiai konkurenciniai pranašumai. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų bruožai.
  Rinkodara, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-12-30
 • Konstitucija (2)

  PowerPoint pristatymas. Konstitucija. Konstitucijos tipai. Konstitucijoje nustatyta, kas ir kaip atlieka dvi pagrindines valdžios funkcijas. Valstybių valdžios institucijos. Yra trys pagrindiniai demokratinio valdymo modeliai. 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Pagal 1917m. gegužės 3 d. konstituciją. 1918 m. lapkričio 2 d. Konstitucija. 1919 m. balandžio 4 d. Konstitucijos papildymas. 1920 m. birželio 10 d. Konstitucija.
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-09-21
 • Konstitucinė teisė (21)

  PowerPoint pristatymas-konspektai. Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucingumo raida. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinių aktų istorija. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Žmogaus teisės ir laisvės. Konstitucinės žmogaus pareigos. Valstybės valdžios sistema. Seimas. Lietuvos Respublikos (LR) prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybė. Konstitucinis teismas. Teismai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema. Teisėjų statusas. Teismų veiklos principai. Prokuratūra. Vietos savivalda ir valdymas.
  Konstitucinė teisė, pristatymas(81 skaidrė)
  2006-06-02
 • Konstitucinė teisė kaip teisės šaka (sritis) ir kaip teisinės sistemos branduolys

  PowerPoint pristatymas. Konstitucinė teisė kaip teisės šaka (sritis) ir kaip teisinės sistemos branduolys. Konstitucinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Konstitucija – tai pagrindinis šalies įstatymas. Konstitucijų rūšys. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucijos, kaip pagrindinio šalies įstatymo, bruožai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucinės teisės institutai. Pilietybė. Europos Sąjungos pilietybė. Problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Žmogaus teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Pilietinės teisės kaip prigimtinės teisės. Politinės teisės kaip valstybės suteiktos teisės. Socialinės, ekonominės, kultūrinės teisės kaip neatsiejamų tarpusavyje teisių blokas. Asmens pareigos. Valdžių padalijimo principas. Seimas. Vyriausybė. Prezidentas. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Apeliacija. Konstitucinis teismas. Konstitucinio teismo pagrindinė funkcija.
  Konstitucinė teisė, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-02-21
 • Kontrabandos tyrimo metodika

  PowerPoint pristatymas. Pradėjus IT yra keliami šie uždaviniai. Aptikus kontrabandą yra nustatomos įtariamų asmenų grupės, jų buvimo vieta. Liudytojais, priklausomai nuo kontrabandos rūšies, gali būti. Kontrabandos gabenimo formos. Gabenant per muitinės postus. Dažniausi kontrabandos slėpimo būdai. Kontrabandos bylose yra naudojama operatyvinė informacija. Ji yra dviejų rūšių. "Prekybos apyvartos" kontrabanda. Versijos.
  Teisė, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-05-23
 • Kontraceptinės priemonės

  PowerPoint pristatymas. Seniausi žinomi prezervatyvai. Kontracepcijos veikimo principai. Barjeriniai kontraceptikai. Cheminiai spermicidai. Hormoniniai kontraceptikai. Gimdos spiralės. Sterilizacija chirurgiškai. Skubi kontracepcija. Barjeriniai kontraceptikai. Vyriški prezervatyvai. Moteriški prezervatyvai. Diafragma. Gimdos kaklelio gaubtuvėliai. Kempinė. Cheminiai spermicidai. Hormoniniai kontraceptikai. Kombinuotos kontraceptinės tabletės (KKT). KKT poveikis. Vieno hormono tabletės. Hormoniniai kontraceptikai. Implantai. Injekcijos. Skubi kontracepcija. Gimdos spiralė. Chirurginiai metodai. Kontracepcinis pleistras.
  Farmakologija, pristatymas(24 skaidrės)
  2008-01-28
 • Kontrolė (3)

  PowerPoint pristatymas. Kontrolė. Kontrolės tikslai. Kontrolės procesas organizacijoje. Standartas. Kokybės rodiklių sistema. Kontrolės procesas organizacijoje. Faktinė būklė lyginama su normomis. Kontrolės procesas organizacijoje. Reguliavimas. Kontrolė ir laiko perspektyva. Įėjimų (išteklių) kontrolė. Einamoji (lyginamoji) kontrolė. Grįžtamojo ryšio (baigiamoji) kontrolė. Tradiciškai suvokiama biurokratinė kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-05-20
 • Kontrolė (6)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Įgyti žinių ir įgūdžių reikalingų įgyvendinant 4-ją vadybos funkciją – kontrolę. Kontrolė. Kontrolės funkcijos. Universalūs kontrolės elementai. Kontrolės lygiai. Vidinė kontrolė. Vidinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Kontrolės sritys organizacijose. Kiekybinių vertinimo rodiklių sistema. Finansų kontrolė. Kontrolės vykdymo laikas. Kontrolės organizavimo principai. Kontrolės trikdžiai. Kontrolės trikdžių šalinimas.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-09-13
 • Kontrolė ir reguliavimas

  PowerPoint pristatymas. Kontrolė. Kontrolės savybės. Kontroliuojant laikomasi tam tikrų principų. Kontrolės procedūra susideda iš šių etapų. Kontrolės sistema įmonėje yra trijų rūšių. Parengiamoji kontrolė. Einamoji kontrolė. Baigiamoji kontrolė. Kontrolės sritys įmonėje. Yra nustatyta, kad dažniausiai kontrolei kenkia... Kontrolės trikdžių šalinimas.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-01-22
 • Kontrolės apimtis ir organizacinių struktūrų tipai

  PowerPoint pristatymas. Kontrolės apimtis. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Organizacijų schemos.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-10
Puslapyje rodyti po