Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokomosios praktikos ataskaita: rastinių namų, pirčių, vasarnamių statyba ir rekonstrukcija

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. UAB "X" perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, darbo vertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Susipažinimas su darbuotojų pareiginiais nuostatais. Marketingo tyrimai įmonėje. Pasiruošimas tyrimui. Įmonės rezultatų analizė. Marketingo tyrimo išvados. Įmonės marketingo strategija. Įmonės pildomi pirminiai apskaitos dokumentai. Įmonėje rengiama metinė finansinė atskaitomybė. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-01-11
 • Mokomosios praktikos ataskaita: statybinių darbų technologija

  Įvadas. Betoninių, gelžbetoninių gaminių paskirtis ir panaudojimas šiuolaikinėje statyboje. Racionalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų parinkimas. Darbo saugos reikalavimai. Statybos darbų planavimas ir vykdymas. Prekybos centro Jonavos g. 282, Kaune, projektas. Išvados.
  Statyba, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2008-01-01
 • Mokomosios praktikos ataskaita: šviežių pieno produktų gamyba D. Kaniauskienės individualioje įmonėje

  Įvadas. Bendra informacija apie įmonė. D. Kaniauskienės individualios įmonės valdymo struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Demografinė situacija ir gyvenimo sąlygos. Transportas ir komunikacijos. Išorinės aplinkos tendencijos ir jų įtaka įmonės veiklai. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo valdymo sprendimai. Įmonės personalo strategija. Personalo padalinio struktūra ir atliekamos funkcijos. Darbuotojų kaita, jos priežastys. Darbuotojų motyvacijos lygis įmonėje. Darbuotojų karjeros valdymas. Individualių darbuotojų pasiekimų planavimas Darbuotojų mokymas organizavimas įmonėje. Mokymo planų ir biudžeto sudarymas. Naudojami mokymo metodai naudojami, mokymo efektyvumo vertinamas. Dirbančiųjų darbo apmokėjimo nuostatai. Darbo užmokesčio gamybiniuose cechuose apskaičiavimo tvarka. Darbo užmokesčio motyvacinis poveikis darbuotojams. Nefinansinio skatinimo priemonės(naudos) taikomos darbuotojams. Personalo valdymo SWOT analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2010-08-18
 • Mokomosios praktikos ataskaita: Tekinimas

  Mokomosios praktikos ataskaita. Tekinimas. Saugus darbas su tekinimo staklėmis. Tekinimo staklių konstrukcijos. Naudojami pjovimo įrankiai, įtaisai. Staklių derinimas darbui. Sriegių sriegimas ir kūginių paviršių tekinimas. Darbai, atliekami tekinimo staklėmis.
  Mechanika, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2007-11-22
 • Mokomosios praktikos ataskaita: VĮ Registrų Centras

  Apie Registrų Centrą. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras. Juridinių asmenų registras. Adresų registras. Vertinimo modelis. Vertinimo modelio skaičiavimas duotai zonai. Išvados.
  Ekonomika, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-10-16
 • Mokomosios praktikos ataskaita: viešbutis "Bija service"

  Įvadas. Bendras susipažinimas su įmone ir jos teikiamomis paslaugo. Mikro aplinka. Turistinė komercinė firma "Bija Service". Turizmo firmos teikiamų paslaugų kainos. Turizmo įmonės personalas ir jam keliami reikalavimai. Informacinių technologijų panaudojimas įmonės versle. Lankytojų aptarnavimas. Bendravimo su lankytojais formos. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Skatinimo sistema darbuotojams. Turistinės Firmos "Bija Service" SWOT analizė. Turistinės kelionės dokumentai. Kelionės sutarties sąlygos. Tyrimo turizmo įmonėje atlikimas. Anketų analizė. Išvados. Priedai (Anketa).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2008-08-27
 • Mokomosios praktikos ataskaita: želdynų inžinerinės sistemos

  Mokomosios praktikos savarankiškas darbas. Želdynų inžinerinių sistemų ir elementų įrengimas. Tikslas. Uždaviniai. Užduotys. Drenažo sistema. Lietaus vandens surinkimo sistema. Vandens nuleidimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai. Tvoros ir vartai. Takai. Įrengimo technologija. Sodybos apšvietimo sistema. Vandentiekis (šachtinis šulinys). Dekoratyvinis vandens telkinys. Įrengimo technologija. Vejos drėkinimo sistema.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Neformalios sveikatos ugdymo veiklos vertinimas: Švenčionėlių antroji vidurinė mokykla

  Įvadas. Sveikatos priežiūros mokykloje organizavimas. Mokyklos uždaviniai saugant ir stiprinant moksleivių sveikatą. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba. Socialinio pedagogo pagalba. Sveikatos ugdymo projektai, programos, renginiai mokykloje. Tradiciniai renginiai mokykloje. Rudens kroso varžybos. Vasaris – sveikatingumo mėnuo. "Rūkymui - ne!". Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus". Dieninė vasaros stovykla. Neformalus sveikatos ugdymas. Futbolo būrelis. Drąsūs, stiprus, vikrūs. Sveika gyvensena. Sveika ir saugi aplinka. Tėvai ir mokykla. Mokytojų kvalifikacija. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2009-05-11
 • Organizacijos šarvo durų gamybos proceso valdymo praktika

  Įvadas. Proceso ir valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, praktikos ataskaita(5 puslapiai)
  2006-05-17
 • Organizacinės praktikos ataskaita: konditerija UAB "Rūta"

  Įvadinė dalis. Įmonės mikro ir makro aplinka. Ekonominė dalis. Gamybos procesas įmonėje. Vadybos dalis. Planavimo procesas įmonėje. Personalo organizavimo analizė. Vadovavimo darbuotojams analizė. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Apskaitos dalis. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Nusidėvėjimas. Įmonės mokamų mokesčių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Savo praktikos vertinimas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2006-10-25
 • Orientavimosi sporto praktikos ataskaita

  Individualus planas-grafikas. Vykdytų pratybų planai-konspektai. Stebėtų pratybų aprašymas. OS sporto vienų varžybų nuostatai, jų vykdymo ataskaita. Nuostatai. Varžybų vykdymo ataskaita. Baigiamųjų pratybų konspektai ir rezultatai. BFP pratybų planas-konspektas. Kontrolinių technikos ir judamųjų įgūdžių tobulinimo pratybų rezultatai. Kontrolinių testų rezultatai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Sportas, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2008-03-21
 • Pardavimo organizavimo profesinė praktika parduotuvėje "Mds"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekių asortimentas. Bendravimas su klientais ir jų aptarnavimas. Vartotojų teisės. Parduotuvės įrengimai. Rėmimas. Išvados ir siūlymai. Priedai (1).
  Vadyba, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2007-02-20
 • Pardavimo organizavimo profesinė praktika: arbatos parduotuvių tinklas UAB "Skonis ir kvapas"

  Įvadas. UAB "Skonis ir kvapas" darbo saugos reikalavimai, teisinis statusas ir kiti ypatumai. UAB "Skonis ir kvapas" pardavimo strategijos, taktika ir organizacinės priemonės. Komunikacijos procesas UAB "Skonis ir kvapas". Reklamos, pardavimo skatinimo, asmeninio pardavimo efektyvumas UAB "Skonis ir kvapas". Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. UAB "Skonis ir kvapas" savitarnos organizavimo ypatumai, įtaka pardavimo proceso efektyvumui. Kiti pardavimo metodai, taikomi UAB "Skonis ir kvapas". UAB "Skonis ir kvapas" klientų tipai, jiems būdingos savybės bei aptarnavimo ypatumai pardavimo procese. UAB "Skonis ir kvapas" prekybos salės įrengimas, jo svarba pardavimo proceso organizavimui bei prekių pateikimas. UAB "Skonis ir kvapas" prekių paruošimo pardavimui svarba ir ypatumai. Pardavimo veiklos efektyvumas UAB "Skonis ir kvapas". Vartotojų teisės bei jų gynimo organizavimas UAB "Skonis ir kvapas". Prekybiniai įrengimai UAB "Skonis ir kvapas". Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2008-02-05
 • Pardavimo organizavimo profesinė praktika: konditerijos gaminiai AB "Vilniaus pergalė"

  Įvadas. Profesinės praktikos tikslas. Praktikos užduotys. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pareiginiai nuostatai. Teisinis statusas. Asortimento sudarymas. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Organizacijos valdymo struktūra. AB "Vilniaus pergalės" pardavimo taikoma strategija, taktika. AB "Vilniaus pergalės" komunikacinis procesas įmonėje. AB "Vilniaus pergalės" reklamos, pardavimo skatinimo efektyvumas. Įmonėje taikomi pardavimo metodai. AB "Vilniaus pergalės" klientų tipai, jiems būdingos savybės bei aptarnavimo ypatumai pardavimo procese. AB "Vilniaus pergalės" patalpų įrengimas. AB "Vilniaus pergalės" prekių ženklinimas, įpakavimas, jų svarba pardavimo procese. Pardavimo veiklos efektyvumas. Vartotojų teisių gynimas. Išvados. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2008-03-06
 • Pardavimų valdymo specifikacijos praktikos ataskaita: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Praktikos aprašymas. Trumpa UAB "Maxima Lt" istorija. Prekių asortimentas ir jų užpajamavimas parduotuvėje. Triguba kokybės kontrolė. Geriausios kainos ir taiklus asortimentas. Prekių kokybės pakitimų priežastys. Efektyvaus pardavimo faktoriai. Pardavimo skatinimas. Pardavimo skatinimo tikslai. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Mažmeninės prekybos pardavimo formos. Galimybės Maxima Lt įmonėje kelti darbuotojų kvalifikacijos lygį. Išvados. Priedas (1). PowerPoint pristatymas (11 skaidrių).
  Vadyba, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2008-01-19
 • Paslaugų, kompiuterinės įrangos tvarkymo, interneto tiekimo, proceso valdymo praktika: IĮ "Žaibas"

  Ivančiko individuali įmonė "Žaibas". Įvadas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2006-05-07
 • Pažintinė pedagogikos praktikos ataskaita: Vilniaus vaikų globos namai

  Įvadas. Vizija. Misija. Strateginiai tikslai. Analitinė dalis. Veiklos sritis – pagalbos ugdytiniui( klientui) organizavimas. Profesinė kompetencija – įvertinti kliento poreikius, numatyti jo ugdymo(si) galimybes. Profesinė kompetencija sudaryti pagalbos klientui, jo ugdymo(si) planą, koreguojant nepakankamai išvystytas sritis. Profesinė kompetencija - taikyti individualaus darbo su klientu metodą. Veiklos sritis – optimalių ugdytinio socialinio funkcionavimo ir vystymosi sąlygų, dirbant sistemingą darbą su ugdytinių grupėmis atitinkamoje aplinkoje, sudarymas. Profesinė kompetencija – įvertinti kliento vietą socialinėje grupėje, jo psichologinę bei socialinę savijautą. Profesinė kompetencija – organizuoti ugdytinių veiklą grupėje, padedančią plėtoti socialinius įgūdžius, bendravimo sugebėjimus, asmens savijautą. Veiklos sritis – socialinės pedagogikos profesinės veiklos tobulinimas. Profesinė kompetencija – įvertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką. Socialinio pedagogo ateities vizija ir misija. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-01-26
 • Pažintinė praktika: "Vaikų su negale centras"

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su išvardintomis įstaigomis, jose teikiamomis socialinio darbuotojo paslaugomis ir jų efektyvumu. Pažintinė praktika "Telšių vaikų su negalia centras". Bendra praktikos vietos charakteristika. Darbuotojai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Klientų grupės. Socialinio darbuotojo uždaviniai ir pareigos. Centro vizija. Pažintinė praktika socialinė paramos ir rūpybos skyriuje. Bendra praktikos vietos charakteristika. Socialinių problemų sprendimo būdai ir metodai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Socialinio darbuotojo veiklos galimybės institucijoje. Refleksyvioji patirties analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2009-01-12
 • Pažintinė praktika: AB "Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės registravimas. Įmonės veiklą sąlygojantys išorės aplinkos veiksniai. Įmonės vadybinė struktūra. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės išlaidų, pelno (nuostolio) praktinis apskaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2012-02-20
 • Pažintinė praktika: alkoholinių gėrimų rinkodara UAB "Mineraliniai vandenys"

  Įvadinė dalis. UAB "Mineraliniai vandenys" veikla. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Įmonės charakteristika. Įmonės misija, vizija, strateginiai tikslai. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo struktūra, funkcijos ir atsakomybė. Įmonėje taikomi Lietuvos Respublikos (LR) įmonių įstatymai. UAB "Mineraliniai vandenys" veikia vadovaudamasi šiais įstatymais. UAB "Mineraliniai vandenys" padėties įvertinimas. UAB "Mineraliniai vandenys" mikro ir makro aplinkos įvertinimas. UAB "Mineraliniai vandenys" mikroaplinka. UAB "Mineraliniai vandenys" makroaplinka. Individuali užduotis. Įmonės tikslų sistema, jų formavimas. Išvados.
  Rinkodara, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-06-10
Puslapyje rodyti po