Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ikidiplominė praktika: laivų remonto įmonė AB "Laivytė"

  Įvadas. Darbo objektas – AB "Laivitė", laivų remonto įmonės, finansinės būklės įvertinimas. AB "Laivitė" finansinės būklės analizė 2003-2005 metais. AB "Laivitė" veiklos charakteristika. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės horizontalioji analizė. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės vertikalioji analizė. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės santykinė analizė. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2008-11-05
 • Įmonės finansinių ataskaitų analizė: AB "Vilniaus baldai" 2008-2010 metai

  Įmonės AB "Vilniaus baldai" 2008 - 2010 metų finansinių ataskaitų analizė. Finansinės analizės profesinės veiklos praktika. Įvadas. AB "Vilniaus baldai" balanso rodiklių horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. AB "Vilniaus baldai" pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Vilniaus baldai" pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. AB "Vilniaus baldai" trumpalaikio mokumo analizė. AB "Vilniaus baldai"ilgalaikio mokumo analizė. AB "Vilniaus baldai" veiklos efektyvumo analizė. AB "Vilniaus baldai" bankroto tikimybės analizė. Išvados. Priedai (14).
  Finansai, praktikos ataskaita(42 puslapiai)
  2012-03-06
 • Įmonės personalo valdymo analizė: prekyba kosmetika, parfumerija ir kūno priežiūros priemonėmis UAB "Armavis"

  Įvadas. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo strategija ir esminiai veiklos rodikliai. Personalo struktūra ir rodikliai. Personalo planavimas, paieška ir atranka. Personalo planavimas ir paieška. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo SWOT analizė. Personalo valdymo tobulinimo planas. Personalo valdymo tobulinimas. Personalo valdymo funkcijų tobulinimas. Plano įgyvendinimo vertinimas ir kontrolė. Išvados.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2008-11-26
 • Įmonės praktikos ataskaita: baldų gamyba UAB "Kristensen & Kristensen"

  Įvadinė dalis. UAB "Kristensen & Kristensen" aprašymas. Rinkos situacija. Ekonominė dalis. Tikslų sistema. Išlaidų struktūra. Gamybos ar paslaugų teikimas įmonėje. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Organizacinės struktūros tipas. Horizontalus ir vertikalus darbų paskirstymas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Personalo (darbuotojų) organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita per tris paskutinius metus ir jų priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius, jų dalis bendrame įmonės darbuotojų skaičiuje. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir kitų darbuotojų tarpusavio santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas ir darbuotojų atsiliepimai apie jų naudingumą. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje, skyriaus atliekamos funkcijos. Tiriamoji veikla įmonėje. Tyrimo objektai ir rezultatai. Įmonės rinkos segmentas. Prekės ir paslaugos. Prekių asortimento gylis ir plotis. Asortimento pokyčiai. Gyvavimo ciklas. Prekių kainų politika. Kainų nustatymo metodai. Nuolaidos. Prekių paskirstymo kanalai, pardavimų vietos. Tarpininkai. Komunikacijos procesas įmonėje. Pardavimų rėmimas. Taikomos priemonės ir metodai, jų efektyvumas. Reklaminių kampanijų organizavimas. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros perspektyvos įmonėje. Apskaitos dalis. Įmonės apskaita. Apskaita įmonės sandėliuose. Finansinių ir ekonominių rodiklių analizė. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai. Įmonės vadovo vertinimas. Savo praktinės veiklos vertinimas. Priedai (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(29 puslapiai)
  2008-01-25
 • Įmonės praktikos ataskaita: verslo praktinio mokymo firma H&A Export Co

  Įmonės charakteristika. Firmos H&A Export Co pagrindiniai tikslai. Įmonės organizacinė struktūra ir atskirų skyrių funkcijos. Organizacinė struktūra. Pardavimų ir marketingo skyrius. Personalo skyrius. Pirkimų skyrius. Buhalterijos skyrius.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2006-05-09
 • Įmonės veikla: duonos kepimas UAB "Lašų duona"

  Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslas – gebėti teorines žinias taikyti praktinėse situacijose, sprendžiant įmonės problemas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai. Darbo struktūra. Darbo sudėtis. Bendra įmonės charakteristika. Juridinis tipas. Įmonės veiklos rūšys. Mažmeninė prekyba. Eksportas. Įmonės valdymo struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo vietų aprašymai, struktūriniai padaliniai. Įmonės personalas. Personalo poreikio planavimas. Reikalavimai darbo vietai. Priėmimo į darbą tvarką. Darbo sutartys su personalu. Kvalifikacijos kėlimo sistema. Vadovavimo stilius. Psichologinis kolektyvo klimatas. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Aplinkos veiksniai, turintys įtaką įmonės tikslų siekimui. Įmonės mikro aplinka. Įmonės makro aplinka. Veiklos planavimo procedūra. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Įmonės veiklos tobulinimo galimybės. Pasiūlymai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2008-10-29
 • Įmonės veiklos organizavimas: UAB "Palink" prekybos centras IKI

  Praktikos ataskaita. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. IKI pradžia. IKI plėtra. IKI šiandien. Uždavinių nagrinėjimas. Prekių judėjimo valdymas. Prekių judėjimo valdymo sistema. Kas yra intranetas? Intraneto galimybės. Intraneto nauda. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-11-12
 • Įmonės veiklos planavimo praktikos ataskaita: prekyba žuvimi UAB "Lignesa"

  Įvadinė dalis. Praktikos tikslai, praktikos vietos pasirinkimo motyvacija. Įmonės charakteristika (steigėjai, vizija, misija). Bendrovė užsiima šaldytos žuvies ir žuvies produktų importu, eksportu ir perdirbimu. UAB "Lignesa" padėties įvertinimas. UAB "Lignesa" mikro ir makro aplinkos įvertinimas. UAB "Lignesa" mikroaplinka. UAB "Lignesa" makro aplinka. UAB "Lignesa" verslo plėtros strategija ir veiklos planas. Pasiūlymai. Individuali užduotis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2007-05-16
 • Įmonių vadybos praktikos ataskaita: autoservisas IĮ "Gesa"

  Įmonių vadybos praktikos ataskaita IĮ "Gesa". Įmonės charakteristika. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Valdymo funkcijos. IĮ "Gesa" šaltkalvio pareiginiai nuostatai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2005-12-12
 • Informacinių technologijų praktikos ataskaita

  Įvadas. Užduoties formulavimas. Data meniu komandos. Darbas su skaičiuoklės lapo sąrašais. Duomenų rikiavimas (sort). Darbas skaičiuoklės duomenų formoje. Duomenų forma (form). Duomenų teisingumo tikrinimas (validation). Skaičiuoklės lapo sąrašo filtravimas ir paieška. Duomenų filtravimas (filter). Automatinis filtravimas (autofilter). Sudėtingas filtravimas (advanced filter). Duomenų paieška (criteria). Skaičiuoklės lapo sąrašo duomenų grupavimas. Dinaminė suvestinė (sukinys). Išvados.
  Programos, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2007-05-22
 • Investicinio gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo paslaugų pasiūlymai

  Profesinės veiklos praktikos savarankiškas darbas. Asmens draudimas: Seesam Lietuva gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo skaičiuoklė. Investicinio gyvybės draudimo skaičiuoklė. Socialinė apsauga ir draudimas.
  Finansai, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Įvadinės praktikos ataskaita: prekyba technine įranga ir statybinėmis medžiagomis "Senukai"

  Įvadas. Praktikos užduotys. Trumpas ŠRVP FP "Senukai" aprašymas. Bendrieji įmonės reikalavimai. ŠRVP FP "Senukai" tiekėjai. Išorinės ir vidinės aplinkos analizė. ŠRVP FP "Senukai" valdymo struktūra. Kooperatyvo veiklos tikslas ir pobūdis. Informacija apie ekonominius rodiklius 2006 m. už pusmetį ŠRVP FP. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2007-01-08
 • Įvadinės praktikos ataskaita: restoranų tinklas UAB "DC Holdingas"

  Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės kokybės valdymo sistema. Įmonės įranga. Įmonės plėtros galimybės. Įmonės dalyvavimas užsienio rinkose. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2008-03-20
 • Įvadinės profesinės veiklos praktikos ataskaita: parduotuvė "Gėlių namai"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Produkcija. Teikiamos produkcijos aprašymas. Teikiamos produkcijos ir paslaugų kokybės įvertinimas. Išoriniai aplinkos veiksniai sąlygojantys įmonės veiklą. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Dokumentų registravimo priemonės ir reikalavimai. Įmonės veiklos planavimas. Darbo apmokėjimas. Bendrieji darbo reikalavimai vidaus tvarkai palaikyti. Darbo patalpų vidaus tvarkos reikalavimai. Darbuotojų drausminimas. Darbuotojų skatinimas. Parduotuvės "Gėlių namai" pildomų dokumentų apžvalga. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2009-11-26
 • Įvadinės profesinės veiklos praktikos ataskaita: prekyba technika UAB "Vilkta"

  Bendrovės apibūdinimas. Pagrindinė veiklos kryptis yra organizacinės ir prekybos technikos prekyba, aptarnavimas ir remontas. Bendrovės vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Vidinė aplinka. UAB "Vilkta" valdymo struktūra. UAB "Vilkta" išorinė aplinka. Organizacijos bendrųjų vadybos funkcijų vykdymas ir valdymo struktūra. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Darbo analizė. UAB plėtros galimybės.
  Vadyba, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2008-04-14
 • Klaipėdos miesto rekreacinių įstaigų tinklų analizė

  Praktikos ataskaita. Pasirinktos analizuoti teritorijos ribos. Įmonių analizė. Rekreacijos ir turizmo analizė Klaipėdos rajone. Privalumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės. Apgyvendinimo įstaigos. Kelionių organizavimas. Maitinimas. Turizmo valdymas, informavimas ir mokymas. Lankytinos vietos ir renginiai.
  Turizmas, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2006-04-26
 • Klientų aptarnavimo proceso valdymo praktika: bankas AB "Hansa–LTB"

  Organizacija AB bankas "Hansa–LTB", Šiaulių regiono skyrius (RS), Joniškio klientų aptarnavimo poskyris (KAP). Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Verslo planai, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-05-23
 • Kompiuterinės praktikos ataskaita

  Įvadas. Pirma praktinė užduotis. Suprojektuoti įmonės (įstaigos) pasirinktos veiklos duomenų bazę, sukurti užklausas, parengti ataskaitas. Lentelės. Užklausos. Formos. Ataskaitos. Antra praktinė užduotis. "Įkurti" individualiąją didmeninės prekybos įmonę, kuri prekiauja užduotyje nurodytomis prekėmis. Šios įmonės veiklos apskaitai reikia sukurti Excel darbo knygą ir joje atlikti dažniausiai taikomus Excel programos veiksmus. Titulinis. Apskaitos lentelė. Diagramos. Įmonės "Viltesa" pristatymas su programa Microsoft PowerPoint. Trečia praktinė užduotis. Parengti įmonės darbuotojų, klientų korteles, suplanuoti darbotvarkę, vykdyti užduočių kontrolę. Darbuotojų kortelių rengimas. Dienoraštis. Užduočių kūrimas. Išvados.
  Programos, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2007-11-29
 • Kompiuterio eksploatavimo praktikos ataskaita

  Techninė užduotis: HDD loginės struktūros formavimas programa Disk Management ir Partition Magic. Užduotis: Paruošti disko struktūrą dviejų OS instaliavimui: Win98 ir WinXP (komandų seka). Pirmame kietame diske programa Partition Magic papildomai sukurti loginį diską ir jį panaikinti(komandų seka). Windows OS instaliavimas. Asmeninio kompiuterio analizės ir administravimo programos. Pasinaudojant internetu ir technine literatūra surinkti informaciją apie video adapterius. Pateikti techninių charakteristikų aprašymus, draiverius, instaliavimo seką. HDD loginės struktūros formavimas programa Disk Management ir Partition Magic. Avarinis diskelis. Kaip pasidaryti DOS eilutės diskelį? Windows OS instaliavimas. OS instaliavimo etapai. Asmeninio kompiuterio analizės ir administravimo programos. Tyrimo rezultatai. Task Manager. Aplications langas. Processes langas. Performance langas. Networking langas. Users langas. Console MMC. Valdymo pultelis Console MMC (Console HDD administravimo programa, kompiuterio priežiūra). Standartinė Console Computer Manegment ir joje nurodytų programų paskirtis. Mainų tarp taikomųjų programų ir kitų objektų technologija OLE. 2. Informacija apie video adapterius. Techninių charakteristikų aprašymas, draiveriai, instaliavimo seka. Video sistemos.
  Kompiuteriai, praktikos ataskaita(44 puslapiai)
  2008-03-18
 • Kompiuterizuotas modeliavimas: AB "Ugnelė"

  Praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Įmonės balanso analizė. Marketingo veikla. Finansinių rodiklių analizė ir įvertinimas. Pardavimo bendrasis pelningumas. Pardavimo grynasis pelningumas. Turto pelningumo rodiklis. Turto apyvartumas (grąža). Įsiskolinimo koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Finansinės priklausomybės (atsvaros) koeficientas. Bendrojo mokumo koeficientas. Bendrojo (einamojo) trumpalaikio mokumo koeficientas. Greitojo (skubaus) trumpalaikio mokumo koeficientas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-08-20
Puslapyje rodyti po