Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Praktikos ataskaita: Šiaulių Apskrities Valstybinė Mokesčių Inspekcija (AVMI)

  Praktikos atlikimo Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje ataskaita. Įvadas. Įstaigos apibūdinimas: paskirtis, vizija ir misija. Įstaigos valdymas. Apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) funkcijos ir veiklos ypatumai. Įstaigos organizacinė ir valdymo struktūra. Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos). Apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) darbuotojų priėmimo į darbą ir darbo apmokėjimo tvarka. VMI strateginiai veiklos planavimas 2009 – 2011m. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) strateginiai ryšiai. VMI (Valstybinės mokesčių inspekcijos) strateginiai tikslai. Įstaigos finansai. Personalo skyriaus veikla. Darbo sutarties rengimas. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka. Įstaigos rizikos faktoriai ir problemos. Organizacijos veiklą įtakojantys vidaus ir išorės veiksniai. SSGG analizė. Išvados.
  Mokesčiai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2009-11-24
 • Praktikos ataskaita: Šiaulių vaikų globos namai

  Pagrindinė veikla. Vaikų globos namų pareigos. Kliento atvejo aprašymas. Kaip spręsti problemas planas, programa.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-01-24
 • Praktikos ataskaita: šokių centras VšĮ "Dileksa"

  Įvadas. Įmonės charakteristika: VšĮ "Dileksa". Valdymo struktūra. Veiklos planavimas. Veiklą sąlygojantys išorės veiksniai. Konkurentai. Rinka. Klientai. Darbo ištekliai. Kontrolė. Skatinimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Apklausa ir jos rezultatai: šokių centro silpnosios ir stipriosios pusės. Atlikto darbo aprašymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2010-04-23
 • Praktikos ataskaita: Švenčionių vidurinė mokykla

  Įvadas. Švenčionių vidurinės mokyklos analizė. Švenčionių vidurinės mokyklos ugdymo funkcijos. Švenčionių vidurinės mokyklos registracijos pažymėjimas. Švenčionių vidurinės mokyklos darbuotojai. Švenčionių vidurinė mokykla - socialinės pagalbos koordinatorė. Veikla praktikos metu. Atliktų tyrimų rezultatai. Tyrimas: tarpusavio bendravimo problema Švenčionių vidurinėje mokykloje. Tyrimas: moksleivių tėvų apklausa dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir prevencijos. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, praktikos ataskaita(28 puslapiai)
  2008-03-05
 • Praktikos ataskaita: tarptautinis reguliarių autobusų paslaugų tinklas UAB "Eurolines Baltic international"

  Apie UAB "Eurolines Baltic international". Patarimai keliaujantiems autobusu. Kelionė autobusu. Autobusų nuoma. Dviaukščiai autobusai. Autobusai. Mikro autobusai. Draudimas. Maršrutai. Išvados.
  Turizmas, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2006-05-23
 • Praktikos ataskaita: tarptautinių krovinių gabenimas UAB "Vitmina"

  Įvadas. Pirma dalis: verslo įmonės pristatymas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės veikla. Įmonės veiklos ypatybės. Organizacinė struktūra. Įmonės verslų struktūra ir jos ekonominis įvertinimas. Įmonės finansinė būklė ir jos įvertinimas. Antra dalis. Praktinio darbo įmonėje aprašymas. Įmonės finansai. Apskaita įmonėje. Problemų įmonėje sprendimo ar dalyvavimo projektų rengime analizė.
  Apskaita, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2006-12-07
 • Praktikos ataskaita: teisminis skolų išieškojimas UAB "Skolų rizikos sprendimai"

  Įvadas. Teorinė užduotis. Įmonės sudarytos sutartys. Juridinių asmenų atstovavimo galimybės įmonėje. Įmonės prievolės, jų įvertinimas. Įmonės bylos teisme. Įmonės steigimą reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės reorganizavimo, likvidavimo galimybės. Praktinė analizė. Atstovavimo sutartis. Prievolių sutartis. Nuosavybės teisės įgijimo sutartis. Draudimo sutartis.
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2010-05-17
 • Praktikos ataskaita: Telšių vaikų globos namai

  Bendra praktikos vietos charakteristika. Įvadas. Bendra praktikos vietos charakteristika. Institucijos paskirtis, pavaldumas, vizija, tradicijos. Veiklos organizavimas, darbo metodai. Klientai, jų problemos, poreikiai. Darbuotojai. Socialinio darbuotojo uždaviniai ir pareigos. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis. Veiklos perspektyvos, lūkesčiai. Išvados.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-10-31
 • Praktikos ataskaita: turizmo įmonė UAB "Aš keliauju"

  Įvadas. Praktikos tikslas: Studijų metu įgytas teorines žinias, praktinius įgūdžius bei bendruosius gebėjimus pritaikyti ir pagilinti atliekant darbą pasirinktoje įmonėje. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Rinkos situacija. Įmonės geografinė padėtis. Valdymas. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas. Darbo apmokėjimas. Marketingas. Įmonės konkurentai. Makro aplinka. Mikro aplinka. Įmonės paslaugų asortimentas. Įmonės rėmimo priemonės.Įmonės kainų politika. Apskaita. Praktikos įvertinimas.
  Turizmas, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2010-10-12
 • Praktikos ataskaita: Turizmo informacijos centras

  Turizmo informacijos centro veiklos analizė. Įvadas. Šiaulių turizmo informacijos centras (TIC). Bendrosios nuostatos. Centro tikslai, sritys ir kita veikla. Išorinė ir vidinė aplinka. Valdymo struktūra. Centro valdymas ir jo metodai. Centro valdymo organai. Centro valdymas visuomenės sąlygomis. Visuomenės ir interesantų grupės. Informacijos prieinamumas. Nacionalinė turizmo informacijos sistema (NTIS). Centro perspektyvos. Naujas produktas. Išvados.
  Turizmas, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2007-06-08
 • Praktikos ataskaita: turizmo sodyba Rokiškio rajone

  Turizmo ir viešbučių administravimas. Įvadas. Trumpai apie sodybą. Praktikos metu atlikti darbai. Sodyboje teikiamos pramogos ir paslaugos. Lietuvos turizmo SSGG (SWOT) analizė. Turizmo plėtros problemos. Pagrindinės baigiamosios praktikos užduotys. Broniaus Juzelskio sodyba. "Dviragio pusiasalio sodyba". Išvados ir siūlymai.
  Turizmas, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2009-05-14
 • Praktikos ataskaita: UAB "Biudžeto valdymo sistemos"

  Įvadas. Įmonės rekvizitai. Įstaigos veiklos kryptys, tikslai, uždaviniai. UAB "Biudžeto valdymo sistemos" valdymo struktūra. Vidaus tvarkos taisyklės. Bendroji dalis. Įmonės struktūra. Darbo ir poilsio laikas. Darbo apmokėjimas. Bendrosios darbuotojų pareigos. Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai. Darbo drausmė. Drausminės nuobaudos ir jų skyrimas. Baigiamosios nuostatos. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Bendrosios nuostatos. Administratoriaus pareigos. Administratoriaus atsakomybė. Įstaigos veiklos dokumentavimas.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-02-20
 • Praktikos ataskaita: UAB "Entesa" švarumo centras "Joglė"

  Įvadas. Analitinė dalis. Paslaugos. Prekės. Kainos ir nuolaidos. "Joglės" klientai. Priėmimo punktai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2005-11-06
 • Praktikos ataskaita: UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras"

  Įvadas. Apie Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biurą. UAB Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras. Įmonės tipas. Įmonės valdymas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Darbo užmokesčio ir motyvacijos sistema. Įmonės informacinė sistema. Darbų sauga įmonėje. Bendrovės veikla ir teikiamos paslaugos. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2008-02-01
 • Praktikos ataskaita: UAB "Omnitel"

  UAB "Omnitel" charakteristika. Įmonės dokumentų registravimas. Įmonės veiklą sąlygojantys išorės aplinkos veiksniai. Konkurentai. Pirkėjai. Žaliavos bei jų tiekėjai. Darbo ištekliai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Įmonės vadybinė struktūra. Rėmimas. Planavimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2006-01-12
 • Praktikos ataskaita: UAB "Šilutės autobusų parkas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės planavimo procesas. Darbuotojų išsilavinimas, vertinimas bei kvalifikacijos kėlimas. Motyvacijos būdai įmonėje. Įmonės rinkos analizė. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos analizė. Įmonės pelningumo išvados. Išvados.
  Verslo planai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2006-11-17
 • Praktikos ataskaita: UAB "Vinedora", Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga, AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. I dalis. UAB "Vinedora". Veiklos apžvalga, istorija, geografinė padėtis, darbo rėžimas. Įmonės asortimentas. Įmonės tipas ir bruožai. Rinkos struktūra. Konkurencinė aplinka. Firmos misija ir tikslai. Įmonės organizacinė struktūra. Pareigų funkcijos. Reklama. II dalis. Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga. Istorija, geografinė padėtis. Veikla. Įmonės struktūra. Rinkos struktūra. Lietuvos kooperatyvų sąjungos įmonės tipas ir bruožai. Tikslai, vizija ir misija. Darbuotojai. Reklama, tarptautiniai ryšiai, bendradarbiavimas. III dalis. AB "Dvarčionių keramika". Istorija, geografinė padėtis. Darbo laikas. Produkcija ir paslaugos. Privalumai. Ryšiai su užsieniu, reklama, AB privalumai ir trūkumai, rinkos struktūra. Konkurentai. AB "Dvarčionių keramikos" cecho struktūra. Įmonės raštvedyba. AB "Dvarčionių keramika" perspektyvos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2006-12-20
 • Praktikos ataskaita: UADB "Baltikums Draudimas"

  Įvadas. Uždaviniai. Tyrimo objektas. PTGG (SWOT) analizė. Įmonės padalinio veikla pagal darbo technologijos pobūdį. "Baltikums Draudimo" teikiamos paslaugos. Paprastos draudimo grupės. Sudėtinės draudimo grupės. "Baltikums Draudimo" pranašumai ir kovojimas už išlikimą. Konkurentai. Rinkos aplinkos analizė. "Baltikums Draudimo" bendrovės veiklos tinklas. "Baltikums Draudimo" sudarytos sutartys. "Baltikums draudimo" veiklos rezultatai ir tikslai. Išvados.
  Draudimas, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-03-15
 • Praktikos ataskaita: Utenos regioninė tarnyba UAB "Rytra"

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su verslo įmonės steigimo tvarka, įmonės veikla ir valdymo struktūra, atlikti marketingo tyrimą ir gautus duomenis išanalizuoti bei pateikti ataskaitoje. Nustatyti įmonės strategiją, atlikti įmonės įvertinimą, išsiaiškinti kokybės kontrolės būdus. Supažindinimas su UAB "Rytra" URT (Utenos regionine tarnyba). Uždarosios akcinės bendrovės UAB "Rytra" steigimas. UAB "Rytra" juridinis įmonės statusas. UAB "Rytra" veiklos apibūdinimas. UAB "Rytra" padaliniai. UAB "Rytra" 2007 metų pagrindiniai tikslai. UAB "Rytra" URT valdymo struktūra. UAB "Rytra" taikomos kompiuterinės. Buhalterinės apskaitos programos. UAB "Rytra" perspektyvų analizė. UAB "Rytra" SWOT analizė. UAB "Rytra" Utenos regioninės tarnybos. Paslaugų kokybės tyrimas. Anketos klausimų sudarymas. Respondentų atranka ir jos procedūros. Gautų rezultatų analizė. Marketingo tyrimo išvados ir rekomendacijos. UAB "Rytra" marketingo strategija. Paslaugų ir kainų strategijos. Paslaugų paskirstymo strategija. Paslaugų rėmimo strategija. UAB "Rytra" darbuotojų priėmimas. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka. Personalo adaptavimo sistema UAB "Rytra". Darbo vertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Darbuotojų pareiginiai nuostatai. Įmonėje pildomi pirminiai apskaitos dokumentai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2010-03-03
 • Praktikos ataskaita: veterinarijos klinika "Švirkštas"

  Smulkių gyvulių vidaus neužkrečiamos ligos praktikos ataskaita. Praktinės veiklos aprašymas. Bambos išvarža. Egzema. Ausies egzema ir dermatitas. Šlapimo pūslės akmenys. Ausų uždegimas. Išvados.
  Veterinarija, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2010-06-02
Puslapyje rodyti po