Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pažintinės praktikos ataskaita: lopšelis-darželis "Rasa"

  Įvadas. Pažintinę praktiką atlikau Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa", neformaliojo ugdymo savivaldybės institucijoje, 3-4 metų vaikų grupėje. Filosofija. Misija. Prioritetai. Darželio savitumas. Analitinė dalis. Profesinė kompetencija – Gebėti įvertinti ugdytinio poreikius. Profesinė kompetencija – Sudaryti socialinės pedagogines pagalbos ugdytinių metodus. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą grupėje. Profesinė kompetencija – Gebėti analizuoti ir vertinti grupėje vykstančius pokyčius. Profesinė kompetencija – Organizuoti visuomenės švietimą, siekiant išvengti neigiamų socialinių, pedagoginių reiškinių. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2009-11-23
 • Pažintinės praktikos ataskaita: maisto gamyba UAB "Rilva"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Rilva" veikla, produkcija, klientai, tiekėjai ir konkurentai. Įmonės informacinė sistema. Įmonės darbo organizavimas. Darbuotojų struktūra. Konfliktai. Konfliktų tipai bei juos sukeliančios priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Įmonės valdymas. UAB "Rilva" valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. UAB "Rilva" valdymo sprendimai. UAB "Rilva" dokumentacija. UAB "Rilva" veiklos rodikliai. išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2009-09-22
 • Pažintinės praktikos ataskaita: medžio ir metalo apidirbimo cechas

  Pirmo kurso pažintinės praktikos ataskaita: pagalbinės gamybos padalinys. Įvadas. Praktikos tikslas. Praktikos uždaviniai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos tikslas. Įmonės veikla. Bendrovės buveinė. Rąstų apdirbimas juostiniu gateriu. Durų ir langų gamyba. Kiti medienos gaminiai. Metalo apdirbimas. Apibendrinimas.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2007-04-20
 • Pažintinės praktikos ataskaita: Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI)

  Įvadas. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) įkūrimo raida. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) veiklos dokumentų valdymo ir naudojimo taisyklės. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos. Uždaviniai. Funkcijos. Pareigos. Teisės. Pokyčiai Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) veikloje Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) valdymo struktūra. Panevėžio AVMI veikla. Strateginis planavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2008-10-06
 • Pažintinės praktikos ataskaita: Panevėžio lopšelis-darželis "Eglutė"

  Įvadas. Pažintinę praktiką atlikau Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje – darželyje, kuris įkurtas 1961 m. sausio 3d. lopšelio – darželio "Eglutė" pavadinimu. Lopšelio vizija, misija, tikslai. Praktikos tikslai. Analitinė dalis. Lentelė: Data, Veikla, Pasiekti rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2009-01-14
 • Pažintinės praktikos ataskaita: prekybos centras "Hyper Maxima"

  Įvadas. UAB "VP Market" steigimo principai ir ypatumai. Veikla. Prekybos tinklo išdėstymas. Prekybos sistema. Didmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba. Įmonių tipai. Prekių rinkos struktūros ypatumai. Monopolinė prekių rinka. Grynoji monopolija. Oligopolinė ir duopolinė rinka. Prekių rinkos vertinimas. Prekių klasifikavimas. Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Pirmasis skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antrasis skirsnis. Bendrovės steigimas. Ketvirtasis skirsnis. Bendrovės valdymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2006-12-05
 • Pažintinės praktikos ataskaita: rankšluosčių, džiovintuvų, vonios kambario aksesuarų gamyba UAB "Elonika"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Produkcija. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Dokumentų apyvartos (judėjimo) schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Išoriniai aplinkos veiksniai sąlygojantys įmonės veiklą. Tiekėjai. Konkurentai. Klientai. Įmonės valdymo struktūra. Darbo apmokėjimas. Darbuotojų drausminimas ir skatinimas. Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai. Reikalavimai tvarkai gamybinėje zonoje. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. UAB "Elonika" finansinė analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2006-05-24
 • Pažintinės praktikos ataskaita: rastinės medienos prekyba UAB "Junelinta"

  Įvadas. UAB "Junelinta" ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Junelinta" organizacinė struktūra. Dabartinių ir potencialių aplinkų ir vidinių - išorinių veiksnių analizė. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir pasiūlymai. UAB "Junelinta" funkcinių strategijų numatymas. UAB "Junelinta" strateginiai tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2006-10-23
 • Pažintinės praktikos ataskaita: reklamos agentūra UAB "Advista"

  Apie įmonę. Veikla, uždaviniai bei tikslai, vertybės, pranašumai. Įmonės vizija. Veiklos valdymas. Valdymo struktūra. Veiklos organizavimas. Darbuotojų funkcijos. Darbuotojų skatinimas bei drausminimas. Teikiamos paslaugos. Produktai ir paslaugos. Paslaugų analizė. Paslaugų kainos. Pagrindiniai klientai. Konkurencija. Pasiūlymai įmonės veiklos pagerinimui (finansinė analizė). Praktinės veiklos aprašymas. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2009-12-28
 • Pažintinės praktikos ataskaita: spaudos namai, reklamos agentūra, leidykla

  Įvadas. "Arx Baltica" spaudos namai. Spaudos būdo trumpas aprašymas. Veikla ir gaminama produkcija. Naudojama įranga. Reklamos agentūra UAB "PICO line". Įmonės veiklos ypatumai, gaminama produkcija ir kitos paslaugos. Technologinių procesų aprašymas. KTU leidykla "Technologija". Leidybinės veiklos apžvalga. Leidybos procesų aprašymas.
  Žiniasklaida, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2006-05-03
 • Pažintinės praktikos ataskaita: statybinės medžiagos IĮ "Uola"

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su praktinio verslo organizavimo bei veiklos valdymo procesu individualioje įmonėje "Uola". Apie įmonę. Istorija. Individualios įmonės "Uola" tikslai ir uždaviniai. Darbuotojai. Įmonės veiklos analizė. Vadybos funkcijos. Organizavimas. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-10-16
 • Pažintinės praktikos ataskaita: statybos darbai

  Įvadas. Saugos ir sveikatos reikalavimai statybose. Pastatams keliami reikalavimai. Medinės konstrukcijos. Gelžbetoninės konstrukcijos. Mūrinės konstrukcijos. Pamatai. Stogai ir jų dangos. Išvados.
  Statyba, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2006-09-27
 • Pažintinės praktikos ataskaita: telekomunikacijos AB "TEO LT"

  Įvadas. Atlikto darbo aprašymas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės paslaugos (Lintel). Įmonės struktūra. Kai kurie AB Teo LT skaičiai. Įmonės dokumentacija. Įmonės aplinkos. AB Teo LT konkurentai. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės kontrolė. Įmonėje naudojamos skatinimo priemonės. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Pažintinės praktikos ataskaita: telekomunikacijos AB "TEO LT" (2)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Pagrindiniai istoriniai faktai. Įmonės geografinė padėtis. Valdymas. Pagrindiniai skyriai. Korporatyvinių ir teisės reikalų skyrius. Personalo skyrius. Rizikų valdymo skyrius. Vidaus audito skyrius. Strateginės plėtros ir tyrimų skyrius. Informacinių technologijų verslo plėtros ir tyrimų skyrius. Administravimo skyrius. Korporatyvinės komunikacijos skyrius. Tarnybos. Pardavimo tarnyba. Verslo klientų departamentas (VKD). Privačių klientų departamentas (PKD). Prekybos su operatoriais departamentas (POD). Rinkodaros tarnyba. Paslaugų plėtros departamentas. Rinkos segmentų departamentas. Reklamos departamentas. Technologijų tarnyba. Tinklo departamentas. Paslaugų diegimo ir priežiūros departamentas. Informacinių technologijų ir procesų departamentas. Procesų ir kokybės valdymo departamentas. Finansų tarnyba. Ekonomikos departamentas. Apskaitos departamentas. Iždo ir ryšių su investuotojais skyrius. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas padalinyje. Klaipėdos regiono pardavimo vadybininko pareiginiai nuostatai. Marketingas. Pagrindiniai TEO LT, AB konkurentai. Marketingo kompleksas TEO LT, AB įmonėje. Rėmimo priemonės. Prekių, paslaugų asortimentas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2007-12-20
 • Pažintinės praktikos ataskaita: turistiniai renginiai Vilniaus mieste

  Refleksinis esė. Pirmoji pažintinės praktikos užduotis buvo susipažinti su tarptautine turizmo, sporto ir laisvalaikio paroda "Vivatur". Antroji pažintinės praktikos užduotis buvo Viešieji renginiai Vilniaus mieste: galerijos, parodos, muziejai, mugės. Susipažinimas su gido darbu. Priedai: "Vivaturo" lentelė. "Viešieji renginiai" lentelė.
  Turizmas, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2010-01-18
 • Pažintinės praktikos ataskaita: valdymo procesas IĮ "Optika ir Rega"

  Akinių gamyba: IĮ "Optika ir Rega". Įvadas. Pažintinės praktikos tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Pradiniai duomenys. Produkcijos vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Klausimai, kuriuos norėjau išsiaiškinti su dirbančiais vadybininkais ir jų atsakymai. Įmonės vadybos vertinimo kriterijai. Personalo sudėtis ir organizacinė struktūra. Įmonės administracija – vadovybė. Bendroji dalis. Atstovavimas ir pavadavimas. Pagrindiniai administravimo dokumentai. Atsakomybė. Vadovybės pareiginiai nuostatai. Organizacijos kultūrinės vertybės. Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas, vertinimas bei trumpas jų aprašymas. Veiklos rodikliai. Įmonės veiklos 2007 finansiniais metais apžvalga. Patirtos naudos mokomosios praktikos metu įvertinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2008-09-19
 • Pažintinės praktikos ataskaita: viešojo maitinimo tinklas UAB "Čilija"

  Įvadas. Bendrovės apibūdinimas. Vertybės. Vizija. Misija. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Pagrindiniai tiekėjai. "Čili" tinklai. Visuomeninė veikla. Mano darbas įmonėje. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-10-23
 • Pažintinės praktikos įmonėje ataskaita: medienos apdirbimas ir paruošimas UAB "Amrus cedar homes"

  Įvadas. Praktikos tikslas – Susipažinti su UAB "Amrus cedar homes". Susipažinimas su UAB "Amrus cedar homes". Įmonės istorija. Įmonės veikla ir tikslai. UAB "Amrus cedar homes" valdymo struktūros schema. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės produkto charakteristika. Įmonės statomi namai. Apskaitos tarnybos veikla ir funkcijos. Įmonės finansinė atskaitomybė. Informacinių technologijų naudojimas apskaitoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2010-11-18
 • Pedagoginės praktikos ataskaita vidurinėje mokykloje

  Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijai. Įvadas. Pedagoginės praktikos 1-as aprašymas. Mokyklos ugdymo procesas. Stebėjimo metu identifikuotos "veiklos tyrimo" aplinkos. Mokytojo veiklos ir kompetencija (stebėtų pamokų pagrindu). Socialinio pedagogo veikla. Praktinės veiklos, remiantis dienoraščio medžiaga, aptarimas ir refleksija. Apibendrinimas. Priedai (2).
  Pedagogika, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2011-11-28
 • Pedagoginės praktikos auklėjamasis darbas

  Įvadas. Darbo tikslas – ugdyti pedagoginę, psichologinę ir dalykinę kompetencijas. Praktikos ataskaita. Informacija apie mokyklą. Auklėjamasis darbas. Auklėjamosios klasės charakteristika. Pagalbos klasės auklėtojui aprašas. Pokalbių su nepažangiais ir nedrausmingais vaikais aprašas. Renginio planas-konspektas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2011-01-14
Puslapyje rodyti po