Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų pavyzdžiai (8)

  Dokumentai: Prašymas. Rekomendacija. Protokolas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma apie darbo užmokestį. CV. Darbuotojų tarybos posėdžio protokolas. Darbuotojų vykstančių į komandiruotę sąrašas. Įmonės inventoriaus perdavimo ir priėmimo aktas. Tarnybinis pranešimas dėl nusižengimo. Įgaliojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl poilsio dienų perkėlimo. Nutarimas dėl darbuotojų atlyginimo pakėlimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo bendrovės "Sidabriniai vandenys" remontui. Potvarkis dėl uždarosios akcinės bendrovės "Sidabriniai vandenys" darbuotojų tarybos nuostatų patvirtinimo. Uždarosios akcinės bendrovės "Sidabriniai vandenys" raštinės nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(26 puslapiai)
  2007-05-15
 • Dokumentų pavyzdžiai (9)

  Blankai. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl rinkodaros vadybininko pareiginių nuostatų patvirtinimo. Įsakymas dėl išleidimo į seminarą. Nutarimas. Sprendimas. Darbo tvarkos taisyklės. Pardavimo vadybininko pareiginiai nuostatai.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2007-05-25
 • Dokumentų rašymo pavyzdžiai

  Rašymo metodai. Administratorės pareiginė instrukcija. Raštinės nuostatai. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų ir pavadavimo. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitą darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-02-08
 • Dokumentų rengimas ir įforminimas (3)

  Dokumentų pavyzdžiai: dėl vietų rezervavimo. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Gyvenimo aprašymas. Dėl viešbučio interjero dizaino. Pažyma apie darbo užmokestį. Sugadinto inventoriaus nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-03-20
 • Dokumentų rengimo pavyzdžiai

  Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl atostogų. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Pažyma. Apie gautas pajamas. Pirkimo – pardavimo aktas. Pasų apskaitos aktas. Potvarkis. Dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Dėl automobilių stovėjimo aikštelių remonto įsakymas. Dėl sutarties nutraukimo įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų sprendimas. Dėl kritinės būklės pastatų nugriovimo sprendimas. Dėl pašalpų skyrimo įsakymas. Dėl svarbių dokumentų archyvavimo. Alytaus apskrities sklypų nuomos sutartis. Tarybos posėdžio protokolas. Nutarimas dėl valiutos keitimo taisyklių.
  Raštvedyba, pavyzdys(20 puslapių)
  2006-05-18
 • Dokumentų valdymas (11)

  Prašymas priimti į darbą. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Įgaliojimas. Įsakymas dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo. Potvarkis dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Nutarimas. Dėl Lietuvos respublikos teismų (išskyrus Lietuvos aukščiausiąjį teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Sekretoriaus - administratoriaus pareiginiai nuostatai. Bendrosios nuostatos. Sekretoriaus pareigos. Sekretoriaus teisės. Sekretoriaus atsakomybė. Nutarimas. Dėl finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo. Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklės. Taikymo sritis ir vartojamos sąvokos. Bendrieji organizaciniai reikalavimai. Vidaus kontrolė. Rizikos valdymas. Pažyma apie Jelenos Kazlauskienės šeimos sudėtį. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Materialinių vertybių perdavimo aktas. Brokuotų prekių gavimo aktas. Dėl įmonės skolos. Tarnybinis pranešimas. Dėl darbo drausmės pažeidimo. Charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas dėl informacinių technologijų skyriaus vadovo pareigų. Dalykinis laiškas dėl vizito. Rekomendacija.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2009-03-20
 • Dokumentų valdymas (15)

  Įmonės rengiami teisės aktai. Įmonės rengiami vidaus dokumentai. Įmonės rengiami siunčiami dokumentai. Asmens vardu rašomi dokumentai. Įsakymų veiklos klausimais registras. Įsakymų personalo klausimais registras. Įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais registras. Aktų registras. Pranešimų registras. Protokolų registras. Įstaigos parengtų siunčiamų dokumentų registras. Gautų dokumentų registras. Dokumentų registrų sąrašas. 2009 metų dokumentacijos planas. 2009 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašas. 2008 metų dokumentacijos plano suvestinė. Bylų (dokumentų) perėmimo aktas. Naikinti atrinktų bylų. Aktas. Dingusių bylų. Aktas. Bylos vidaus apyrašas. Bylos baigiamasis įrašas. 2008 metų laikino saugojimo bylų perduotų į archyvą sąrašas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas. Archyvo pažyma dėl darbo. Archyvo pažyma apie gautas pajamas. 2008 metų dokumentų sutvarkymo istorinė pažyma.
  Raštvedyba, pavyzdys(28 puslapiai)
  2010-03-23
 • Dokumentų valdymas (16)

  Gyvenimo aprašymas. Dėl vadybininko darbo vietos. Dėl skolos priminimo. Jono Jonaičio charakteristika. Rekomendacija. Dėl skyrimo pareigoms. Įsakymas. Dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Potvarkis. Dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Sprendimas. Dėl lėšų skyrimo. Nutarimas. Dėl darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos. Įgaliojimas. Dėl dokumentų paėmimo. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Raštinėje registruotinų dokumentų. Sąrašas. Pažyma. Apie pareigas ir darbo užmokestį. Kolektyvinis tarybos posėdžio. Protokolas. Kolektyvinis tarybos posėdžio. Protokolas. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos respublikos. vyriausybės vidaus tvarkos taisyklės. Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" Raštinės nuostatai. Dėl vizito. Tiekimo sutartis. 2009 metų Sausio mėnesio veiklos programa.
  Raštvedyba, pavyzdys(24 puslapiai)
  2010-04-02
 • Dokumentų valdymas (18)

  Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Pasiaiškinimas dėl blogo elgesio kolegijoje. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl griežtos atskaitomybės dokumentų įsigijimo. Potvarkis dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Prašymas dėl inventorizacijos dokumentų kopijų. Įsakymas dėl papeikimo. Sprendimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Įsakymas dėl nemokamų atostogų skyrimo, Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Nutarimas dėl bazinių kainų nustatymo tvarkos. Prašymas dėl raštvedybos ir praktikos nukėlimo vėlesniam laikui. Nurodymas dėl norminių dokumentų saugos darbo klausimais patvirtinimo. Įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Nutarimas dėl bazinių kainų nustatymo tvarkos. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Nutarimas dėl šeimyninių globos namų nuostatų. Nutarimas dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Nurodymas dėl dokumentų rengimo ir tvarkymo. Nurodymas dėl dokumentų pateikimo ir tvirtinimo. Sprendimas dėl paslaugų kainų tvirtinimo. Nutarimas dėl kvalifikacijos kėlimo kursų. Prašymas atleisti iš darbo. Įsakymas dėl dokumentų rengimo tvarkos patvirtinimo. Sprendimas dėl paslaugų kainų tvirtinimo. Potvarkis dėl įgaliojimo. Įsakymas dėl teismo struktūros tvirtinimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Nutarimas dėl Pabaltijo ekologinės ir etnografinės situacijos stabilizavimo. Dėl informacinių stendų. Pažyma apie darbą. Dėl naujų įrenginių eksploatavimo. Valdybos pasitarimo Protokolas. Dėl susirgimo profesine liga.
  Raštvedyba, pavyzdys(38 puslapiai)
  2010-11-18
 • Dokumentų valdymas (19)

  Dokumentų pavyzdžiai. Prašymas dėl pastatų perdavimo tvarkos. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Klaipėdos socialinės tarnybos nuostatai. Sprendimas dėl prekybos mediena ir jos gaminiais. Nutarimas dėl atlyginimų išmokėjimo tvarkos pakeitimo. Nurodymas dėl mokesčių už komunalines paslaugas nustatymo. Įsakymas dėl padėkos paskelbimo. Jolitos charakteristika. Valdybos posėdžio protokolas.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2011-03-29
 • Dokumentų valdymas (3)

  Dokumentų pavyzdžiai: raštas; prašymas dėl atostogų suteikimo; pažyma apie vidutinį darbo užmokestį; gyvenimo aprašymas; bendrovės darbuotojų tarybos posėdžio protokolas; personalo skyriaus darbuotojų sąrašas; rekomendacija; bendrovės sandėlio patikrinimo aktas; tarnybinis pranešimas dėl nusižengimo; įgaliojimas; įsakymas dėl atleidimo iš darbo; įsakymas dėl atostogų suteikimo; įsakymas dėl komandiruotės; įsakymas dėl minimalaus darbo užmokesčio padidinimo; nutarimas; sprendimas dėl lėšų skyrimo; potvarkis; administracijos nuostatai; dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, pavyzdys(21 puslapis)
  2007-04-02
 • Dokumentų valdymas (4)

  Įstaigos rengiami dokumentai. Lydraštis (lydimasis raštas). Prašymas suteikti atostogas. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Protokolas. Sąrašas. Rekomendacija. Aktas. Tarnybinis pranešimas. Įgaliojimas. Teisės aktai. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas komandiruotės klausimu. Įsakymas konstitucijos veiklos klausimu. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. "N" organizacijos įstatai. "N" struktūrinio padalinio nuostatai. Dokumentų sisteminimo ir perdavimo į archyvą dokumentai. "N" organizacijos dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-05-30
 • Dokumentų valdymas (5)

  Įsakymas dėl anglų kalbos egzamino paankstinimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo Nerijos kopų išsaugojimui. Grūdų perdavimo ir priėmimo aktas. Prašymas priimti dirbti. Pažyma apie mokymąsi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. 2005 - 2006 metų bylų nomenklatūra.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-11-26
 • Dokumentų valdymas (6)

  Prašymas dėl atostogų suteikimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Akcininkų susirinkimo protokolas. Akcininkų sąrašas. Įmonės siuvimo cecho aktas. Tarnybinis pranešimas dėl stažuotės Švedijoj. Įgaliojimas dėl pinigų paėmimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl darbo užmokesčio pakėlimo. Nutarimas dėl darbo sąlygų gerinimo. Dėl lėšų skyrimo akcinės bendrovės "Sapnelis" cecho statymui. Potvarkis dėl žemės sklypo plano patvirtinimo. Akcinės bendrovės "Sapnelis" įstatai. Akcinės bendrovės "Sapnelis" siuvimo cecho nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-12-05
 • Dokumentų valdymas (7)

  Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija dėl buhalterės pareigų. Petro Petraičio charakteristika. Įsakymas dėl priėmimo darbą. Potvarkis dėl darbo grupės sudarymo. Sprendimas dėl negyvenamų patalpų nuomos. Nutarimas dėl minimalių paskolų vertinimo reikalavimų patvirtinimo. Dėl bendrovės adreso pakeitimo. Nušalinimo nuo darbo aktas. Tarybos posėdžio protokolas. Savivaldybės tarybos posėdžio protokolas. Pažyma apie grįžimą iš stažuotės. Prašymas dėl dalyvavimo seminare. Pareiškimas dėl negautos siuntos. Pasiaiškinimas. Įgaliojimas dėl paslaugų sutarties.
  Raštvedyba, pavyzdys(18 puslapių)
  2008-01-03
 • Dokumentų valdymas: AB "Vilniaus pergalė"

  Įvadas. Europass. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Dingusių bylų aktas. Tarybos susirinkimo protokolas. Tarybos susirinkimo protokolas. Dėl susirinkimo. Pažyma apie mėnesinį atlyginimą. 2011 metų dokumentacijos planas. Išvados.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2011-05-19
 • Dokumentų valdymas: UAB "Baltesta"

  Dėl skelbimo išspausdinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Pažyma apie darbą. Rekomendacija dėl vyresniojo specialisto pareigų. Perdavimo ir priėmimo aktas. Protokolas. Tarnybinis pranešimas dėl kosmetikos prekių atvežimo. Nutarimas dėl kosmetikos priemonių gabenimo maršruto pakeitimų. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Potvarkis. Dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas.
  Raštvedyba, pavyzdys(17 puslapių)
  2009-12-08
 • Draudimo brokerio pareiginiai nuostatai

  bendrieji reikalavimai. Pareigos. Teisės. Įgaliojimai. Atsakomybė. Pareiginių nuostatų valdymas.
  Vadyba, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-02-12
 • Duomenų bazė (2)

  Mdb byla. Duomenų bazės pavyzdys.
  Informatika, pavyzdys
  2006-03-09
 • Ekonomika (105)

  30 klausimų ekonomikos kryžiažodis. Sprendimas.
  Ekonomika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-06-18
Puslapyje rodyti po