Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentai (3)

  Bylų (dokumentų) perėmimo aktas. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl Deivydo Malinausko atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Rekomendacija Onai Petkevičienei.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-10-27
 • Dokumentų įforminimas

  Įsakymas. Nutarimas. Prašymas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma. Protokolas. Buhalterio pareigybiniai nuostatai. Dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2007-05-21
 • Dokumentų įforminimo pavyzdžiai

  Rekvizitai: Raštvedybos rekvizitų taisyklės. Rekvizitų rašymo taisyklės. Blankai. Informaciniai siunčiamieji. Informaciniai vidaus. Tvarkomieji dokumentai. Įsakymai. Įsakymo išrašas. Sprendimas. Nutarimas. Potvarkis. Informaciniai siunčiamieji. Raštas. Dalykinis raštas. Organizacijų įforminimo pavyzdžiai. Instrukcija. Įstatai. Taisyklės. Informacinių vidaus įforminimo pavyzdžiai. Aktas. Protokolas. Pažyma. Personalo dokumento pavyzdžiai. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą ir atleidimo. Asmenų dokumentų pavyzdžiai. Pareiškimas. Skundas. Pasiaiškinimas. Dokumento apyvarta. Registravimo žurnalai.
  Raštvedyba, pavyzdys(38 puslapiai)
  2005-10-28
 • Dokumentų pavyzdžiai

  Charakteristika ir rekomendacija. Gyvenimo ir darbo veiklos aprašymas. Prašymas. Protokolas.
  Raštvedyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2005-12-01
 • Dokumentų pavyzdžiai (10)

  Dokumentų perdavimo aktas. Potvarkis. Nutarimas. Blankas. Įgaliojimas. Pareiškimas. Atsakomasis raštas. Sprendimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-07-04
 • Dokumentų pavyzdžiai (11)

  Įsakymas. Pažyma. Protokolas. Ataskaita. Iniciatyvinis raštas. Charakteristika. Prašymas priimti į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-07-05
 • Dokumentų pavyzdžiai (12)

  Įsakymas dėl komandiruotės. Nutarimas Dėl pretendentų į teisėjus egzamino komisijos pirmininko skyrimo. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatai. Dėl vaikų žaidimo aikštelių remonto. Medžiagų nurašymo aktas. Nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą patikrinimo pažyma. Mokyklos atestacijos komisijos posėdžio protokolas. Įgaliojimas. Prašymas dėl atostogų. Gyvenimo aprašymas. Pardavimų vadybininko pozicija.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2007-10-22
 • Dokumentų pavyzdžiai (13)

  Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Gyvenimo aprašymas (CV). Įgaliojimas dėl moksleivių matematikos brandos egzaminų protokolų paėmimo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Motyvacinis laiškas. Studijų kokybės vertinimo centro nuostatai. Nutarimas dėl raštvedybos reikalavimų metodinių nurodymų. Pažyma apie darbo užmokestį. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Raštas dėl akcijų pardavimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Dokumentų pavyzdžiai (15)

  Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Potvarkis dėl padėkų pareiškimo. Sprendimas dėl maršrutinių taksi paslaugų tarifų didinimo. Medžiagų nurašymo aktas. Mokytojų atestavimo komisijos posėdžio protokolas. Mokytojų atestavimo komisijos posėdžio protokolas. Pažyma apie darbą pamainomis. Įgaliojimas tvarkyti ir valdyti visą turtą. Rokiškio miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatai. Bendrosios nuostatos. Premijos skyrimo tvarka. Tarnybinis pranešimas dėl Jono Jonaičio darbo. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Rekomendacija dėl Petro Petraičio priėmimo į magistratūros studijas. Petro Petraičio charakteristika.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2008-02-12
 • Dokumentų pavyzdžiai (16)

  Prašymas dėl nemokamų atostogų. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Dėl baudžiamosios bylos siuntimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl komandiruotės į Telšius. Dėl dokumentų išdavimo. Prašymas suteikti pertrauką moksle.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2008-02-28
 • Dokumentų pavyzdžiai (17)

  Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). Motyvacinis laiškas (pavyzdys).
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2009-03-02
 • Dokumentų pavyzdžiai (18)

  Prašymas priimti į darbą. Prašymas priimti į darbą. Prašymas pasiaiškinti dėl drausmės pažeidimo. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl darbo pažymėjimo išdavimo. Prašymas dėl medicininių paslaugų suteikimo sveikatos centre. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl nuobaudos skyrimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Tarnybinis pranešimas dėl pagalbinio darbininko darbo drausmės pažeidimo. Pasiaiškinimas. Potvarkis dėl skyrimo pareigoms. Dėl skelbimo išspausdinimo. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(19 puslapių)
  2009-03-13
 • Dokumentų pavyzdžiai (19)

  Įsakymas. Dėl nemokamų atostogų suteikimo. Nutarimas dėl pretendentų į teisėjus egzamino komisijos pirmininko skyrimo. Dėl UAB "Drogas" atliekamų paslaugų kainoraščio. Perdavimo ir priėmimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas. Vadovų susirinkimo protokolas. Įgaliojimas dėl moksleivių informatikos brandos egzaminų protokolų paėmimo. Prašymas suteikti pertrauką moksle. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2009-05-21
 • Dokumentų pavyzdžiai (2)

  Rezervavimo laiškas. Įgaliojimas. Motyvacijos laiškas. Ataskaitinio susirinkimo protokolas. Sugadinto inventoriaus nurašymas aktas. Dėl viešbučio interjero. Pažyma apie darbo užmokestį. Įsakymas dėl atostogų. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2007-01-15
 • Dokumentų pavyzdžiai (20)

  Veiklos dokumentai. Pardavimo vadybininko pareiginiai nuostatai. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės pareiginių nuostatų. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės kasmetinių mokamų atostogų. Dėl skolos grąžinimo. Pažyma apie darbą. Dėl akcijų įsigijimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(8 puslapiai)
  2010-04-13
 • Dokumentų pavyzdžiai (3)

  Įsakymas. Raštas dėl darbuotojo priėmimo. Dėl autobuso nuomos. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-01-30
 • Dokumentų pavyzdžiai (4)

  Laiškas dėl bendradarbiavimo. Pažyma apie gautas pajamas. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Įgaliojimas. Dėl, nemokamai gautų knygų iš leidyklos "Saulės delta". Pranešimas akcininkams. Įmonės darbo tvarkos taisyklės. Įsakymas dėl įmonės darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo. Komercinių paslapčių saugojimo sutartis. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija dėl sekretorės pareigų.
  Raštvedyba, pavyzdys(22 puslapiai)
  2007-04-14
 • Dokumentų pavyzdžiai (5)

  Įsakymas. Nutarimas. Aktas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Pažyma. Prašymas. Protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Lydraštis. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Motyvacinis laiškas. Nuostatos.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Dokumentų pavyzdžiai (6)

  Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" administratorės pareiginė instrukcija. Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" raštinės nuostatai. Administracijos darbo reglamentas. Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Įsakymas dėl pakeitimų pareigybių sąraše. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo. Įsakymas dėl pavardės keitimo. Įsakymas dėl nuobaudos skyrimo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl padėkos paskelbimo. Nušalinimo nuo darbo aktas. Pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą. Tarnybinis pranešimas apie neatvykimą į darbą. Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Atsisakymo susipažinti su drausminės nuobaudos skyrimu aktas. Pareiškimas dėl drausminės nuobaudos. Komercinių paslapčių saugojimo sutartis. Įstaigos x darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis (pavyzdys). Nutarimas dėl "Klientų aptarnavimo tvarkos" pakeitimo. Sprendimas dėl Konstitucijos prospekto ir Europos aikštės. Potvarkis dėl miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo. Dėl akcijų pardavimo. Pažyma apie gautas pajamas. Charakteristika. Rekomendacija dėl tautos fondo stipendijos skyrimo. Įgaliojimas. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(51 puslapis)
  2007-05-09
 • Dokumentų pavyzdžiai (7)

  Motyvacinis laiškas. CV. Rekomendacija. Gyvenimo aprašymas. Prašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po