Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
  • Dailės ir darbelių pamokos analizė: Dekoratyvinė puokštė su širdelėmis motinos dienai

    Pamokos aprašymas. Klasė - 4. Tema. Tikslas. Priemonės, įrankiai. Vaizdinės priemonės. Pamokos eiga. Praėjusios pamokos kartojimas. Naujos užduoties skelbimas ir aptarimas. Darbo eiga. Mokytojo veiklos aprašymas. Pamokos analizė. Mokytojo darbo vertinimas. Vaiko darbų rezultatų vertinimas.
    Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
    2006-04-13
  • Dailės ir tecnologijų pamokos planas: Užgavėnių kaukė

    Įstaiga: "Versmė pagrindinė mokykla". Amžiaus grupė: 1с klasė. Tema: Užgavėnių kaukė. Tikslai. Metodai. Priemonės. Situacija. Literatūra. Lentelė: pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla, pastabos. Pamokos dalys: organizacinė dalis, įvadinė dalis, pagrindinė dalis, baigiamoji dalis.
    Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
    2009-09-24
  • Dailės ir technologijų teminis planas: 1 ir 2 klasėms

    Bendrieji tikslai ir uždaviniai. Mokomoji problema. Tema ir tikslai. Klasės veikla. Technika, priemonės. Nuo rugsėjo iki gegužės.
    Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
    2007-10-12
  • Dailės pamokos planai: "Pirštukų antspaudai" ir tapyba guašu

    Dailės pamokos planas: pirštukų antspaudai. Užduotis: krenta snaigės. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Dailės pamokos planas: tapyba guašu. Užduotis: karoliai eglutei. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
    Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
    2008-10-27
  • Dailės pamokos planas: "Joninių nakties - paparčio žiedas"

    Dailės pamokos planas. Pamokos tikslai. Bendrieji pamokos ugdymo tikslai. Metodai. Pamokos uždaviniai. Ugdomosios vertybės. Priemonės. Pamokos vertinimas. Pamokos eiga.
    Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
    2007-07-26
  • Dailės pamokos planas: "Pavasarinis vėjo malūnėlis"

    3 klasei. Mokymo dalykas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Laikas. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Priemonės. Uždaviniai.
    Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
    2007-10-29
  • Dailės pamokos planas: futurizmas

    Klasė - 10. Laikas. Tema. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Pamokos dalys, laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla.
    Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
    2008-01-25
  • Dailės pamokos planas: graikų vazos

    Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Priemonės. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. Graikų vazos. Dėstymas. Amfora. Aribalas. Kilikas. Hidrija. Ritonas. Meandrai. Palmetė. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Refleksija.
    Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
    2007-05-23
  • Dailės pamokos planas: medžiai

    Laikas. Tema. Tikslai. Metodai. Amžius. Priemonės. Pamokos planas. Išplėstinis pamokos planas. Savianalizė. Kaip pavyko. Mokinių darbai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
    Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
    2006-09-04
  • Dailės pamokos planas: Plakatas, afiša

    Mokomasis dalykas: Dailė, 10 klasė. Tema: Plakatas, afiša. Valandų skaičius. Tikslai. Uždaviniai. Siekiamas rezultatas. Metodai. Priemonės. Vaizdinės priemonės. Atsiskaitymo forma. Pamokos eiga: Lentelė: Pamokos dalys: Laikas; Mokytojo veikla; Mokinių veikla; Pastabos.
    Dailė, pavyzdys(5 puslapiai)
    2011-06-09
  • Dailės pamokos planas: secesijos stilius

    Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. Dėstymas. Secesijos stilius. Taikomoji dailė. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Refleksija.
    Pedagogika, pavyzdys(11 puslapių)
    2007-05-23
  • Dailės pamokos planas: skulptūra

    Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Mokinių patyrimas. Priemonės. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. "Skulptūra". Dėstymas. Pirmykštė skulptūra. Senovės Egipto skulptūra. Antikinės Graikijos skulptūra. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Savarankiškas darbas. Refleksija.
    Pedagogika, pavyzdys(20 puslapių)
    2007-05-23
  • Dailės pamokų metinis planas

    Dalyko tikslai. Lentelė: Pamokos tema, Pamokos uždaviniai, Mokinių pasiekimai, Metodai ir priemonės, Plano įvykdymo data.
    Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
    2010-03-29
  • Dailės pamokų planai

    10 pamokų planai. Tema: Šaltos spalvos. Klasė. Laikas. Pamokos tikslas. Pamokos uždaviniai. Pamokos tipai. Mokymo metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Tema: Begalinis pasikartojimas. Tema: Papuošalai, amuletai. Senieji dailės dirbiniai. Tema: Ženklai. Tema: Architektūra. Miesto planas-paveikslas. Tema: Drugelis. Linijų ir dėmių nuotaikos. Tema: Šiltos spalvos. Tema: Buitinis žanras. Tema: Kaligrafija. Tema: Kalendorius. Klasės kalendorius.
    Pedagogika, pavyzdys(17 puslapių)
    2008-03-27
  • Dailidės darbų saugos instrukcija

    Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
    Sauga, pavyzdys(7 puslapiai)
    2008-12-24
  • Dalykiniai laiškai

    Pasiteiravimo laiškas. Atsakymas į pasiteiravimo laišką. Užsakymą anuliuojantis laiškas. Pasiūlos laiškas. Reklaminės pasiūlos laiškas. Skundas. Atsakymas į skundą. Laiškas dėl neapmokėtų sąskaitų. Laiškas dėl kredito suteikimo. Laiškas derinant susitikimo laiką. Rekomendacinis laiškas. Padėkos laiškas. Laiškas prašant finansinės paramos. Užuojautos laiškas. Patvirtinimas kambario užsisakymo laiškas. Sveikinimo laiškai. Viešbučio užsisakymo laiškai. Motyvacinis laiškas.
    Raštvedyba, pavyzdys(20 puslapių)
    2007-02-26
  • Darbo dokumentų projektai

    Terminuotos darbo sutarties projektas, dėl darbuotojo pavadavimo nėštumo ir gimdymo atostogų metų. Įmonės teisininko pareiginiai nuostatai. Šalių susitarimo projektas, kai darbo santykiai nutraukiami šalių susitarimų. Vadovo įsakymas dėl darbuotojo priėmimo į darbą pavaduoti vaiko priežiūros atostogose esančią darbuotoją.
    Darbo teisė, pavyzdys(9 puslapiai)
    2008-01-22
  • Darbo teisės dokumentai

    Patarnavimo darbų darbo sutarties projektas. Vadovo įsakymo projektas dėl materialinės žalos išieškojimo. Įspėjimo projektas, jeigu atleidžiamas neįgalus. Susitarimo projektas, jeigu darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu.
    Darbo teisė, pavyzdys(5 puslapiai)
    2007-01-09
  • Darbų pamokos planai: langas, langinės ir užuolaidos

    6 darbų temos: "Lango projektas-langas kaip suvenyras". Langų pavyzdžiai. "Rėmo kryžmės konstravimas". Kryžmės variantai. "Rėmo sujungimo būdai", "Palangė ir viršulangis", "Langinės", "Užuolaidos ir stiklo dekoras". Darbas iliustruotas paveikslėliais.
    Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
    2009-02-27
  • Darbų pamokos planas: erdvinis konstravimas

    Užduotis. Dirbinys iš šaknų ir šaknelių. Pagrindiniai pamokos tikslai. Metodai. Mokomosios priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis. Darbas iliustruotas paveiksliukais.
    Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
    2008-03-18
Puslapyje rodyti po