Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šventinis scenarijus: "Kaip sniego senis ieškojo draugų"

  Šventinis scenarijus, skirtas vaidinti ikimokyklinio amžiaus vaikams.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2006-02-07
 • Švietimo kaitos fondo projektų finansavimo paraiška

  Informacija apie projektą. Mokymo programa. Informacija apie projekto organizatorius. Projekto tikslų, uždavinių, reikšmės ir laukiamų rezultatų apibūdinimas. Projekto įgyvendinimo plano ir metodikos apibūdinimas. Detali projekto išlaidų sąmata.
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-07-03
 • Taikomoji programinė įranga (2)

  Informatikos kryžiažodis. Tema - "Taikomoji programinė įranga". Darbas excelyje.
  Programos, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-03-27
 • Taikomosios programos

  Excel byla. Informatikos kryžiažodis. Tema: Taikomosios programos. 16 klausimų su atsakymais. 1. Taikomoji... 2. taikomoji programa (angl.). 15. Pristatymų kūrimo programa. 16. Gaminio modeliavimo programa.
  Informatika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2006-05-04
 • Tarpininkavimo sutartis

  Tarpininkavimo sutarties pavyzdys.
  Raštvedyba, pavyzdys(3 puslapiai)
  2005-05-18
 • Tarpukario demokratijos ir diktatūros

  20 klausimų istorijos kryžiažodis. Tema: Tarpukario demokratijos ir diktatūros.
  Istorija, pavyzdys(2 puslapiai)
  2009-07-07
 • Tauragės pensininkų laisvalaikio organizavimas

  Projektas. Koncepcija. Tikslas: parengti priemones, skatinančias pensininkų užimtumą, aktyvumą, padedančias jiems pasijusti svarbiems ir reikalingiems, neužsisklęsti savyje. Uždaviniai. Projektas "Ada". Projektas "Dis". Darbo jėgos poreikio paskirstymas. Gantt’o diagrama. Darbo jėgos poreikio paskirstymas. Grafo rodyklės. Darbų aprašymas. Suinteresuotų šalių registras. Detalus projekto biudžetas. Numatomos išlaidos. Projekto išlaidų pagrindimas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(18 puslapių)
  2007-10-22
 • Technologijų pamokų išplėstiniai planai

  Nėrimas iš centro. Klasė. Mokinių skaičius. Tema. Forma. Tipas. Tikslai. Uždaviniai. Metodai ir metodiniai būdai. Priemonės. Pasiruošimas pamokai. Pamokos eiga. Pertrauka. Priemonė: Žaisliukai. Apsiuvimo įgūdžių įtvirtinimas. Klasė. Dalykas. Pamokos tema. Pamokos tipas. Pamokos forma. Pamokos tikslai. Uždaviniai. Metodai. Metodiniai būdai. Priemonės. Eiga. Idėjos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-10-31
 • Tekstinių dokumentų rengimas

  Įsakymas dėl vardenio pavardenio nemokamų atostogų. Įsakymas dėl vardenės paverdenės vienkartinės pašalpos skyrimo. Įsakymas dėl vardenio pavardenio komandiruotės. Įsakymas dėl vardenės paverdenės priėmimo į darbą. Dėl skelbimo. Dėl iškabos projekto. Dėl ataskaitos pateikimo. Dėl įtraukimo į komisiją. Dėl techninio projekto parengimo. Įgaliojimas dėl sąskaitos tvarkymo. Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Pažyma apie gautas pajamas. Prašymas priimti į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2008-01-03
 • Temos išplanavimas. Pamokos planas

  Temos išplanavimas. Pamokos planas. Klasė. Pamokos tema. Trukmė. Mokymosi uždaviniai. Mokinių motyvacija. Metodai. Mokomoji veikla. Mokymosi rezultatų įvertinimas. Pamokos struktūra. Pamokos eiga. Mokytojas. Moksleivi. Priemonės. Pamokos tema: Elektros apšvietimo jungimo schemos iš dvejų vietų. Bendrosios taisyklės moksleiviams, atliekantiems elektrotechnikos (laboratorinius praktikos) darbus mokyklos mokomosiose dirbtuvėse. Praktinių užduočių sprendimo algoritmas ieškant gedimų. Elektros apšvietimo jungimo schemos iš vienos vietos veikimo principas. Elektros apšvietimo jungimo schemos iš dviejų vietų veikimo principas.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-09-02
 • Terapinio paciento slaugos istorija: insultas, dešinio šlaunikaulio lūžis, pneumonija, pleuritas

  Situacija. Slaugos istorija. Pleuritas. Gyvybinių veiklų įvertinimas. Slaugos problemos. Slaugos veiksmų planas. Lentelė: Problema, Slaugos tikslai, Slaugos veiksmai.
  Slauga, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-12-15
 • The ways of promoting the product

  Demonstrators and product promoters, the functions and the utility of product promoter or demonstrator, the ways how to promote product. Produkto pristatymas anglų kalba.
  Rinkodara, pavyzdys(1 puslapis)
  2006-01-25
 • Tikybos pamokos planas

  Dalykas. Mokytojas. Klasė. Tema. Pamokos išplėstinis planas - konspektas. Pamokos tikslai. Pagrindiniai šaltiniai. Priemonės. Paskaita tėvams, visuomenei. Tėvų susirinkimas. Tema: vaikų rengimas pirmajai komunijai Arkangelo Mykolo parapijoje. Data. Tikslai. Ekskursija į Marijampolės miesto šv. Mykolo Arkangelo Mažąją baziliką ir į Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią. Pedagogo meninės, techninės kūrybos darbas. Adventinė popietė "Ateik, Jėzau, ateik". Ugdytinių darbų parodos, koncerto, varžybų, konkurso, konferencijos, olimpiados, akcijos: gerosios naujienos diena. Data. Dalykas. Tema: I dalies kartojimas. Tikslai. Pagrindiniai šaltiniai. Pamokos aprašas. Darbas us vaikais ir jaunimu. Žygis. Ekskursija į Šiluvą. Darbas vienuolijos įsteigtoje šeštadieninėje mokyklėlėje su vaikais ir jaunimu. Ekskursija į Alytų. Dalyvavimas kasmetiniuose vienuolijos organizuojamuose žygiuose jaunimui po Lietuvos šventoves. Dalyvavimas vienuolijos organizuojamose stovyklose vaikams. Darbas su šeimomis ir vaikais vienuolijos įsteigtame "Šeimos sambūryje" Marijampolės mieste. Darbas su parapijos jaunimu vienuolijos organizuojamose rekolekcijose. Kasmetinė veikla, ruošiant adventinius – kalėdinius renginius mokykloje.
  Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
  2006-04-05
 • Tikybos pamokos planas-konspektas

  Tema: vertybių skalė. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Temos pristatymas. Bendrosios vertybės. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2008-05-10
 • Tikybos pamokos planas: Gavėnios susikaupimas pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumą

  Tema. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-04-05
 • Tikybos popamokinio renginio išplėstinis planas

  Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Įžanga. Eiga. Pabaiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-01-10
 • Tyrimo planas: transporto ir ryšių sektorių paslaugų poreikis

  Poreikio transporto ir ryšių sektorių teikiamoms paslaugoms tyrimo planas ir jo ištekliai. Transporto ir ryšių sektorių poreikio vertinimo reikalingumo pagrindimas. Transporto ir ryšių sektorių poreikių tyrimo lygio nustatymas. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti transporto ir ryšių sektorių teikiamų paslaugų poreikį kaimo gyventojams. Anketa.
  Vadyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2009-03-02
 • Trip to Riga

  Dialogas anglų kalba. Kelionė į Rygą. Dialog: Trip to Riga.
  Anglų kalba, pavyzdys(2 puslapiai)
  2009-04-02
 • Tvarkomieji dokumentai (2)

  Įsakymo formos pavyzdys. Nutarimo formos pavyzdys. Potvarkio formos pavyzdys. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema.
  Raštvedyba, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-01-15
 • Tvarkomųjų ir informacinių dokumentų pavyzdžiai

  Potvarkis. Nutarimas. Protokolas. Įgaliojimas. Pasiaiškinimas. Prašymas. Pažymėjimas. Autobiografija. Motyvacinis laiškas. Rekomendacinis laiškas. Sutartis.
  Raštvedyba, pavyzdys(14 puslapių)
  2006-12-05
Puslapyje rodyti po