Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Raštvedyba. Dokumentų rengimas: UAB "Lepes"

  Materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo aktas. Prašymas priimti į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Charakteristika. Įsakymas dėl drausminės nuobaudos Zigmui Bajorūnui. Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Pažyma. Tušti dokumentai: bylų (dokumentų) priėmimo aktas, įsakymas dėl priėmimo į darbą, komisijos posėdžio protokolas, pažyma, įsipareigojimo raštas.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2010-01-18
 • Raštvedybos dokumentai

  Įsakymas. Protokolas. Įgaliojimas. Ataskaita apie projektą. Keleivių elgesio taisyklės autobuse. Mokyklos tarybos posėdžio protokolas. Motyvacijos laiškas. Povandeninių laivų suvirintojo pareigybės nuostatai. Nutarimas. Potvarkis. Prašymas priimti į darbą. Akcininkų susirinkimo protokolas. Raštas. Atsakymas į raštą. Reklaminis raštas. Rekomendacinis laiškas. Sprendimas. Verslo laiškas. Pranešimas žiniasklaidai.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-06-29
 • Raštvedybos dokumentai įmonės "Kompiuteriai" pavyzdžiu

  Teorijos klausimas. Blankai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmeniniai dokumentai. Prašymas įmonės darbuotojo dėl atostogų. Prašymas privataus asmens dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Curriculum vitae (anglų kalba). Motyvacinis laiškas. Tvarkomieji dokumentai. Tvarkomųjų dokumentų schema. Pagrindinės veiklos įsakymas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Organizaciniai dokumentai. Studento pasirinktos įmonės įstatai. Pareiginiai nuostatai. Originali komercinė sutartis. Informaciniai dokumentai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Aiškinamasis raštas (balanso aiškinamasis raštas). Dalykiniai laiškai užsienio kalba (anglų). Pasiūlymas, pasiteiravimas, prašymas ir pan. Atsakymas į pasiūlymą. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Protokolo išrašas. Aktai. Komisijos surašyti. Patikrinimo aktas. Nusidėvėjusio inventoriaus nurašymo. Dviejų asmenų. Bylų perdavimo ir perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Pažyma apie griežtos apskaitos dokumentus ar pan. Archyvo pažymėjimas. Mokėjimo pavedimas (originaliai užpildytas šio dokumento blankas).
  Raštvedyba, pavyzdys(41 puslapis)
  2006-10-31
 • Raštvedybos dokumentai: UAB "Volina"

  Tarnybinis pranešimas dėl transportavimo. Dėl komercinio pasiūlymo. Motyvacinis laiškas. Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Rekomendacija dėl vadybininko pareigų. Akcininkų susirinkimo protokolas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Prašymas dėl atleidimo iš darbo.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2006-11-09
 • Reikalų raštai

  Įvadas. Prašymas. Pasiaiškinimas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Protokolas. Laiškas. Adresas ant voko. Sveikinimas. Užuojauta. Skelbimas. Kvietimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-03-15
 • Rekordai: žmogus

  Daugiausia gyventojų Lietuvoje. Fiziniai duomenys. Stipriausias žmogus. Aukščiausias vyras. Žemiausias vyras. Žemiausia moteris. Sunkiausias vyras. Sunkiausia moteris. Didžiausias suliesėjimas. Daugiausia vaikų pagimdė. Daugiausia vienu metu gimė. Masiškiausias per parą seserų gimdymas. Gausiausiame dvynių susibūrime. Gausiausiame trynukų susibūrime. Gausiausias bendrapavardžių susibūrimas. Mažiausias naujagimis. Daugiausia vaikų užaugino. Ilgiausi plaukai. Ilgiausi kūdikio plaukai. Daugiausia kasų. Ilgiausia barzda. Ilgiausi ūsai. Stipriausias balsas. Seniausia žmogaus kaukolė. Didžiausia žmogaus smegeninė. Intelekto pasiekimai. Daugiausia išradimų ir patentų. Jauniausias profesorius. Ilgiausiai mokslų akademijos prezidentu. Daugiausia kalbų mokėjo poliglotas. Jauniausia knygos autorė. Jauniausias knygos autorius. Vyriausias knygos autorius. Jauniausia laikraščio vyriausioji redaktorė. Jauniausias aviakonstruktorius. Daugiausia sukonstravo lėktuvų. Daugiausia sukūrė operų. Jauniausias profesionalus būgnininkas. Universaliausias vertėjas. Daugiausia atrado kometų. Demografija. Didžiausias gimstamumas. Didžiausias mirtingumas. Didžiausias natūralus gyventojų prieaugis. Daugiausia santuokų. Vyriausia jaunavedžių pora. Jauniausios jaunavedžių poros amžius. Didžiausias sutuoktinių amžiaus skirtumas. Jauniausia nuotaka. Jauniausias jaunikis. Vyriausia nuotaka. Vyriausias jaunikis. Trumpiausia santuoka. Vyriausiųjų ištuoka. Daugiausia ištuokų.
  Kita, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-04-28
 • Rekvizitų rašymas

  Rekvizitų rašymo pavyzdžiai. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Pedagogų tarybos posėdžio protokolas. Matavimo prietaisų patikros aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(3 puslapiai)
  2005-12-18
 • Religijos pamokos planas-konspektas: "Dievo meilė beribė"

  Pirmos klasės pamokos "Dievo meilė beribė" išplėstinis planas-konspektas. Klasė. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Įžanga. Tikslų skelbimas. Temos pristatymas ir dėstymas. Pasakojimas. Naujos medžiagos tęsimas ir užbaigimas. Malda. Giesmė (su judesiais). Individualus darbas. Padėka Dievui. Pamokos kartojimas ir namų darbų uždavimas. Pabaiga.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-01-15
 • Renginio išplėstinis planas: ugdomasis renginys sveikos gyvensenos tema

  Išplėstinis planas. Tema: sveika mityba. Temos aktualumas. Forma. Dalyviai ir rengėjai. Trukmė. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Renginio parengimas. Paruošiamieji darbai. Paruošiamųjų darbų eiga. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Renginio analizė. Pritaikymo galimybė.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-01-02
 • Renginio išplėstinis planas: Velykų papročiai ir tradicijos

  Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Įžanga. Renginio eiga. Kodėl dažo kiaušinius. Margučių marginimas. Velykė. Kaip pažinti stiprų kiaušinį. Velykų pusryčiai. Burtai ir spėjimai. Vaikus suskirstyti komandomis. Užduotis vaikams. Žaidžiam žaidimą. Renginio baigiamoji dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-03-07
 • Renginio planas

  Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas. Renginio tikslai: Supažindinti su Tarptautinėmis organizacijomis, ginančiomis vaikų teises, plėsti akiratį, garsinti savo mokyklą, Ugdyti meilės ir pagarbos jausmą žmogaus gyvybei, stiprinti dvasinį ryšį su artimaisiais, ugdyti rūpestingumo jausmą silpnesniam, mažesniam, skatinti meilę, šilumą, gerumą išreikšti ir žodžiais, ir darbais, puoselėti nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, Skatinti norą tobulėti, būti dėmesingu šalia esantiems, kurti saugią aplinką sau ir kitiems.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2005-10-21
 • Renginio planas: "Egzaminas pirmokams – moksleivių priėmimas"

  Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Veikėjai. Reikalingos priemonės. Namų darbas. Renginio eiga. Kortelė- rašymo užduotis. Kortelės – skaitymo uždaviniai.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-12-11
 • Renginio planas: "Laisvalaikis su matematika"

  Renginio dalyviai: 3 gimnazijos klasės. Renginio tema. Renginio tikslai. Renginio forma: viktorina. Priemonės. Pasirengimas renginiui. Renginio eiga: 10 užduočių. Priedai (5 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2009-01-22
 • Renginio planas: "Šv. Valentinas – viskas apie meilę"

  Išplėstinis planas. Renginio pasirengimas. Renginio eiga. Kaip švenčia pasaulis? Klasės auklėtojos nuomonė apie Šv. Valentino dienos vakarėlį. Mokinių nuomonė apie Šv. Valentino dienos vakarėlį. Mano nuomonė apie Šv. Valentino dienos vakarėlį.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-03-22
 • Renginio planas: "Tarmių vakaronė"

  Renginio planas. Tema: "Tarmių vakaronė". Tikslai. Metodai ir metodiniai būdai. Pasiruošimas renginiui. Auditorijos paruošimas. Eiga. Užduotys. Priedai (3).
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2008-04-23
 • Renginio planas: "Vai atvažiuoja Šventos Kalėdos"

  Renginio tema: "Vai atvažiuoja Šventos Kalėdos". Forma: teminis vakaras. Principai. Metodai. Pasirengimas. Ugdymo tikslų numatymas. Renginio temos ir tikslų pasiūlymas mokiniams. Mokinių ruošimosi organizavimas. Skatinimas ir tikrinimas. Renginio eiga. Pradžia. Renginio dalys. Renginio užbaigimas. Renginio analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-11-23
 • Renginio planas: 4 klasės mokinių popietė

  Tema: "Kartu žaiskim ir dainuokim". Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Pasiruošimas renginiui. Įžanga. Renginio eiga. Renginio baigiamoji dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-12-01
 • Renginio planas: Adventas – laukimo metas

  Tema. Tikslai. Uždaviniai. Laikas. Vieta. Atlikėjai. Dalyviai. Paruošiamieji darbai. Renginio eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-09-26
 • Renginio planas: Adventinė popietė

  Data. Laikas. Tema. Pobūdis. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio scenarijus.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-03-22
 • Renginio planas: adventinio vainiko pynimas

  Tema: Adventinio vainiko pynimas. Tikslas: Nupinti adventinį vainiką, visiems daiktams suteikti simbolinę prasmę, parodyti simbolių atsiradimo kelią. Uždaviniai. Priemonės. Išankstinis pasirengimas. Įžanga. Renginio tikslų nusakymas. Lentelė: Renginio etapai; Turinys; Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-12-27
Puslapyje rodyti po