Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesinė praktika: medžiagų technologijos

  Metalo lyginimas ir lenkimas. Metalo kirtimas, pjovimas, kirpimas ir dildymas. Skylių gręžimas, sriegimas ir kniedijimas. Litavimas, klijavimas. Rankinis medžio apdirbimas. Klausimai ir atsakymai.
  Statyba, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-01-23
 • Programavimas MATLAB terpėje. Tiesiniai algoritmai

  Uždavinio algoritmas: Sudarykite algoritmą ir programą nurodytos figūros tūriui apskaičiuoti; Sudarykite funkcijas kūgio tūriams skaičiuoti; Sudarykite scenarijų figūros tūriui apskaičiuoti; Apskaičiuokite duotos figūros tūrį. Funkcijos turis1 tekstas. Uždavinio scenarijus. Darbo rezultatai.
  Programavimas, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-05-09
 • Programinė įranga (4)

  Informatikos kryžiažodis su Microsoft Excel. Sprendimas.
  Programos, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-05-23
 • Projektas "Moksleivių užimtumo organizavimas"

  Projekto tikslas: organizuoti mokyklos moksleivių užimtumą, kaip nusikalstamumo prevencijos dalį. Projektas "Moksleivių užimtumo organizavimas". Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Dalyviai. Numatomi rezultatai. Resursai. Projekto vadovai ir vykdytojai. Projekto trukmė ir vykdymo etapai. Praktinė projekto veikla. Pirmasis etapas – teorinis pasirengimas. Antrasis etapas – praktinė veikla. Trečiasis etapas – vertinimas ir projekto tęstinumas.
  Sociologija, pavyzdys(8 puslapiai)
  2005-12-06
 • Projektas narkomanijos problema. Muzikinė drama "Himnas saulei"

  Informacija apie paraiškovą. Informacija apie projektą. Projekto reziumė. Detalus projekto apibūdinimas. Projekto įgyvendinimo planai ir metodika. Biudžetas.
  Kita, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-12-22
 • Projektas: Centro, pagyvenusių žmonių laisvalaikio užimtumui, įkūrimas

  Vieta. Prašoma suma. Pavadinimas. Santrauka. Tikslas. Uždaviniai. Projekto pagrindimas. Veiklos etapai. Metodologija. Projekto trukmė. Projekto vykdymo grafikas. Laukiami rezultatai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Rizika ir numatoma veikla taip įvykus. Projekto biudžetas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(11 puslapių)
  2006-10-27
 • Projektas: prevencinė vasaros stovykla "Aušra"

  Organizacijos, vykdančios projektą pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.paštas. Organizacijų vadovai, narių skaičius, (savanoriai, etatiniai darbuotojai). Projekto pavadinimas. Projekto vadovo vardas, pavardė pareigos. Situacijos pristatymas (Problemos analizė). Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Kam skirtas projektas (tikslinė grupė). Numatomas dalyvių skaičius. Projekto vykdytojai (skaičius). Projekto tęstinumo galimybės. Kaip bus informuojama visuomenė apie projektą. Laukiami rezultatai. Kas bus daroma (projekto įgyvendinimo etapai). Kokie bus naudojami metodai? (veiklos efektyvumo užtikrinimui, visuomenės informavimui). Projektui reikalinga suma. Biudžetas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-02-07
 • Pulmunologijos ligos istorijos pavyzdys.

  Pulmunologijos ligos istorijos pavyzdys: dokumentiniai duomenys, nusiskundimai, ligos anamnezė, gyvenimo anamnezė, objektyvaus tyrimo duomenys, klinikinė diagnozė ir diferencinė diagnozė, etiopatogenezė, gydymo principai, ligos eiga, prognozė, epikrizė.
  Ligos ir traumos, pavyzdys(8 puslapiai)
  2005-02-28
 • Raštvedyba (11)

  Raštų pavyzdžiai. Adresų rašymas. Aktas. Charakteristika. Darbo sutartis. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Įsakymas. Įstatai. Įstatų sudedamosios dalys. Kvietimas. Nutarimas. Paraiška - įsipareigojimas. Pažymas. Pažymėjimas. Potvarkis. Prašymas. Pretenzija. Protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Rekomendacija. Sutartis. Tarnybinis pranešimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(26 puslapiai)
  2006-05-15
 • Raštvedyba (14)

  Raštų pavyzdžiai: Aktas apie nekokybiškus varškės produktus; Dokumentų, reglamentuojančių raštvedybą ir archyvų darbą Lietuvoje, sąrašas ir nuorodos; Dokumentų, reglamentuojančių raštvedybą ir archyvų darbą Lietuvoje, sąrašas ir nuorodos; Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Potvarkis dėl žemės sklypų planų patvirtinimo; 1a grupės studentų susirinkimo protokolas; Pažyma apie studijas; Pažyma apie užimamas pareigas ir gaunamą užmokestį; Įgaliojimas atstovauti teisme.
  Raštvedyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2006-06-02
 • Raštvedyba (15)

  Raštvedybos raštų pavyzdžiai. Įsakymas dėl nuobaudos. Įsakymas dėl atlyginimo. Įsakymas dėl mokyklos direktoriaus įsakymo. Įsakymas dėl skyrimo antroms pareigoms. Įsakymas dėl atleidimo iš terminuoto darbo. Įsakymas dėl etato skyrimo. Įsakymas dėl pavadavimo. Įsakymas dėl priėmimo nuolatiniam darbui. Įsakymas dėl priėmimo į darbą terminuotam laikui. Įsakymas dėl pavadavimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2006-07-27
 • Raštvedyba (17)

  Tvarkomieji dokumentai. Pavyzdžiai: prašymas atleisti nuo pamokų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl skyrimo. Įmonės tarybos posėdžio protokolas. Brokuotų prekių nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-09-14
 • Raštvedyba (29)

  Rekomendacija dėl regiono atstovo pareigų. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl antros darbo pamainos įvedimo. Raštas dėl bendradarbiavimo. Prašymas priimti į darbą. Pažyma apie darbą. Medžiagų nurašymo aktas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Prašymas. Protokolas. Naudojimosi firmos pirtele taisyklės.
  Raštvedyba, pavyzdys(17 puslapių)
  2007-01-22
 • Raštvedyba (31)

  Raštai. Vadybininko pareiginė instrukcija. Personalo skyriaus nuostatai. Įsakymas. Protokolas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma. Prašymas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(49 puslapiai)
  2007-03-14
 • Raštvedyba (34)

  Biržų miesto ligoninės vidaus taisyklės - bendrosios nuostatos. Dėl dalyvavimo parodoje – mugėje. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl priėmimo. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Bylų priėmimo ir perdavimo aktas. Direktorių tarybos posėdžio protokolas. Pažyma apie gautas pajamas.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-04-13
 • Raštvedyba (35)

  Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai. Raštas. Prašymas priimti dirbti. Pažyma dėl parodos organizavimo išlaidų. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Susirinkimo protokolas. Priimtų dirbti studentų sąrašas. Įmonės turimų sąvaržėlių patikrinimo aktas. Tarnybinis pranešimas dėl pakėlimo pareigose. Įgaliojimas dėl pinigų įnašo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl sandėlio perkėlimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Nutarimas dėl darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos. Potvarkis dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Andrial asociacijos fondo įstatai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai. Akcinės bendrovės "Ratai" dokumentų registracijos žurnalų sąrašas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(31 puslapis)
  2007-05-04
 • Raštvedyba (38)

  Įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo. Nutarimas dėl gedulo laiko pratęsimo. Perdavimo ir priėmimo aktas. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Prašymas dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokėjimų. Personalo skyriaus komisijos posėdžio protokolas. Motyvacinis laiškas. 2007 metų valstybinių statutinių rajono organizacijų vyrų krepšinio varžybų nuostatai.
  Raštvedyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2008-03-05
 • Raštvedyba (6)

  Raštvedybos blankų pavyzdžiai. Charakteristika. Dokumentų sąrašas. Blankai. Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankai. Įsakymų blankas. Prašymai. Dėl priėmimo į darbą. Dėl atleidimo iš darbo. Dėl mokymosi atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymai. Veiklos. Personalo. Vadybininko nuostatai. Raštai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dokumentų perdavimo aktas. Literatūra. Priedai.
  Raštvedyba, pavyzdys(20 puslapių)
  2006-02-10
 • Raštvedyba ir archyvai

  Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai: aktai, raštai, prašymai, pažymos.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Raštvedyba ir archyvai (2)

  Rekvizitai ir jų rašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Posėdžio protokolas. Aktas. Atsakomasis raštas. Motyvuotas prašymas. Protokolo išrašas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Dokumentacijos planas. Dokumentacijos planas. Dokumentų ruošimas perdavimui į archyvą. Bylos vidaus apyrašas. Dokumentacijos plano papildymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2010-11-09
Puslapyje rodyti po