Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pamokos planas: Asmeninio biudžeto sudarymo gebėjimų ugdymas

  Tema. Įvadas. Tikslai: Išsiaiškinti kas yra biudžetas, jo esmę ir kaip jis sudaromas. Uždaviniai. Trukmė. Mokymo priemonės. Mokymo (si) metodai. Pamokos eiga. Įvadas. Pateikti pavyzdžių iš gyvenimo, kaip teko rinktis? Mokiniams: Išspręsti uždavinį. Mokiniams: Ką galima padaryti su pinigais jeigu biudžetas yra perteklinis? Kaip manote, kodėl žmonės taupo? Mokiniams: Kokius žinote pavyzdžius iš gyvenimo , kokiu tikslu žmonės taupė pinigus ir ko jie turėjo tuo laikotarpiu atsisakyti? Ką daro žmonės, kurie išleido daugiau pinigų negu turėjo? Kaip manote, kas lemia žmogaus pajamų dydį? Mokiniams: Dabar išspręsime testą su atvirais atsakymais, kad patikrintume ar visi viską suprato. Pamokos pabaiga.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2011-03-30
 • Pamokos planas: Aš mokausi klausytis. Paukščių pamėgdžiojimai

  Tema. Tikslai. Priemonės. Metodai. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-04-01
 • Pamokos planas: Bankai. Pagrindinė kaip finansinio tarpininko ir kitos funkcijos

  Tema. Klasė: 9 arba 10. Mokiniai gebės. Metodai. Ekonomikos sąvokos. Įžanga. Pamokos eiga. Taigi palūkanos yra paskolos kaina.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2011-03-30
 • Pamokos planas: bankų sistema

  Dalykas. Pamokos tema. Ryšiai su kitais dalykais. Uždaviniai. Tikslai. Trukmė. Literatūra. Pamokai reikalinga medžiaga. Mokomieji metodai. Sąvokos. Įžanga. Eiga. Apibendrinimas. Temos praplėtimas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-12-14
 • Pamokos planas: Darbo rinka. Darbo pasiūla ir paklausa, jų pokyčiai. Darbo užmokestis, diferenciacija ir jos priežastys. Nominalus ir realus darbo užmokestis

  Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos tikslas. Pamokos uždaviniai. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Sąvokos. Priemonės. Trukmė. Įžanga. Eiga. Priminti paklausos ir pasiūlos dėsnius. Klausimai atsakymai. Praktinė užduotis namuose.
  Pedagogika, pavyzdys(10 puslapių)
  2008-01-02
 • Pamokos planas: ekonomikos apytakos modelio nagrinėjimas

  Tema: ekonomikos apytakos modelio nagrinėjimas. Klasė: 9 arba 10. Uždaviniai. Trukmė. Mokymo metodai. Priemonės. Trumpa eiga. Išplėstinis pamokos planas. Naujos temos skelbimas. Naujos medžiagos perteikimas. Medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Apibendrinimas. Priedai (7 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(12 puslapių)
  2011-02-24
 • Pamokos planas: gyventojų migracija

  Pamokos planas. Ugdymo turinys. Tekstinė (teorinė) medžiaga. Ugdymo turinio komponentai. Ugdymo proceso struktūriniai elementai. Mokymą aktyvinanti medžiaga.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-02-05
 • Pamokos planas: istorija

  Istorijos pamokos, vedamos 7 klasei, išplėstinis planas. Tema. Tikslai. Forma. Tipas. Metodai. Vaizdinės priemonės. Situacija. Principai. Pamokos eiga. Pamokos santrauka.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2006-12-14
 • Pamokos planas: kaip kovoti su korupcija

  Išplėstinis pamokos planas. Tema: Kaip kovoti su korupcija? Pamoka: Teisės pagrindai. Klasė: 3A. Pamokos situacija. Pamokos motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Sąvokos, terminai. Mokymo(si) metodai. Mokymo priemonės. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Pamokos eiga. Priedai (3 pal.).
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2010-05-27
 • Pamokos planas: karjeros planavimo ugdymas

  Pamokos planas. Turinio sritis. Tema: savęs pažinimas, svajonių profesija. Amžius: 8-10 metų. Tikslai. Uždaviniai. Tipas. Ugdymo metodai. Darbo formos. Priemonės. Pamokos eiga. Įvadas. Naujos medžiagos pateikimas. Individuali veikla. Grupinis-kūrybinis darbas. Apibendrinimas. Žinių įvertinimas. Detalus pamokos aprašymas ir analizė. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-06-19
 • Pamokos planas: konkurencija. Rinkos tipai

  Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Pamokos tipas. Organizacinė forma. Mokymo metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Apklausa. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo ir naujos temos paskelbimas. Naujos pamokos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2009-05-16
 • Pamokos planas: Krepšinis su gimnastika

  Tema: Krepšinis su gimnastika. Pamokos uždaviniai. Lentelė: Pamokos dalys. Pamokos turinys. Krūvio apimtis. Metodiniai - organizaciniai nurodymai.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-10-20
 • Pamokos planas: lietuvių daina "Žemė kėlė žolę"

  Tema. Tikslai. Metodai. Vaizdinės priemonės. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2006-04-01
 • Pamokos planas: mokesčiai

  Pamokos planas. Mokesčiai. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Pamokos tipas. Organizacinė forma. Mokymo metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Apklausa. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo ir naujos temos paskelbimas. Naujos pamokos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-05-16
 • Pamokos planas: Mokomės rašyti skelbimą, kvietimą, reklamą

  Klasė: 7. Data. Tema. Uždaviniai. Tipas. Metodai ir būdai. Priemonės. Vertinimas. Neformalusis. Pamokos situacija. Lentelė: Pamokos struktūros dalis, vartojami metodai (numatomas laikas), Mokytojo veikla ir žodžiai, Mokinių veikla ir menamieji atsakymai, Pastabos. Priedas (1).
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-10-28
 • Pamokos planas: paklausos ir pasiūlos sąveika

  Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Pamokos tipas. Organizacinė forma. Mokymo metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Apklausa. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo ir naujos temos paskelbimas. Naujos pamokos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-05-16
 • Pamokos planas: Prekių ir paslaugų rinka. Prekybos formos

  Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Namų užduoties patikrinimas. Naujos temos paskelbimas. Planas. Svarbiausios sąvokos. Naujos temos dėstymas. Įtvirtinimas. Apibendrinimas. Įvertinimas. Mokinių žinių įvertinimas. Namų darbai. Po pamokos: Pastabos ir pasiūlymai.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-03-22
 • Pamokos planas: S. Nėris "Eglė - žalčių karalienė"

  Pamokos planas 6 klasei. Tema: S. Nėries poema "Eglė - žalčių karalienė".
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Pamokos planas: siuvėjo profesija

  Skirtas vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Klasė: Tema. Tikslai. Mokymosi pasiekimai. Pamokos tipai. Mokymosi metodai ir metodiniai būdai.Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Mokinių parengimas naujai medžiagai suvokti. Pamokos temos skelbimas. Naujos medžiagos pateikimas. Savarankiškas mokymasis, įsiminimas. Patikrinimas, kaip vaikai išmoko naują medžiagą ir jos įtvirtinimas. Mokomosios medžiagos apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-01-05
 • Pamokos planas: Tapymo žanras - natiurmortas

  Edukologijos pradmenų praktinis darbas. Pamokos tema. Klasės charakteristika. Klasė. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Mokinių patirtis. Užduotis: nutapyti natiurmortą. Įžanga. Dėstymas. Praktinis darbas. Darbų aptarimas. Vertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2009-02-04
Puslapyje rodyti po