Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Optimalaus kainų lygio nustatymas

  Modelio aprašymas. Modelio pritaikymas. Duomenys. Skaičiavimai.
  Rinkodara, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-12-01
 • Paciento anamnezė: kepenų operacija

  Aprašyta paciento anamnezė ir gyvybinės veiklos. Dokumentinė dalis. Biografiniai ir sveikatos duomenys. Žinios apie ligą. Duomenys apie paciento gyvybines veiklas. Kvėpavimo gyvybinė veikla. Valgymo ir gėrimo gyvybinė veikla. Tuštinimosi gyvybinė veikla. Šlapinimosi gyvybinė veikla. Problemos. Slaugos planavimas. Slaugos planavimas; susijęs su gyvybinėmis veiklomis. Paciento mokymas. Paciento mokymas. Kas yra gelta? Ligos priežastys. Kokios gali būti priežastys? Patarimai. Vaistai.
  Slauga, pavyzdys(9 puslapiai)
  2010-05-27
 • Padavėjo darbo instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojų veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-15
 • Pagrindinė praktika. Įskaitinis renginys: "Beždžioniukų diskoteka"

  Tema: "Beždžioniukų diskoteka". Renginio tikslai. Metodai. Forma. Dalyviai. Vieta. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Planas ir eiga. Priedai (4).
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-05-20
 • Pakuotojo saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-03-02
 • Pamokos higieninė charakteristika (2)

  Pamokos higieninė charakteristika buvo vykdoma X gimnazijoje. Pamokos duomenys. Dalykas: Biologija. Klasė: 9. Pamokos vieta tvarkaraštyje. Mokinių darbingumas siejant su pamokų tvarkaraščiu. Kabineto kuriame vyksta pamoka, higieniniai parametrai, jų atitikimas higienos normas. Kabineto baldų atitikimas higienos normas. Moksleivių protinio darbingumo pokyčiai pamokos metų. Individualaus chronometražo protokolas. Išvados. Pamokoje perteiktos sveikatos saugojimo žinios. Auklėjamosios klasės mokinių "Sveikatos lapo" įrašų analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-05-28
 • Pamokos konspektas: "Elektros įtampa"

  Pamokos konspektas sudarytais 9 klasei, naujai temai "Elektrinė įtampa". Tikslai, metodai. Pamokos situacija. Pamokos eiga lentelė: skiriamas laikas, mokytojo veikla, mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-03-28
 • Pamokos planas (2)

  Dailės pamokos planas. Tema. Tikslai. Priemonės mokytojui. Priemonės mokiniams. Metodai. Vertinimo kriterijai. Kūrybos pamoka. Pamokos tikslo paaiškinimas. Kūrybinio sumanymo, jo realizavimo galimybių metodo ir būdo teorinis aiškinimas. Vaisių nauda žmogui. Geriausios mokslinės, meninės, techninės ir kitokios pavyzdžių analizės. Pasirinktos kūrybinės užduoties vykdymas per pamoką. Kūrybinės užduoties vykdymo aptarimas ir užbaigimas arba tobulinimo numatymas. Analizė, kaip ta pamoka vesta. Pavyzdžiai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-05-23
 • Pamokos planas (3)

  Tema: Vienarūšių sakinio dalių apibendrinamieji žodžiai ir jų skyryba. Tikslai. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Priedai (3).
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-05-24
 • Pamokos planas nežymaus protinio atsilikimo vaikams: Ritinys

  Tema: Geometrinių kūnų lipdymas. Pagrindiniai pamokos tikslai. Mokomosios priemonės. Įvadinė dalis. Supažindinimas. Ritinio pavyzdžio analizė. Darbo planavimas pagal techninį piešinį. Reikalavimai darbo rezultatams nusakyti. Iki pedagoginės pertraukėlės. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-01-27
 • Pamokos planas-konspektas: "Fašistinė Italija"

  Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Mokymo(si) metodai. Lentelė: Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Organizacinė dalis. Frontali apklausa. Naujos medžiagos dėstymas. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-02-10
 • Pamokos planas-konspektas: "Kas per daug — tas nesveika"

  Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas 2 klasėje. Tema: "Kas per daug - tas nesveika". Pamokos planas. Klasė. Tema. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Mokymo priemonės. Pamokos eiga. Įvadas. Pamokos temos dėstymas. Pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-12-05
 • Pamokos planas-konspektas: įskaitinė kūno kultūros pamoka

  Įskaitinė kūno kultūros pamoka, vedama Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, I klasėje, 2006 m. kovo 27 d. Planas-konspektas. Klasė. Pamokos data. Pamokos vieta. Pagrindiniai uždaviniai. Inventorius.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-05-15
 • Pamokos planas-konspektas: Konfliktų sprendimo būdai

  Pamokos tema. Kam skirta: 7 klasei. Tikslas: Supažindinti vaikus su konflikto samprata ir konfliktų sprendimo būdais. Uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Veiklos turinio lentelė: Struktūrinės pamokos dalys; Mokytojo veikla; Mokinių veikla; Pastabos. Priedai (8).
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2011-03-22
 • Pamokos planas-konspektas: Žmogaus ir piliečio politinės teisės

  Tema: Žmogaus ir piliečio politinės teisės. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Vieta. Pamokos dalys ir laikas. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Lentelė: Pamokos dalis, Mokytojos veikla, Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-06-15
 • Pamokos planas: "Pilietinės pareigos"

  Pilietinės pareigos. Pamokos metmenys. Pamokos pradžia. Pamokos plėtojimas. Pamokos pabaiga. Dalijamoji medžiaga. Vertinimo sistema.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2006-12-26
 • Pamokos planas: "Vertybiniai popieriai: akcijos, obligacijos"

  Tikslas: Susipažinti su svarbiausiomis vertybinių popierių rūšimis (akcijomis ir obligacijomis), bei prekybos jais ypatumais. Uždaviniai. Metodai. Pamokos tipas. Ekonomikos sąvokos. Ryšiai su kitais dalykais(integracija). Pamokos eiga. Klausimai. Diskusijos klausimas, kuris gali būti pateikiamas liekant laiko iki pamokos pabaigos. Pamokos apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-01-16
 • Pamokos planas: "Vitaminai per dailės pamoką"

  Įvadas. Dailės pamoka. Pamokos planas. Tema: Vitaminai per dailės pamoką. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-12-07
 • Pamokos planas: akmens amžius

  Pamokos dalys. Mokytojo ir mokinių veikla. Pastabos. Tikslai. naujos sąvokos. Metodai. Priemonės. Pamokos tipas.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-02-02
 • Pamokos planas: Ar skyrybos išsprendžia problemas?

  Išplėstinis pamokos planas. Tema: Ar skyrybos išsprendžia problemas? Santuokos nutraukimas. Pamoka: Teisės pagrindai. Pamokos situacija. Pamokos motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Sąvokos, terminai. Mokymo(si) metodai. Mokymo priemonės. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Pamokos eiga. Priedai (1 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-05-27
Puslapyje rodyti po