Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo planas: transporto paslaugos AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Santrauka. Situacija rinkoje. Vidinė įmonės analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo programa. Veiksmų planas. Kontrolė.
  Rinkodara, pavyzdys(14 puslapių)
  2006-09-18
 • Matematikos išplėstinis planas: daugyba

  Tema: "Daugyba iš dviženklio skaičiaus". Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga: pamokos dalys, mokytojo ir mokinių veikla, pastabos.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-04-22
 • Matematikos išplėstinis planas: daugyba (2)

  Klasė: 2. Tema: Daugyba. Tikslai. Lentelė: Pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-05-05
 • Matematikos pamokos planas (2)

  Matematikos teminis planas 9 klasei. Įvadas. Tikslai. Ugdymo turinys. Mokymo ir vaizdinės priemonės. Mokinių žinių vertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-09-10
 • Matematikos pamokos planas (3)

  Išplėstinis matematikos pamokos planas. Klasė: 10. Kursas: pagrindinis. Trikampio ploto skaičiavimas. Lentelė: laikas/etapai, mokytojo veikla, mokinių veikla. Priedas (skaičiavimai).
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2009-01-21
 • Matematikos pamokos planas (4)

  Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Pamokos eiga. Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Pamokos eiga. Matematikos išplėstinis pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Stambinimas. Pamokos eiga. Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Stambinimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-09-22
 • Matematikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Pamokos aprašymas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-02-19
 • Matematikos pamokos planas: dviejų narių sumos kvadrato ir skirtumo kvadrato formulės

  Tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. Naujos temos aiškinimas. Uždavinių sprendimas. Pamokos apibendrinimas. Namų darbų skyrimas.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-10-05
 • Matematikos pamokos planas: funkcijos riba taške. Funkcijos tolydumas

  Tikslas: Vaizdžiai išaiškinti funkcijos ribos taške sąvoką. Išmokti įrodyti, kad funkcija turi ribą, aptarti ribos taške apibrėžimą. Pažinti tolydžias funkcijas. Gilinti savarankiško tyrimo įgūdžius. Eiga. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-02-28
 • Matematikos pamokos planas: Ilgio, masės, vertės matai (smulkinimas)

  Klasė: 5. Tema. Tikslas: Pakartoti ilgio, masės, vertės matus ir mokyti stambesnius vienetus smulkinti. Uždaviniai. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Smulkiosios motorikos lavinimas. Mintinas skaičiavimas. Darbas su įtvirtinamąja medžiaga. Praktinio pobūdžio užduočių atlikimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-11-12
 • Matematikos pamokų teminis planas

  5 klasės matematikos pamokų teminis planas. Geometrinės figūros. Natūralieji skaičiai. Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais. Plotai. Reiškiniai, lygtys ir nelygybės. Trupmeniniai skaičiai. Dešimtainės trupmenos. Duomenų rinkimas ir tvarkymas. Rinkiniai. Erdviniai kūnai. Mokinių gebėjimų reikalavimai. Sąvokos. Aplinka, priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-08-08
 • Matematinės vakaronės planas

  Vakaronė. Tikslai. Testas: "Ar esi geras matematikas"? Rezultatai. Matematika lietuviškose dainose. Skaičiai mįslėse. Painiava. Matematinė pasaka. "Pasaka apie ženklus". Išmąstyk.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-05-05
 • Matricos (5)

  Excelio skaičiuotė. Matricos transponavimas. Matricų sudėtis. Matricų atimtis. Matricų daugyba iš skaičiaus. Matricų sandauga. Kramerio būdu.
  Matematika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2006-03-01
 • Memorandum

  The findings of a recent investigation of the Spanish market show, that our company has the following problems: How to hit the Spanish market? How to increase our competitiveness? How to find employees to work in our subsidary?
  Anglų kalba, pavyzdys(1 puslapis)
  2007-09-30
 • Meno mokyklos finansų kontrolė

  Bendrosios nuostatos. Finansų kontrolės tikslai. Ūkinių operacijų tvirtinimas ir atlikimas. Mokėjimų kontrolė. Turto naudojimo kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Įsakymas dėl meno mokyklos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo.
  Finansai, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-10-20
 • Microsoft Excel pamokų planai

  Pirma pamoka: Pažintis su programa, lentelių kūrimas. Antra pamoka: Duomenų įrašymas, pagrindiniai veiksmai su lentelėmis. Trečia pamoka: Duomenų kopijavimas lentelėse. Lentelių formatavimas. Ketvirta pamoka: Savarankiškas darbas. Penkta pamoka: paprasčiausios formulės, funkcijos. Šešta pamoka: Statistiniai duomenys, savarankiškas darbas. Septinta pamoka: Piešimas ir diagramos. Aštunta pamoka: Baigiamasis darbas.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-04-23
 • Mišri pamoka II klasei

  Pateikiamas matematikos mišrios pamokos II klasei planas. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai, būdai. Priemonės. Situacija prieš pamoką. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-07-21
 • Motyvacinis laiškas

  Motyvacinis laiškas "Dėl vadybininko pareigų".
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2005-08-16
 • Motyvacinis laiškas (2)

  Motyvacinio laiško pavyzdys direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti.
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2006-01-18
 • Motyvacinis laiškas (3)

  Motyvacinio laiško pavyzdys (darbas vadybos/administravimo srityje).
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2006-05-17
Puslapyje rodyti po