Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ligos istorija: pulmonologija (2)

  Pulmonologija, klinikinis atvejis. Anamnesis morbi. Anamnesis vitae. Anamnesis allergologica. Objektyvus tyrimas. Iš ambulatorinės kortelės tyrimų. Tyrimų planas. Gydimo planas. Tyrimų atsakymai. Klinikinės diagnozės pagrindimas. Klinikinė diagnozė: Carcinoma pulmonis sinistri T4N2M0, stadium III B. Hypertensio primaria IIº, R 3. Epikrizė. Ligos eiga ir prognozė.
  Ligos ir traumos, pavyzdys(7 puslapiai)
  2008-04-24
 • Ligos istorija: pulmonologija (3)

  Dokumentiniai duomenys. Nusiskundimai. Anamnesis morbi. Anamnesis vitae. Anamnesis laboris. Status preasens. Preliminari diagnozė. Pneumonia staphylococcica lobi superioris sin. Tyrimų planas. Gydymo planas. Tyrimų rezultatai. Dienynas. Diferencinė diagnozė. Epikrizė.
  Ligos ir traumos, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-04-24
 • Ligos istorija: reabilitacija

  Dokumentinė dalis. Kliniinė diagnozė: Angina pectoris instabilis (RD). Stenosis S8-60%. Nusiskundimai. Anamnesis morbi. Anamnesis vitae. Status praesens. Biosocialinių funkcijų įvertinimas. Problemos. Tikslai. Reabilitacijos planas. Masažas. Elektroterapija. Kineziterapija salėje. Hidroterapija. Socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacija.
  Ligos ir traumos, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-04-24
 • Ligos istorija: regėjimo sutrikimai

  Dokumentinė dalis. Diagnozė: cataracta senilis nondium matura od pseudophakia os. Nusiskundimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Objektyvus ligonio tyrimas. Lokalinis ligonio tyrimas. Tyrimai iš ambulatorinės knygelės. Preliminarios diagnozės pagrindimas. Diferencinė diagnostika. Gydymo planas. Rekomenduojama. Prognozė.
  Ligos ir traumos, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-04-16
 • Ligos istorija: reumatologija

  Dokumentiniai duomenys. Nusiskundimai. Anamnesis morbis. Anamnesis vitae. Status preasens. Preliminari diagnozė. Tyrimų planas. Klinikinė diagnozė. Gydymo planas. Dienynas. Diferencinė diagnozė. Epikrizė.
  Ligos ir traumos, pavyzdys(12 puslapių)
  2010-02-10
 • Ligos istorija: traumatologija

  Dokumentiniai duomenys. Klinikinė diagnozė: oxoarthrosis sinistri ST III IF III status post alloplastica coxae dex. Ligonio nusiskundimai. Ligos amnezė. Gyvenimo amnezė. Objektyvus ligonio tyrimas. Lokalinis ligonio tyrimas. Tyrimai iš ambulatorinės knygelės. Rentgenograma apimanti du klubo sąnarius. Diagnozė. Ligonio gydymo planas. Dienynas. Diferencinė diagnostika. Epikrizė. Teorinis gydymas. Nemedikamentinis gydymas. Operacinis gydymas. Klubo sąnario artroplastika Baubino būdu. Klubo sąnario endoprotezavimas Miulerio būdu. Varizuojanti šlaunikaulio osteotomija Petrulio būdu.
  Ligos ir traumos, pavyzdys(10 puslapių)
  2008-04-16
 • Ligos istorija: traumatologija (2)

  Dokumentiniai duomenys. Diagnozė: Politrauma: Morbus traumaticus cerberi p. Ac. Levis.Commotio cerberi.Vulnus contusum capitis.Fractura claviculae dex.Fractura vert.L3 compressa II-III.Fractura costarum I ,VI,VII,VIII lat.dex. Nusiskundimai. Anamnesis morbi. Anamnesis vitae. Status praesens. Status specialis. Preliminari daignozė. Tyrimų planas. Gydymo planas. Operacijos protokolas. Dienynas. Klinikinė diagnozė. Etapinė epikrizė. Nusiskundimai. Anamnesis morbi. Status specialis. Gydymo planas.
  Ligos ir traumos, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-04-15
 • Literatūros pamokos išplėstinis planas: B. Sruoga "Milžino paunksmė"

  Klasė: 11. Tema. Uždaviniai. Pamokos tipas ir forma. Metodai ir būdai. Mokymo priemonės. Vertinimas. Pamokos situacija. Lentelė: Pamokos struktūra, metodai, laikas, Mokytojo veikla ir žodžiai, Mokinių veikla ir menamieji atsakymai.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-11-12
 • Literatūros pamokos planas: A. Konanas Doilis "Mėlynasis karbunkulas"

  Išplėstinis pamokos planas. Tema. Tikslai. Tipas. Metodai ir būdai. Pamokos situacija. Kabineto parengimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-27
 • Literatūros pamokos planas: A. Konanas Doilis "Mėlynasis karbunkulas" (2)

  Klasė: 7. Data. Tema. Uždaviniai. Tipas: Metodai ir būdai. Priemonės. Pamokos situacija. Lentelė: Pamokos struktūros dalis, vartojami metodai (numatomas laikas), Mokytojo veikla ir žodžiai, Mokinių veikla ir menamieji atsakymai, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-10-28
 • Literatūros pamokos planas: S. Lagerliof "Portugalijos karalius"

  Tema. Tikslai. Pamokos tipas ir forma. Metodai ir būdai. Mokymo priemonės. Pamokos situacija. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-24
 • Logikos argumentuotas tekstas: kairiarankiškumas

  Logikos argumentuotas tekstas: kairiarankiškumas.
  Logika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-11-13
 • Logopedijos pamokos išplėstinis planas

  Tema: garso [r] įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Dėmesio lavinimas. Smulkioji motorika. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garso [r] artikuliacijos aptarimas. Foneminės klausos lavinimas. Garso [r] tarimas žodžiuose ir sakiniuose. Užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2010-01-26
 • Logopedinių pratybų išplėstinis planas: fonologinis kalbos sutrikimas (nežymi pseidobulbarinė dizartrija)

  Logopedinė išvada. Tema: garso [ž] įtvirtinimas. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Nuteikimas darbui. Smulkiosios motorikos lavinimas. Kvėpavimo pratybos. Artikuliacinio aparato mankšta. Garso [ž] tarimas. Foneminės klausos lavinimas. Garso [ž] įtvirtinimas tekste. Apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2006-11-13
 • Logopedinių pratybų išplėstinis planas: semantinė gramatinė disgrafija

  Tema: Semantine gramatinė disgrafija. Tikslai. Priemonės. Metodai. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Artikuliacijos tikslinimas. Foneminio suvokimo lavinimas ir garsinės analizės sintezės įgūdžių formavimas. Žodyno turtinimas. Pedagoginė pertraukėlė. Gramatinio kalbos taisyklingumo tobulinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Smulkiosios motorikos lavinimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2010-01-11
 • Logopedinių pratybų planai: s - š garsų įtvirtinimas rišliojoje kalboje

  2 logopedinių pratybų planai. Grupė. Vaikai. Tema: s - š garsų įtvirtinimas rišliojoje kalboje(tema "Naminių gyvulių jaunikliai"). Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Bendrosios motorikos lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacijos tikslinimas. Garsų s, š tarimas skiemenyse ir žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Žodyno aktyvinimas. Garsinės analizės ir sintezės ugdymas. Pratybų užbaigimas. Grupė. Vaikai. Tema: š garso įtvirtinimas rišliojoje kalboje(tema "Naminių gyvulių jaunikliai"). Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Bendrosios motorikos lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacijos tikslinimas. Garso š tarimas skiemenyse ir žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Žodyno aktyvinimas. Garsinės analizės ir sintezės ugdymas. Pratybų užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-10-30
 • Logopedinių pratybų planas

  Data. Vardas. Amžius. Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Motorikos lavinimo pratybos. Smulkiosios motorikos lavinimas. Oralinės motorikos lavinimas. Oralinių raumenų įtampos, normalizavimas (veido, lūpų, liežuvio masažas). Oralinių judesių lavinimas. Kalbinio kvėpavimo mokymas. Fonacijos lavinimo pratybos. Klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas. Minkštojo garso [š‘] tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose. Pratybų užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-09-30
 • Logopedinių pratybų planas: fonologinis kalbos sutrikimas (pseudobulbarinė dizartrija)

  Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas. Taisyklingo kalbinio kvėpavimo pratybos. Artikuliacinio aparato mankšta. Garso ž tarimo mokymas atskirai, skiemenyse, žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas (burna uždengta). Rišliosios kalbos ugdymas. Užduotys žodyno turtinimui.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-11-13
 • Mamos dienai skirtas šventės scenarijus

  Darbe pateikiama vedančiosios (auklėtojos) ir mokinių veikla, žodžiai. Scenarijus skirtas 5-6 metų vaikams, trukmė ~40min. "Kai esi šalia". Daina "Mama".
  Etninė kultūra, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-01-11
 • Mamos dienos šventės scenarijus

  Tema. Idėja. Tikslas. Uždaviniai. Vieta. Renginio laikas. Pasiruošimo laikas. Renginio vizualinės priemonės. Renginio globėjai. Trukmė. Auditorija. Atlikėjai. Apipavidalinimas. Programa ir scenarijus.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-03-02
Puslapyje rodyti po