Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pavyzdžiai

Pavyzdžiai (749 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Išplėstinis lietuvių kalbos pamokos planas

  Klasė: 9. Data. Klasės mokytoja. Tema: Daiktavardžio skaičiai bei linksniai. Rašymo pratybos. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praėjusios pamokos kartojimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Savarankiškas darbas. Kūčios. Pamokos apibendrinimas, vertinimas. Namų darbų skyrimas ir pamokos užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2011-12-07
 • Išplėstinis logopedinių pratybų planas

  Data. Vardas. Amžius. Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Motorikos lavinimo pratybos. Smulkiosios motorikos lavinimas. Oralinės motorikos lavinimas. Oralinių raumenų įtampos, normalizavimas (veido, lūpų, liežuvio masažas). Oralinių judesių lavinimas. Kalbinio kvėpavimo mokymas. Fonacijos lavinimo pratybos. Klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija skiemenyse ir žodžiuose. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija ir tarimas atviruose skiemenyse. Garsų [š] ir [ž] diferenciacija žodžiuose. Pratybų užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-09-21
 • Išplėstinis logopedinių pratybų planas (2)

  Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Tema. Daiktavardžiai su priesagomis -ininkas, -inas. Garsinės analizės, rašymo, žodyno turtinimo pratybos. Tikslai. Įtvirtinti dvibalsių uo ir ie taisyklingą tarimą bei rašymą. Mokyti sudaryti daiktavardžius su priesagomis –ininkas, -inas. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Tarimo, artikuliacijos tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Rašymo pratybos. Priesaginių daiktavardžių daryba. Garsinės analizės ir sintezės pratybos. Žodyno plėtimo, tikslinimo pratybos. Rišlios kalbos tobulinimas. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-03-04
 • Išplėstinis logopedinių pratybų planas (3)

  Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Foneminė artikuliacinė dislalija. Tema. Balsių-dvibalsių skyrimo pratybos. Erdvinius santykius nusakančių sąvokų mokymasis. Tikslai. Įtvirtinti balsių bei dvibalsių taisyklingą tarimą. Lavinti mokinių foneminę klausą. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Artikuliacijos, tarimo tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Garsinės analizės ir sintezės pratybos. Prielinksnių mokymas. Taisyklingos kalbos ugdymo pratybos. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-03-04
 • Išplėstinis logopedinių pratybų planas (4)

  Data. Klasė. Grupė. Sutrikimas. Tema. Garsų [u], [ū], [i], [y] tarimo žodžiuose, sakiniuose, tikslinimas. Žodžiai, atsakantys į klausimus Ką?, Ko? Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Temos ir tikslų skelbimas. Garsų [u], [ū],[i], [y] tarimo tikslinimas. Foneminės klausos lavinimas. Žodžių su garsais [u], [ū], [i], [y] garsinė analizė ir sintezė. Rašymo pratybos (žodžiai atsakantys į klausimus Ką? Ko?). Rišlios kalbos ugdymas. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • Išplėstinis matematikos pamokos planas

  Dalykas. Klasė 1. Tema: Apvalių dešimčių sudėties įtvirtinimas. Tikslai. Tipas. Metodai. Vaizdinės priemonės. Principai. Mokinių motyvacija. Mokomoji veikla. Lentelė: Struktūrinė dalis,laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Apibendrinimas. Įvertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-10-01
 • Išplėstinis matematikos pamokos planas (2)

  Matematikos pamokos, VII specialiojoje klasėje, išplėstinis planas. Tema: Greičio radimo uždaviniai. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Mintinas skaičiavimas. Daugybos ir dalybos kartojimas. Žaidžiame žaidimą "Pirmyn, atgal". Naujos medžiagos aiškinimas. Sprendžiamas uždavinys. Sprendžiamas uždavinys. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas ir užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2009-11-19
 • Išplėstinis muzikos pamokos planas: "Gama"

  Klasė: 3. Mokymo dalykas: Muzika. Pamokos tema: Gama. Pamokos eiga: lentelė: laikas, mokytojo veikla, mokinių veikla, priemonės, uždaviniai. Įvadinė pamokos dalis. Pagrindinė pamokos dalis. Baigiamoji pamokos dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-11-24
 • Išplėstinis muzikos planas-konspektas

  Muzikos planas dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tema. Tikslas. Uždaviniai. Amžius. Metodai. Vieta. Pasisveikinimas. Įsidainavimas. Dainavimas. Naujos dainos mokymasis. Muzikos klausymasis. Kūryba. Žaidimas bei ritmo pajautimas. Apibendrinimas. Atsisveikinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-02-09
 • Išplėstinis nepamokinio renginio planas: "Išleistuvių vakaronė – neakivaizdinė kelionė laivu"

  Išplėstinis planas. Tema: "Išleistuvių vakaronė – neakivaizdinė kelionė laivu". Forma. Renginio vieta. Renginio tikslai. Pasirengimas renginiui. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Gimtųjų namų uostas. Vaikystės įlanka. Ieškojimų sala.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2012-04-27
 • Išplėstinis pamokos planas "Rinkimų sistemos"

  Pamokos planas. Tema. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Mokymo tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Teorinė medžiaga. Rinkimų sistemos. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(15 puslapių)
  2006-12-26
 • Išplėstinis pamokos planas "Šokiai"

  Išplėstinis pamokos planas(5-7 m. vaikams). Pagrindinės dalys. Turinys. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-09-25
 • Išplėstinis pamokos planas: "Kitokie žmonės". Jaunimo stilius, adaptacija visuomenėje

  Teatro pedagogikos atsiskaitymas. Dalyviai. Tema. Tikslai. Problema. Stimulas. Pramankšta. Pamokos planas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-12-01
 • Išplėstinis pamokos planas: fizinės ir mechaninės medienos savybės

  Tema. Tikslai. Metodai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Pamokos eiga. Pamokos dalys. Laikas. Pamokos dalies išplėstinis aprašymas. Lietuvoje paplitusių medžių tankis. Keletas dažnai sutinkamų medienos rūšių.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-11-12
 • Išplėstinis pamokos planas: Laisvoji ir socialiai orientuota rinka

  Dalykas: Pilietiškumo pagrindai. Klasė: 10. Tema. Motyvacija. Didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos situacija. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Vertinimo sistema. Tarpdalykiniai ryšiai. Pamokos plėtojimas. Lentelė: Laikas; Mokytojo veikla; Mokinių veikla. Pamoka. Neigiami aspektai, kuriuos sukelia laisvosios rinkos modelis. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2011-01-25
 • Išplėstinis pamokos planas: Lietuvos valstybės ir tautinė vėliava

  Pamokos planas. Tema. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Parengimo grandis. Suvokimo grandis. Supratimo grandis. Įtvirtinimo grandis. Mokymosi rezultatų taikymo grandis. Pagrindinės sąvokos. Teorinė medžiaga. Lietuvos valstybės ir tautinė vėliava. Dalijamoji medžiaga.
  Pedagogika, pavyzdys(19 puslapių)
  2009-03-28
 • Išplėstinis pamokos planas: pasiūla

  Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Pamokos tipas. Organizacinė forma. Mokymo metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Apklausa. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo ir naujos temos paskelbimas. Naujos pamokos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-05-16
 • Išplėstinis pamokos planas: Pilietinės visuomenės pagrindai

  Klasė: 9. Dalykas: Pilietinės visuomenės pagrindai. Tema. Motyvacija. Didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos situacija. Pamokos tikslai. Uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Tarpdalykiniai ryšiai. Pamokos plėtojimas. Pamokos eiga. Mokytojo darbas. Mokinių veikla. Vertinimo sistema. Pamoka. Samprata. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2011-01-25
 • Išplėstinis pamokos planas: šviesos dispersija

  Tema. Tipas. Tikslai. Metodai. Pamokos situacija. Išeita. Užduota. Užduodama. Įvertinti. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-12-29
 • Išplėstinis pamokos planas: viduramžių Indija

  Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos metodai. Mokymosi priemonės. Pamokos dalys. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Priedas. Indijos užkariautojai bei jų valdymo laikai.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-02-11
Puslapyje rodyti po