Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba": 18455
 • Įmonės analizė: UAB "Smėlynės autocentras"
  Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Įmonės veikla. Įmonės pasirinkta valdymo struktūra. Autocentro pasirinktas vadovaujamas stilius. Įmonės šūkis. Įmonės turtas. 2002 – 2004 m. įmonės pelnas. Struktūrizuotas įmonės valdymo vaizdas. Įmonės darbuotojai. Strateginė aplinkos analizė. Išorinė aplinkos analizė. Aplinkos įvertinimas. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinkos analizė. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Pajamos. Sąnaudos. Įmonės įvaizdis. Įmonės padėties įvertinimas. Naujovių įdiegimo galimybės. Bendra strateginė vieta. Strateginės alternatyvos. Strateginiai tikslai ir orientacija. Strateginiai tikslai. Sukurti naują prekę arba teikti naują paslaugą. Įmonės plėtros kryptis. Finansavimo šaltiniai. Operatyvieji tikslai. Pakelti pardavimus. Suteikti pirkėjams kreditus. Siųsti darbuotojus į tobulinimo kursus. Atnaujinti įmonės internetinį tinklapį. Įsigyti papildomos serviso įrangos. Pardavimų prognozė.
  Įmonių aprašymų referatas(10puslapių, 24.24 KB)
 • Įmonės charakteristika: UAB "Dominantė"
  Įmonės rūšis.Trumpa veiklos charakteristika.Apskaitos tvarkymo sistema ir jos rūšys.Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos. trumpa analizė.Įmonės planavimo sistema.Įmonės valdymo organizacinė schema.Įmonės išteklių valdymas.Paslaugos charakteristika.Paslaugos technologija.Pagrindiniai kainodaros ir savikainos klausimai.Rėmimas ir jo įtaka įmonės veiklos rezultatams.Pagrindiniai paslaugų vartotojai.Personalo poreikis ir jo planavimas.Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo tendencijos.Darbuotojų pareigos ir jų pareigybiniai nuostatai.Darbuotojų motyvacija ir konfliktų analizė, sprendimas.
  Įmonių aprašymų referatas(43puslapiai, 269.06 KB)
 • Įmonės steigimo dokumentacija (2)
  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimas. Akcinė bendrovė (AB) ir uždaroji akcinė bendrovė (UAB). AB ir UAB steigimas. AB ir UAB registravimas. Individuali įmonė (IĮ). Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės registravimas. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). TŪB ir KŪB steigimas. TŪB ir KŪB registravimas. Žemės ūkio bendrovė. Žemės ūkio bendrovės steigimas. Žemės ūkio bendrovės registravimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės registravimas. Išvados.
  Vadybos referatas(16puslapių, 64.12 KB)
 • Įmonės praktikos ataskaita: verslo praktinio mokymo firma H&A Export Co
  Įmonės charakteristika. Firmos H&A Export Co pagrindiniai tikslai. Įmonės organizacinė struktūra ir atskirų skyrių funkcijos. Organizacinė struktūra. Pardavimų ir marketingo skyrius. Personalo skyrius. Pirkimų skyrius. Buhalterijos skyrius.
  Įmonių aprašymų praktikos ataskaita(7puslapiai, 14.59 KB)
 • Įmonės analizė: krovinių pervežimas UAB "Bitinėlis"
  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Bitinėlis" steigimo, valdymo, veiklos planavimo ir organizavimo ypatumus, pateikti išvadas. UAB "Bitinėlis" charakteristika. Įmonės rūšis. Trumpa veiklos charakteristika. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonės personalo valdymas, planavimas. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo tendencijos. Teikiamų paslaugų charakteristika. Rėmimas ir jo įtaka įmonės veiklos rezultatams. Įmonės planavimo sistema. Įmonės kaštų planavimas, savikainos skaičiavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymų referatas(16puslapių, 37.57 KB)
 • Įmonės analizė: porolono platinimas UAB "Lonas ir partneriai"
  Įmonės analizė: porolono pirkimas, platinimas ir porolono gaminiai. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos sritys. Įmonės gaminama produkcija. Rinka ir pardavimai. Organizacinė sandara. Valdymo struktūra. Pasiūlymai. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymų referatas(15puslapių, 30.4 KB)
 • Audiniai. Organai
  Homeostazė. Humoralinis organizmo funkcijų reguliavimas. Elgsena. Audiniai. Organai. Organų sistemos. Organizmas. Ausis. Akis. Raumenų ir odos jutimai. Uoslės ir skonio jutimo organai. Oda. Jutimo organai. Nervų sistema. Jutimas ir suvokimas. Atmintis, mąstymas ir kalba. Reagavimas.
  Biologijos konspektas(8puslapiai, 153.39 KB)
 • Įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poveikis įmonės veiklai
  Įvadas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas teoriniu aspektu. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo samprata ir reikšmė. Darbuotojų orientavimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesai. Vadovų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Mokymo ir tobulinimo pastangų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo svarba įmonės veiklai. Personalo karjeros vieta kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos bendrovėje tyrimo duomenų analizė ir atlikto tyrimo metodikos teorinis pagrindimas. Išvados ir siūlymai. Santrauka anglų kalba. Priedai (3). Darbas iliustruotas grafikais.
  Personalo vadybos diplominis darbas(48puslapiai, 215.75 KB)
 • Strateginio valdymo pranašumai ir problemos: siuvimo įmonė
  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Įmonės strategija. Strateginio valdymo ciklo funkcijos. Strateginio valdymo savybės. Strateginio valdymo tikslai. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimo teoriniai aspektai. PEST analizė. Penkių jėgų modelis. SSGG analizė. Strateginio valdymo pranašumai ir problemos. Praktinė dalis: siuvimo įmonės "X" strategijos analizė. Įmonės istorija. Įmonės produkto charakteristika. Organizacinė struktūra. Drabužių gamyba įmonės filialuose. Įmonės vizija, misija, ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. SSGG analizė. Apibendrinimas ir rekomendacijos. Išvados.
  Vadybos referatas(23puslapiai, 81.23 KB)
 • Bankrutuojančios įmonės Lietuvoje
  Įvadas. Įmonių bankrotas. Bankroto iškėlimo tvarka. Bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminio bankroto tvarka. Taikos sutartis. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Įmonių restruktūrizavimas. Įmonių bankrotas Lietuvoje. Įmonių reabilitavimo problemos. Išregistruotos mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Išvados.
  Makroekonomikos referatas(13puslapių, 34.96 KB)
 • Finansų valdymo esmė ir funkcijos
  Įvadas. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Lėšų šaltiniai. Kapitalo rinkos. Investicijų finansavimo sprendimai. Palūkanų norma ir rizika. Dividendų politikos sprendimai. Koordinavimas ir kontroliavimas. Turto didinimas iki aukščiausio laipsnio. Pelno norma ir rizika. Vidinės pelno normos (IRR) metodas. Projektų rizikos įvertinimas. Lūžio taškas. Lūžio taško skaičiavimas. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos, pardavimo pajamos ir lūžio taškas. Pastoviosios ir kintamosios išlaidos. Įmonės pelno rodiklių analizė. Pelno esmė. Pelno susidarymo eiga. Pelno analizės tikslai ir eiga. Horizontalioji bendroji bendrojo pelno analizė. Vertikalioji bendrojo pelno analizė. Verslo segmentų pelno įnašai ir jų didėjimo tempai. Segmentų pelno įnašai į bendrąjį įmonės pelną. Pelno veiksnių analizė. Bendrojo pelno analizė. Pelningumo rodiklių klasifikavimas. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Išvados.
  Finansų kursinis darbas(26puslapiai, 115.8 KB)
 • Gamybinės įmonės raidos etapai
  Įvadas. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Mokesčiai. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis. Išvados.
  Vadybos referatas(7puslapiai, 14.03 KB)
 • Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misija
  Įmonės vizija. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Įmonės kultūros struktūra. Įmonės kultūrą formuojančios problemos. Įmonės misija. Įmonės tikslai.
  Vadybos namų darbas(5puslapiai, 15.08 KB)
 • Įmonės analizė: duonos kepimas, platinimas ir pardavimas
  Įvadas. Anotacija. Kęstučio Nesavo individualios įmonės (IĮ) veiklos ir vidinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Individualiosios įmonės plėtra. Individualiosios įmonės privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Įmonių aprašymų analizė(13puslapių, 25.28 KB)
 • Įmonės veiklos analizė: didmeninė ir mažmeninė prekyba plastikiniais langais, durimis ir garažo vartais UAB "Šiltas butas"
  Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės veiklos analizės ir vertinimo pagrindai. Įmonės veiklos valdymo kriterijai. Verslo aplinkos įtakos įmonės veiklai vertinimas. Įmonės SWOT analizė. Įmonės tikslų ir veiklos rezultatų sąsajos. UAB "Šiltas butas" veiklos analizė 2005 – 2007 metų laikotarpiu. UAB "Šiltas butas" veiklos charakteristika. Mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnių įtaką UAB "Šiltas butas" veiklai. Įmonės "Šiltas butas" veiklos valdymo analizė. Įmonės "Šiltas butas" SWOT analizė. UAB "Šiltas butas" rinkos ir konkurencijos tyrimo analizė. UAB "Šiltas butas" veiklos rinkos ir konkurencingumo tyrimas. UAB "Šiltas butas" veiklos konkurencingumo stiprinimo galimybės, įgyvendinant investicinį projektą. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Įmonių aprašymų diplominis darbas(65puslapiai, 140.31 KB)
 • Įmonės apibūdinimas: obelaičių sodinimas "Medelis"
  Įmonės apibūdinimas. Įmonės forma ir jos veiklos ypatumai. Verslo aprašymas. Gamyba ir jos veiksniai. Produkcijos gamybos (produkcijos) apimtis. Įmonės aprūpinimas pagrindiniais ir apyvartiniais gamybiniais fondais, jų panaudojimas. Darbo ištekliai. Aprūpinimas darbuotojais, jų poreikis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo apmokėjimas, darbuotojų skatinimo formos. Realizacija. Produkcijos (paslaugų) pardavimo apimtis. Kainos ir kainodara. Rizika. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos rezultatai. Produktų (paslaugų) pardavimo pajamos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Įmonės grynasis pelnas ir pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymų referatas(9puslapiai, 380.83 KB)
 • Įmonės veikla: duonos kepimas UAB "Lašų duona"
  Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslas – gebėti teorines žinias taikyti praktinėse situacijose, sprendžiant įmonės problemas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai. Darbo struktūra. Darbo sudėtis. Bendra įmonės charakteristika. Juridinis tipas. Įmonės veiklos rūšys. Mažmeninė prekyba. Eksportas. Įmonės valdymo struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo vietų aprašymai, struktūriniai padaliniai. Įmonės personalas. Personalo poreikio planavimas. Reikalavimai darbo vietai. Priėmimo į darbą tvarką. Darbo sutartys su personalu. Kvalifikacijos kėlimo sistema. Vadovavimo stilius. Psichologinis kolektyvo klimatas. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Aplinkos veiksniai, turintys įtaką įmonės tikslų siekimui. Įmonės mikro aplinka. Įmonės makro aplinka. Veiklos planavimo procedūra. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Įmonės veiklos tobulinimo galimybės. Pasiūlymai. Išvados.
  Įmonių aprašymų praktikos ataskaita(16puslapių, 31.85 KB)
 • Verslo pagrindai (4)
  Verslininkystės sąvoka. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Išorinės verslo funkcijos. Vidinės verslo funkcijos. Verslo veiksniai. Ekonominiai verslo principai. Verslo aplinka ir konkurencinis įmonės pranašumas. Vertybiniai popieriai. Akcijos.
  Vadybos konspektas(10puslapių, 21 KB)
 • Verslo planas: viešbutis IĮ "Saulėlydis"
  Individualios Oksanos Bakstienės įmonės verslo planas. Įmonė (pagrindinė informacija). Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės charakteristika. Įmonės paskirtis, tikslai ir strateginė orientacija. Paslauga ir produktas. Verslo sąlygos. Produkto aprašymas. Marketingas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Pateikimas. Įmonės organizacinė struktūra ir vadyba. Įmonės valdymo organizacinės struktūros schema. Rinkos veiksniai. Finansinis planas.
  Verslo planų referatas(8puslapiai, 23.76 KB)
 • Didžiosios Lietuvos įmonės: TEO LT
  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. Įmonės darbuotojų klasifikavimas. Didžiosios įmonės. Trumpai apie įmonę. Struktūra. Istoriniai faktai. Socialinė partnerystė. Išvados.
  Įmonių aprašymų referatas(17puslapių, 105.23 KB)