Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba": 18455
 • Individualių įmonių steigimas
  PowerPoint pristatymas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės nuostatose turi būti nurodoma. Juridinių asmenų registravimo duomenys. Dokumentai, pateikiami steigiant individualią įmonę. Išvados.
  Mikroekonomikos pristatymas(10skaidrių, 7.67 KB)
 • Įmonės strateginis planas: AB "Utenos trikotažas"
  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės plėtros ir vystymosi kryptys 2005-2010 m. Įmonės strateginio valdymo ir planavimo įvertinimas. Šakos požymiai. Konkurencija. Išskirtinės kompetencijos. Verslo vieta. Įmonės misija, strateginė orientacija ir tikslai. Produktas. Finansai. Marketingas, pardavimų apimtys. Išorinės aplinkos analizė. SWOT analizė. Strategijos pasirinkimas, numatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymų referatas(16puslapių, 33.18 KB)
 • Verslo pagrindai (2)
  Pagrindinės verslo organizavimo formos. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Reikalavimai įmonės kūrėjams. Verslo sėkmės faktoriai. Verslo rizikos esmė, veiksniai, formos ir metodai. Įmonės teisinės formos parinkimas. Verslo sumanymas - svarbiausia. Kokia jūsų verslo prasmė? Verslo plano struktūra. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Verslo inkubatoriai. Išteklių naudojimo svarbiausi elementai ir jų valdymas. Veikla. Finansų sritis. Firmos išteklių valdymo procesas. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Naujos verslo įmonės finansavimo tikslai ir instrumentai. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys: lizingas, faktoringas, forfeitingas. Verslo mokesčiai.
  Vadybos konspektas(22puslapiai, 30.68 KB)
 • Komercinė teisė (10)
  Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės (AB) steigimas. Bendrovės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Akcininkų teisės ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės vadovas. Akcijos bendrovės likvidavimas. Akcijų perleidimo tvarka. Ūkinės bendrijos. Jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos kapitalo sudėtis. Bendrijos veiklos nutraukimas. Bendrijos likvidavimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės statusas. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė. Steigėjai ir steigimo sutartis. Steigimo dokumentai. Registravimas. Nariai. Kapitalo sudėtis. Kooperatinės bendrovės organai. Kooperatinės bendrovės pertvarkymas. Kooperatinės bendrovės likvidavimas. Kooperatinių bendrovių sąjungų steigimas ir veikla. Kooperatinės bendrovės nario pajus. Valstybės ir savivaldybės. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės savininkas. Įmonės steigimo teisinis pagrindas. Įmonės įstatai. JAR duomenys. Įmonės organai. Įmonės vadovas. Perkainojimo rezervas. Įmonės turtas. Įmonės reorganizavimas. Įmonės pertvarkymas. Įmonės pertvarkymas į Akcinę bendrovę (AB) ar Uždarąją Akcinę bendrovę (UAB). Įmonės likvidavimas. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Atsiskaitymai čekiais ir vekseliai. Atsiskaitymas bankiniu pervedimu. Atsiskaitymas akredetyvais. Atsiskaitymas INCASO (banko operacija). Atsiskaitymas grynais. Prekių kaina. Mokėjimo vėlavimo prevencija. Susitarimai dėl finansinio užtikrinimo. Valstybės garantija už suteiktą kreditą. Vyriausybės įgaliotų institucijų teikiamos valstybės garantijos.
  Komercinės teisės konspektas(18puslapių, 38.7 KB)
 • Įmonės kūrimas: maisto gaminimas ir pristatymas IĮ "Karališkieji pietūs"
  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Kontrolė. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas.
  Įmonių aprašymų namų darbas(16puslapių, 34.68 KB)
 • Valdymo funkcijos ir jų klasifikavimas
  Valdymo funkcijos ir jų klasifikavimas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Išorinės aplinkos įvertinimas ir analizė. Organizacijos valdymo tyrimas. Strategijos alternatyvos. Strategijos įgyvendinimo planavimas. Strateginio plano įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Sąveikos ir įgaliojimų organizavimas. Organizavimas, jo esmė. Įgaliojimų suderinimas. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Organizacijų struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo esmė ir raida. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Elgsenos reguliavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Kontrolė. Kontrolės apibūdinimas. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Visuotinės kokybės vadyba.
  Vadybos referatas(19puslapių, 44.06 KB)
 • Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (2)
  Įvadas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės pertvarkymas ir likvidavimas. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos samprata ir paskirtis. Ūkinės bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos narių turtinės ir neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir registravimas. Bendrovės steigimo sutartis. Bendrovės įstatai. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės registravimas. Bendrovės turtas. Akcinės bendrovės valdymo organai. Bendrovės pabaiga. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Kooperatinės bendrovės steigimas . Kooperatinės bendrovės valdymas ir bendrovės narių teisės. Kooperatinės bendrovės likvidavimas ir reorganizavimas. Žemės ūkio bendrovės. Išvados.
  Civilinės teisės referatas(20puslapių, 32.28 KB)
 • Įmonės organizacinė struktūra, jų tipai
  Įvadas. Įmonės organizacinės valdymo struktūros samprata. Įmonių organizacinių valdymo struktūrų tipai. Patriarchalinė struktūra. Linijinė organizacinė valdymo struktūra. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Divizinė organizacinė valdymo struktūra. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Tinklinė organizacinė valdymo struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų nauji variantai. Neformali organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadybos kursinis darbas(24puslapiai, 38.79 KB)
 • Įmonės darbo organizavimo analizė: turizmo įmonė UAB "7 mylios"
  Įvadas. UAB "7 mylios" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Įmonės "7 mylios" veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Žodynas.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(31puslapis, 58.33 KB)
 • Įmonės aprašymas: prekyba kompiuteriais UAB "Kompiuterių visata"
  Įmonės "Kompiuterių visata" aprašymas.Įmonės misija, vizija, tikslai.Išorinė įmonės aplinka.Įmonės vadovas, jo vadovavimo stilius.Įmonės darbuotojai.Organizacijos kultūra.Įmonės struktūra.Kontrolė.Organizacijos klientai.Organizacijos konkurencija.Žaliavos, jų kokybė.Partneriai.Strategija.Įmonės planai.Finansiniai duomenys.
  Įmonių aprašymų referatas(12puslapių, 42.7 KB)
 • Įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas: UAB "MBR parduotuvių ir restoranų įranga"
  Įvadas. UAB "MBR parduotuvių ir restoranų įranga" verslo orientacija. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vieta, asortimentas. Įmonės rėmimo politika. Pagrindiniai prekių tiekėjai. Įmonės rinkodaros strategija. Įmonės perspektyvų tyrimas ir vertinimas. Įmonėje atliekami rinkos tyrimai. Išvados.
  Rinkodaros referatas(18puslapių, 37.77 KB)
 • Įmonės valdymo struktūra: AB "Klaipėdos baldai"
  Įvadas. Organizacijos samprata, organizacinė struktūra ir jos tipai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Įmonės AB "Klaipėdos baldai" bendra charakteristika. Valdymo ir gamybos struktūros. AB "Klaipėdos baldai" valdymo struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymų referatas(11puslapių, 22.58 KB)
 • Komercinė teisė (3)
  Įvadas. Komercinės teisės subjekto – individualios įmonės - ypatybės. Individualios įmonės samprata ir steigimas. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės reorganizavimas. Individualios įmonės likvidavimas. Individualios įmonės nuostatai. Juridinių asmenų registro duomenys. Individualių įmonių įstatymo nuostatos.
  Komercinės teisės konspektas(6puslapiai, 13.08 KB)
 • Įmonės apibūdinimas: kirpykla IĮ "Aiva"
  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės forma ir jos veiklos ypatumai. Verslo aprašymas. Paslaugos ir jų veiksniai. Paslaugų apimtis. Įmonės apsirūpinimas pagrindiniais ir apyvartiniais gamybiniais fondais, jų panaudojimas. Darbo ištekliai. Apsirūpinimas darbuotojais, jų poreikis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo apmokėjimas, darbuotojų skatinimo formos. Realizacija. Paslaugų pardavimo apimtys. Kainos ir kainodara. Rizika. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos rezultatai. Paslaugų pardavimo pajamos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Įmonės grynasis pelnas ir pelningumas. Išvados.
  Įmonių aprašymų referatas(11puslapių, 20.15 KB)
 • Individualios įmonės verslo planas: šventinė patalpų puošyba ir dekoravimas, prekyba gėlėmis "Gėlių paradas"
  Reziumė. įmonės rekvizitai. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Vadovai, jų patirtis, kvalifikacija. Verslo idėja. Reikalingų lėšų poreikis, panaudojimas, atsipirkimo laikas. Pagrindiniai rizikos veiksniai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Šakos, kurioje veikia įmonė, aprašymas. Produkcijos, paslaugų aprašymas. Turimos technologijos, reikalingos žaliavos ir medžiagos. Esama darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Aplinkos tyrimai. Pagrindiniai parametrai. Marketingo planas .Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas .Gamybos procesas. Technologinė įranga. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planų referatas(27puslapiai, 77.39 KB)
 • Verslo organizavimo pagrindai
  Verslo samprata. Verslo raida. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Pagrindinės verslo organizavimo ir nuosavybės formos. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Verslo kūrimas nesteigiant įmonės. Nauji verslo organizavimo būdai. Licencinio verslo įmonės (franšizės). Koncesinės įmonės. Saviskolos bendrijos (kredito unijos). Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai. Pagrindinių įvairių tipų įmonių bruožai.
  Vadybos konspektas(15puslapių, 45.88 KB)
 • Įmonės valdymo funkcijų analizė
  Įvadas. Planavimas. Strategijos planavimo procesas. Strategijos samprata, jos būtinybė. Misija ir įmonės (organizacijos) tikslai. Įmonės (organizacijos) aplinka. Strategijos realizacijos planavimas. Strateginio plano valdymas ir jo kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros formavimas. Organizacinės struktūros keturios dedamosios dalys. Organizacinių valdymo struktūrų (OVS) tipai. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Vadovavimo prigimtis, modelis, autoritetas bei vadovo darbo stilius. Kontrolė. Kontrolės procesas. Efektyvios kontrolės charakteristikos. Išvados. Priedai.
  Vadybos kursinis darbas(27puslapiai, 74.92 KB)
 • Įmonės kolektyvinės sutartys (2)
  Įvadas. Įmonės kolektyvinės sutarties samprata ir funkcijos. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo ir derybų tvarka. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai. Įmonės kolektyvinės sutarties nutraukimas. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė. Ginčų ir nesutarimų sprendimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisės referatas(12puslapių, 18.54 KB)
 • Įmonių teisė (3)
  Įmonių įstatymas. Įmonės samprata. Įmonininkas. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Įmonės veiklos sritis. Komercinės-ūkinės veiklos licencijavimas. Įmonių rejestro įstatymas. Įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos įmonių rejestras. Įmonių rejestro steigėjas ir tvarkytojai. Įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo paskirtis. Bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Bendrijos pavadinimas. Bendrosios jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos veiklos nutraukimas. Akcinių bendrovių įstatymas. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcijos. Valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos įgaliojimai ir atsakomybė. Valdybos įgaliojimai ir atsakomybė. Bendrovės revizorius. Administracijos vadovas ir administracija. Bendrovės likvidavimo pagrindai. Bendrovės likvidavimas. AB steigimas. Steigiant AB, po sutarties pasirašymo, atliekami šie steigiamieji veiksmai. Lietuvos Respublikos investicinių bendrovių įstatymas. Įstatymo paskirtis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Depozitoriumas. Investicinė bendrovė. Investicinė akcinė bendrovė. Trečiasis skirsnis valdymo įmonės. Valdymo įmonės samprata. Investicinės bendrovės prievolė. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Įstatymo paskirtis. Valstybės ir savivaldybės įmonės samprata. Įmonės statusas. Įmonės steigimas.Įmonės steigimo teisinis pagrindas. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organai. Administracija. Valdyba. Įmonės likvidavimas.
  Komercinės teisės špera(7puslapiai, 19.21 KB)
 • Įmonės valdymo struktūra: UAB "Steiga"
  Įmonės valdymo struktūra.Proceso dalyviai.Planavimas.Skatinimas.Kontrolė.Išvados.
  Įmonių aprašymų namų darbas(4puslapiai, 8.92 KB)