Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba": 18455
 • Įmonės verslo aplinka: prekyba automobilių kosmetikos prekėmis UAB "Emolita"
  Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti marketingo planą. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. Uab "emolita" rinkodaros veiklos planas. Įmonės veikla. Verslo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Perspektyvų analizė. Vartotojų nuomonės analizė. Įmonės tikslinė rinka. Rinkodaros komplekso elementų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Rinkodaros kursinis darbas(26puslapiai, 62.64 KB)
 • Administracinių vadybos metodų analizė. Jų taikymo tikslingumas, siekiant didinti organizacijos valdymo efektyvumą
  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Valdymo metodų esmė. Administracinių vadybos metodų analizė. Administracinio valdymo funkcijos. Administracinių valdymo metodų privalumai, trūkumai ir taikymo sritys. Praktinė dalis. Įmonės apžvalga. Įmonės produkcija. Valdymo struktūra. Išvados.
  Vadybos referatas(19puslapių, 59.18 KB)
 • Turizmo įmonės kūrimas ir veikla: kelionių organizatorius UAB "Iki pasimatymo"
  Įvadas. Darbo tikslas – parengti turizmo įmonės strategiją ir veiklos planą. Darbo aktualumas. Problematika. Įmonės aprašymas. Įmonės strateginio plano kūrimas. Įmonės kūrimo idėja. Įmonės misija ir devizas. Įmonės vizija. Turizmo įmonės steigimas. Įmonės įregistravimas. Kelionių organizatoriaus "Iki pasimatymo" pavadinimas ir logotipas. Įmonės organizacinė struktūra. Darbuotojų pareigybių aprašymas. Darbuotojų darbo užmokestis. Įmonės teikiamos paslaugos ir turizmo produktas. Būsimieji įmonės partneriai. Aplinkos analizė. Turizmo rinka. SSGG analizė įmonės "Iki pasimatymo" analizė. Kapitalo formavimas. Finansiniai skaičiavimai. Išvados. Priedai (2).
  Turizmo referatas(24puslapiai, 2.76 MB)
 • Verslo planas: augalų ir daržovių auginimas šiltnamiuose IĮ "Šernė"
  Įmonės. Kas yra įmonė. Įmonė. Fizinis asmuo. Įmonių rūšys. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Individualioji įmonė (IĮ). Ūkinės bendrijos bruožai. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB). Juridinis asmuo. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Akcinės bendrovės steigėjai. Bendrovės įstatai. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės administracija. Revizorius. Bendrovės likvidavimo priežastys. Naudoti informacijos šaltiniai. Individualios įmonės "Šernė" verslo planas.
  Vadybos referatas(21puslapis, 48.75 KB)
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Dvarčionių keramika"
  Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės veiklos rūšys. Įmonės valdymas, darbuotojai. Akcininkų struktūra. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės verslo išorinės aplinkos veiksnių finansinė analizė. Įmonės finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji analizė. Įmonės finansinių ataskaitų santykinė analizė. Įmonės veiklos įvertinimas. Įmonės privalumai.
  Finansų referatas(15puslapių, 96.88 KB)
 • Draudimo įmonių steigimas
  Įvadas. Draudimo įmonės steigimas. Draudimo veiklos licencija. Kiti reikalavimai steigiant draudimo įmonę. Draudimo įmonių paslaugų teikimas ir filialų steigimas kitose ES (Europos Sąjungos) valstybėse narėse. Draudimo įmonės valdymas. Draudimo įmonės stebėtojų taryba. Draudimo įmonės valdybą. Draudimo įmonės administracijos vadovas, vyriausiasis aktuarijus ir vyriausiasis buhalteris. Draudimo įmonės vidaus kontrolė. Draudimo įmonių pabaiga ir bankrotas. Užsienio valstybių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos respublikoje, reorganizavimas ir veiklos nutraukimas. Techniniai atidėjiniai. Sutarčių galiojimas bankrutavusioje bei likviduojamoje įmonėje. Išvados.
  Finansų referatas(21puslapis, 31.86 KB)
 • Naujos maisto įmonės verslo plano kūrimas
  Anotacija. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslaugos aprašymas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Patalpos, įrengimai, naudojami firmos veikloje. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansai. Reikiamos lėšos. Išvados. 1 priedas.
  Verslo planų referatas(20puslapių, 68.48 KB)
 • Įmonės steigimas: jaunimo nakvynės namai UAB "Žilvytis"
  Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos apibūdinimas. UAB "Žilvytis" steigimo organizavimas. Steigimo etapai. Uždaros akcinės bendrovės "Žilvytis". Steigimo sutartis. UAB steigimo organizavimo schema. Steigimo dokumentai. Steigiamojo susirinkimo. Protokolas. Steigėjų – akcininkų registravimo sąrašas. Bendrovės valdymas. Valdymo tipas. Vadovo darbo stilius. Korespondencijos tvarkymas. Dokumentų apyvarta įmonėje. Darbo su siunčiamaisiais dokumentais schema. Darbas su gauta korespondencija. Gautos korespondencijos tvarkymo schema. Įmonės įvaizdis. Personalas. Darbuotojų atestavimas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo atestavimas. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Paieška ir atranka. Įdarbinimas. Darbo vieta. Darbo vietos apibūdinimas. Administratoriaus pereiginiai nuostatai. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Darbo saugos reikalavimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėse ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas. Darbo sąlygas. Darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą. Darbuotojo pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui (gelbėjimo, medicinos tarnybų iškvietimo tvarka, jų telefono numeriai, telefonų išdėstymo vietos). Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje (saugos tarnybos, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų atstovai. Medicininis aptarnavimas ir pan.). Evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų. Išdėstymo vietos darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje susiję klausimai.
  Įmonių aprašymų referatas(50puslapių, 116.09 KB)
 • Įmonės veiklos analizė: statybos įmonė UAB "Stiklo briauna"
  Įvadas. Apie įmonę. Įmonės tipas ir darbo technologija. Įmonės vidinės aplinkos pranašumai ir trūkumai. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės sprendimų priėmimas. Planų sistema įmonėje. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Reklamos priemonių išlaidos. Įmonės ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Rinkodaros namų darbas(8puslapiai, 17.23 KB)
 • Įmonės finansai
  Įmonės finansiniai sprendimai. Įmonės finansų valdymo pagrindinės sritys. Kapitalo struktūra. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslai. Finansų valdymo funkcijos. Finansų analizės esmė. Finansų analizės uždaviniai. Finansų analizės informacijos vartotojai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės finansų analizės būdai: Loginiai; Ekonometriniai; Euristiniai (psichologiniai); Grafiniai; Specifiniai.
  Finansų konspektas(24puslapiai, 1.78 MB)
 • Profesinės praktikos ataskaita: geriamojo vandens tiekimas UAB "Dzūkijos vandenys"
  Įvadas. Praktikos tikslas – gebėti teorines biuro administravimo žinias pritaikyti praktinėje veikloje. Įmonės charakteristika. Įmonės tipas ir verslo aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės valdymo organai. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos rodikliai ir jų dinamika. Įmonės valdymas. Vadybos funkcijos. Darbuotojų išsilavinimas, pareigos. Įmonės personalo skyrius ir jo veikla. Administravimo proceso išnaudojimas įmonėje. Dokumentų tvarkymo ypatumai personalo skyriuje. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešojo administravimo praktikos ataskaita(13puslapių, 227.66 KB)
 • Įmonės analizė: švietuvų gamyba ir pakavimas UAB "Artilux Baltija"
  Įvadas. UAB "Artilux Baltija". Įmonės teisinės formos apibūdinimas. Veiklos sritys. Ekonominė charakteristika. Finansinė būklė. Techninė charakteristika. Išorinė ir vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra, personalas. Prekių asortimentas ir jų kokybė. Darbo apmokėjimo sistema. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės pelningumo rodikliai. Įmonės ilgalaikio mokumo rodikliai. Įmonės finansinio stabilumo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(19puslapių, 52.36 KB)
 • Audito įmonės verslo etika
  Įvadas. Darbo tikslas: Suvokti etikos reikšmę, bei jos praktinį panaudojimą audito įmonės veikloje. Audito įmonės profesinė etika, ir profesinis kodeksas. Audito įmonės vizijos prognozavimo etika. Įmonės misijos suvokimas. Strategijos tikslų pasiekimui pasirinkimo etiškumas. Audito įmonės vidinės aplinkos nuostatos. Audito įmonės vidinės ir išorinės aplinkos nuostatų, tikslų suderinamumo etika. Audito įmonės funkcionavimo norminės filosofijos įvertinimas. Visuotinės kokybės vadybos principų ir kitų vadybos sričių standartų taikymas įmonėje. Išvados.
  Etikos referatas(14puslapių, 28.05 KB)
 • Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas (2)
  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridiniai asmenys ir jų steigimas. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondas. Sodininkų bendrija. Politinių partijų ir politinių organizacijos. Biudžetinės įstaigos. Profesinės sąjungos. Asociacijos. Nuolatinio arbitražo institucija. Privatus juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Individuali įmonė. Daugiabučių namų savininkų bendrija. Žemės ūkio bendrovė. Kredito unija 30Išvados. Priedas.
  Komercinės teisės kursinis darbas(39puslapiai, 54.13 KB)
 • Įmonės struktūra: prekybos įmonė
  R. Petreikio personalinės įmonės aprašymas. Įvadas. Personalinės įmonės struktūra bei santykis su aplinka. Įmonės įkūrimo istorija. Įmonės struktūra ir valdymo schema. Įmonės tikslai ir perspektyviniai planai. Įmonės tiekėjai, vartotojai, konkurentai, reklama. Išvados. Literatūros sąrašas (3).
  Įmonių aprašymų namų darbas(5puslapiai, 11.83 KB)
 • Verslo įmonės samprata. Įmonių klasifikavimas
  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Mažųjų ir vidutinių įmonių grupės. Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. 3)Komanditinės ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Įmonės rūšies pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadybos pristatymas(13skaidrių, 18.4 KB)
 • Įmonės veikla ir pelnas
  Įvadas. Gamybos procesas. Įmonės sąvoka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonės steigimas. Įmonės tikslai. Įmonės veiklos veiksniai. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomikos referatas(12puslapių, 21.3 KB)
 • Verslo steigimo problemos ir kaip jų išvengti
  Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizė. Verslo įmonių klasifikavimas ir organizavimo formos. Pagrindinės verslo steigimo problemos. Biurokratizmo problemos. Firmos registravimas. Individualios įmonės steigimas. Akcinės bendrovės steigimas. Nesėkmės rizika. Mokesčiai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. Socialinio draudimo mokestis (Sodra). Finansavimo problemos. Nepalankus ekonominis klimatas verslui pradėti. Informacijos apie verslo pradžią stoka. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (2).
  Vadybos kursinis darbas(36puslapiai, 3.41 MB)
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: statybos įmonės UAB "Sivysta"
  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės statomų objektų apžvalga. Įmonės atsargų valdymo sistema. Rangos sutartys, jų rūšys, turinys. Projekto vadovas, jo funkcijos. Statybos vadovas, jo funkcijos. Statinio statybos techninė priežiūra, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, jo funkcijos. Statybos darbų žurnalas, jo paskirtis, turinys. Darbų priėmimo aktai, jų paskirtis, turinys, įforminimo tvarka. Darbo laiko apskaitos informacija, jos įforminimas. Saugos darbe dokumentacija, jos įforminimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2 bmp bylos, dwg byla).
  Statybos praktikos ataskaita(14puslapių, 6.24 MB)
 • Įmonės analizė: nekilnojamojo turto paslaugos UAB "Novita" (2)
  PowerPoint pristatymas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės ženklas. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonei būdinga. Valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Veiklos procesas. Vartotojai. Partnerystė. Pagrindiniai tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. Įmonės SWOT analizė. Reklama. Personalas. Kontrolė.
  Įmonių aprašymų pristatymas(17skaidrių, 96.44 KB)