Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba": 18455
 • Smulkių įmonių steigimas Lietuvoje
  Įvadas. Lietuvos jurisdikcijos mažos ir vidutinės įmonės (trumpa apžvalga). Verslo sritis. Frančaizingas (lengvatinė verslininkystė). Biznio plano sudarymas. Organizaciniai ir teisiniai aspektai. Įmonės vieta. Finansavimas. Organizacines struktūros planavimas. Įstatymas. IV skirsnis. Įmonių steigimas ir jų veiklos nutraukimas. Išvados.
  Makroekonomikos referatas(18puslapių, 42.63 KB)
 • Įmonės veiklos analizė: Irenos Padleckienės IĮ "Ritos kepyklėlė"
  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymų referatas(12puslapių, 34.59 KB)
 • Įmonės analizė: baldų gamyba IĮ "GeRi Baldai"
  Įvadas. Įmonės veikla. Projektavimas ir baldu gamyba. Baldų gaminiai iš įvairios medienos plokščių. R. Gervinsko IĮ "GeRi Baldai" yra toks funkcinis valdymo pasiskirstymas. Darbo santykiai. Įmonės reklamos. Verslo priežiūros institucijų analizė. Verslo įmonės plėtros galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymų analizė(9puslapiai, 14.2 KB)
 • Įmonės valdymo sistemos tobulinimas: UAB "Prie jūros"
  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti UAB "Prie jūros" valdymo metodus, bei kokie trūkumai yra ir ką reikia keisti. Įmonės valdymo metodai. Įmonės valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. UAB "Prie jūros" organizacinis administracinis valdymas. UAB "Prie jūros" tikslai. UAB "Prie jūros" ekonominis valdymas. UAB "Prie jūros" socialinis psichologinis valdymas. Tikslų priklausomybė nuo žmogiškųjų santykių ir aplinkos sąlygų. Sistemos planavimo esmė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadybos kursinis darbas(18puslapių, 30.87 KB)
 • Įmonės analizė: dienraštis UAB "Verslo žinios"
  Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos, vartotojai ir konkurentai. Konkurentų veiklos tyrimo tikslas. Prekės ir paslaugos. Prekių ir paslaugų asortimentas. Prekių ir paslaugų konkurencijos palyginimas. Įmonės kainų politikos nustatymas. Prekių pardavimų ir paslaugų pateikimo organizavimas. Reklama.Išvados.
  Įmonių aprašymų referatas(12puslapių, 21.1 KB)
 • Įmonės analizė: nekilnojamojo turto paslaugos UAB "Novita"
  Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės ženklas. Bendrosios nuostatos. Bendrovės įstatai. Įmonės veiklos pobūdis. Valdymo struktūra. Veiklos procesas. Vartotojai. Įmonės pasiūlymai. Nauji butai. Verslo klientams. Būsimieji ir užsienio projektai. Superka žemės sklypus. Partnerystė. Mūsų pagrindiniai tiekėjai. Mūsų pagrindiniai konkurentai. Įmonės SWOT analizė. Reklama. Personalas. Kontrolė ir konfliktinės situacijos.
  Įmonių aprašymų referatas(14puslapių, 262.68 KB)
 • Biudžetinių ir savivaldybės įstaigų steigimo ypatumai
  Įvadas. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės steigimas ir registravimas. Įmonės įstatai. Įmonės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Įmonės valdymas. Įmonės nuosavas kapitalas, turtas ir pelno paskirstymas. Įmonės veiklos kontrolė. Įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas.
  Komercinės teisės referatas(15puslapių, 14.24 KB)
 • Įmonės įkūrimas: sportinės aprangos siuvimas KŪB "ModaSport"
  Įvadas. Valdomo verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja, misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai ir konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Verslo planų namų darbas(13puslapių, 24.44 KB)
 • Įmonės veikla: UAB "Norfos mažmena"
  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės personalas. Darbo tvarkos taisyklės. Priėmimo į darbą tvarka, reikalavimai. Kvalifikacijos kėlimas, darbuotojų skatinimas. Drausminės nuobaudos. Darbo sutarties nutraukimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės verslo aplinka. Tiekėjai. Konkurentai. Pirkėjai, nuolaidų sistema. Gamybinės veiklos organizavimas. "Norfos" gerumo akcija. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Įmonės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymų referatas(17puslapių, 33.63 KB)
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: nekilnojamo turto projektai UAB "Alvasta"
  Įvadas. UAB "Alvasta" – nekilnojamo turto bendrovė, užsiimanti tarpininkavimu bei investicinių projektų vykdymu. Darbo tikslas – ištirti UAB "Alvalsta" riziką ir jos mažinimo galimybes. Įmonės pristatymas. Įmonės veikla. Organizacijos valdymo struktūra. Darbuotojai ir jų pareigos. Pagrindiniai konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Kokybinė įmonės veiklos analizė. Įmonei aktualios rizikos rūšys. Vidiniai rizikos veiksniai. Išoriniai rizikos veiksniai. Rizikos mažinimo būdai įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymų namų darbas(14puslapių, 29.72 KB)
 • Verslo valdymo sistemos: UAB "Dzūkijos vandenys"
  Įvadas. Įmonės charakteristika: UAB "Dzūkijos vandenys". Įmonės veiklos charakteristika. Paslaugų nomenklatūra. Paslaugų kainos. Verslo valdymo sistemos. Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema. Informacinės sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Įstaigų automatizavimo sistemos. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų informacinės sistemos. Ekspertinės arba žinių sistemos. Kompiuterizuotų sistemų klasifikacija ir jų panaudojimas. Informacinių sistemų klasifikavimas. Kompiuterizuotų sistemų panaudojimas. Verslo valdymo sistemų diegimas ir pardavimas Lietuvoje. "Microsoft business solutions". "Alna". Įdiegta klientų informacijos bei dokumentų valdymo sistema. "Sintagma". "Sonex holding". "Elsis". Verslo valdymo sistemų reikalavimai ateityje. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Vadybos referatas(21puslapis, 763.89 KB)
 • Verslo steigimo problemos
  Įvadas. Tyrimo tikslas – teoriniu ir praktiniu aspektu išanalizuoti verslo steigimo problemas ir jų sprendimą. Pagrindinės sąvokos "verslas" analizė. Verslo steigimas praktiniu aspektu. Įmonės įsigijimo galimybės. Teisinė įmonės registracija. Verslo organizavimo formos. Verslo įmonės steigimo problemos. Lėšų stoka ir paskolų išdavimo tvarka. Teisinių ir vadybos žinių stoka, steigiant įmones. Įmonės registravimo problemos. Nepalankus ekonominis klimatas verslui pradėti. Nesėkmės rizika. Problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Vadybos kursinis darbas(22puslapiai, 66.97 KB)
 • Įmonės
  Įvadas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Išvados.
  Vadybos referatas(11puslapių, 21.22 KB)
 • Biudžetų esmė ir jų vaidmuo įmonės planavimo ir kontroliavimo procese
  Biudžetų esmė ir jų vaidmuo įmonės planavimo ir kontroliavimo procese. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinio biudžeto parengimas. Įmonės biudžeto parengimo metodika. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių, pardavimų ir administracinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Prognozuojama pajamų ataskaita. Finansinio biudžeto parengimo metodika. Kapitalo biudžetas. Prognozinių finansinių ataskaitų parengimas. Įmonės veiklos kontroliavimas biudžetų pagrindų. Kontrolės funkcijos įmonėje. Suderintos veiklos vertinimo sistema.
  Vadybos diplominis darbas(58puslapiai, 141.87 KB)
 • Įmonės įvaizdžio įtaka įmonės sėkmei: kaimo turizmas "Ernelita"
  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti, kaip įmonės įvaizdis gali paveikti įmonės gaunamas pajamas. Įmonės įvaizdis. Įmonės įvaizdžio esmė ir supratimas. Prekinio ženklo kūrimas. Įmonės įvaizdžio formavimas. Reklama. Reklamos kūrimas. Reklamos platinimo kanalai. Įvaizdžio įtakos vertinimas. Kaip išvengti klaidų gadinančių įmonės įvaizdį? Ateities planai. Išvados.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(20puslapių, 45.48 KB)
 • Įmonės organizacinės valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo analizė: IĮ "Lucus"
  Įvadas. IĮ "Lucus" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Vadybinės veiklos organizavimo teorinė analizė. Įmonės OVS forma. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Darbo pasidalijimas vertikaliuoju OVS aspektu. Hierarchijos. Centralizacija. Kontrolė. Darbo pasidalijimas horizontaliuoju OVS aspektu. Individualios įmonės "Lucus" valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo įvertinimas. IĮ "Lucus" valdymo struktūra. IĮ "Lucus" darbo pasidalijimo įvertinimas vertikaliuoju OVS aspektu. Darbo pasidalijimas pagal hierarchinių pakopų skaičių. Įmonės darbo pasidalijimas pagal kontrolės apimtis. Įmonės darbo pasidalijimo pagal centralizacijos laipsnį įvertinimas. IĮ "Lucus" darbo pasidalijimo įvertinimas horizontaliuoju OVS aspektu. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(24puslapiai, 68.23 KB)
 • Ofšorinės įmonės. Jų vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje ir Lietuvoje
  Įvadas. Ofšorinio verslo esmė. Ofšorinės įmonės sąvoka ir statusas. Ofšorinės kompanijos privalumai. Ofšorinės kompanijos trūkumai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinių įmonių rūšys. Ofšorinės jurisdikcijos. Ofšorinių kompanijų panaudojimo atvejai. Ofšorinės įmonės vidinė struktūra. Įmonės vardas. Įstatinis akcinis kapitalas. Būstinė. Valdyba. Dokumentai. Apmokestinimas. Specializuotos ofšorinės struktūros. Tarptautinės prekybos kompanijos. Tarptautinės investicijos. Asmeninių paslaugų įmonės. Holdingo kompanijos. Tarpinės holdinginės kompanijos. Nekilnojamo turto ir žemės nuosavybė. Įdarbinimo kompanijos. Intelektinė nuosavybė, licencijavimas ir frančizė. Listingas vertybinių popierių rinkose ir kapitalo pritraukimo operacijos. Finansai. Laivininkystės ir aviacijos kompanijos. Ofšorinio verslo kontrolė. Praktinė dalis. Pinigų plovimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos užfiksuoti pinigų plovimo atvejai Lietuvoje. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomikos referatas(34puslapiai, 134.35 KB)
 • Verslo teisė (3)
  Individuali veikla. Verslo liudijimai. Juridinio asmens sąvoka, rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų registravimas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Juridinio asmens reorganizavimas. Įmonės pertvarkymas. Juridinių asmenų likvidavimas. Privatūs juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių bankroto procedūra. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Administratoriaus paskyrimas bankroto byloje. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonių restruktūrizavimas. Komercinė paslaptis. Sandorių samprata ir forma. Teisinė sandorių registracija. Įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo pasekmės. Atskiros sutarčių rūšys. Nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartis. Įmonės pirkimas – pardavimas. Mainų sutartis. Įmonės nuoma. Lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Paskolos sutartis.
  Komercinės teisės konspektas(40puslapių, 82.86 KB)
 • Verslo plano struktūra ir turinys. Įmonės verslo plano analizė
  Įvadas. Verslo plano samprata. Įmonės pristatymas. Verslo plano struktūros teorijos ir praktikos palyginimas. Reziumė (santrauka). Įmonės charakteristika, jos veiklos apžvalga. Produkcija arba paslauga. Rinkos įvertinimas. Konkurentai. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas ir draudimas. Finansinis planas. Priedai. Išvados.
  Verslo planų kursinis darbas(16puslapių, 29.16 KB)
 • Verslo planas: krovinių pervežimai, automobilių remontas ir priežiūra UAB "Transgeba"
  Transporto įmonės steigimas. Įmonės steigimo sutartis. Įmonės įstatai. Santrauka. Verslo planas. Paslaugos apibudinimas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo schema. Marketingo planas. Reklaminis stendas. Maršrutai. Įmonės veiklos rodikliai. Vidutiniai rodikliai. Gamybinė programa. Įmonės personalas. Finansinis planas. Palūkanų mokėjimas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pajamos. Tiesioginės išlaidos. Pastovios išlaidos. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Perspektyvos. Grafikai.
  Verslo planų kursinis darbas(18puslapių, 187.6 KB)