Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"verslo įmonės jų valdymo organai ir funkcijos įmonės steigimas ir likvidavimas 2anglu kalba": 18455
 • Įmonės veiklos organizavimas: D. Rubino IĮ
  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės struktūriniai padaliniai. Paslaugų teikimo proceso organizavimo ypatumai. Įmonės personalo struktūra. Įmonės organizavimo valdymo struktūra. Informacijos šaltiniai naudojami įmonėje. Įmonės išorinė ir vidinė verslo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės SSGG analizė. Verslo įmonėje vykdomas kontrolės procesas. Įmonėje taikoma darbo apmokėjimo sistema. Įmonės etikos normos ir vidinė organizacinė kultūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymų namų darbas(11puslapių, 27.17 KB)
 • Individualios įmonės steigimas: IĮ "Pirtys prie ežero"
  Įvadas. Individualioji įmonė (IĮ). Individualiosios įmonės įsteigimas. Kokius dokumentus reikia pateikti? Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės.Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugų proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Dokumentų judėjimo organizavimas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Įmonėje parengtų dokumentų tvarkymas. Dokumentų registravimas. Išvados. Priedas.
  Verslo planų referatas(21puslapis, 33.49 KB)
 • Verslo įmonės veikla ir valdymas
  PowerPoint pristatymas. Verslas. Įmonė. Verslo įmonių grupavimas pagal įvairius požymius. Įmonių rūšys. Įmonės tikslai. Valdymo funkcijos. Bendrovės valdymas.
  Mikroekonomikos pristatymas(14skaidrių, 24.47 KB)
 • Įmonės ir jų rūšys
  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Įmonės, turinčios fizinio asmens statusą. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Ūkinės bendrijos.Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Vadybos referatas(10puslapių, 18.77 KB)
 • Įmonės steigimas
  Įmonės steigimo procesas: Įmonės vardo registravimas, Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla, Įmonės registravimas valstybiniame rejestre, Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje, Įmonės antspaudas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas, Visuomenės sveikatos centro leidimas, Valstybinės darbo inspekcijos pažyma, Mokesčiai, Akcizo mokestis, Pridėtinės vertės mokestis, Pelno mokestis, Socialinio draudimo įmokos, Kelių mokestis.
  Vadybos referatas(10puslapių, 20.84 KB)
 • Turizmo įmonės steigimas
  Situacijos analizė. Kelionių organizatoriaus vieta. Kelionių organizatoriaus patalpos ir jų įrengimas. Įmonės įregistravimas. Įmonės veiklos rūšys. Darbuotojai. Turizmo paslaugų rinkiniai ir jų kainų nustatymas. Savaitgalinė-poilsinė kelionė "Sveikatingumas Birštone". Gražiausios mūsų krašto vietos. Kelionių organizatoriaus reklama. Finansinė dalis.
  Vadybos kursinis darbas(24puslapiai, 38.52 KB)
 • Individualių įmonių steigimas ir veikla Lietuvoje
  Įžanga. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Steigimo etapai. Steigimo dokumentų rengimas. Steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams tvirtinimas notarine tvarka. Įmonės registravimas juridinių asmenų registre.Lietuvos respublikos individualių įmonių įstatymo apžvalga. Įstatymo keliami reikalavimai individualios įmonės nuostatams. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės reorganizavimas. Individualios įmonės likvidavimas. Individualių įmonių įstatymo baigiamosios nuostatos. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas. Individualių įmonių privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Vadybos namų darbas(19puslapių, 43.41 KB)
 • Verslo organizavimo formos Lietuvoje (2)
  Verslo organizavimo formos. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Pelno nesiekiančios organizacijos. Valstybinės verslo organizacijos. Kooperatyvai. Licencinio verslo organizacijos. Užsienio kapitalo įmonės. Akcinės bendrovės. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys.
  Ekonomikos referatas(14puslapių, 34.11 KB)
 • Įmonės valdymo sistemos
  Įvadas. Įmonės tikslų sistema. Bendra įmonės tikslų charakteristika. Ekonominiai įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Tikslų formavimo schema. Organizacinė valdymo sistema. Organizavimo esmė. Linijinė valdymo struktūrinė schema. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Sprendimo priėmimo tvarka. Planavimo sistema. Planavimo esmė ir principai. Planavimo etapai. Planų hierarchija. Planavimo horizontai. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas. Kontrolės sistema. Informacijos sistema. Išvados.
  Vadybos referatas(19puslapių, 24.97 KB)
 • Įmonės organizacinė sandara ir valdymo struktūra: valstybinė įmonė "Oro navigacija"
  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė sandara. Valdymo struktūros. Valdymo sistema. Valdymo sistemos techninė sandara. Organizacinės sandaros ir valdymo struktūros tobulinimo pasiūlymai. Išvados.
  Įmonių aprašymų referatas(10puslapių, 91.28 KB)
 • Dokumentacija įmonės steigimui
  Įvadas. Įmonių rūšys. Verslo įstatymai. Įmonių registravimas. Reikalingi dokumentai registruojant įmonę. Skirtingų įmonių rūšių steigimo dokumentacija. Individualios įmonės (IĮ) steigimas. Ūkinės bendrijos steigimas. Uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės steigimas.Žemės ūkio bendrovės steigimas. Licencijos. Išvados.
  Ekonomikos referatas(10puslapių, 20.27 KB)
 • Įmonės valdymas: komercinis ir gamybinis
  Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti įmonės valdymo koncepciją. Teoriniai įmonės valdymo aspektai. Valdymo apibrėžimai. Valdymo subjekto ir objekto sąvokos. Valdymo subjektas. Pagal E. Bagdoną, išskiriami tokie valdymo lygiai. vadovo įgūdžiai. Efektyviam vadovui būtinos savybės. Valdymo objektas. Organizacijų klasifikavimo kriterijai. Įmonės gamybinio ir komercinio valdymo aspektai. Įmonės gamybinio ir komercinio valdymo apibrėžimai. Gamybos ir komercijos santykis įmonėje. Įmonės kaštai. Komercinė įmonės veiklos samprata. Pagrindinės rinkodaros funkcijos. Marketingo dėmenys: produktas, kaina, rėmimas, vieta. Gamybinė įmonės veiklos samprata. Gamybinio ir komercinio valdymo pagrindiniai skirtumai. Gamybinio ir komercinio valdymo pagrindiniai panašumai. Išvados.
  Vadybos referatas(18puslapių, 80.6 KB)
 • Finansų valdymo turinys. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra
  PowerPoint pristatymas. Finansų valdymo turinys. Kokius sprendimus turėtų priimti finansininkai? Kaip skirstomi sprendimai? Finansininkų valdymo sprendimų grupės. Finansų valdymo sprendimai pagal turinį. Finansinės veiklos planavimo etapų rezultatai. Finansų valdymui pagal vykdomas veiklas priskiriama. Finansų valdymo sprendimai. Finansų instrumentų rūšys. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra. Finansų valdymas. Už ką įmonėje atsakingas finansininkas? 3 finansininko atliekamos funkcijos. Finansininkas privalo tinkamai parinkti ir įvertinti. Ką turėtų atlikti finansininkas spręsdamas kapitalo valdymo klausimus? Finansininko tikslas. Už ką įmonėje atsakingas buhalteris? Iš kur gaunama informacija finansams valdyti? Įmonės finansų ir finansų rinkos sąveika. Kokius įmonės veiklos rodiklius skaičiuoja investuotojai prieš priimdami sprendimus? Investuotojų skaičiuojami rodikliai. Išvados.
  Finansų pristatymas(28skaidrės, 47.11 KB)
 • Įmonės analizė: šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija"
  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos kryptys ir juridinis statusas. Įmonės gamybos veiksniai. Įmonės verslo aplinka. Įmonės materialiniai aprūpinimai. Gamybos proceso organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės valdymo struktūra, darbo organizavimas ir apmokėjimai. Planavimo procesas. Išvados.
  Vadybos referatas(13puslapių, 22.02 KB)
 • Įmonės steigimas ir aplinkos analizė: žaislų ir karnavalinių kostiumų gamyba UAB "Pūkas"
  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Pūkas" tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominių įmonės tikslų sistema. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslo ir technikos pažangos aplinka. Gamtinė aplinka. UAB privalumai ir trūkumai. Konkurentai. Įmonės personalas. Rizika įmonės veiklai. UAB steigimo tvarka. Išvados.
  Finansų referatas(13puslapių, 28.14 KB)
 • Naujos maitinimo įmonės verslo planavimas Plungės mieste
  Įvadas. Naujo verslo kūrimo teoriniai aspektai. Maitinimo verslo situacijos Plungės rajone analizė. Verslo įmonių tipo pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Individualiosios įmonės steigimo organizavimas. Darbo higienos ir saugos reikalavimai maitinimo įmonėje. IĮ "Feliksas" verslo planavimas. Darbo metodika. Verslo aprašymas. Verslo ir marketingo tikslai. Marketingas. Situacijos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Verslo organizavimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Produktai ir jų tiekėjai. Atsargos. Klientų aptarnavimas. Įmonės personalas. Rizikos įvertinimas. Finansai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planų diplominis darbas(48puslapiai, 134.45 KB)
 • Įmonių steigimas ir valdymo organizavimas
  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Valdymo organai. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimas ir vedimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo dalyviai, jų teisės. Susirinkimo darbotvarkės rengimas. Susirinkimo vedimas, nutarimų priėmimas. Susirinkimo dokumentų įforminimas. Išvados.
  Vadybos kursinis darbas(16puslapių, 41.58 KB)
 • Įmonės veiklos ir valdymo funkcijų analizė
  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados.
  Vadybos referatas(11puslapių, 20.96 KB)
 • Verslo įmonė
  Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonės aplinka. Įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Įmonių tipai ir jų veiklos organizavimas. Įmonių sąjungos. Įmonių grupavimas. Įmonių pagrindiniai įstatymai. Verslo įmonės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Verslo įmonės steigimas. Verslo įmonių steigimo organizavimas. Verslo kūrimo būdai.
  Mikroekonomikos konspektas(19puslapių, 34.68 KB)
 • Įmonės samprata. Juridiniai įmonių tipai ir jų tarpusavio palyginimai
  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Mikroekonomikos referatas(10puslapių, 17.09 KB)