Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "ukines veiklos analize" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"ukines veiklos analize": 10630
 • Ūkinės-komercinės veiklos ekonominė analizė ir rodiklių dinamikos į perspektyvą vertinimas: AB "Vilniaus baldai"
  Anotacija. Įvadas. Tikslas – pateikti kuo išsamesnę Akcinės Bendrovės "Vilniaus baldai" 2001-2008 metų ūkinės-komercinės veiklos ekonominę analizę ir įvertinti įmonės perspektyvas. Ekonominės analizės teorinių aspektų apžvalga mokslinės literatūros šaltiniuose. Ekonominės analizės sąvoka. Ekonominės analizės objektas ir metodai. Ekonominės analizės objektas. Ekonominės analizės metodai. Ekonominės analizės tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės princai. Analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Vilniaus baldai" ūkinės-komercinės veiklos rodiklių dinamika ir įvertinimas (2002-2008 metai). AB "Vilniaus baldai" charakteristika. Trumpa įmonės istorija.Veiklos rūšis. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Įmonės pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Bankroto rizikos analizė. AB "Vilniaus baldai" veiklos perspektyvos ir prognozės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8 psl.).
  Finansų diplominis darbas(77puslapiai, 704.51 KB)
 • Ūkinės-komercinės veiklos analizė: AB "Vilniaus degtinė"
  Įvadas. Tikslas yra atlikti ūkinės-komercinės veiklos analizę, išnagrinėti įmonės būklę ir nustatyti jos padėtį rinkoje. Trumpa įmonės charakteristika. AB "Vilniaus degtinė" akcininkai. Įstatinio kapitalo struktūra. Veiklos rūšys. Konkurentai. Makroaplinka. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės viso turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Įmonės trumpalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio materialiojo turto sudėties, struktūros, dinamikos ir techninės būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Darbo išteklių analizė. Darbuotojų skaičiaus, sudėties ir struktūros analizė. Išlaidų, pelno, kainų ir kitų rodiklių tarpusavio ryšių analizė. Pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Įmonės mokumo analizė. Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų apskaičiavimas. Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(85puslapiai, 730.57 KB)
 • Įmonės finansinės ir ūkinės veiklos analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"
  Įvadas. Darbo tikslas: AB "Sanitas" įmonės, Kauno grupės, finansinės ir ūkinės veiklos analizė 2004 - 2005 metais. AB "Sanitas" finansinė veiklos analizė. Įmonės pristatymas ir informacijos šaltinių vertinimas. Analitinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų parengimas. Analitinė balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. Santykinių rodiklių analizė, tendencijos bei išvados. Pelningumo (bendrojo, veiklos, turto ir grynojo pelningumo) rodiklių skaičiavimas. Likvidumo arba mokumo (bendrojo, greito ir kritinio) rodiklių skaičiavimas. Apyvartumo (turto, trumpalaikio turto, atsargų) rodiklių kartais ir dienomis skaičiavimas. Pagal "Z modulį" nustatyta įmonės bankroto tikimybė. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. AB "Sanitas" ūkinės veiklos analizė, išvados bei pasiūlymai veiklos gerinimui. Metinio vieno darbuotojo išdirbio (darbo našumo) ir uždarbio analizė. Gamybos apimčių kitimas ir atskirų rodiklių įtaka šio veiksnio pokyčiui. Ūkinės analizės išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Finansų analizė(25puslapiai, 81.14 KB)
 • Įmonių ūkinės veiklos analizės organizavimas ir metodika
  Įmonės ūkinės veiklos analizės objektas, uždaviniai ir metodas. Veiklos plano rodiklių sistema. Ūkinės veiklos analizės būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Analizės darbo organizavimas ir atskaitomybės kokybės tikrinimas. Analizės rezultatų įforminimas.
  Vadybos konspektas(9puslapiai, 20.26 KB)
 • Įmonės ūkinės veiklos analizė: UAB "Visateksas"
  Įžanga. Ūkinės veiklos santykinių rodiklių analizė. Finansų analizės teorijų palyginimas. Finansinės analizės rūšys. Gaminių asortimentas. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Uždaros Akcinės Bendrovės "Visateksas" finansinė analizė. Gaminių asortimento analizė. UAB "Visateksas" gaminių asortimento planavimas natūrine išraiška. UAB "Visateksas" gaminių asortimento planavimas vertine išraiška. Gamybos ritmingumo analizė. UAB "Visateksas" gamybos ritmingumas. UAB "Visateksas" produkcijos gamyba (tūkst. Lt.). Lūžio taškas. Finansinės analizės santykiniai rodikliai. UAB "Visateksas" ūkinės veiklos santykinių rodiklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Pardavimų pajamos per mėnesį (Lt.).
  Finansų referatas(22puslapiai, 51.56 KB)
 • Ūkinės veiklos finansų sektoriaus analizė
  Įvadas. Ūkinės veiklos finansų sektoriaus analizė. Analizės reikšmė samprata ir būtinumas. Finansinės analizės rūšys. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Įmonės bankroto tikimybių nustatymas. Išvados.
  Finansų referatas(11puslapių, 20 KB)
 • Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso ūkinės veiklos perspektyvų įvertinimas
  Įmonės ūkinės veiklos analizės organizavimas. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Įmonės pelningumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės kainų politika. Įmonės rinkos analizė. UAB "Stoties turgus" ūkinės veiklos analizė. Įmonės pristatymas. UAB "Stoties turgus" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Stoties turgus" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Planuojamo prekybos ir paslaugų komplekso verslo planas. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso veiklos perspektyvų įvertinimas. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso kainos, jų strategija. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso valdymas ir personalas. Laukiami rezultatai ir atsipirkimas. Verslo rizika ir palūkanų norma. Laiko veiksnio įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis.
  Įmonių aprašymų diplominis darbas(63puslapiai, 199.95 KB)
 • Ūkinės finansinės veiklos efektyvumo didinimas autopaslaugų įmonėje: "Ratas"
  Santrauka. Summary. Terminų žodynėlis. Įvadas. Darbo tikslas - atlikti įmonės ūkinės finansinės veiklos analizę per pastaruosius tris metus (2004, 2005 ir 2006 metus) ir pateikti veiklos efektyvumo gerinimo priemones. Ūkinės finansinės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos analizės tipai. Įmonės finansinių rodiklių analizės principai. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių analizės uždaviniai. Įmonės turto dinamika ir panaudojimas. Įmonės ilgalaikio turto struktūros ir efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai ir priemonės. Įmonės trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonės. Įmonės "Ratas" ūkinės finansinės veiklos efektyvumo didinimas. Įmonės "Ratas" charakteristika. Įmonės "Ratas" santykinių rodiklių analizė. Įmonės "Ratas" mokumo analizė. Įmonės "Ratas" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės "Ratas" apyvartumo rodikliai. Įmonės "Ratas" turto struktūros analizė. Įmonės "Ratas" veiklos efektyvumo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (9).
  Finansų diplominis darbas(51puslapis, 117.18 KB)
 • Įmonės finansinės ir ūkinės veiklos analizė: vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų valymas UAB "Vilniaus vandenys"
  UAB "Vilniaus vandenys" balansas. UAB "Vilniaus vandenys" pelno (nuostolio)ataskaita. Įvadas. UAB "Vilniaus vandenys" finansinės veiklos analizė 2003 – 2004 metais. UAB "Vilniaus vandenys" balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. UAB "Vilniaus vandenys" balanso horizontalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" balanso vertikalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelno (nuostolio)ataskaitos horizontalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" mokumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelnas, tenkantis 1 akcijai. UAB "Vilniaus vandenys" bankroto tikimybės nustatymas pagal E. Altmaną "Zeta modelis". Finansinio sverto nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. UAB "Vilniaus vandenys" ūkinės veiklos analizė 2003 – 2004 metais. UAB "Vilniaus vandenys" darbuotojų skaičiaus analizė. UAB "Vilniaus vandenys" įmonės darbuotojų struktūra. UAB "Vilniaus vandenys" darbo našumo analizė. UAB "Vilniaus vandenys" darbininkų skaičiaus ir darbo našumo įtaka pagamintai produkcijai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymų referatas(28puslapiai, 90.61 KB)
 • Distribucinė ir prekybinė įmones ūkinės ir komercinės veiklos analizė
  Įvadas. Analitinė dalis. Tiekimų distribucinis procesas. Distribucijos sąvoka. Distribuciniai kanalai, tiekimo schemos. UAB "X" veiklos analizė ir jos aplinkos tyrimas. UAB "X" pristatymas. Įmonės tikslai. UAB "X" struktūra. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės produktas. UAB "X" darbuotojai. Darbuotojų darbo apmokėjimas ir premijavimas. UAB "X" autotransporto parkas. Įmonės autotransporto parko sudėtis. Kuras, kuro sunaudojimo normos. UAB "X" autotransporto techninis aptarnavimas. Automobilių parko vidutine rida. UAB "X" marketingo aplinka. Teisinė – ekonomine aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkos segmentavimas. UAB "X" veiklos organizavimas Vilniaus zonoje. Didmeninė ir mažmeninė prekyba alumi. Produkto paskirstymas. Įmonės klientai. Įmonės tiekėjai. Kainų strategija. Atsargos ir jų sandėliavimas, pakrovimo – iškrovimo darbų organizavimas. Veiklos rėmimas. Tuščios taros supirkimas. UAB "X" transporto paslaugos. Įmonės aptarnaujama zona. Veiklos organizavimas. Produkto atvežimas ir sandėliavimas. Veiklos reorganizavimas. UAB "X" veiklos finansinė analizė. Įmonės finansinės veiklos įvertinimas. Projektinė dalis. Logistikos įtaka UAB "X" veiklai. Logistikos sąvoka ir jos ryšys su marketingu. Logistikos veikla, jos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos kontrolės efektyvumas. UAB "X" transporto parko atnaujinimas. Transportavimas ir jo vieta įmonės veikloje. Transporto parko atnaujinimo priežastys. Automobilių atnaujinimo galimybes. UAB "X" veiklos tobulinimas Vilniaus zonoje. Įmonės veiklos trūkumai ir problemos. Problemų sprendimo būdai. Ryšių palaikymas su klientais, naujų klientu paieška, distribucijos kėlimas. Veiklos tobulinimo pajamos ir išlaidos. UAB "X" klientų įsiskolinimų grąžinimo būdai. Internetas įmonės veikloje. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadybos diplominis darbas(54puslapiai, 167.38 KB)
 • Ūkinės veiklos organizavimas
  Įvadas. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Individuali firma. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Bendra įmonė. Susivienijimai. Išvados.
  Mikroekonomikos referatas(16puslapių, 19.8 KB)
 • Ūkinės veiklos organizavimas (2)
  Įvadas. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Individuali firma. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Bendra įmonė. Susivienijimai. Išvados.
  Mikroekonomikos referatas(15puslapių, 17.23 KB)
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas APB "Apranga" (2)
  Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas finansinės ir ūkinės veiklos analizės rodiklių grupes. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai.Įmonės veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika (Altmano indeksas). Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Priedai (6).
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(36puslapiai, 1.26 MB)
 • Statybinių konstrukcijų ūkinės-gamybinės veiklos aplinkosauginis auditas: UAB "Markučiai"
  Aplinkosauginio audito kursinis projektas. Įvadas. Tikslas: Išnagrinėti UAB "Markučiai" veiklos aplinkosaugines problemas. Išnagrinėti aplinkosauginę ir vadybinę analizes bei įvertinti įmonės veiklos poveikį aplinkai. Apžvelgti įmonėje planuojamus diegti ISO standartus. Literatūrinė apžvalga. Aplinkosauginis auditas įmonėje. Teisės aktai, reglamentuojantys auditą Lietuvoje. UAB "Markučiai" ūkinė- gamybinė veikla. UAB "Markučiai" ūkinės- gamybinės veiklos aplinkosauginės problemos. UAB "Markučiai" aplinkos apsaugos vadybos sistema. Aplinkos oro kokybės atitikimas teisės aktų reikalavimams. Panaudoto vandens ir išleidžiamų nuotekų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Poveikio kitiems aplinkos komponentams vertinimas pagal teisės aktų reikalavimus. Atliekų tvarkymo atitikimas teisės aktų reikalavimams. Planuojami diegti iso standartai UAB "Markučiai" įmonėje. Darbo rezultatų apibendrinimas ir išvados.
  Audito kursinis darbas(40puslapių, 392.21 KB)
 • Ūkinės veiklos analizė: įmonė "Detalija"
  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Gamybos apimtis metams. Medžiagų poreikis metams. Būtinas įsigyti medžiagų kiekis per metus. Einamosios maksimalios ir draustinės atsargos metams. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už atliekamas operacijas. Metinės gamybinės programos imlumas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio metinė suma, įmonės mokėtina socialinio draudimo suma. Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio metinė suma ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienai detalei ir visai gamybos programai. Gamybinių įrengimų metinis nusidėvėjimas. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui metams. Įmonės mėnesio netiesioginės gamybos išlaidos, netiesioginės išlaidos kiekvienai detalei. Detalių gamybinė savikaina ir pardavimo kaina. Įmonės mėnesio veiklos sąnaudos. Parduotos produkcijos vertė ir savikaina. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas, turto pelningumas ir apyvartumas. Išvados.
  Pramonės ir gamybos kursinis darbas(30puslapių, 110.65 KB)
 • Organizacijos veiklos ir informacinių poreikių analizė: UAB "Merko statyba"
  Kursinio darbo užduotis. Organizacijos veiklos aprašymas. Organizacinės sistemos veiklos analizė. Veiklos analizė struktūriniu metodu. Veiklos analizė objektiniu metodu. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(15puslapių, 1.04 MB)
 • Įmonės veiklos analizė: naftos produktų perpylimas "Klaipėdos nafta"
  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Klaipėdos nafta" finansinės ir veiklos analizę, nustatyti bankroto tikimybę, padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus įmonės finansinei veiklai pagerinti. AB "Klaipėdos nafta" finansiniai duomenys. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bankroto tikimybė. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų ūkinės veiklos analizė. Darbo našumo analizė. Darbo užmokesčio našumo ir darbo užmokesčio taisyklės patikrinimas. Išlaidų lygio rodiklis. Prognozavimas. Išvados.
  Finansų referatas(24puslapiai, 103.02 KB)
 • Finansinės veiklos analizė ir veiklos tobulinimo kryptys: AB "Pieno žvaigždės"
  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti įmonės 2001-2004 metų finansinę būklę ir numatyti veiklos tobulinimo kryptis. Finansinės analizės esmė ir reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis teoriniu aspektu. Finansų analizės reikšmė, tikslai, uždaviniai ir vartotojai. Finansinės analizės rūšys, metodai ir būdai. Finansinių analizių šaltiniai ir jų ryšys. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė ir jų naudojimas vertinant įmonės veiklą. Prognozavimo metodai. AB "Pieno žvaigždės" finansinės veiklos analizė ir įvertinimas bei veiklos tobulinimo kryptys. Trumpa AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Finansinių ataskaitų ir jų straipsnių dinamikos bei struktūros analizė. Turto vertikali analizė. Vertikali kapitalo analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Turto horizontalioji analizė. Kapitalo horizontalioji analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos straipsnių dinamika. AB "Pieno žvaigždės" finansinės būklės rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Finansinio stabilumo rodiklių analizė. AB "Pieno žvaigždės" veiklos prognozavimas. Bankroto tikimybės prognozavimas. AB "Pieno žvaigždės" pardavimo pajamų prognozavimas 2005–2007 metams. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų numatymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (21).
  Finansų diplominis darbas(87puslapiai, 235.47 KB)
 • Įmonės ūkinės veiklos ataskaita: "Prometėjas"
  Summary. Įmonės strategija. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(17puslapių, 141.4 KB)
 • Įmonės finansinė analizė ir veiklos tobulinimo galimybės: pakabinamų lubų ir šviestuvų tiekimas ir montavimas UAB "Vaidsta"
  Anotacija. Abstract. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonės finansinės veiklos analizė. Analizės reikšmė įmonės veiklos planavime. Finansinės analizės esmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Tolimesnių įmonės veiklos rezultatų planavimas. Įmonės veiklos kaštų analizė. UAB "Vaidsta" finansinė analizė 2003 – 2005 m. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Įmonės trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vaidsta" finansinės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Žodynas.
  Įmonių aprašymų referatas(51puslapis, 102.9 KB)