Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "pamokos planas verslo organizavimo formos" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"pamokos planas verslo organizavimo formos": 6727
Rastos kategorijos:VadybaVerslo planai
Rasti tipai:Namų darbai
 • Mokymo organizavimo formos
  Įvadas. Mokymo organizavimo formų raida. Klasės-pamokos sistema. Belo ir Lonkasterio tarpusavio mokymo sistema. Mokymo organizacijos. Daltono planas. Jenos planas. Trampo planas. Aukštosios mokyklos mokymo organizavimo formos. Pamoka – pagrindinė mokymo organizavimo forma. Pamokos kaip pagrindinės mokymo formos bruožai. Pamokos, kaip pagrindinės mokymo formos, esminiai trūkumai. Kitos mokymo formos. Išvados.
  Pedagogikos referatas(9puslapiai, 16.6 KB)
 • Verslo organizavimo formos pasirinkimo problema
  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Pasirinkimas. Išvados.
  Makroekonomikos referatas(10puslapių, 23.52 KB)
 • Pagrindinės verslo organizavimo formos ir jų reikšmė Lietuvos ekonomikai
  Mikro ir makroekonomikos referatas. Įvadas. Verslo ekonomika. Verslo pagrindai. Ekonominiai principai. Verslo ekonomika Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Pagrindinės verslo ekonomikos formos. Verslo organizavimo formos. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomikos referatas(12puslapių, 29.88 KB)
 • Verslo organizavimo formos rinkos sąlygomis
  PowerPoint pristatymas. Verslo organizavimo formos. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Bendrovės. Dar kelios verslo organizavimo formos. Ne pelno organizacijos (NPO). Valstybinės bendrovės. Kooperatyvai. Licencinis verslas.
  Makroekonomikos pristatymas(12skaidrių, 25.11 KB)
 • Verslo organizavimo formos (3)
  Įvadas. Verslo organizavimo būdai. Pagrindinės verslo organizavimo formos ir trumpas jų aprašymas. Akcinių bendrovių ypatumai. Akcinių bendrovių klasifikacija. Pagrindiniai akcinių bendrovių pranašumai. Pagrindiniai akcinių bendrovių trūkumai. Bendra verslo apžvalga Lietuvoje. Verslo kaita ir ypatumai. Verslo tendencijos. Valstybės ir Europos Sąjungos (ES) įtaka verslui. Išvados.
  Mikroekonomikos referatas(13puslapių, 63.72 KB)
 • Verslo organizavimo formos (2)
  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Partnerinė (ūkinė) bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kitos galimos verslo organizavimo formos. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacijos. Bendros (mišrios) įmonės. Įmonių junginiai. Lietuvoje 2005 metais įregistruotų įmonių statistikos duomenys. Išvados.
  Mikroekonomikos referatas(19puslapių, 50.52 KB)
 • Verslo organizavimo pagrindai
  Verslo samprata. Verslo raida. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Pagrindinės verslo organizavimo ir nuosavybės formos. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Verslo kūrimas nesteigiant įmonės. Nauji verslo organizavimo būdai. Licencinio verslo įmonės (franšizės). Koncesinės įmonės. Saviskolos bendrijos (kredito unijos). Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai. Pagrindinių įvairių tipų įmonių bruožai.
  Vadybos konspektas(15puslapių, 45.88 KB)
 • Detalus pamokos planas: Valstybės valdymo formos — parlamentinis ir prezidentinis valdymas
  Pamokos tema. Pamokos situacija. Motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Išplėstinis pamokos planas. Įžanginė pamokos dalis (parengimas). Pamokos temos paskelbimas (suvokimas). Naujos temos nagrinėjimas (supratimas). Probleminių klausimų mokiniams uždavimas. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo bruožai. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo palyginimas (įtvirtinimas). Apibendrinimas, rezultatų taikymas, pamokos užbaigimas.
  Pedagogikos praktikos ataskaita(6puslapiai, 38.95 KB)
 • Pilietinio ugdymo pamokos išplėstinis planas: "Pilietinės visuomenės veiklos būdai ir formos"
  Pilietinio ugdymo pamokos, vedamos 2007 gruodžio 12d, Vilniaus "Minties" gimnazijoje, 2i klasėje, išplėstinis planas. Tema. Motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tikslai. Pamokos situacija. Pamokos tipas. Uždaviniai. Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Pamokos eiga. Priedai (2). Padalomoji medžiaga.
  Pedagogikos pavyzdys(7puslapiai, 13.63 KB)
 • Verslo organizavimo formos Lietuvoje (2)
  Verslo organizavimo formos. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Pelno nesiekiančios organizacijos. Valstybinės verslo organizacijos. Kooperatyvai. Licencinio verslo organizacijos. Užsienio kapitalo įmonės. Akcinės bendrovės. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys.
  Ekonomikos referatas(14puslapių, 34.11 KB)
 • Verslo samprata. Verslas ir jo organizavimo formos
  Įvadas. Smulkaus verslo samprata. Verslo organizavimo formos. Patentuoti verslai. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų tipai. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Junginiai (susivienijimai). Ne pelno organizacijos. Smulkaus ir vidutinio verslo valstybinis reguliavimas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui. Pagrindinės smulkaus ir vidutinio verslo problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės Europos sąjungos šalyse. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje. Lietuvos respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo analizavimas. Išvados.
  Vadybos kursinis darbas(40puslapių, 129.45 KB)
 • Verslo įmonės organizavimo formos
  Įvadas. Pagrindinės temos sąvokos. Smulkaus ir vidutinio verslo formų apibrėžimai. Stambaus verslo įmonių sąvokos. Kitų verslo organizavimo formų apibrėžimai. Verslo įmonių organizavimo formų apžvalga. Smulkių ir vidutinių verslo įmonių padėtis pasaulinėje ekonomikoje. Stambusis verslas. Verslo įmonės. Jų steigimas. Individuali įmonė. Ūkinių bendrijų rūšys, jų steigimas ir veikla. Akcinių bendrovių pranašumai ir trūkumai, bei AB steigimas. Žemės ūkio ir kooperatyvinių bendrovių apžvalga. Valstybės (savivaldybės) įmonės ir ne pelno organizacijos. Išvados.
  Vadybos kursinis darbas(18puslapių, 53.23 KB)
 • Apskaitos objektai ir verslo organizavimo formos
  Įvadas. Apskaitos objektai. Turtas. Nuosavybė. Verslo organizavimo formos. Valstybės ir vietos savivaldybės. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovė. Išvados.
  Apskaitos referatas(11puslapių, 25.37 KB)
 • Choreografijos teminis pamokos planas
  Teminis pamokos planas. Pamokos tema: "Nykštukų kelionė". Pamokos tikslas. Mokymo ir mokymosi uždaviniai. Metodai. Priemonės. Išplėstinis choreografijos pamokos planas. Lentelė: Pagrindinės pamokos dalys, Turinys, Pastabos.
  Pedagogikos pavyzdys(5puslapiai, 12.9 KB)
 • Pamokos planas: Prekių ir paslaugų rinka. Prekybos formos
  Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Namų užduoties patikrinimas. Naujos temos paskelbimas. Planas. Svarbiausios sąvokos. Naujos temos dėstymas. Įtvirtinimas. Apibendrinimas. Įvertinimas. Mokinių žinių įvertinimas. Namų darbai. Po pamokos: Pastabos ir pasiūlymai.
  Pedagogikos pavyzdys(4puslapiai, 11.57 KB)
 • Verslo organizavimo formos Lietuvoje
  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Patentuoti verslai. Individualios įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės steigimas. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų steigimas. Ūkinės bendrijos tipai. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Junginiai (susivienijimai). Ne pelno organizacijos. Išvados.
  Mikroekonomikos referatas(20puslapių, 34.2 KB)
 • Pamokos planas
  Pamokos tema: skridinys. Pamokos protokolas. Pamokos struktūros ir tikslų atitikimas.Racionalaus laiko panaudojimas, mokinių veiklos krūvio paskirstimas.Pamokos turinio apimtis.Mokymo metodai.Pamokos organizavimas.Mokytojo ir mokinių santykiai. Pamokos planas 8 klasei.
  Pedagogikos namų darbas(3puslapiai, 7.47 KB)
 • Verslo organizavimo formos
  PowerPoint pristatymas. Juridinio asmens sąvoka. Įmonių tipai. Individuali įmonė. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės apskaita ir ataskaitos. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Akcinių bendrovių apskaita ir ataskaitos. Kitos verslo organizavimo formos. Įmonių veikla.
  Mikroekonomikos pristatymas(13skaidrių, 12.22 KB)
 • Dailės pamokos planas: "Joninių nakties - paparčio žiedas"
  Dailės pamokos planas. Pamokos tikslai. Bendrieji pamokos ugdymo tikslai. Metodai. Pamokos uždaviniai. Ugdomosios vertybės. Priemonės. Pamokos vertinimas. Pamokos eiga.
  Pedagogikos pavyzdys(4puslapiai, 14.37 KB)
 • Muzikos pamokos planas: dinamika
  Muzikos pamokos planas-konspektas. Klasė - 2. Pamokos tema: Dinamika – skambėjimo garsumas. Tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. LEntelė: pamokos struktūros dalys ir laikas, pamokos eiga, didaktinės pastabos.
  Muzikos pavyzdys(4puslapiai, 7.59 KB)