Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Paieška

Paieškos "analizė" rezultatai

Ieškoti
Ieškomas bent vienas iš įvestų žodžių.
Turi sutapti visi įvesti žodžiai, bet jų išsidėstymo tvarka nesvarbi.
Visi žodžiai turi sutapti tokia pat tvarka, kad atitiktų paiešką.
Kategorijose:
Tipuose:
Literatūros šaltiniai:
Apimtis (psl.):nuo: iki:
Rūšiuoti pagal:

Paieškos rezultatai"analizė": 7899
 • Straipsnio analizė: "Strateginio sprendimo analizė: taikomo sprendimo analizė ir jo vaidmuo strateginio valdymo procese"
  H. Thomas straipsnio straipsnio analizė: "Strateginio sprendimo analizė: taikomo sprendimo analizė ir jo vaidmuo strateginio valdymo procese" ("Strategic Decision Analysis: Applied Decision Analysis and its Role in the Strategic Management Process" by H. Thomas). Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti straipsnį, pristatant svarbiausius, reikšmingiausius jo momentus bei palyginti su kitais autoriais. Strateginė analizė valdymo kontekste. Strateginio sprendimo analizė. Strateginės problemos formulavimo procesas. Išvados.
  Vadybos analizė(13puslapių, 88.32 KB)
 • Įmonės konkurentų analizė
  Įvadas. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Strateginių grupių analizė. Platintojų analizė. Analizė: AB "Pieno žvaigždės".
  Rinkodaros referatas(20puslapių, 38.21 KB)
 • Įmonės finansinė analizė: Varėnos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras
  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Varėnos PSPC finansinės būklės analizė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Stabilumo rodiklių analizė. Efektyvumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Augimo rodiklių analizė. Išvados.
  Finansų kursinis darbas(29puslapiai, 102.26 KB)
 • Situacijos analizė: UAB "Senukai"
  Strateginio marketingo valdymo rašto darbas. Uab "Senukai" situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. PEST metodas. Space metodas. Įmonės ir jos aplinkos įvertinimas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. BCG matricos metodas. General Electric metodas. Verslo stiprumas. Marketingo kompleso elementų analizė. SSGG analizė. Išvada.
  Rinkodaros namų darbas(8puslapiai, 34.48 KB)
 • Įmonės marketingo analizė: spaudos ir kalendorių leidykla UAB "Ūkininko patarėjas"
  UAB "Ūkininko patarėjas" užsiima periodinės spaudos (keturi laikraščiai, vienas žurnalas) knygų bei kalendorių leidyba. Summary. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės marketingo aplinkų analizė. Mikroaplinkos analizė. Personalo analizė. Kapitalo analizė. Makroaplinkos analizė. Teisinės aplinkos analizė. Gamtinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės rinkos tyrimas. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimų ataskaita. Įmonės marketingo komplekso analizė. Produkto analizė. Kainų politikos analizė. Pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Įvaizdžio formavimo analizė. Įmonės marketingo valdymo analizė ir vertinimas. Marketingo veiklos organizavimo analizė. Marketingo plano analizė. Marketingo strategijos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Rinkodaros kursinis darbas(34puslapiai, 589.22 KB)
 • Ekonominė analizė: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"
  Įvadas. Bendrovės charakteristika. Išorinių ir vidinių veiksnių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Horizontalioji analizė. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados.
  Ekonomikos namų darbas(28puslapiai, 1.48 MB)
 • Finansinė analizė: Lietuvos jūrų muziejus
  Lietuvos jūrų muziejaus balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Santykis tarp įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto. Horizontali balanso analizė. Pajamų ir išlaidų analizė. Finansinių rodiklių skaičiavimas ir analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Finansų struktūros rodiklių analizė. Turto panaudojimo efektyvumo rodiklių analizė.
  Finansų namų darbas(14puslapių, 85.06 KB)
 • Finansinė veiklos analizė: UAB "Vamzdininkai"
  Įvadas. Įmonės UAB "Vamzdininkai" pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmaną. Turto pelningumo piramidinė analizė (Pagal L. Bernstein).
  Finansų kursinis darbas(23puslapiai, 468.52 KB)
 • Finansinių ataskaitų analizė: APB "Apranga"
  Įvadas. Darbo tikslas – tinkamai atlikus finansinių ataskaitų finansinę analizę gebėti suformuluoti atitinkamas išvadas, interpretuoti. APB "Apranga" finansinės veiklos analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo koeficientų analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados bei pasiūlymai verslui efektyvinti. Priedai (Lentelės: Įsiskolinimo laipsnio analizė, Veiksnių įtakos analizė, Veiksnių įtakos nuosavo kapitalo grąžai analizė, Trumpalaikio mokumo analizė, Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė, Lėšų formavimo šaltinių analizė, Įsiskolinimo laipsnio analizė).
  Finansų namų darbas(11puslapių, 192.48 KB)
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Anykščių vynas"
  AB "Anykščių vynas" 2004-2006 metų veiklos rezultatų finansinė analizė. Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Priedai (diagramos). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansų analizė(18puslapių, 111.87 KB)
 • Turizmo struktūros analizė Panevėžio rajone
  Įvadas. Bendra rekreacijos ir turizmo situacija (procesai, tendencijos). Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų analizė. Pramoginių paslaugų analizė. Turizmui tinkamų gamtos ir kultūros objektų analizė. Turizmo infrastruktūros analizė ir projektai. Transporto paslaugų analizė. Turizmo informacijos paslaugų ir reklamos analizė. Kitų, su turizmu susijusių paslaugų analizė. Išvados. Summary. Priedai (2).
  Turizmo referatas(22puslapiai, 45.57 KB)
 • Išorinių ir vidinių veiksnių analizė: AB "Ragutis"
  Įvadas. Rinkos išorės veiksnių analizė. Rinkos analizė. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Paskirstymo sistema rinkoje. Rinkos kaštų struktūra. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos struktūrinis pelningumas. Vartotojų analizė. Pagrindiniai rinkos segmentai. Vartotojų motyvacijos analizė. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. Pagrindinių konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Tendencijos ir galimi įvykiai. Strateginiai neapibrėžtumai. Scenarijų analizė. Įmonės vidaus veiksnių analizė. Veiklos rezultatų analizė. Marketingo veiklos analizė. Vykdytos veiklos apibendrinimas ir strateginės problemos. SWOT analizė. Išvados.
  Rinkodaros kursinis darbas(25puslapiai, 122.01 KB)
 • Įmonės finansinė analizė (2)
  Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu (horizontalios ir vertikalios analizės pagalba). Balanso rodiklių horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinę būklę atspindinčių pagrindinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Kapitalo pelningumas. Pardavimų pelningumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo(įsiskolinimų) analizė. Veiklos efektyvumo(apyvartumo) analizė.
  Finansų analizė(21puslapis, 71.67 KB)
 • Įmonės analizė: Lietuvos šilumos tinklai
  Įvadas. Teorinė dalis. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Aplinkos dinamikos analizė. Vidinė ir išorinė analizė. Makro aplinkos elementai. Klientų analizė. Ištekliai ir strategija. Silpnybės, stiprybės – grėsmės, galimybės. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Organizacijos vizija misija ir tikslai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Ištekliai ir strategija. Vertės grandinės. Projektinė dalis. Veiksmų sąrašas.
  Įmonių aprašymų kursinis darbas(21puslapis, 44.8 KB)
 • Įmonės pelno analizė: AB "Ragutis"
  Įvadas. Pelno analizės kryptys. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Pelno pagrįstumo ir kokybės analizė. Išorės ir vidinių veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Segmentinė pelno analizė. Pelno paskirstymo analizė. Pridėtoji vertė ir jos analizė. Pelno analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. Išvados.
  Apskaitos referatas(20puslapių, 46.58 KB)
 • Įmonės marketingo situacijos analizė: kosmetika UAB "AVON"
  Įvadas – kompanijos Avon istorija ir veikla. Tikslinės rinkos apžvalga. Įmonės konkurentai. Perspektyvų analizė. Makroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Įmonės analizė. Įmonės Avon SSGG analizė. Produkto padėtis rinkoje. Išvados.
  Rinkodaros kursinis darbas(11puslapių, 53.69 KB)
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris"
  Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Du Point analizė. Lūžio taško analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Prognozuojamo lūžio taško analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Finansų kursinis darbas(24puslapiai, 63.43 KB)
 • Įmonės veiklos finansinė analizė: UAB "Taikos" vaistinė
  Įvadas. Finansinė analizė bendrai. Analitinio darbo etapai, procedūros bei operacijos. SWOT analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apsirūpinimo ilgalaikiu turtu analizė. Santykinė analizė. Pelningumo rodikliai ir jų analizė. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio įmonės mokumo analizė. Ilgalaikio įmonės mokumo analizė. Trumpalaikio turto elementų apyvartumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados.
  Finansų kursinis darbas(36puslapiai, 162.86 KB)
 • Įmonės veiklos analizė
  Įvadas. Įmonės "X" veiklos pristatymas. Įmonės "x" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės "x" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Materialiųjų ir darbo išteklių rodiklių analizė. Įmonės "x" aplinkos, rizikos ir bankroto vertinimas. Bendroji Kauno miesto makroaplinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Bendras įmonės "x" būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados.
  Vadybos kursinis darbas(32puslapiai, 260.39 KB)
 • Ūkio subjekto finansinė analizė
  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti 2006–2008 metų ūkio subjekto finansines ataskaitas. Balanso horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybė. Išvados. Priedai (17 Excel lentelių).
  Finansų referatas(24puslapiai, 133.24 KB)