Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių organizavimas ir valdymas (6)

  Įmonių organizavimo ir valdymo dalyko namų darbas Nr.1. Įvadas. Pyragų kepimo verslo samprata. Pyragų kepimo verslo esmė. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminami gaminiai. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Numatomi gaminių pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-05-21
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: betono gaminių gamyba TŪB "Betonynas"

  Įvadas. Valdymo verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai, konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-24
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: valčių gamyba ir remontas IĮ "Plaustas"

  Įvadas. Darbo tikslas susipažinti su įmonės steigimo technologija. Valdomos verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai, konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės paskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-03-10
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: žvejybos verslas

  Įvadas. Surinkta informacija. Įmonės idėja.Pirkėjai, klientai, konkurentai. Produkcija. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Paslaugų skyriaus darbų organizavimas. Paslaugų skyriaus struktūra. Paslaugų skyriaus organizavimo proceso darbų detalizavimas ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Proceso modelio darbų laiko ir resursų parametrų nustatymas. GANTO diagramos detalizavimas, tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. GANTO diagramos ir tinklinio grafiko braižymas laiko masteliu. Resursų poreikio tinklinio grafiko konstravimas ir optimizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-02-03
 • Įmonių organizavimas: tyrelių gamyba UAB "Tyrelė"

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo ir įmonės samprata. Įmonės charakteristika. Steigiamos įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-06
 • Įmonių palyginimas kokybės vadybos aspektais: AB "Lietkabelis" ir "Procter&Gamble"

  Ab "Lietkabelis" charakteristika. AB "Lietkabelis" kokybės politika. Kokybės vadybos sistemos įdiegimas. Kokybės vadybos įrankiai ir metodai. Rezultatai, pasiekti naudojant kokybės vadybos sistemas. "Procter&Gamble" charakteristika. Rezultatai, pasiekti naudojant kokybės vadybos sistemas.
  Kokybės vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-04
 • Įmonių palyginimas: TŪB "Nemuno banga", VĮ "Centro poliklinika", UAB "Genta"

  Įvadas. Įmonių valdymo funkcijos. Valdymo funkcijų aprašymo ir pateikimo skirtumai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Įmonių priklausomai nuo verslo organizavimo formų palyginimas

  Įvadas. Įmonių rūšys. Ribotos ir neribotos atsakomybės įmonės. Individualios įmonės ir akcinės bendrovės pliusai ir minusai. Apskaitos reglamentavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-05
 • Įmonių santykinių turto valdymo rodiklių analizė

  Įvadas. Tikslas aptarti turto valdymo rodiklius, palyginti dvi įmones ir aptarti kaip jų turto valdymas įtakoja jų veiklą. Finansinės ataskaitos, jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Turtas. Trumpalaikis turtas. Ilgalaikis turtas. Skolintojų nuosavybė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Turto valdymo rodikliai. Debitorinio įsiskolinimo įmonei apyvartumo rodiklis. Vidutinės debitorinio įsiskolinimo trukmės rodiklis. Atsargų apyvartumo rodiklis. Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis. Viso turto apyvartumo rodiklis. "X" ir "Y" įmonių balansų palyginimas. "X" ir "Y" įmonių pelno (nuostolio) ataskaitų palyginimas. Turto valdymo rodiklių analizė. Debitorinio įsiskolinimo įmonei apyvartumo rodiklis. Vidutinės debitorinio įsiskolinimo trukmės rodiklis. Atsargų apyvartumo rodiklis. Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis. Viso turto apyvartumo rodiklis. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-11-20
 • Įmonių statistika

  Statistikos namų darbai. Faktiškai dirbtų dienų skaičius. Faktiškai apmokėtų žmogaus valandų skaičius. Vidutinis sąlyginis darbininkų skaičius. Vidutinis išdirbis. Rodiklių dinamika. Pamainumas. Pamainos panaudojimo koeficientas. Darbo našumo indeksai.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-06
 • Įmonių tikslų ir uždavinių analizė

  Įvadas. Įmonės tikslai. Tikslų medis. Strateginiai, operatyviniai ir taktiniai tikslai. Įmonės (organizacijos) uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-01
 • Įmonių vadyba

  5 vadybos klausimai su atsakymais. Netiesioginio poveikio išorės aplinkos įtaka verslo įmonėms: Ekonominė aplinka; Teisinė aplinka; Politinė aplinka; Socialinė aplinka; Technologinė aplinka. Organizavimo esmė ir žingsniai, organizavimo ypatumai mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse. Standartai (etalonai), jų rūšys ir sandara. Konfliktų sprendimo būdai, prevencija. Labai emocingas pavaldinys.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-08
 • Impulsinio maitinimo šaltinio maketas

  Įvadas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Keliami uždaviniai. Projektavimo metodai. Projekto eiga. Impulsinių maitinimo šaltinių analogų apžvalga. Impulsinis maitinimo šaltinis U-formos korpuse, skirtas įvairiems pramonės ir buitiniams įrenginiams. Aprašymas. Reguliuojamos įtampos impulsinis maitinimo šaltinis. Reguliuojamas universalus impulsinis maitinimo šaltinis. Kompaktiškas impulsinis maitinimo šaltinis. 280W lygiagretaus jungimo impulsinis maitinimo šaltinis. 50W vieno išėjimo impulsinis maitinimo šaltinis. Diplominio projekto realizavimo metodai. Kai kurių apibrėžimų ir terminų pateikimas. Pagrindinės impulsinių maitinimo šaltinių struktūros. Pasirinkto metodo išsami analizė. Veikimo principas.
  Elektronika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-01-12
 • In ir jan koncepcija senovės Kinijos mokymuose

  Įvadas. Dėstymas. Kaip pasireiškia in ir jan. In ir jan tarpusavio ryšys. Principai. Taškai reiškia. In ir jan pastatų formos. In ir jan principų taikymas žmogaus kūnui ir sveikatai. Trūkumas ir perteklius. Išvados.
  Senovės filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-11
 • Įnagininkas

  Įnagininko vartojimas. Įnagininko reikšmės. Pavyzdžiai.
  Gramatika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-01
 • Indija (15)

  Indijos kraštas ir jos gyventojai. Plintanti, galinga Indijos kultūra. Papročiai. Liaudies, arba "žemoji kultūra". Kinas. Vyresnumas. Kiti papročiai. Indai. Laikas indų požiūriu. Sveikinimasis. Kreipinio forma. Susitikimai. Pirmas susitikimas. Patarimai užsienietėms verslininkėms. Derybų taktika. Gestai, kilę iš klasikinio šokio. Vaišės. Pietūs indų namuose. Dovanos. Tabu. Patarimai. Humoras. Vardų rašymo tvarka.
  Etninė kultūra, namų darbas(15 puslapių)
  2010-09-29
 • Indija (3)

  Religija. Filosofija. Literatūra. Šokis. Muzika. Architektūra. Vestuvės.
  Regioninė geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-09-13
 • Indijos menas

  Menas. Architektūra ir dailė. Muzika. Choreografija. Teatras. Indijos religija.
  Dailė, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-19
 • Indijos subkontinentas

  Indijos subkontinentas. Pirmasis padalijimas. Šiaurinės sienos: Tibetas, Kašmyras, Himalajų valstybės. Antrasis padalijimas. Apibendrinimas.
  Geografija, namų darbas(25 puslapiai)
  2009-06-15
 • Individo asmeninė kaita ir adaptacija organizacijoje

  Pagrindinės sąvokos. Adaptacijos organizacijoje procese galima išskirti šiuos aspektus. Socializacija ir individualizacija. Adaptaciją organizacijoje galima skirstyti. Socializacija organizacijoje vyksta aspektais. Richard M. Steers išskiria tris socializacijos aspektus. Kultūra ir klimatas. Organizacijos kultūros klasifikavimas. Gero klimato bruožai. Vertybės ir tikslai. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-06
Puslapyje rodyti po