Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos analizė: UAB "Medicinos bankas"

  Įmonės ekonomikos savarankiškas darbas. Įvadas. UAB "Medicinos bankas" pristatymas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys UAB "Medicinos bankas" veiklą. Banko vizija, misija, tikslai. Banko aplinka. UAB "Medicinos bankas" valdymas. Banko darbo ištekliai. Banko turto sandara. Banko kapitalo sandara. Pagrindinės pajamos ir sąnaudos. Veiklos rezultatas. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(15 puslapių)
  2011-12-12
 • Įmonės veiklos ataskaita: "Amžina vasara"

  Įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Produkcijos gamybos analizė. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Finansinių rodiklių suvestinė. Išvados. Valdyba.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonės veiklos dokumentai: VĮ "Jaunimo idėjų agentūra"

  Dokumentų valdymo namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – remiantis Lietuvoje galiojančiai bei patvirtintais įstatymais, teisės aktais ir dokumentų valdymo taisyklėmis, išanalizuoti biudžetinės įstaigos charakteristiką bei tinkamai pateikti veiklos dokumentus. Įmonės charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass. Įsakymas. Dėl komandiruotės į Panevėžį. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Rekomendacija dėl personalo vadovo pareigų. Biuro administratorės – apskaitininkės. pareiginiai nuostatai. Pažyma apie gautas pajamas. Darbo sutartis. Socialinio draudimo pažymėjimas. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo pažymėjimas. Asmens kortelė. Išvados. Priedas (1).
  Raštvedyba, namų darbas(29 puslapiai)
  2010-08-20
 • Įmonės veiklos dokumentų rengimo analizė: UAB "Žvaigždutė"

  Įvadas. Įsakymas. Nutarimas. Prašymas. Pažyma. Pasiaiškinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-22
 • Įmonės veiklos efektyvumas: UAB "Aluontinfra"

  UAB "Aluotinfra" charakteristika. Analitinių rodiklių skaičiavimas. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo tempas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo/sumažėjimo tempas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-08
 • Įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas: UAB "Mažeikių butų ūkis"

  Įvadas. Trumpa UAB "Mažeikių butų ūkis" charakteristika. Įmonės analitinių rodiklių skaičiavimas. Darbuotojų ir tarnybų skaičiaus analizė. Vidutinis darbo užmokestis. Eksponentinis dinaminės eilutės išlyginimas ir prognozavimas. Prognozavimas trendo metodu. Tiesinės regresijos lygties išraiška. Išvados.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2009-03-04
 • Įmonės veiklos ekonominių rodiklių apskaičiavimas

  Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų nustatymas.
  Apskaita, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-01-04
 • Įmonės veiklos ekonominių rodiklių apskaičiavimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti pateiktos įmonės veiklą. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas Išvados.
  Apskaita, namų darbas(30 puslapių)
  2008-09-29
 • Įmonės veiklos finansinė analizė: UAB "Donanta"

  Veiklos finansinė analizė. Horizontalioji UAB "Donanta" balanso analizė. 2 lentelė Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. UAB "Donanta" vertikalioji balanso analizė. Diagramos.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-22
 • Įmonės veiklos ir skyrių pristatymas: prekyba maistu, tabaku ir alkoholianiais gėrimais UAB "Tromina"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. "Trominos" įmonės personalo skyriaus veikla. "Trominos" įmonės pirkimo skyriaus veikla. "Trominos" pardavimo - marketingo veikla. "Trominos" įmonės finansų veikla. Įmonės mokesčių sistema. Darbo užmokesčio paskaičiavimas ir atsiskaitymų su bankų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-03-22
 • Įmonės veiklos įvertinimas pagal E.W. Demingo 14 kokybės vadybos principų

  Įžanga. Visuotinės kokybės samprata. E. Demingo keturiolika visuotinės kokybės principų. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos vertinimas pagal 14 E. Demingo visuotinės kokybės principų. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-23
 • Įmonės veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais

  Įvadas. Kokybės vadyba. Kokybės vadybos principai. Įmonės aprašymas. UAB "X" veiklos įvertinimas remiantis kokybės vadybos principais. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-20
 • Įmonės veiklos metinis planas

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planavimas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Apskaita, namų darbas(15 puslapių)
  2005-09-12
 • Įmonės veiklos modeliavimo ataskaita: UAB "Katiliukas"

  Bendra įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Marketingo veiklos analizė. Finansinių rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Verslo planai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-10-11
 • Įmonės veiklos organizavimas, teorinė ir praktinė lyginamoji analizė

  Užduotis: Individualus darbas, skaitant ir analizuojant literatūrą ir kitą informacinę medžiagą, taip pat įmonės suteiktą informaciją. Teorinės analizės dalyje namų darbo objektas yra ne mažiau kaip 5 laisvai pasirenkami vadybos literatūros šaltiniai, nagrinėjantys pasirinktą temą. Praktinės analizės dalyje namų darbo objektas - realiai vykdanti veiklą organizacija. Nėra jokių apribojimų organizacijos veiklos sričiai, dydžiui, tipui ar veiklos teritorijai. Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-26
 • Įmonės veiklos organizavimas: audinių gamyba "Filana"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Produkto gamyba. Technologinio proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Personalo pasirinkimas. Teikiamos papildomos paslaugos.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-02-25
 • Įmonės veiklos organizavimas: D. Rubino IĮ

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės struktūriniai padaliniai. Paslaugų teikimo proceso organizavimo ypatumai. Įmonės personalo struktūra. Įmonės organizavimo valdymo struktūra. Informacijos šaltiniai naudojami įmonėje. Įmonės išorinė ir vidinė verslo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės SSGG analizė. Verslo įmonėje vykdomas kontrolės procesas. Įmonėje taikoma darbo apmokėjimo sistema. Įmonės etikos normos ir vidinė organizacinė kultūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės veiklos planas

  Vadybos pagrindų namų darbas. Sudarykite įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planą, išskirdami šias plano dalis: Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-20
 • Įmonės veiklos planavimas (22)

  Sudarykite įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planą, išskirdami šias plano dalis. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-17
 • Įmonės veiklos plėtra: rąstinių, karkasinių namų ir pirčių gamyba bei statyba: "Nameliai"

  Įmonės misija, produktai. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Aptarnaujantys veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Administraciniai veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Kaštų apskaitos sistemos modeliavimas. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų/paslaugų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė, pajėgumai ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio)kaštų struktūra. Veiklų kaštų struktūra. Veiklos biudžetų modeliavimas (1 metams). Produktų/paslaugų pardavimų programa. Kainodara. Veiklos programos atskaitomybės centrams ir jų derinimas su pajėgumais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų biudžetai. Produktų/ paslaugų kaštų biudžetai. Produktų pelningumo įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2008-12-17
Puslapyje rodyti po