Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės ūkinė ir finansinė būklė: AB "VST"

  Įvadas. Ab "VST" statistinis tyrimas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Vidurkių rūšys. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Kiekybinis prognozavimas. Indeksai. Reiškinių tarpusavio ryčių analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-12-05
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: automobilių remonto paslaugos IĮ "Dilnija"

  Įvadas. IĮ "Dilnija" vadybinės veiklos analizė. IĮ "Dilnija" verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai.. Prekės ar paslaugos aprašymas. IĮ "Dilnija" rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. IĮ "Dilnija" paslaugos. Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbuotojai. Teisinė apsauga. IĮ "Dilnija" vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. IĮ "Dilnija" rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. IĮ "Dilnija" kūrimo planas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. IĮ "Dilnija" kūrimo plano įvertinimas. IĮ "Dilnija" pardavimo prognozė. IĮ "Dilnija" prognozuojamo pelno ataskaita. IĮ "Dilnija" prognozuojamųjų pinigų srautų ataskaita. IĮ "Dilnija" investicijų atsipirkimo laikas. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2010-01-12
 • Įmonės vadovas - lyderis: prekybos automobiliais UAB "Gintaras"

  Įvadas. Įmonė, kurios vadovas – lyderis. Kaip vadovas tapo lyderiu. Vadovas ne tik lyderis, bet ir autoritetas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-26
 • Įmonės valdymas: remonto ir statybos darbai UAB "Montada"

  Informacija apie įmonę. Valdymas. Bendrovės veiklos prioritetai ir tikslai. Valdymo funkcijos. Vadovo valdymo stilius. Marketingo elementai. bendrovės kainų politika. Bendrovės paslaugų asortimentas apskaita. Atlikta praktika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-08-16
 • Įmonės valdymo analizė: Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla

  Įvadas. TŽVM valdymo analizė. Pagrindiniai TŽVM įtakojantys vidiniai ir išoriniai veiksniai. Valdžios pasiskirstymas organizacijoje. Koordinavimo metodai naudojami ir personalo skatinimas TŽVM. Grupės veikiančios TŽVM. Tarpasmeniniai santykiai organizacijoje. Tarpasmeninės organizacinės komunikacijos formos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-29
 • Įmonės valdymo aprašymas: krovinių pervežimas UAB "Vesta"

  Įvadas. Pasirinktos organizacijos kaip valdymo objekto ypatybės. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos darbuotojai. Organizacijos produktas ir jo charakteristikos. Organizacijos gaviniai. Organizacijos darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, darbo koordinavimas organizacijoje. Organizacijos veiklos valdymo ciklo ypatybės, siekiant tikslo. UAB "Vesta" veiklos planavimas. UAB "Vesta" planavimo žingsniai. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas. Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-09
 • Įmonės valdymo praktika: automobilių servisas

  Automobilių serviso paslaugų teikimo proceso valdymo praktika. Sunkvežimių gamintojai UAB "X". Įvadas. Aptarnavimas. Proceso dalyviai. Planavimas. Pagrindiniai strateginiai klausimai. Personalo verslo planas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-26
 • Įmonės valdymo struktūra: AB "Idėjų parkas"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Vadybos funkcijų apžvalga AB "Idėjų parkas". Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-28
 • Įmonės valdymo struktūra: UAB "Steiga"

  Įmonės valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-08-29
 • Įmonės veikla ir dokumentai: UAB "Ratai"

  Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Ratai" charakteristika. Uždarosios akcinės bendrovės "Ratai" veiklos dokumentai. Asmens byla. Bylos vidaus apyrašas. Prašymas priimti į darbą. Europass gyvenimo aprašymas. Socialinio draudimo pažymėjimas. Rekomendacija. Darbo sutartis. Pareigybės nuostatai. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbuotojo darbo pažymėjimas. Asmens kortelė. Pažyma. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl skatinimo. Išvados. Priedas (1).
  Raštvedyba, namų darbas(34 puslapiai)
  2011-05-17
 • Įmonės veikla: siuvimo įmonė UAB "Gracija"

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti UAB "Gracija" būsimos veiklos planinius ekonominius rodiklius ir prognozuoti būsimos veiklos rezultatus. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Gaminių programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Pagrindinių medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Kitų medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Darbininkų vienetininkų darbo įkainis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Pagrindinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis varikliams varyti. Elektros energijos išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo pelningumas (bendrasis ir grynasis). Nenuostolingų pardavimų mąstas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(34 puslapiai)
  2010-11-24
 • Įmonės veikla: trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba AB "Apranga"

  Įvadas. Tikslas – atlikti AB "Apranga" pristatymą, pateikti Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje duomenis, susijusius su nagrinėjamos įmonės veikla. Įmonės pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Eurostaro duomenys. Statistinis stebėjimas (tyrimas). Surinktų duomenų apie įmonės veiklą. Sisteminimas ir analizavimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2010-12-13
 • Įmonės veiklos analizė (3)

  Įvadas. Kursinio darbo užduotis: išanalizuoti pasirinktos įmonės, šiuo atveju įmonės, veiklą, kompleksiškai įvertinti veiklos rezultatus ir atskleisti jos ūkinę bei finansinę padėtį. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno(nuostolio)analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelningumo analizė. Pardavimo,turto ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimo pelningumo pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartos pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2009-06-09
 • Įmonės veiklos analizė ir plėtra: buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamintoja AB "Snaigė"

  Įvadas. Rusijos rinkos prieinamumas ir aplinkos analizė. Rusijos rinkos talpumas. Rusijos rinkos vartotojų jautrumas importinėms prekėms. Pagrindiniai konkurentai, konkurencinė struktūra, konkurentų taikoma strategija ir kita. Įmonės marketingo galimybės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-25
 • Įmonės veiklos analizė ir valdymas: AB bankas "Snoras"

  Santrauka. Summary. Įvadas. AB bankas "Snoras" charakteristika. AB bankas "Snoras" veiklos istorija. AB bankas "Snoras" organizacinė struktūra. AB bankas "Snoras" teikiamos paslaugos. Svarbiausi 1999-2004 metų AB banko "Snoras" veiklos rodikliai. AB banko "Snoras" pelnas 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" turtas 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" suteiktų paskolų sumos grynoji vertė 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" investicijos į vertybinius popierius 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" indėlių mastai 1999 – 2004 metais. AB banko "Snoras" išduotų mokėjimo kortelių skaičius 1999 – 2004 metais. Ekonominės aplinkos pasikeitimai 1999 – 2004 metais. AB "Snoro" bankas SWOT analizė. "Bankas internetu+". Internetinės bankininkystės tendencijos Lietuvoje. Pokyčiai įtakojantys paslaugos "Bankas internetu+" mastus. Paslaugos "Bankas internetu+" įtaka AB "Snoras" pelningumui ir ateities prognozės. "Bankas internetu+" saugumo užtikrinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(34 puslapiai)
  2006-11-15
 • Įmonės veiklos analizė: katilų gamyba IĮ "Bendrabutis"

  Žaidimo apžvalga. Įmonės strategija. Įmonės "Bendrabutis" bendroji padėtis. Pagrindinis įmonės tikslas. Bendrieji sprendimai. Senųjų įrengimų pardavimas. Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė. "Kaitra 150" gamybos apimtys. Gaminio gamybos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos kitimo analizė. Įmonės veiklos 5 metų finansinių ataskaitų analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-01-19
 • Įmonės veiklos analizė: kavinė-baras

  Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-08-02
 • Įmonės veiklos analizė: nekilnojamo turto bendrovė

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos analizė: statybos įmonė UAB "Stiklo briauna"

  Įvadas. Apie įmonę. Įmonės tipas ir darbo technologija. Įmonės vidinės aplinkos pranašumai ir trūkumai. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės sprendimų priėmimas. Planų sistema įmonėje. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Reklamos priemonių išlaidos. Įmonės ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-12-03
 • Įmonės veiklos analizė: telekomunikacijos AB "Lietuvos Telekomas"

  Prekybos paslaugų įmonės tipas, teisinis statusas. Steigimo dokumentai. Veiklos pobūdis, istoriniai faktai. Verslo įmonės analizė (mažmeninė prekyba, didmeninė prekyba, paslaugos. Pagrindiniai analizuojami rodikliai. Pajamos. Sąnaudos. Grynasis pelnas. Investicijos. Balansas ir pinigų srautai. Valstybės valdoma kapitalo dalis. AB "Lietuvos telekomas" struktūra ir akcijų pasiskirstymas. AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. litų). AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės balansas (tūkst. litų). AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės pinigų srautų ataskaita (tūkst. litų). Pagrindiniai finansiniai rodikliai (mln. Lt) iki 2004 m. Pagalbinė literatūra (5).
  Vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2006-06-20
Puslapyje rodyti po