Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės rinkodara: UAB "Elina"

  Įvadas. Marketingo komplekso elementai. Įmonę įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Anketa. Rinkos segmentavimas. Faktoriai įtakojantys prekės pirkimą. Prekės pateikimo politika. Gaminių rėmimo strategija. Reklaminis pranešimas:. Įmonės "Elina" SSGG analizė.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2006-06-07
 • Įmonės rinkodara: UAB "Odinė planeta"

  Įvadas. 1 praktinis darbas. Nurodyti rinkodaros komplekso elementus. Nurodyti kokią ir kodėl naudosite koncepciją. 2-1 praktinis darbas. Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus. 2-2 praktinis darbas. Makroaplinka. 3 praktinis darbas. Anketa. Grafikai pagal amžių. Grafikų analizė pagal amžių. Grafikai pagal pajamas. Grafikų analizė pagal pajamas. 4 praktinis darbas. Susegmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką (3-4 požymiai). 5 praktinis darbas. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos prekių pirkimui? 6 praktinis darbas. Nurodyti prekės strategiją. 7 praktinis darbas. Nurodyti kainos politiką. 8 praktinis darbas. Prekės pateikimo politika. 9 praktinis darbas. Nurodyti prekės rėmimo politiką. 10 praktinis darbas. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (6).
  Rinkodara, namų darbas(40 puslapių)
  2007-09-18
 • Įmonės rinkodaros analizė: baldų gamyba UAB "Geras baldas"

  Įvadas. Tikslas - parengti "Geras baldas" įmonės rinkodaros analizę. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka. Įmonės rinkos Lietuvoje analizė. Vartotojų rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainų politika. Pateikimo politika. Rėminimo politika. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(34 puslapiai)
  2009-10-28
 • Įmonės rinkodaros analizė: prekybos juvelyriniais dirbiniais UAB "Fortūnatas"

  Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. UAB "Fortūnatas" rinkodaros politika ir strategija: planavimas ir analizė. Įmonės pristatymas. UAB "Fortūnatas" rinkodaros komplekso programos elementai. UAB "Fortūnatas" rinkodaros orientacija. UAB "Fortūnatas" mikroaplinkos elementai ir jų įtakai jai. UAB "Fortūnatas" makroaplinkos elementai ir jų įtaka. UAB "Fortūnatas" rinka Lietuvoje. UAB "Fortūnatas" vartotojų rinkos segmentavimas. UAB "Fortūnatas" prekių politika. UAB "Fortūnatas" kainų politika. UAB "Fortūnatas" pateikimo politika. UAB "Fortūnatas" rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(24 puslapiai)
  2008-04-02
 • Įmonės rinkodaros analizė: UAB "Tashe"

  Rinkodaros namų kontrolinis darbas. Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinka. Makroaplinka. Įmonės rinkos analizė Lietuvoje. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai prekių pirkimui. Prekės politika. Kainų politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (5).
  Rinkodara, namų darbas(20 puslapių)
  2012-05-18
 • Įmonės rinkodaros analizė: virtuvės baldų gamyba "Vita"

  Įvadas. Tikslas: parengti "VITA" įmonės rinkodaros analizė. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Rinkos analizė. Įmonės vartotojų rinka. Vartotojų elgesio tyrimas. Prekės politika. Prekės kainos politika. Prekės pateikimo politika. Įmonės rėmimo strategiją ir biudžetas. Rėmimo biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-01-08
 • Įmonės rinkodaros planas: kirpykla IĮ "Kleopatra"

  Įvadas. Rinkos komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Rinkos tyrimas. Išvados. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekių politika. Įmonės logotipas. Kainų taikymo metodai ir strategija. Prekių pateikimas. Rėmimas. Konkurentų analizė. Išvados. Priedas.
  Rinkodara, namų darbas(23 puslapiai)
  2009-04-27
 • Įmonės rinkodaros veiklos, strategijos ataskaita: UAB "Vesida"

  Įvadas. Asortimentas. Kainodara. Aptarnavimas. Rėmimas.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-26
 • Įmonės steigimas: nestandartinių įrenginių, detalių, ruošinių gamyba iš juodojo nerūdijančio plieno UAB "EMO"

  Steigiamos gamybinės įmonės pristatymas. Gamybinės įmonės steigimo dokumentai. Steigimo dokumentų projektai. Gaminamos produkcijos savikaina, realizavimo kaina. Gaminio savikainos ir kainos apskaičiavimas. Valdymo struktūra ir padaliniai, bei jų funkcijos. Gamybinės įmonės valdymo struktūra. Gamybinės įmonės ekonominiai rodikliai. Investicijų atsipirkimo laikotarpis. Lūžio taško nustatymas (nulinis pelningumas). Priedai(2).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(34 puslapiai)
  2010-12-08
 • Įmonės steigimas: R. Jarošiaus IĮ

  R. Jarošiaus individualiosios įmonės steigimo schema. Įmonės veikla. Konkurentai. Pelno apskaičiavimas. Įmonės steigimo vietos apibūdinimas. Įmonės steigimas. Įmonės vardo išrinkimas. Įmonės registravimas Registro centre. Įmonės registravimas Socialinio draudimo skyriuje. Įmonės užregistravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas užsiimti veikla. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma.
  Verslo planai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-08
 • Įmonės steigimas: UAB "CargoNet"

  Uždarosios akcinės bendrovės "CargoNet" steigimas. Verslo idėja. Įmonės registravimas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Įmonės misija ir vizija. Planavimas ir strateginis valdymas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-11-17
 • Įmonės strategija: UAB "Norfos mažmena"

  Įmonės bendra apžvalga. Taikomos nuolaidos. Įmonei priklausančios įmonės. UAB "Norfos mažmena". UAB "Rivona". Gamybos padaliniai. Alytaus pieninė. Rokiškio konservai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Įmonės strategijos analizė: FMĮ "Jūsų tarpininkas"

  Įvadas. JT veiklos prioritetai ir tikslai. Elektroninės prekybos sistemos veikimo principas. Vartotojų galimybės ir nauda. JT teikiamos paslaugos. Pasiekimai ir perspektyvos. Išvados. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-14
 • Įmonės strategijos kūrimas (2)

  Sauliaus Vilkelio individuali įmonės strategijos kūrimas. Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas ir rekvizitai. Įmonės veikla. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Įmonės turtas. Įmonės personalas. Reklaminis šūkis. Įmonės aplinkos strateginė analizė. Aplinkos dinaminė analizė. Pest analizė. Politinis teisinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis aspektas. Technologinis aspektas. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Konkurencijos strateginė analizė. Klientų strateginė analizė. Išteklių strateginė analizė. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Operacijų analizė. SSGG analizė. Firmos strategijos tikslinė orientacija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Strateginių sprendimų Alternatyvos, alternatyvų vertinimas ir strategijos įgyvendinimas. Priedai.
  Vadyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2005-09-25
 • Įmonės strateginis planas: AB "Klaipėdos baldai" (2)

  AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Papildoma informacija. Informacinių šaltinių apžvalga. Įvadas. Metodologinė dalis. analizės etapas strateginio planavimo procese. AB " Klaipėdos baldai" OVS. bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" plėtros ir vystymo kryptys 2005 – 2008 m. Išorinės aplinkos poveikio įmonei įvertinimas. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. AB "Klaipėdos baldai" bendrosios vystymo strategijos numatymas. AB "Klaipėdos baldai" verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" funkcinių strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" vizija ir misija. Plėtros ir vystymo priemonių 2005 – 2008 apibendrinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(31 puslapis)
  2006-09-25
 • Įmonės strateginis planas: IĮ "Au au"

  Įmonės pristatymas. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimas. Strateginė orientacija ir įmonės tikslai. Įmonės išorės aplinkos analizė naudojant SWOT metodą. Pakaitalai ir konkurentai. Tiekėjai. Įmonės vidinės aplinkos analizė naudojant SWOT metodą. Įmonės vertybės, įvaizdis.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Įmonės strateginis valdymas: UAB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka.Teisinė aplinka. Aplinkos apsauga. Konkurencinės aplinkos apibūdinimas. Pagrindiniai strateginiai veiksniai šakoje. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. Esminės galimybės. Esminiai pavojai. UAB "PST" analizė. Firmos apibūdinimas. Paslaugos ir produktai. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos. Pagrindiniai vadovai. Firmos kultūra ir filosofija. Stiprios ir silpnos pusės. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Įmonės stipriosios pusės. Stiprios ir silpnos pusės įvairiose funkcinėse srityse. Įvairiuose organizacijos lygmenyse. Vertės grandinės koncepcija. Esama strategija. Korporacijos, verslo ir funkciniame lygmenyse (jų apibūdinimas). Konkurencinio pranašumo šaltiniai. Problemos, su kuriomis susiduria firma. Silpnųjų ir stipriųjų pusių suderinimas su galimybėmis ir pavojais. Produkto rinkos pasirinkimas. Resursų generavimo/paskirstymo problemos. Personalo problemos. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-01-21
 • Įmonės strateginis veiklos planas: Matematikos ir informatikos institutas

  Matematikos ir informatikos instituto strateginis veiklos planas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Politiniai. Ekonominiai. Socialiniai. Technologiniai. Vidaus veiksniai. SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Organizacijos misija. Organizacijos strateginiai tikslai. Trumpas tikslo aprašymas. Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-03
 • Įmonės struktūra: prekybos įmonė

  R. Petreikio personalinės įmonės aprašymas. Įvadas. Personalinės įmonės struktūra bei santykis su aplinka. Įmonės įkūrimo istorija. Įmonės struktūra ir valdymo schema. Įmonės tikslai ir perspektyviniai planai. Įmonės tiekėjai, vartotojai, konkurentai, reklama. Išvados. Literatūros sąrašas (3).
  Įmonių aprašymai, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-06
 • Įmonės turto netekimas ir registravimas apskaitoje

  Turto netekimas. Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialiojo turto praradimas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis.
  Apskaita, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-23
Puslapyje rodyti po